Activitats formatives Doctorat en Informàtica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Doctorat en Informàtica   Doctorat en Informàtica
Doctorat en Informàtica

Activitats formatives

L'alumne que curse el programa de doctorat haurà de realitzar les activitats obligatòries que es detallen a continuació. La realització d'aquestes activitats constarà en el seu quadern de l'estudiant i servirà per a avaluar el seu treball dins del programa. Al final del seu primer any, l'estudiant haurà de presentar un projecte de tesi que haurà de ser avalat per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Activitats transversals. Les organitza i avalua l'escola de doctorat. Més informació.

Activitats específiques. Són activitats que organitza i avalua el programa de doctorat.

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 12

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 2 d'aquests seminaris per any, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand. L'alumne haurà de realitzar un informe d'aquests seminaris que serà avaluable pel tutor i director de la tesi.

 

ACTIVITAT 2: Jornada de presentació de treballs

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 20

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand, sent avaluada pel seu tutor i director de tesi.

 

ACTIVITAT 3: Tutories

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 90

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

El Director de la Tesi supervisarà la informació inclosa pel doctorand en el Document d'Activitats del Doctorant les accions formatives realitzades en cada període, avaluant el treball realitzat pel doctorand durant aquestes tutories (aprofitament, evolució, etc.).

 

ACTIVITAT 4: Presentació de comunicacions científiques

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 30

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

El director o tutor de l'alumne avaluarà aquesta activitat en funció de les crítiques rebudes pel treball presentat, així com valorarà també la qualitat del congrés on s'ha presentat el treball (Internacional o nacional, presència del congrés en algun llistat tipus CORE, qualitat del comitè de programa del congrés, etc.). Serà requisit indispensable que l'alumne present el certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment per a incloure'ls en el Document d'Activitats del Doctorat

 

ACTIVITAT 5: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 160

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ:

Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre de Recerca. Important: l'estada ha de ser aprovada per la comissió acadèmica.