Formalització de Matrícula

Descripció

Procediment pel qual l'alumnat admés en la Universitat d'Alacant o que ja cursa estudis universitaris ha de formalitzar la matrícula per al curs acadèmic següent.

Tot el procés de matriculació en la Universitat d'Alacant per a estudis oficials es realitza en línia mitjançant un programa d'automatrícula.

L'accés al programa d'automatrícula es realitza a través de la pàgina web de la UA, amb un codi d'usuari i una contrasenya facilitada pel centre al qual estan adscrits els seus estudis. L'alumnat introdueix les seues dades de matrícula seguint les instruccions del mateix programa.

Finalitzada la introducció de les seues dades, s'obtindrà un informe, que contindrà la relació de les assignatures matriculades i el càlcul aproximat de l'import de la matrícula. Aquest informe no té cap validesa com a acreditació, però és un comprovant de la introducció de dades realitzada.

Terminis a tenir en compte

El mes de juny, la Universitat d'Alacant publica la convocatòria de matrícula en els diferents estudis per al curs acadèmic següent. Aquesta convocatòria inclourà el calendari d'introducció de dades i de presentació de documentació, així com informació relativa a la sala d'automatrícula i la relació de la documentació a aportar per l'alumnat en cada cas.

La Universitat podrà comunicar la convocatòria de manera individualitzada als estudiants del curs anterior i als admesos per a iniciar estudis amb límit màxim d'admissió (LMA).

Depenent dels diferents estudis oficials en els quals es realitze la matrícula, així com si és estudiant de nou ingrés o de continuació, els terminis són diferents. Habitualment, els terminis són:

 • Estudis de Grau
  • Alumnat de nou ingrés: a mitjan o finals de juliol
  • Alumnat de continuació d'estudis:
   • Tot aprovat en C1, C2 i C3: a primers de juliol.
   • Resta d'estudiants de continuació: primers de setembre.
  • Alumnat dels cursos d'adaptació al grau: a determinar pel centre.
 • Estudis Oficials de Màster Universitari:
  • Primer curs: de juliol a setembre.
  • Continuació d'estudis: setembre.
 • Estudis Oficials de Tercer Cicle (Doctorat):
  • Alumnes de nou ingrés: setembre-octubre
  • Alumnes que continuen estudis: setembre.
 • Estudis Propis de Postgrau i Especialització: Dependrà dels terminis que s'establisquen específicament per a cada estudi.

Veure terminis de matrícula

Tràmits

L'alumnat podrà consultar en el sobre virtual de matrícula les instruccions per a realitzar la matrícula així com una altra informació rellevant.

Cada titulació estableix el contingut del seu sobre virtual a través de la següent web: web.ua.es/va/preinscripcion-matricula/preinscripcio-matricula-i-sobre-virtual.html

A continuació, l'alumnat introduirà les dades que li sol·licite el programa d'automatrícula, dades personals, assignatures, assegurança mèdica i Targeta d'Identificació Universitària TIU (haurà de digitalitzar una fotografia per a poder sol·licitar la TIU).

Una vegada introduïts les dades, haurà d'imprimir la matrícula realitzada i lliurar-la telemàticament en el centre al qual pertany els estudis en els quals s'ha matriculat, amb la documentació corresponent.

Finalitzat el període d'introducció de dades i de recepció de documentació, i després de les oportunes comprovacions, la Universitat emetrà les cartes de pagament de les taxes de matrícula. El pagament de la matrícula en la Universitat d'Alacant està fraccionat en quatre terminis.

Enllaços d'interès

Inici