Saltar apartados

Accés via 30 crèdits universitats espanyoles

 

Requisits

Segons la Normativa d'Accés als estudis oficials de Grau de la Universitat d'Alacant, és possible accedir a qualsevol titulació de grau sempre que es complisquen els següents requisits:

(Consell de Govern 15/04/2011)

 • Haver cursat parcialment estudis universitaris oficials espanyols (inacabats).
 • Que es reconeguen, almenys, 30 crèdits en l'estudi de grau en el qual se sol·licita l'admissió
 • Tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat per a aqueix estudi, pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual se sol·licite l'admissió

Si no es compleix algun d'aquests requisits, l'alumne es podrà incorporar al procés general d'admissió

 • Places: 5% de l'oferta general per a cada titulació

Per als esportistes d'alt nivell i alt rendiment que es vegen obligats a canviar de residència per motius esportius, es prendran les mesures necessàries perquè puguen continuar la seua formació en el seu nou lloc de residència, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 10 de l'article 9 del Reial decret 971 / 2007

 • Ordre d'adjudicació (per a tots els que complisquen els requisits de continuació):
  • Major nombre de crèdits reconeguts.
  • Nota mitjana de l'Expedient acadèmic (nota mitjana ponderada pto 4 del RD 1267/94)
 • Terminis: del 15 de març al 17 de maig de 2021.
 • Procediment: ABANS de fer la sol·licitud d'accés amb 30 crèdits reconeguts s'aconsella consultar cadascun dels programes de les assignatures de destinació de les quals se sol·licitarà el reconeixement per a comprovar si són similars als programes d'origen que es presenten:
  • Accedeix al Grau al qual pertany l'assignatura que desitges consultar.
  • Selecciona %u201CPla d'estudis > Per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa > Curs%u201D.
  • Tria l'assignatura.
  • Consulta l'enllaç %u201CContinguts i Bibliografia%u201D.
 • Has de tenir en compte:
  • Que el nombre de crèdits de la teua assignatura siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
  • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Procediment i documentació a aportar

Tot el tràmit es realitzarà de manera telemàtica seguint els següents passos:

 1. Sol·licita la continuació d'estudis a través del formulari Contacta amb Nosaltres perquè et donem d'alta en l'estudi, adjuntant:
  1. Sol·licitud.
  2. DNI i Document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat.
 2. Una vegada que estigues donat d'alta en l'estudi i tingues accés a UACloud, realitzaràs la petició de reconeixement a través d'UACloud > eAdministración > Tràmits > Acadèmics > Reconeixement de crèdits.
 3. Quan accedisques es crearà un expedient de reconeixement amb un número de registre en el qual hauràs d'incloure, una a una, les assignatures que vols reconèixer amb les seues respectives assignatures d'origen. (Manual de l'aplicació)
 4. Si les assignatures aprovades són d'una altra titulació de la Universitat d'Alacant, no es requereix adjuntar cap documentació.
 5. Si les assignatures s'han aprovat en una altra universitat espanyola, hauràs d'adjuntar la següent documentació:
  1. Certificat acadèmic personal.
  2. BOE de la publicació oficial del pla d'estudis.
  3. Programes de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement, segellaments o validats electrònicament per la universitat d'origen.
 6. Adjuntar una declaració responsable degudament emplenada.

Si fóra necessari la presentació d'algun original en la Secretaria per al seu acarament, contactarem amb tu per a donar-te cita.

Tan prompte com siga possible la represa de l'atenció presencial per part de la secretaria de l'Escola Politècnica Superior i en qualsevol cas, per a la formalització de la matrícula, hauràs de presentar els documents originals dels reconeixements que siguen requerits. Oportunament la secretaria informarà de les formes en les quals es pot aportar aquests documents.

Els crèdits definitivament reconeguts per als alumnes admesos tindran un cost del 25% del seu valor, excepte quan l'assignatura d'origen siga bàsica i s'haja cursat en la Universitat d'Alacant. Les assignatures bàsiques d'origen aprovades en la Universitat d'Alacant, independentment que es reconeguen per una altra asigantura bàsica o es reconeguen per altres assignatures obligatòries o optatives, estan exemptes de cobrament per una sola vegada.

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464