Saltar apartados

Resolució Rectoral de 13 de març

Resolució rectoral de la Universitat d'Alacant de 13 de març 2020, per la qual s'adopten mesures preventives i recomanacions de salut pública relatives a la comunitat universitària a conseqüència de la situació, evolució i perspectives del COVID-19

D'acord amb les resolucions, comunicats i informacions emeses per la Generalitat Valenciana, i a la vista de la situació, evolució i perspectives sobre aquest tema, aquest Rectorat

RESOL

  • Impartir provisionalment tota la docència oficial i pròpia, així com qualsevol altra activitat formativa impartida a les nostres aules per qualsevol agent extern, de manera no presencial a partir del 16 de març de 2020.

  • La suspensió, des de la data de la present resolució, de totes les activitats extraacadèmiques, d'extensió universitària, culturals, esportives, universitat permanent, actes i esdeveniments en seus universitàries, jornades o en general, totes les que no corresponguen a la docència reglada, en tots els campus i seus.

  • L'articulació de quantes mesures siguen necessàries per a compatibilitzar la prestació del servei amb les necessitats de conciliació de la vida familiar i la protecció de persones especialment sensibles, segons criteris mèdics. Es podrà establir per les persones responsables dels serveis i unitats un règim de prestació de serveis presencials en torns per al personal adscrit, de tal forma que el major nombre possible d'empleats i empleades preste servei en règim no presencial, mantenint-se únicament la prestació presencial per al funcionament essencial de la unitat.
  • Totes les instruccions relatives a la continuïtat d'estudis estan disponible en la pàgina web: https://pdc.ua.es

  • Totes les informacions sanitàries estan disponibles en la pàgina del servei de prevenció.

El Rector de la Universitat d'Alacant

Secretaria EPS


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

La versió en llengua valencian d'aquesta web és una traducció automàtica de la versió oficial que ha sigut realitzada en llengua espanyola. Encara que pretén ser precisa, en cas de discrepància prevaldrà la versió en
llengua espanyola.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464