Saltar apartados
  • UA
  • Gabinet del Rector
  • Informació ampliada sobre protecció de..ls en el concurs 'Un lema per a la UA'

Informació ampliada sobre protecció de dades personals en el concurs 'Un lema per a la UA'

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, posem en coneixement dels participants en el concurs «Un lema per a la UA» de la Universitat d’Alacant la informació següent:

 

a)     Qui és el responsable del tractament de les dades?

Identificació

Universitat d’Alacant

CIF: Q-0332001-G

Adreça postal

 

Carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Delegat de Protecció de Dades

 

Gerència de la Universitat d’Alacant

Gerencia@ua.es

Tel.: 965 90 3400

Fax: 965 90 3464

 

b)     Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades personals que es recullen (identificatives i de contacte) són tractades amb la finalitat de gestionar el concurs «Un lema per a la UA» de la Universitat d’Alacant.

 

c)      Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les dades?

La Universitat es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat degudes i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

En aquest sentit, la Universitat d’Alacant s’ha dotat d’una Política de privadesa i una Política de seguretat de la informació que es poden consultar en la seu electrònica, en l’apartat de normativa: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html.

 

d)     Durant quant de temps conservarem les dades?

La Universitat d’Alacant conservarà les dades personals proporcionades durant els terminis que establisca la normativa aplicable sobre custòdia de la documentació administrativa.

 

e)     A quins destinataris es comunicaran les dades?

En el marc dels tractaments esmentats, les dades personals no se cediran a tercers llevat d’obligació legal.

 

f)      Drets de l’interessat

Us informem que teniu dret a accedir a les vostres dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i supressió, a oposar-se al seu tractament, a limitar-ne fins a una data determinada el tractament i a la portabilitat de les dades, en format electrònic.

Per a fer-ho haureu de presentar una sol·licitud adreçada a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la UA, segons estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són presencialment a les oficines de registre de la Universitat identificades en https://sar.ua.es/va/registro o telemàticament en el Registre Electrònic de la UA situat a la seu electrònica de la Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/

Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant els mecanismes que establisca aquest organisme. Podeu consultar informació més ampliada en www.aepd.es.

Gabinet del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464