Saltar apartados

Metodologia

10

 

 

sec

 

3

 

f2

 

f3

 

El Projecte Domus s'adecua als protocols metodològics de la Fundació per a les seues excavacions en àrea oberta. Açò suposa la utilització del SIA (Sistema d'Informació Arqueològica) dissenyat per l'Àrea d'Arqueologia de la UA, que es ve aplicant en el Conjunt Arqueològic des de 1999. En conseqüència, la metodologia comprèn:

  1. Estudi dels fons documentals previs de la zona a intervenir (diaris d'excavació i fotografies), en col·laboració amb la Fundació de l'Alcudia (àrees de documentació i arqueologia, arxiu FLA).
  2. Prospecció geofísica amb GPR coordinada pel Grup de Recerca en Sismologia, Riscos Sísmics i Processament del Senyal en Fenòmens Naturals.
  3. Excavació en àrea oberta, amb sistema de registre Harris (1991), coordinada per l'INAPH (Grups de recerca de Prehistòria i Protohistòria, i d'Arqueologia i Patrimoni Històric) d'acord al permís d'intervenció sol·licitat a la Generalitat Valenciana. La documentació estratigràfica contempla la realització de planimetries georreferenciadas, seccions acumulatives, plantes d'estrats i de fase, fitxes d'UU.EE (es compilaran seguint el SIA utilitzat per la Fundació), matrius i inventari de materials.
  4. Aixecament gràfic dels diferents estrats excavats amb escàner làser 3D, sistema que permet l'obtenció mitjançant núvol de punts de la geometria real de l'excavació i les estructures trobades amb un error inferior als 3 mm. S'emprarà un escàner làser 3D de Leica ScanStation C-10. Amb la informació obtinguda es pot realitzar un aixecament gràfic en forma de plantes, alçats, seccions i detalls constructius a diferents escales. Aquesta tasca serà coordinada per membres de l'INAPH pertanyents al Grup de recerca de Restauració arquitectònica de la Universitat d'Alacant i del Departament de Construccions arquitectòniques.
  5. Testar la nova plataforma digital del SIA, dissenyada per l'Àrea d'Arqueologia en el marc del projecte %u201CInfraestructura de Dades Espacials de Patrimoni Arqueològic de Castella-la Manxa%u201D (IDR-UCLM) per a la gestió online de la documentació arqueològica, amb vista a optimitzar el registre i oferir en el futur aquesta eina a la pròpia Fundació.
  6. L'actuació plantejada com un Pla General de Recerca, preveu en l'actuació la consolidació preliminar de les estructures que apareguen, així com la preservació dels dipòsits estratigràfics en curs d'excavació mitjançant geotextil i cubrición parcial, per a continuar la seua excavació en cas de no conclusió. De la mateixa forma, els criteris de consolidació d'estructures i perfils susceptibles d'erosió, s'establiran d'acord a les indicacions dels arquitectes restauradores que formen part de l'equip i als procediments que establisca la Fundació.

Projecte Domus-L'Alcùdia. Viure en llici


INAPH
Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3886

Fax: (+34) 96 590 3464

Projecte finançat pel Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement per al foment de la R + D + I a la Universitat d'Alacant 2016

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464