Saltar apartados

Reconeixement estudis estrangers

 

Si eres un estudiant amb estudis universitaris oficials realitzats en l'estranger podràs sol·licitar la teua admissió en el Grau que desitges mitjançant el reconeixement d'estudis estrangers; sempre que reunisques els següents requisits:

 • REQUISITS
 1. Que l'estudi cursat en l'estranger siga oficial i de nivell universitari.
 2. Que se't reconeguen, almenys, 30 crèdits ECTS dels teus estudis universitaris estrangers parcials, o totals que no hagen obtingut l'homologació del seu títol a Espanya.
 3. No haver sol·licitat l'homologació del títol, en el cas d'estudiants amb estudis universitaris estrangers finalitzats, llevat que aquesta homologació haja sigut denegada pel Ministeri.
 4. Per a realitzar el tràmit de reconeixement de crèdits ha d'abonar unes taxes administratives.
- La sol·licitud de reconeixement que no aconseguisca el mínim de crèdits abans citat, quedarà desestimada. En aqueix cas, l'interessat podrà optar per l'ingrés en la universitat, prèvia convalidació dels seus estudis preuniversitaris i la superació de la Selectivitat. 
- Les assignatures definitivament reconegudes per als alumnes admesos tindran un cost del 25% del valor del crèdit.
 • TERMINI: Del 16 de març al 15 de maig de 2020

Termini ampliat fins al 5 de juny de 2020 per al curs 2020/21. Has de formalitzar la teua sol·licitud a través de l'enllaç Contacta amb nosaltres

 • DOCUMENTACIÓ

Els qui opten pel reconeixement de crèdits han de presentar la següent documentació a través del Contacta amb Nosaltres en un únic arxiu. Pots utilitzar els programes 7-zip o Win Rar (programes recomanats pel Servei d'Informàtica): (segons acord adoptat en la reunió de centres celebrada el 20/03/2019): 

 • Passaport, del Nombre d'Identificació d'Estrangers (NIE) o del DNI. 
 • La denominació dels estudis especificant si són oficials i de nivell universitari.
 • Certificat de l'expedient acadèmic dels estudis cursats emès per la universitat d'origen on conste:
 • Programa (contingut) de les assignatures superades de les quals demana el reconeixement. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura.
 • Nombre d'hores totals de cada assignatura o, si escau, la informació necessària per a procedir al seu càlcul (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits, …).

Si la informació anterior no consta expressament, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615.html

 

Tan prompte com siga possible la represa de l'atenció presencial per part de la secretaria de l'Escola Politècnica Superior i en qualsevol cas, per a la formalització de la matrícula, hauràs de presentar els documents originals dels reconeixements que siguen requerits. Oportunament la secretaria informarà de les formes en les quals es pot aportar aquests documents.

Hauràs d'abonar unes taxes per estudi de sol·licituds de reconeixement d'estudis estrangers. El rebut se't facilitarà en Secretaria.

 Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes establides en la Llei de Taxes de la Generalitat has de presentar la documentació que ho acredite.

 

 Criteris d'adjudicació:


Places:

5% de l'oferta general per a cada titulació

 

Ordre d'adjudicació (para tots els que complisquen els requisits de continuació):

1º. Major nombre de crèdits reconeguts.

2º. Nota mitjana de l'Expedient acadèmic

 

IMPORTANT

TANT EL CERTIFICAT I, SI ESCAU, ELS DOCUMENTS QUE ES PRESENTEN PER A COMPLETAR EL QUE NO ARREPLEGUE, COM ELS PROGRAMES, HAURAN D'ESTAR EXPEDITS PER AUTORITATS COMPETENTS, LEGALITZATS PER VIA DIPLOMÀTICA I S'ACOMPANYARAN DE LA SEUA CORRESPONENT TRADUCCIÓ OFICIAL, EN CAS D'ESTAR EXPEDITS EN UN IDIOMA ESTRANGER.
ACÍ TENS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TEMA

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464