Saltar apartados

Accés via 30 crèdits

 

Requisits

Segons la Normativa d'Accés als estudis oficials de Grau de la Universitat d'Alacant, és possible accedir a qualsevol titulació de grau sempre que es complisquen els següents requisits:

(Consell de Govern 15/04/2011)

 • Que es reconeguen, almenys, 30 crèdits en l'estudi de grau en el qual se sol·licita l'admissió
 • Tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat per a aqueix estudi, pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual se sol·licite l'admissió

Si no es compleix algun d'aquests requisits, l'alumne es podrà incorporar al procés general d'admissió

 • Places: 5% de l'oferta general per a cada titulació

Per als esportistes d'alt nivell i alt rendiment que es vegen obligats a canviar de residència per motius esportius, es prendran les mesures necessàries perquè puguen continuar la seua formació en el seu nou lloc de residència, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 10 de l'article 9 del Reial decret 971 / 2007

 • Ordre d'adjudicació (per a tots els que complisquen els requisits de continuació):
  • Major nombre de crèdits reconeguts.
  • Nota mitjana de l'Expedient acadèmic (nota mitjana ponderada pto 4 del RD 1267/94)
 • Terminis: del 16 de març al 15 de maig de 2020.

Termini ampliat fins al 5 de juny de 2020 per al curs 2020/21. Has de formalitzar la teua sol·licitud a través de l'enllaç Contacta amb nosaltres

 • Documentació a aportar

Per a sol·licitar el trasllat a qualsevol grau, hauràs de presentar la següent documentació a través del Contacta amb Nosaltres en un únic arxiu. Pots utilitzar els programes 7-zip o Win Rar (programes recomanats pel Servei d'Informàtica):

 • Sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat acadèmic personal. En el cas d'estudis de la Universitat d'Alacant bastarà amb una fitxa informativa segellada pel Centre.
 • Document acreditatiu de la nota d'accés a la universitat
 • Programa (del curs acadèmic en el qual es van superar) de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement segellat per la universitat d'origen. En el cas que l'assignatura d'origen siga bàsica o el seu possible reconeixement ja forme part d'una taula d'automatismes, no serà necessari presentar el programa de continguts.
 • Fotocòpia de la publicació oficial del pla d'estudis segellada per la universitat d'origen
 • Una sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura
 • Adjuntar una declaració responsable degudament emplenada.

Tan prompte com siga possible la represa de l'atenció presencial per part de la secretaria de l'Escola Politècnica Superior i en qualsevol cas, per a la formalització de la matrícula, hauràs de presentar els documents originals dels reconeixements que siguen requerits. Oportunament la secretaria informarà de les formes en les quals es pot aportar aquests documents.

Els crèdits definitivament reconeguts per als alumnes admesos tindran un cost del 25% del seu valor, excepte quan l'assignatura d'origen siga bàsica i s'haja cursat en la Universitat d'Alacant. Les assignatures bàsiques d'origen aprovades en la Universitat d'Alacant, independentment que es reconeguen per una altra asigantura bàsica o es reconeguen per altres assignatures obligatòries o optatives, estan exemptes de cobrament per una sola vegada.

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464