Gestions Academicoadministratives

Procediments i gestions academicoadministratives

Des d'aquest apartat pretenem acostar la UA als alumnes, descrivint els procediments acadèmic-administratius habituals que han de realitzar en algun moment de la seua estada.
Per a cada procediment s'indiquen els tràmits i documents necessaris, els terminis orientatius de sol·licitud i altres dades que faciliten la seua correcta presentació i tramitació. Pots consultar també el calendari orientatiu de tràmits i terminis.

calendario orientativo

Procediments d'admissió

Procediments de matrícula

Procediments administratius

Altres

Inici