Saltar apartados

Enginyers Acústics

Enginyers Acústics és una empresa alacantina de joves talents, creada per emprenedors que van passar per les aules de la Universitat d'Alacant, creada per Raúl Martínez Parra, llicenciat en Enginyeria en Telecomunicacions per la Universitat d'Alacant, i que es troba en plena expansió.

Raúl, ¿quin és l'activitat de la vostra empresa?
Som una oficina d'Enginyeria Acústica. Les activitats desenvolupades s'emmarquen dins del camp de l'acústica, des del disseny de sistemes d'aïllament i/o condicionament acústic, passant pel control d'execució d'obres, fins a la realització d'assajos %u201Cin situ%u201D per a determinar tant els valors d'aïllament com de condicionament acústic.

També es realitzen dissenys de sistemes de sonorització electroacústicos i instal·lació i certificació de limitadors acústics.

¿Com va sorgir la idea?
La idea de crear Enginyers Acústics naix a la fi de 2006, a partir de l'experiència adquirida en diverses empreses del sector, on vaig detectar una necessitat que no estava cobrint cap empresa en la província d'Alacant.

De manera concisa, i sobretot per als joves que tenen en ment la creació d'una empresa, ¿com van ser els vostres inicis i de quina manera vas desenvolupar la idea?
La idea de crear Enginyers Acústics naix a la fi de 2006, com he comentat, però comença a prendre forma durant el primer trimestre de 2007, desenvolupant els seus primers treballs i establint els futurs camps d'actuació dins del mercat.

Amb els ingressos generats a partir dels primers treballs s'engega el primer pla comercial, dirigit exclusivament a les activitats comercials.

Amb aquesta primera campanya comercial s'aconsegueixen captar alguns clients, la qual cosa permet augmentar els ingressos i començar a consolidar la iniciativa empresarial. Amb aquests nous ingressos es planteja una segona campanya comercial, que consisteix consisteix en una campanya comercial a través del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.

Analitzant la rendibilitat obtinguda de les accions comercials dirigides a tècnics, i el fracàs d'altres més generals, es planteja la necessitat de realitzar una nova acció comercial dirigida especialment a tècnics.

Analitzant diferents possibilitats finalment s'opta per l'engegada d'una pàgina web.

La web es planteja com un portal on s'oferisquen els serveis d'Enginyers Acústics i on es mantinga informat al client de les novetats del sector. Aquest últim servei servirà per a cridar l'atenció del client, i aconseguir que en un futur torne a consulta la web (en definita, que cerque a Enginyers Acústics). Per a aconseguir aquesta fi es desenvolupa dins de la web un butlletí de novetats, que s'actualitza amb una freqüència quinzenal i on es mostren notícies d'interès relacionades amb l'acústica. El butlletí de notícies no solament es pot consultar a través de la pàgina web, sinó que també poden subscriure's a ell de manera que quan es publique la nova edició automàticament li serà enviat al seu correu electrònic.

¿Com resumiries els passos que vas dur a terme per a fer realitat aquest projecte?
Els primers passos van consistir a adquirir, establir i desenvolupar les bases dels serveis que es prestarien a nivell de consultoria: ofertes, informes, base de dades de normativa, programari, equips de mesurament%u2026
Paral·lelament es van ser definint les primeres accions comercials encaminades principalment a la contractació de treballs per a poder anar autofinançant l'empresa.

Actualment, i amb la qual cau, ¿quin és l'estat de salut de l'empresa?
Per a fer-nos una idea, comentar-te que el butlletí de notícies s'envia a una borsa de més de 7.500 contactes.

El nombre mitjà de visites diària a la pàgina web durant el 2012 ha sigut de 120 visites diàries. Les taxes de creixement de cada any respecte al volum de negoci total de l'any anterior, des de 2009, han sigut sempre positives, amb unaclara tendència de creixement de l'empresa en plena crisi.

Durant aquest temps s'han aconseguit importants acords comercials, com per exemple ser el distribuïdor oficial per a la zona de llevant dels limitadors acústics MRC Àudio, i distribuïdor a Espanya dels materials acústics de Vicoustic.

A nivell de clients, Enginyers Acústics ha aconseguit posicionar-se com a proveïdor d'Enginyeria Acústica per a moltes empreses, com a Grup Musgrave: (Dialprix, SuperValú, Dialsur%u2026), Ajuntament d'Alfes del Pi, Restaurants Tapelia, Caixa Galícia, Institut Municipal de Cultura d'Elx, Concerto Àudio (tenda d'àudio Hi-End), Ajuntament d'Alacant, Grup Penélope (discoteques), UTE Ecisa %u2013 Hispània d'Instal·lacions, CYES%u2026

Per al 2012, hem aconseguit l'objectiu estratègic d'obtenir l'acreditació ENAC com a Laboratori d'Assajos Acústic (objectiu assolit en el primer trimestre), i seguim treballant per a aconseguir la meta de convertir-nos en laboratori de referència a nivell de la província d'Alacant.

¿A quin mercat es dirigeix la vostra activitat, i quins són les vostres àrees de negoci?

Els serveis oferits per Enginyers Acústics cobreixen diferents sectors econòmics, com són construcció, edificació residencial, obra civil, activitats, activitats qualificades, indústria, acústica mediambiental i acústica de sales.

Dins del vostre segment, ¿podries dir-me que crees que es diferencien els vostres productes/serveis de la resta de competidors?

El servei que oferim no consisteix únicament a realitzar un mesurament al final de l'obra en la qual se de per resultat si compleix o no, sinó que oferim un assessorament integral en matèria d'acústica, mitjançant un Estudi Acústic (revisió del projecte) basat en normes ISO 12354, en el qual analitzem les solucions plantejades en el projecte bàsic o d'execució, de manera que abans de començar l'obra el client sap si la solució projectada complirà %u201Cin situ%u201D amb les exigències establides.
A més de les solucions de projecte s'analitzen altres solucions alternatives, de manera que si per qüestions de cost de material, facilitat d'execució, reducció d'espessors%u2026interessa al client modificar el material a emprar puga fer-ho amb garanties que a final d'obra obtindrà el resultat desitjat.
També es realitza un seguiment de control d'execució de l'obra, verificant que no es creen ponts acústics i que tots els materials s'ajusten a les característiques tècniques i d'instal·lació definides en l'Estudi Acústic.

Tornant al camí recorregut fins a arribar fins a ací, ¿quins són les dificultats a les quals us heu hagut d'enfrontar al llarg de la vostra trajectòria empresarial? ¿Com les vau superar?
Una de les principals dificultats fué, i segueix sent, poder arribar de la forma adequada a tots aquells potencials clienes que puguen necessiten els serveis d'una Enginyeria Acústica. Per a superar aquesta dificultat es van destinar importants recursos en la promoció de l'empresa durant el seu llançament, igual que es continuan destinant recursos contínuament en noves campanyes comercials, establiment de contactes%u2026.
D'altra banda, conforme va augmentant el volum de negoci de l'empresa, apareixen noves oportunitats, però també noves dificultats, i la gestió de la mateixa es va complicant. Per a poder donar resposta a aquestes noves dificultats s'han realitzat diferents cursos destinats a millorar la gestió de l'empresa.

¿Què és el que més us enorgulleix i motiva de la vostra activitat? ¿Quins han sigut vostres majors satisfaccions?

Com a tot emprenedor, una de les majors satisfaccions és veure com es va consolidant el projecte empresarial i es van aconseguint els objectius planificats.
I no menys important és veure la satisfacció del client després de la finalització dels treballs, que es tradueix no solament en la tornada del client per a futurs projectes, sinó també en recomanacions d'aquest a terceres persones perquè també col·laboren amb nosaltres en els seus projectes.

¿Com us veieu dins de cinc anys?
La nostra meta és convertir-nos en la companyia proveïdora de serveis d'Acústica més competitiva i productiva d'Espanya. Les nostres competències en redacció de projectes, assajos i certificació són contínuament revisades i millorades per a ser els líders en el nostre sector. Els mercats en els quals ens movem seran determinats per la nostra capacitat per a ser els més competitius i per a oferir un servei global i únic als nostres clients.

Els principals propòsits de l'Enginyers Acústics es basen a aconseguir una quota del mercat del 20 %, i disposar en 5 anys de 2 delegacions repartides a Alacant i Murcia.

I, per a acabar amb un consell de cara als nostres joves emprenedors, ¿quin creeu que és el secret per a dirigir l'empresa cap a l'èxit?

Saber detectar les necessitats del client i oferir-li la millor solució (que no té per que ser la més econòmica, ni les més avançada tècnicament, ni la més%u2026%u2026) simplement ha de ser la millor per a ell.

Però tot açò resulta inviable sense posar il·lusió en el projecte. La resta s'aprèn: capacitat de gestió, planificació, desenvolupament tecnico, desenvolupament comercial%u2026.

Raúl Martínez Parra és CEO d'Enginyers Acústics. www.ingenierosacusticos.com
raul.martinez@ingenierosacusticos.com

Observatori Universitari d'Inserció Laboral


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 ext 3915

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/ObservatorioUA

Facebook: https://www.facebook.com/observatorio.ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464