Saltar apartados

Consells per a redactar la carta de presentació

La carta de presentació, a més de ser un gest de cortesia, representa també un primer pas cap a la persuasió; o el que és el mateix, és una iniciativa per a tractar d'agradar més a l'empresa.

Serveix d'introducció al currículum, i s'ha de destacar en ella algun dels trets més personals que caracteritzen a l'aspirant enfront de l'ocupació que sol·licita i que lògicament no s'ha esmentat en el currículum.

Utilitat de la carta

La carta de presentació et brinda l'oportunitat d'anticipar-te a l'entrevista al mateix temps que la sol·licites, ja que et permet manifestar expressament la teua idoneïtat per al lloc de treball que s'ofereix o que puguen oferir-te més endavant.

Et proporciona la possibilitat d'afirmar la teua seguretat, la teua preparació i el teu potencial operatiu. Has de destacar per tant en ella, si crees que ho tens, algun tret que et capacita especialment per a la labor a la qual aspires, però evitant les expressions vagues i els tòpics que no et definisquen personalment.

Al mateix temps, deixa clar, especialment en els teus primers passos, que eres conscient del molt que et queda per aprendre, raó per la qual esperes trobar en l'empresa una escola inestimable. És el moment d'insinuar el teu tarannà, a més del teu talent.

A voltes, les qualitats del candidat prevalen sobre la seua formació i experiència: en ocasions, una actitud flexible i oberta als canvis, per exemple, resulta més atractiva per a qui contracta que l'excel·lència d'un bon currículum.

Quan lliurar-la

Si el currículum no va a lliurar-se directament a la persona que es disposa a llegir-ho en aqueix mateix moment (com succeeix en la majoria de casos), és convenient que vaja acompanyat d'una carta de presentació.

No ha de faltar tampoc quan el currículum s'envia per correu electrònic. En aquest cas, el text mateix del correu pot servir com a carta de presentació, adaptant-la al format i l'estructura propis de l'eina informàtica (sense data ni signatura), però sense ometre ni el tractament inicial ni el comiat.

Pot succeir que la carta de presentació resulte innecessàriaquan es dóna una estreta relació d'amistat o parentiu amb qui selecciona, o quan la part contractant ja ha decidit seleccionar-te.

Com lliurar-la

En les teues cartes de presentació has de fugir del model clònic. Dóna'ls sempre un toc singular, fent, per exemple, al·lusions a l'empresa i al teu interès per treballar en ella, i conferint al document un cert aire d'exclusivitat.

Per tant, encara que els trets formals de la carta responguen al gènere epistolar comercial, no obstant açò, has de redactar-la evitant qualsevol to asèptic o convencional.

Si es tracta de concórrer a una determinada oferta d'ocupació publicada en algun mitjà de difusió, fes referència a ella, indicant a més el lloc o els llocs de treball que t'interessen, si és que s'ofereixen varis.

Aquestes serien les característiques externes de la carta de presentació: foli blanc DIN-A4, dades del destinatari en la part superior esquerra o dreta, i signatura i data tancant l'escrit. La seua extensió no haurà d'excedir de catorze o setze línies en lletra estàndard, a un espai, amb interlineat després de cada punt i aparte. En una mateixa carta no cal utilitzar colors i tipus de lletra diferents. Els marges han de ser generosos i estar justificats.

Si per indicació expressa de l'anunci, vas redactar el currículum a mà, llavors la carta de presentació haurà de ser també autògrafa.

Com enviar-la

Tant si vas a lliurar el currículum en mà com si elijes l'enviament postal o la missatgeria com a mitjà de transport, pots allotjar la carta de presentació en la mateixa carpeta o dossier que el currículum, subjectant-ho tot amb una grapa o alguna cosa similar.

En l'enviament per correu electrònic t'estalvia l'anterior tingues present que el propi cos de text ja és la teua primera "carta de presentació", encara que després adjuntes la carta en si.

Si l'enviament es fa per fax (sí, algunes empreses encara empren fax), la carta de presentació seria el document número u .

A qui fer-li-la arribar

La carta de presentació pots dirigir-la a diferents càrrecs: Adreça de Recursos Humans, Prefectura de Personal, Gerència, ... o equivalents.

Si desconeixes quin correspon a cada empresa, guia't per la seua importància:

- Per a les empreses grans elije "Adreça de Recursos Humans", per a les mitges "Prefectura de Personal" i per a les de menor grandària"Gerència".

En cas de dubte un comodí segur per a totes les destinacions és: Recursos Humans o Selecció de Personal, i, si vols donar-li més empaquetatge, afig davant la paraula Departament.

A voltes el procés selectiu ho executen empreses interposades oagències de col·locació i selecció.

En aquests casos hauràs de dirigir la carta al Departament de Selecció de Personal d'aquestes empreses, i redactar-la tenint en compte que qui va a llegir la teua carta no és la companyia que ofereix l'ocupació sinó un intermediari.

Si en l'anunci s'explicita el nom de la persona a qui has de manar-li el currículum, hauràs d'encapçalar la carta amb les dades d'aqueixa persona i l'adreça que s'indique.

Redacció

Per més que les salutacions de "Volgut...", "Benvolgut..." o "Benvolgut..." siguen els més utilitzats per a començar una carta de presentació, tu pots donar-li a la teua un to diferent evitant aqueixes fórmules afectuoses que són més pròpies d'un altre tipus de correspondència, i utilitzar altres més concordes amb aquest model de carta.

Distingit Sr.:

Distinguida Sra.:

Molt Sr. meu:

Molt Sra. meua:

Sr. Director/a:

Sr. Gerent:

Per descomptat, queden bandejats tant el familiar i simple "Hola" com els socorreguts "Bon dia" o "Bona vesprada" amb que alguns agraden començar.

Si coneixes la identitat de la persona que va a llegir la teua carta, el tractament inicial quedarà resolt amb "Sr." o "Sra." i el primer cognom, sense més afegits.

Freqüentment es presenta el problema que no coneixem el sexe de la persona destinatària de la carta.

Davant aquest dilema, la majoria s'acull a l'ambivalent tractament masculí o es decideix per un "Senyor/a:" o "Director/a:" distant i burocràtic.

Evita la @ costi el que costi.

I la fórmula "A qui corresponga:" és impersonal i ens allunya del nostre objectiu de fer de la nostra carta alguna cosa pròxim i directe.

Hauries de, per tant, esbrinar la identitat de la persona a la qual escrius i personalitzar així la teua carta.

L'últim paràgraf reserva-ho per a expressar la teua confiança de veure prompte complides les teues aspiracions de treball i l'esperança que tinguen a ben concedir-te unaentrevista, per la qual cosa romandràs atent a les seues notícies.

Sota la signatura escriu el teu nom i els teus cognoms només si no els has fet constar ja en la capçalera de la carta.

A tenir en compte...

  • La correcció ortogràfica ha de presidir escrupolosament tot l'escrit.
  • No fa falta que digues en la carta si treballes o no actualment.
  • No parles malament d'altres empreses, ni tan sols veladamente.
  • No has de suggerir mai que demanen informes a les companyies o altres llocs on has treballat. És obvi que, si ho creuen necessari, ho faran.
  • Presenta't com algú que ofereix els seus serveis, no com una persona que suplica un treball.
  • Oblida el tutejament i parla sempre de vostè.

Observatori Universitari d'Inserció Laboral


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 ext 3915

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/ObservatorioUA

Facebook: https://www.facebook.com/observatorio.ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464