Admissió i matricula Doctorat en Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Doctorat en Informàtica   Doctorat en Informàtica
Doctorat en Informàtica

Admissió i matricula

OFERTA DE PLACES

El programa de doctorat en informàtica oferta 40 places cada any.

REQUISITS D'ACCÉS

Els requisits generals d'accés al doctorat es troben ací.

Per a accedir al programa de doctorat en informàtica es defineixen tres perfils d'accés a aquest programa de doctorat:

Perfil 1: Perfil recomanat:

Graduat, enginyer o enginyer tècnic en informàtica, industrial, telecomunicacions, graduat en matemàtiques o àrees afins, en possessió d'un títol de màster de temàtica afí amb la informàtica

Perfil 2: Perfil recomanat:

Resta de titulacions de grau o similar no indicades en l'anterior perfil, en possessió d'un màster o amb almenys 60 crèdits de nivell màster, de temàtica afí a la informàtica.

Perfil 3: Qualsevol titulació de grau o similar sense un màster afí a la informàtica.

Per al perfil 3 d'accés, serà necessari realitzar els 12 crèdits ECTS que es detallen més a baix. Aquestes quatre assignatures abasten les línies de recerca més importants del programa de doctorat i estan impartides per professorat del programa. Els complements de formació hauran de superar-se durant el primer any de la seua tesi doctoral per als alumnes a temps complet, o durant el primer i segon any per als alumnes a temps parcial. La comissió acadèmica del programa, a petició motivada de l'estudiant, i una vegada valorats el desenvolupament de la tesi i els informes dels tutors i directors, podrà ajornar un any la superació dels complements. Tots aquests cursos es realitzaran en modalitat semipresencial. La preinscripció als complements formatius del doctorat en informàtica es troben ací .

Assignatura Reconeixement de formes i aprenentatge automàtic
Assignatura Sistemes Intel·ligents
Assignatura Sistemes Industrials i metodologia de la recerca científica
Assignatura Robòtica i Automatització

Estos complements de formació hauran de superar-se en el termini màxim de tres quadrimestres consecutius per a alumnes a temps complet i cinc per a alumnes a temps parcial. De no fer-ho així, l'alumnat causarà baixa en el programa.

ADMISIÓ

L'admissió al programa de doctorat es realitzarà sobre la base de la ponderació dels següents criteris:

Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que els contemplats per als alumnes a temps complet. Per al cas en el qual un estudiant decidisca canviar de modalitat (temps parcial a complet o temps complet a parcial), l'alumne haurà de realitzar una sol·licitud per escrit a la comissió acadèmica en la qual es reflectisquen els motius d'aquesta sol·licitud. La comissió acadèmica valorarà si escau aquest canvi.

MATRICULA

És obligatori realitzar la matrícula anualment mentre l'alumne estiga en el programa de doctorat.