estructura-del-servei-de-informacion

Servei d'Informació

Missió

La missió del Servei d'Informació de la Universitat d'Alacant és facilitar l'accés dels usuaris i usuàries a la informació sobre els recursos que proporciona la UA i el sistema universitari en general, gestionant i difonent informació mitjançant l'atenció personal, l'edició de publicacions i la utilització de les TIC amb criteris de professionalitat, responsabilitat social, cooperació, rigor, claredat i flexibilitat aportant una visió global del sistema universitari i de la UA.

 

Estructura Organitzativa


El servei s'organitza en dues àrees, Informació i Documentació, que realitzen, en el primer cas, les activitats i tasques relacionades amb l'atenció al públic i difusió d'informació i en el segon les de documentació, tractament de la informació (gestió de continguts) i edició de publicacions.

L'organigrama actual es compon de:

Direcció del Servei d'Informació

 

Informació i Atenció al Públic

informacio@ua.es      96 590 3456 / 96 590 9900

 

Documentació i Publicacions

 

Centraleta

centraleta@ua.es      96 590 3400


Serveis que presta

  • Atendre i resoldre les sol·licituds d'informació, a través de diversos canals.
  • Editar publicacions i altres materials informatius.
  • Assegurar la participació de la UA en fires informatives de temàtica educativa i juvenil organitzades per ajuntaments i altres entitats i atendre l'estand.
  • Organitzar i desenvolupar, en col·laboració amb el Secretariat d'Accés, activitats d'informació i orientació dirigides a estudiants preuniversitaris i professorat de Secundària: Programa de Visites de Secundària, Conferències-col·loqui sobre estudis de la UA i eixides professionals, Jornada sobre l'EEES per a professorat de Batxillerat, InfoSelectivitat, InfoMajors25anys, xarrades en IES i altres entitats.
  • Editar i mantenir pàgines i recursos electrònics en web.
  • Difondre informació universitària a través de diversos canals.
  • Col·laborar en accions d'informació, orientació, acolliment i integració de nous alumnes a petició dels Centres organitzadors de la UA.

 

Carta de serveis

Consultar

Inici