Antonio Doval Pais Grup d'Estudis de Política criminal, Dret penal i Criminologia

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Grups d'investigació
Logo Grup d'Estudis de Política criminal, Dret penal i Criminologia   Grup d'Estudis de Política criminal, Dret penal i Criminologia
Grup d'Estudis de Política criminal, Dret penal i Criminologia

Antonio Doval Pais

· Catedràtic de Dret penal de la Universitat d'Alacant (2012)

· Professor Titular de Dret penal (Universitat de València i Universitat d'Alacant)(1997-2012)

· Becari FPI i DAAD-Ministeri espanyol d'Afers exteriors (1991-1992)

· Doctor per la Universitat de València (1995)

· Premi extraordinari de Llicenciatura (Universitat d'Alacant, 1990)

· Premi Extraordinari de Doctorat (Universitat de València, 1996)

· Premi Nacional de Tesis Doctorals (Consell Econòmic i Social, Madrid, 1995)

· Sexennis de recerca: 3

PUBLICACIONS (Selecció)

Llibres:

- Delictes de frau alimentari: anàlisi dels seus elements essencials, Ed. Aranzadi, Pamplona 1996. [ISBN 84-8193-388-0]

- Possibilitats i límits per a la formulació de les normes penals. El cas de les lleis en blanc, Ed. Tirant el Blanch, València 1999. [ISBN 84-8002-747-9 i ISBN 84-370-3865-0]

- La penalitat de les temptatives de delicte, Ed. Tirant el Blanch, València 2001. [ISBN 84-8442-365-4]

Articles:

"Les conseqüències jurídic-penals de l'alienació i el trastorn mental transitori: Perspectiva històrica" i "Les conseqüències jurídic-penals de l'alienació i el trastorn mental transitori: Regulació actual", en Quaderns de Política Criminal, núms. 39 i 40, Madrid, 1989, 1990.

"Estudi de la població dels internats judicials (art. 8º.1º, Codi penal) en el Sanatori Psiquiàtric Penitenciari d'Alacant", en Revista d'Estudis Penitenciaris, núm. 242, Madrid, 1989, págs. 25-39.

"Estructura de les conductes típiques amb especial referència als fraus alimentaris", en Interessos difusos i Dret penal, C.G.P.J. (Ed.): Quaderns de Dret Judicial, Madrid, 1994, págs. 25-71.

"El tractament penal dels correus de la droga a Alemanya, Dinamarca, Holanda i Espanya", en col·laboració amb TOTS DOS, K. / CORNILS, K. i VAN DER REYT, I., en Estudis Penals i Criminològics, Vol. XIX, Santiago de Compostel·la, 1996, págs. 7-48.

"Revelació de dades personals, intimitat i informàtica (comentari a la STS 234/1999, de 18 de febrer)", en col·laboració amb A. Jareño Leal, en La Llei (Revista Espanyola de Doctrina, Jurisprudència i Bibliografia), núm. 4844, 21 de juliol de 1999, págs. 1-5.

"Protecció penal de la intimitat i dret de defensa en causes matrimonials", en col·laboració amb J. Boix Reig i A. Jareño Leal, en La Llei-Associació Espanyola d'Advocats de Família, any VII, núm. 26, Madrid, 3 d'octubre de 2002, págs. 2-20.

"El crim de Conca. La impunitat de la tortura", en García Estimat, J.A./Parets Castañón, J.M. (Coords.) Torturas en el cinema, Ed. Tirant el Blanch, col·lecció "Cinema-Dret", València, 2005, págs. 143-160.

"L'abast dels delictes d'estafa immobiliària en la jurisprudència", en Boix Reig, J. (Dir.): Estafes i falsedats (Anàlisi jurisprudencial), Ed. Iustel, Madrid, 2005, págs. 159-200.

"Problemas aplicatius dels delictes de frau alimentari nociu. Especial referència al llindar del perill típic en la modalitat d'administració de substàncies no permeses a animals de proveïment", en Boix Reig, J. /Bernardi, A. (Dirs.): Responsabilidad penal per defectes en productes destinats als consumidors, Ed. Iustel, Madrid, 2005, págs. 343-379.

"La intimitat i els secrets d'empresa com a objectes d'atac per mitjans informàtics", en Eguzkilore. Quadern de l'Institut Basc de Criminologia [ISSN 0210-9700], núm. 22, 2008, págs. 89-115.

(amb Juanatey Daurat, C.:) "Revelació de fets íntims que afecten a l'honor i(o) a la pròpia imatge", en Carbonell Mateu, JC/ González Cussac, J.L./Orts Berenguer, I. (Dirs.), Entenimentada Arnau, M.L. (Coord.): Constitució, Drets fonamentals i Sistema penal. Semblances i estudis amb motiu del setanta aniversari del Professor Tomás Salvador Vives Antón, T. I., València, 2009, págs. 545-567 [ISBN 978-84-9876-546-5].

(amb Juanatey Daurat, C.) "Límits de la protecció penal de la intimitat enfront de l'enregistrament de converses o imatges", en Boix Reig, J. (Dir.)/Jareño Lleial, A. (Coord.): La protecció jurídica de la intimitat, Ed. Iustel, Madrid, 2010, págs. 127-169. [ISBN10 8498901014; ISBN13 9788498901016].

"Criteris de tutela penal de la salut pública i orientació de la intervenció penal en matèria de dopatge" en Doval Pais, A. (Dir.)/Sánchez-Moraleda Vilches, N. (Coord.): Dopatge, intimitat i dades personals. Especial referència als aspectes penals i politico-criminals, Ed. Iustel, Madrid, 2010, págs. 29-47. [ISBN 978-84-9890-124-5]

(amb Blanc Be, I.) "La estrangeria com a factor de discriminació dels condemnats a penes de presó", en Ruiz Rodríguez, L.R. (Coord.): Crim organitzat i estrangeria a Espanya i el Marroc, Ed. Tirant el Blanch, València, 2013 [ISBN: 978-84-9033-943-5].

(amb Blanc Be, I., Fernández-Pacheco Estrada, C., Viana Ballester, C. i Sandoval Coronat, JC) "Les concessions d'indults a Espanya (2000-2008)", en Revista Espanyola de Recerca Criminològica (REIC), núm. 9, 2011 [ISSN: 1696-9219] Disponible en: www.criminologia.net/reic.php

(amb Juanatey Daurat, C.): "Conseqüències jurídiques de l'ús de càmeres ocultes i problemes de la STC 12/2012, de 30 de gener", en Anarte Borrallo, I. (Dir.): Nous conflictes socials: el paper de la privadesa. Anàlisi jurídica, interdisciplinària i comparat, Ed. Iustel, Madrid, 2014.

(amb Anarte Borrallo, I.): "Límits de la llei penal a propòsit del nou delicte d'intrusió informàtica", en Revista General de Dret Penal [ISSN: 1698-1189], 18 (2012).

Doval Pais, A.: "Delictes de corrupció pública: indults i condemnes", en Jareño Lleial, A. (Dir.): Corrupció política. Qüestions de Política criminal (I), Ed. Iustel, 2014, págs. 41-62.

· Projectes de recerca finançats per institucions públiques:

· "La pena i les seues alternatives, amb especial atenció a la seua eficàcia enfront de la delinqüència juvenil" (GV-2446/94)

· "Els principis de legalitat i culpabilitat en el Codi penal de 1995" (PB97-1370)

· "Responsabilitat penal per la comercialització de productes defectuosos. Especial referència als delictes contra la salut publica: fraus alimentaris nocius" (BJU2001-2873),

· "Límits de la protecció jurídica de la intimitat" (SEJ2006-06663/JURI)

· "Nous Conflictes Socials: el paper de la privadesa. Anàlisi jurídica, interdisciplinària i comparat" (SEJ 2714/2007)

· "La protecció penal dels drets fonamentals i els seus límits. Especial referència a la llibertat i a la intimitat" (SEJ2007-30265-I)

· "Incidència de les mesures de prevenció, control i repressió del dopatge en la intimitat i les dades personals de l'esportista. Especial referència als aspectes penals" (23/UPB20/08)

· "L'indult com a instrument de justícia material (règim jurídic-penal i penitenciari, abast i perspectives)" (GRE08-P06 i GV/2009/095)(IP)

· "La sicurezza del prodotto agroalimentare tra tutela del produttore i tutela del consumatore nella prospettiva europea (Precauzione, Prevenzione i Repressione)"

· "Estudi sobre la vinculació de presos estrangers amb el crim organitzat al Marroc i a Espanya com a instrument per a la prevenció de la criminalitat" (A/023116/09)

· "Nous límits penals per a l'autonomia individual i la intimitat (NULIPAI)" (DER 2011-26909)(IP)

· Ponent en diversos Cursos, Congressos i Seminaris nacionals i estrangers.

· Docència en les matèries pròpies de l'Àrea de coneixement de Dret penal en les Universitats d'Alacant, València i Jaume I (Castelló).

· Idiomes: 1. anglès, 2. Italià, 3. Alemany, 4. francès.