Saltar apartados

Premis TFG i TFM sobre Turisme

 

Premis 2019 a Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) sobre Turisme

La Càtedra d'Estudis Turístics "Pedro Zaragoza Orts" de la Universitat d'Alacant, organitza els Premis als millors Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster (TFG i TFM) desenvolupats i defensats en la Universitat al llarg del curs acadèmic 2018/2019 en algun dels seus programes oficials.

Premis als Treballs Fi de Grau i Fi de Màster sobre Turisme

 

Convocatòria de Premis 2019

La Càtedra d'Estudis Turístics "Pedro Zaragoza Orts" convoca els Premis als Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) desenvolupats i defensats en la Universitat d'Alacant al llarg del curs acadèmic 2018/2019.

L'objectiu principal d'aquests Premis és la promoció de l'activitat investigadora en el marc general del turisme, independentment de la disciplina acadèmica des de la qual siga tractada.

Podrà optar als Premis l'alumnat que haja desenvolupat i defensat el seu TFG o TFM en la Universitat d'Alacant durant el curs 2018/2019 i que haja estat relacionat amb el turisme.

Presentació de candidatura 2019

 • Per a presentar la candidatura, tot participant interessat haurà de fer-ho a través d'aquest formulari.
 • En aquest formulari s'adjuntarà un fitxer comprimit (format zip) amb una grandària màxima de 25MB, el contingut del qual seran dos documents en format pdf (memòria.pdf i resum.pdf) que es correspondran, respectivament, amb la Memòria del Projecte en el seu moment proporcionada per a la defensa, ÉS A DIR, EL TREBALL COMPLET PUJAT A UAPROJECT, i amb un Resum de Treball realitzat (mínim 4 pàgines, màxim 6), on es descriguen els objectius del treball, metodologia i conclusions finals.

Dates 2019

 • Presentació de canditaturas: a partir de la publicació d'aquests Premis en el BOUA
 • La data límit de presentació serà el 7 d'octubre de 2019 fins a les 23:59h
 • Resolució: 5 de novembre de 2019.

Jurado i avaluació 2019

 • Es conformarà un tribunal per a avaluar les candidatures als premis.
 • El tribunal estarà compost per cinc persones: el Rector (o persona en qui delegue), el Director de l'Institut Universitari de Recerques Turístiques (o persona en qui delegue), el Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (o persona en qui delegue), el Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres (o persona en qui delegue) i el Director de la Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts (que exercirà les funcions de Secretari del concurs).
 • Els Premis es resoldran per part del Jurado a partir de l'anàlisi discussió de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures, on es consideraran aspectes tals com la incidència dels treballs en la millora de la competitivitat de les destinacions i de les organitzacions turístiques, els seus aspectes pràctics i aplicació, l'anàlisi de la situació actual i futura del turisme, així com altres circumstàncies que afecten a l'àmbit del turisme.

Resolució i Acte de lliurament dels premis 2019

 • S'estableix un total de sis premis: tres per als TFG i tres per als TFM.
 • Cadascun dels primers premis estarà dotat amb 400€; cadascun dels segons amb 250€ i 150€ per als tercers premis. A aquests premis se'ls aplicarà la retenció fiscal corresponent segons la normativa vigent.
 • Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web de la Càtedra i per altres mitjans que es consideren adequats.
 • Els premis podran lliurar-se en un acte acadèmic organitzat a aquest efecte.

 

PREMIS ANTERIORS

2018

 

Premis 2018 a Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) sobre Turisme

 

Premis TFG i TFM sobre Turisme 2018

VÍDEO DE LLIURAMENT DELS PREMIS

El 3 de desembre de 2018, en la Sala Multimèdia de l'Edifici de Rectorat de la Universitat d'Alacant, es va fer lliurament dels Premis TFG i TFM 2018 a la qual es van presentar 32 candidatures en la categoria de TFG i 9 en la categoria de TFM.

La transversalitat del turisme ha quedat palés en aquesta convocatòria en haver rebut candidatures d'absolutament totes les branques de coneixement de la UA. L'objectiu principal d'aquests Premis és la promoció de l'activitat investigadora en el marc general del turisme, independentment de la disciplina acadèmica des de la qual siga tractada.

Els Premis han sigut resolts per part del Jurado a partir de l'anàlisi discussió de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures, on es consideren aspectes tals com la incidència dels treballs en la millora de la competitivitat de les destinacions i de les organitzacions turístiques, els seus aspectes pràctics i aplicació, l'anàlisi de la situació actual i futura del turisme, així com altres circumstàncies que afecten a l'àmbit del turisme.

Convocatòria de Premis

La Càtedra d'Estudis Turístics "Pedro Zaragoza Orts" convoca els Premis als Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) desenvolupats i defensats en la Universitat d'Alacant al llarg del curs acadèmic 2017/2018.

L'objectiu principal d'aquests Premis és la promoció de l'activitat investigadora en el marc general del turisme, independentment de la disciplina acadèmica des de la qual siga tractada.

Podrà optar als Premis l'alumnat que haja desenvolupat i defensat el seu TFG o TFM en la Universitat d'Alacant durant el curs 2017/2018 i que haja estat relacionat amb el turisme.

Presentació de candidatura

 • Per a presentar la seua candidatura tot participant interessat haurà de fer-ho a través d'aquest formulari
 • En aquest formulari adjuntarà un fitxer comprimit (format zip) amb una grandària màxima de 25MB, el contingut del qual seran dos documents en format pdf (memòria.pdf i resum.pdf) que es correspondran, respectivament, amb la Memòria del Projecte en el seu moment proporcionada per a la defensa, ÉS A DIR, EL TREBALL COMPLET PUJAT A UAPROJECT, i amb un Resum de Treball realitzat (mínim 4 pàgines, màxim 6), on es descriguen els objectius del treball, metodologia i conclusions finals.

Dates

Presentació de candidatures/sol·licituds: a partir de la publicació d'aquests Premis en el BOUA

La data límit de presentació: 14 d'octubre de 2018.

Jurado i avaluació

 • Es conformarà un tribunal per a avaluar les candidatures als premis.
 • El tribunal estarà compost per cinc persones: el Rector (o persona en qui delegue), el Director de l'Institut Universitari de Recerques Turístiques (o persona en qui delegue), el Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (o persona en qui delegue), el Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres (o persona en qui delegue) i el Director de la Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts (que exercirà les funcions de Secretari del concurs).
 • Els Premis es resoldran per part del Jurado a partir de l'anàlisi discussió de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures, on es consideraran aspectes tals com la incidència dels treballs en la millora de la competitivitat de les destinacions i de les organitzacions turístiques, els seus aspectes pràctics i aplicació, l'anàlisi de la situació actual i futura del turisme, així com altres circumstàncies que afecten a l'àmbit del turisme.

Dotació de premis

 • S'estableix un total de sis premis: tres per als TFG i tres per als TFM.
 • Cadascun dels primers premis estarà dotat amb 400%u20AC; cadascun dels segons amb 250%u20AC i 150%u20AC per als tercers premis. A aquests premis se'ls aplicarà la retenció fiscal corresponent segons la normativa vigent.
 • Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web de la Càtedra i per altres mitjans que es consideren adequats.
 • Els premis podran lliurar-se en un acte acadèmic organitzat a aquest efecte.

Resolució i Acte de lliurament dels premis

Sent les 13.00 hores del dia 26 d'octubre de 2018 en el despatx de la Secretaria General de la Universitat d'Alacant i, tal com es va publicar en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant de 2 de maig de 2018 en la CONVOCATÒRIA DE PREMIS A TREBALLS FI DE GRAU I FI DE MÀSTER (TFG/TFM) DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CÀTEDRA D'ESTUDIS TURÍSTICS PEDRO ZARAGOZA ORTS, després de l'anàlisi i discussió de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures, on es consideraran aspectes tals com la incidència dels treballs en la millora de la competitivitat de les destinacions i de les organitzacions turístiques, els seus aspectes pràctics i aplicació, l'anàlisi de la situació actual i futura del turisme, així com altres circumstàncies que afecten a l'àmbit del turisme, es va aprovar per unanimitat la següent relació de treballs premiats:

Premis Treballe Fi de Grau (TFG) en Turisme

PREMI PREMIAT/A TÍTOL
Primer premi Sra. Beatriz Merino Ruiz

Turisme de masses i sostenibilitat: una anàlisi de la percepció del turisme a Alacant des del punt de vista del resident

Segundo premie Sra. Mar Ródenas Monteagudo

Validació experimental d'un model de predicció empíric de soroll d'oci: aplicació al municipi de Benidorm

Tercer premi Sra. Marta Luisa Suárez Torrat

Utilització del Big Data en el marc dels DTIs: cas d'estudi del comportament dels turistes en les Xarxes Socials com a font d'informació

Premis Treballe Fi de Màster (TFM) en Turisme

PREMI PREMIAT/A

TÍTOL

Primer premi Sra. Cristina Díaz Fernández

TRIP1CLIC: reinventant el sector turístic a colp de clic.

Anàlisi i disseny de l'ADN de l'aplicació turística del futur

 

Segundo premie

 

D. Adrián Más Ferrando

Determinació de preus, competitivitat i intel·ligència artificial

Tercer premi Sra. María José Torró Blanco

La comunicació de la gestió mediambiental en els establiments hotelers de Benidorm: la percepció de la demanda

 

 

2017

L'acte ha estat presidit pel Rector, D. Manuel Palomar i ha explicat, entre altres personalitats, amb la Directora General de Turisme de la Generalitat, Sra. Raquel Huete, amb l'Alcalde de Benidorm, D. Antonio Pérez Pérez i amb la Secretària General d'Hosbec, D.ª Nuria Montes de Diego.

Premis Treballe Fi de Grau (TFG)

Primer premi Daniel Porras Lorenzo El client, el pròxim revenue manager
Segundo premie Ana Socórrec Picó Patrons d'estacionalidad en l'Arc Mediterrani. Els casos de Benidorm i Formentera
Tercer premi Mariano Gabriel Vaini Sánchez La importància de la seguretat turística en l'era tecnològica

Premis Treballe Fi de Grau (TFM)

Primer premi Mónica Navarro Aproximació legal a l'allotjament col·laboratiu a través d'Airbnb
Segundo premie Fanny Nácher Mulet Smart Island: conceptualització i anàlisi de viabilitat mitjançant una aplicació a la illa de Tabarca
Tercer premi Miguel Mèrida Gestoso Impacte del turisme en la província d'Alacant i la importància del resident
Premsa i notícies

 

 

Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts


Universitat d'Alacant
Edifici Instituts Universitaris (Institut Universitari d'Investigacions Turístiques)
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 95 51

Twitter: https://mobile.twitter.com/ct_pedro

Facebook: https://www.facebook.com/iuitua/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464