Saltar apartados

Consells per a redactar el CV

El Currículum NO és:

· un relat de la teua vida
· un inventari del que tens i eres
· una base de dades dels teus assoliments personals i professionals
· una manifestació de les teues aspiracions
· una descripció de les teues qualitats
· una declaració de les teues actituds
· una parenceria única de disseny gràfic
· un exercici literari

El Currículum és:

L'exposició veraç, clara i succinta dels teus senyals d'identitat, la teua formació acadèmica i la teua experiència professional.

La importància del Currículum

La importància d'elaborar bé un currículum radica en el fet de ser aquest la clau que obri tot procés selectiu d'una empresa. Sobre els continguts han de girar tenint en compte la possible entrevista, que serà decisiva per al lloc al que aspires. Considera-ho el teu "Passaport per a l'ocupació", i per açò cal elaborar-ho sempre amb cura,actualitzant-ho amb noves aportacions i adequant-ho a cada lloc de treball.

És normal que al principi el teu currículum no siga massa extens. Tots naixem amb una fulla en blanc. El temps i la teua capacitat de treball aniran fent que, a poc a poc, ho vages emplenant. Fuig d'unflar-ho artificialment amb dades irrellevants o elements que no aporten informació. Pensa que per a l'ocupador açò suposarà una pèrdua de temps, amb el consegüent risc de rebot.

¿Un només CV o varis?

El currículum no es redacta una vegada, i punt, afegint de tant en tant noves informacions.

Cal reelaborarlo quantes vegades calga, no solament per a agregar nous estudis i experiències, sinó, sobretot, perquèun mateix currículum, excepte excepcions, no serveixindistintament per a totes les destinacions.

Has de tenir molt en compte a on vas a dirigir-ho i quin tipus de dades seran els més interessants, per a orientar tota la redacció en aqueixa adreça. Bàsicament és com fer un Cv a la carta per a cada lloc. Tampoc es tracta de començar sempre de zero. ¡No vages als extrems! Simplement és picar la idea que si el Cv ha d'adequar-se a cada lloc hauràs d'elaborar diversos models diferents de Cv.

La nostra recomanació és que faces un Cv mestre en constant actualització, on ordenes tots els teus coneixements, experiències, habilitats,.... para d'ací anar extraient la resta de Cvs dirigits.

Coneix la destinació del CV

Per tant, el més important és conèixer anticipadament la destinació de la teua Cv. De quina empresa o institució es tracta, quin és la seua ràdio d'acció, quines connexions productives o d'influència la sustenten o naixen d'ella, quin és el seu àmbit estructural i productiu, quina importància té l'empresa en el sector, com és la seua política de personal, amb quins recursos humans compte, quin és el perfil de l'empleat que cerca, quina classe de treball ofereixen,....


Algunes dades no són fàcils d'aconseguir (encara que molts pots esbrinar-los per Internet), però et resultarà útil conèixer-los, especialment els relatius al perfil del candidat i a les tasques del lloc de treball, aspectes determinants per a una entrevista intel·ligent.

Perquè...¿quin és l'objectiu del currículum? Aconseguir que t'entrevisten, per a tenir l'oportunitat de demostrar el bon aspirant que eres.

Per tant, no hi ha dubte que la informació que obtingues sobre l'empresa t'ajudarà a contestar a més d'una pregunta en una futura entrevista de treball.

Redacció

Et recomanem redactar el currículum en estil directe i concís, evitant circumloquis i frases llargues. Sempre que siga possible, limita't a una línia per dada.

Concisió abans de res.

¿Quines ganes amb açò? Per a començar que el teu currículum siga llegit abans.I no és poc, enfront de la competència curricular que s'acumula damunt de la taula de qui pot decidir el teu immediat futur.

La disposició visual de l'escrit ha d'anar encaminada, doncs, al fet que el teu currículum siga de lectura ràpida, no perquè té menys contingut que uns altres, sinó perquè està ben estructurat, amb les dades degudament ordenades, cronològica o temàticament, o bé per grau d'importància.

I al mateix temps, opta per la claredat. Escurçar el currículum no és sembrar-ho de sigles i abreviatures que només persones iniciades puguen desxifrar. Quan un acrònim siga d'ús poc freqüent, cal enunciar-ho amb les paraules que ho formen. I per descomptat, l'argot dels xats i SMS ha de ser absolutament bandejada del currículum i de la carta de presentació.

Extrema la vigilància amb l'ortografia, i mai escrigues gens sense abans resoldre el dubte de com s'escriu: consulta al diccionari. Serveix-te també del corrector automàtic del teu ordinador perquè moltes vegades se'ns colen errates que no veiem a simple vista.

Usa sempre models originals, que donen a entendre que han sigut redactats expressament per a l'ocasió.

Llevat que s'indique una altra cosa en l'oferta de treball, no has d'acompanyar el currículum de documentació alguna: ni títol, ni expedient acadèmic, ni diplomes de cursos o idiomes, ni certificacions professionals, ni cartes de recomanació,... Si l'ocupador vol veure'ls ja te'ls demanarà.

El currículum i la carta de presentació és convenient presentar-los dins d'una coberta transparent, tipus dossier.En les papereries trobaràs molta varietat. Si vas a fer l'enviament per correu postal o missatgeria, utilitza un sobre de textura consistent i proporcionat a la grandària, per a no haver de doblegar el dossier.

Algunes empreses gestionen els currículum a través de la seua web corporativa, habilitant per a açò un model estàndard que s'envia telemàticament. Açò simplifica molt la tasca, però, a canvi, t'impedeix plasmar el currículum personalitzat que t'agradaria. En aquest punt, com veus, les regles del joc les posen uns altres.

Estructura

És l'etern dubte a l'hora de redactar el currículum. ¿Què va abans? ¿L'ou o la gallina?. La clau, una vegada més, és l'adequació al tipus d'empresa i lloc.

Un apartat important en Cvs enviats per a un lloc concret és l'Objectiu professional, que es tradueix en les nostres aspiracions professionals. Et proposem una estructura estándard per a no enxampar-te els dits.

Dades Personals

Formació Acadèmica

Formació Complementària

Objectiu professional

Experiència professional

Idiomes

Informàtica

Competències

Referències

(Si tens d'anteriors processos indica-ho ací. La fulla de la referència, en concret, es pot adjuntar al final o reservar-la per a l'entrevista)

Altres dades d'interès

Alguns exemples i models de currículum

Observatori Universitari d'Inserció Laboral


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 ext 3915

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/ObservatorioUA

Facebook: https://www.facebook.com/observatorio.ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464