Publicacions d'interés

Publicacions d'interés

Guia Títols de Grau de la Universitat d'Alacant.

Any d'edició: 2020   Pàgines: 128

Descripció: Arreplega la informació bàsica i resumida de l'oferta d'estudis de grau de la UA. De cada títol es proporciona informació sobre els objectius generals, perfils professionals i distribució dels diferents tipus d'assignatures per curs i semestre.

Versió en Pdf (També disponible en castellà)

Guia de l'Accés a la Universitat d'Alacant

Any d'edició: 2020   Pàgines: 112

Descripció: Tota la informació necessària per als estudiants de Batxiller i FP que desitgen accedir a la Universitat. Estructura i calendari de la nova selectivitat, assignatures i ponderacions de la fase voluntària, accés des d'FP, procés per a sol·licitar plaça i matrícula, oferta i estructura dels nous estudis de grau, preguntes i respostes, oferta d'estudis a Espanya, directoris, etc.

Versió en Pdf (També disponible en castellà)

Guia d'Estudiants

Any d'edició: 2021  Pàgines: 160

Descripció: Tota la informació necessària per a conèixer els serveis i recursos de la UA. Estudis, beques, Centres, esport, cultura, web, etc.

Llibre electrònic (També disponible en castellà i anglès)

Versió web (També disponible en castellà i anglès)

Guia d'Accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

Any d'edició: 2021   Pàgines: 72

Descripció: Tota la informació necessària per a les persones interessades a accedir a la Universitat d'Alacant  per les vies d'accés de majors de 25, 40 i 45 anys. La guia inclou informació sobre l'estructura i calendari de realització del seminari d'orientació per a la preparació de la prova d'accés de majors de 25 anys, estructura i calendari de les proves d'accés, enunciats d'exàmens anteriors, procediment per a sol·licitar plaça en estudis, oferta de titulacions, places i notes de tall d'aquests col·lectius...

Versió en Pdf (També disponible en castellà)

Plans d'estudis de graus

Descripció: S'arrepleguen els fullets individuals en format pdf de cada Grau impartit per la Universitat d'Alacant, incloent per a cadascun d'ells objectius formatius, requisits d'accés, eixides professionals, etc, així com assignatures que s'imparteixen, nombre de crèdits i breu descripció de continguts estructurats per cursos.

Versions en Pdf (També disponibles en castellà)

Plans d'estudis de màster

Descripció: S'arrepleguen els fullets individuals en format pdf de cada Màster Oficial impartit per la Universitat d'Alacant.

Versions en Pdf (També disponibles en castellà)

 

Plans d'estudis extingits

Any d'edició: 2009   Pàgines: 391

Descripció: El llibre i els fullets individuals de cada titulació arrepleguen els plans d'estudi de les titulacions oficials extingides que es van impartir en la Universitat d'Alacant, incloent per a cadascuna d'elles objectius formatius, requisits d'accés, eixides professionals, etc, així com assignatures que s'impartien, núm. de crèdits i breu descripció de continguts estructurats per cursos.

Versió en Pdf (També disponible en castellà)

Inici