Saltar apartados

Homologació títols estrangers

PROVES D'APTITUD PER A la REALITZACIÓ DELS REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS PREVIS A l'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR


%u2022 PROVA D'APTITUD: la modalitat implantada per l'EPS és la de PROVA D'APTITUD, segons determina l'article 1 del reglament, aquesta prova consistirà en un examen escrit per matèria sobre els coneixements acadèmics del sol·licitant, referits als continguts formatius comuns respecte dels quals s'hagen identificat deficiències formatives. El contingut haurà d'abastar totes les assignatures en què s'organitzen els continguts formatius comuns que s'esmenten en la resolució que exigisca la prova, de conformitat amb el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol espanyol al fet que es referisca la resolució i vigent en l'Escola Politècnica Superior. Els diferents continguts formatius per a cada pla d'estudis del centre són:

a. Enginyeria en Informàtica (BOE 25/09/2001)
b. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (BOE 25/09/2001)
c. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (BOE 25/09/2001)
d. Arquitectura (BOE 17/10/96)
i. Enginyeria Tècnica en Telecomunicació. Imatge i So (BOE 25/07/01)
f. Arquitectura Tècnica (BOE 1/12/99)
g. Enginyeria Tècnica en Obres Públiques (BOE 12/01/91)

%u2022 TERMINI: del 12 al 23 de novembre de 2012 tots dos inclusivament

%u2022 LLOC: Secretaria de l'Escola Politècnica Superior (edifici I)

%u2022 PROCEDIMENT DE MATRÍCULA: l'aspirant haurà d'emplenar la corresponent sol·licitud i lliurar la documentació prevista segons l'article 4 del reglament de l'EPS:

a. Original i fotocòpia, per a la seua acare, de la resolució del ministeri on consten les manques formatives que ha de superar i que es trobe en termini


b. Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

i. Còpia del pagament de la taxa corresponent d'acord al decret de taxes de la Generalitat Valenciana, en cas de ser admès (143,73%u20AC)


f. Certificat, si escau, d'altres universitats on hagen superat algun dels requisits formatius complementaris recollits en la resolució.

Transcorregut un termini màxim de 15 dies hàbils des de la finalització del període de matriculació de cada convocatòria, es publicarà per a cada sol·licitant les matèries sobre les quals haja de realitzar la prova d'aptitud.

%u2022 PERÍODE D'EXÀMENS: per al curs acadèmic 2012/2013 la celebració de les proves d'aptitud es realitzarà en el període d'exàmens indicats a continuació:

  • Primera convocatòria: maig - juny 2013
  • Segona convocatòria: juny - juliol 2013

Secretaria EPS 2


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464