Saltar apartados

Reconeixement estudis estrangers

 

Si eres un estudiant amb estudis universitaris oficials realitzats en l'estranger podràs sol·licitar la teua admissió en el Grau que desitges mitjançant el reconeixement d'estudis estrangers; sempre que reunisques els següents requisits:

 • REQUISITS
 1. Que l'estudi cursat en l'estranger siga oficial i de nivell universitari.
 2. Que se't reconeguen, almenys, 30 crèdits ECTS dels teus estudis universitaris estrangers parcials, o totals que no hagen obtingut l'homologació del seu títol a Espanya.
 3. No haver sol·licitat l'homologació del títol, en el cas d'estudiants amb estudis universitaris estrangers finalitzats, llevat que aquesta homologació haja sigut denegada pel Ministeri.
 4. Per a realitzar el tràmit de reconeixement de crèdits ha d'abonar unes taxes administratives de 141,05 €.
- La sol·licitud de reconeixement que no aconseguisca el mínim de crèdits abans citat, quedarà desestimada. En aqueix cas, l'interessat podrà optar per l'ingrés en la universitat, prèvia convalidació dels seus estudis preuniversitaris i la superació de la Selectivitat.
- Les assignatures definitivament reconegudes per als alumnes admesos tindran un cost del 25% del valor del crèdit.
 • TERMINI: Del 15 de març al 15 de maig de 2014
 • DOCUMENTACIÓ

Per a sol·licitar el reconeixement d'estudis hauràs de presentar en la Secretaria de l'EPS la següent documentació:

 • Justificant de l'abonament de les taxes (141, 05€) per estudi de sol·licituds de reconeixement d'estudis estrangers. El rebut se't facilitarà en Secretaria.
 • Fotocòpia i original del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport
 • Certificat de l'Expedient Acadèmic dels estudis cursats emès per la universitat d'origen, en el qual conste:
 • La denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari.
 • Qualificacions de les assignatures superades.
 • Escala de qualificacions universitàries del país d'origen, indicant obligatòriament:
 • La nota mínima per a aprovar l'assignatura
 • Punts en els quals es basa l'escala. (nota màxima i mínima que es pot obtenir)
 • Nombre d'hores totals de cada assignatura o, si escau, la informació necessària per a procedir al seu càlcul (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits…)

Si la informació anterior no consta expressament en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

 • Programes (contingut) de les assignatures aprovades, segellats obligatòriament per la Universitat en la qual es van aprovar.
 • El Pla d'Estudis d'origen o Quadre de Matèries exigides per a aconseguir la titulació.

 

 • Criteris d'adjudicació:

Places: 5% de l'oferta general per a cada titulació

Ordre d'adjudicació (para tots els que complisquen els requisits de continuació):

1º. Major nombre de crèdits reconeguts.

2º.  Nota mitjana de l'Expedient acadèmic

IMPORTANT

TOTS ELS DOCUMENTS QUE ES PRESENTEN PER A la CONVALIDACIÓ PARCIAL D'ESTUDIS ESTRANGERS HAURAN DE SER OFICIALS, EXPEDITS PER LES AUTORITATS COMPETENTS, LEGALITZATS PER VIA DIPLOMÀTICA I, SI ESCAU, TRADUÏT OFICIALMENT.

Secretaria EPS 2


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464