Saltar apartados

Objectius

Objectiu general

Interpretació del sector nord-oriental de la ciutat, incloent les seues antigues excavacions, amb vista a una futura posada en valor que integre la nova zona que proposem excavar en el circuit museográfico, que en l'actualitat mostra dos habitatges descontextualizadas i no fàcilment comprensibles.

Objectius específics

a) Contrastación metodològica entre tècniques arqueològiques no invasives (GPR-Ground Penetrating Radar) i excavació estratigràfica en àrea oberta del sector previst, a fi de testar les tècniques innovadores de prospecció remota que desenvolupen equips de recerca de la pròpia UA.

b) Documentació de la seqüència estratigràfica d'ocupació total del jaciment arqueològic, entesa com una seqüència històrica d'àmplia durada més enllà de les troballes concretes. Es pretén contrastar amb metodologia actual la història del lloc des dels usos contemporanis als nivells pre i protohistòrics, per a obtenir una eina d'anàlisi aplicable a tot el jaciment. Es marquen quatre objectius específics:

b.1.) Interpretació de la facies urbana tardoantigua, corresponent als períodes Baix Imperial, Bizantí, Visigot i Islàmic primerenc (topografia, transformació dels usos públics i privats de l'espai i contextos materials).

b.2.) Caracterització de les domus imperials en el context de desenvolupament urbanístic de la Colònia (construcció d'espais aristocràtics en l'acròpoli de la ciutat), així com de la topografia de la colònia (documentació de la xarxa de clavegueres).

b.3.) Definició de l'horitzó urbà i residencial previ a les cases (època republicana) a fi de concretar el context de procedència dels més de 40 pithoi i kalathoi decorats i del mosaic de Sailacos, a través de les anàlisis comparatives dels nivells que s'obtinguen. 

b.4.) Anàlisi i documentació de la fase Ibèrica Antiga i dels contextos de la Prehistòria en aquelles zones que permeten sondejar en profunditat.

c) Obtenció de registres bioarqueológicos i geoarqueológicos (carpología, paleobotánica, palinología, zoorarqueología, osteoarqueología, arquequímica, etc), mitjançant el mostreig sistemàtic de tota la seqüència estratigràfica per a determinar l'evolució ambiental i el grau d'antropización del paisatge.

Projecte Domus-L'Alcùdia. Viure en llici


INAPH
Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3886

Fax: (+34) 96 590 3464

Projecte finançat pel Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement per al foment de la R + D + I a la Universitat d'Alacant 2016

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464