Saltar apartados

Tïtulo Acadèmic

Requisits per a sol·licitar el Títol:

  • Hauràs de cobrir la totalitat dels crèdits que componen la teua titulació d'acord a l'establit en el teu pla d'estudis (totes les actes han d'estar signades).
  • Hauràs d'estar al corrent del pagament de la teua matrícula. Si eres sol·licitant de beca, i encara no s'ha resolt, tens dues opcions:

-Esperar al fet que es resolga la beca i, si te la concedeixen, sol·licitar posteriorment el títol.

-Abonar l'import íntegre de la matrícula, i, si posteriorment et concedeixen la beca, sol·licitar la devolució de taxes.

Documentació que has de presentar en Secretaria:

1. Sol·licitud del Títol

2. Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport o document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea

Podràs sol·licitar que t'enviem el Certificat Supletori del Títol per correu postal, si així ho indiques en el moment del lliurament de la documentació

Una vegada sol·licitat el títol, emetrem el rebut de taxes que podràs visualitzar en el teu Campus Virtual.

Formes de pagament:

  • Campus Virtual, mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat (Secretaria Virtual>Pagaments>Rebuts emesos>%u20AC>Acceptar>Emplenar elº n targeta>Acceptar>Confirmar)
  • En efectiu, en qualsevol oficina del Banc Sabadell, Banc Santander o Cajamurcia. El rebut t'ho lliuren en la secretaria (també pots descarregar-ho des del Campus Virtual).

Podràs arreplegar el títol provisional en secretaria, uns dies després d'haver presentat el rebut pagat

Taxes del títol:

L'expedició del Títol té una taxa que s'actualitza anualment d'acord amb el que dispose el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana.

Descomptes aplicables:

L'aplicació dels diversos descomptes solament serà aplicable si es justifica degudament i presentant la documentació en vigor:

  • Família Nombrosa General (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família nombrosa.
  • Família Nombrosa Especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del títol actualitzat de família nombrosa.
  • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació de tal circumstància i fotocòpia per a la seua acare.
  • Víctima de bandes armades i elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per a la seua acare, del document que acredite tal situació o, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.

Certificat supletori del títol:

La Secretaria del Centre et lliurarà un Certificat Supletori del Títol.

El rebut de taxes abonat juntament amb el Certificat Supletori del Títol, et serviran per a acreditar la teua condició de Titulat Universitari fins que rebes el Títol definitiu i el SET, que s'arrepleguen en el Negociat de Títols de la Universitat d'Alacant.

El Certificat Supletori del Títol és un document personal i, com a tal, es lliura en exclusiva a l'interessat. Si no pots desplaçar-te personalment a la secretaria, podràs autoritzar a algú perquè venja a arreplegar-ho (en aqueix cas, la persona autoritzada haurà de presentar lliurar la teua autorització i una còpia del teu DNI/NIE o Passaport.

Títol definitiu:

El Negociat de Títols es posarà en contacte amb tu quan estiga disponible el Títol definitiu, que podràs arreplegar en aqueix mateix Negociat.

Més informació:

http://sa.ua.es/es/titulos/titulos-oficiales.html

http://sa.ua.es/es/titulos/preguntas-frecuentes.html

http://sa.ua.es/es/titulos/titulos.html#contacte

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464