Saltar apartados

ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES

¿Què entenem per associacions universitàries de la UA?

¿Què és el Registre d'Associacions de la UA?

Què entenem per associacions universitàries de la UA?

S'entén per associacions universitàries de la Universitat d'Alacant totes aquelles associacions constituïdes d'acord amb la normativa general vigent i inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, que, a més, complisquen amb els següents requisits:

a) Que tots les seues associades i associats siguen membres de la comunitat universitària o s'hagen titulat en la Universitat d'Alacant. Es permetrà en determinades circumstàncies, la inclusió com a membres de l'associació de persones alienes a la comunitat universitària quan amb la seua actuació destacada en empreses o institucions públiques, o pels seus coneixements, experiència i renom, puguen col·laborar en les activitats de l'associació i amb el seu patrocini donar a la seua labor major autoritat i prestigi.

b) Que les seues finalitats estatutàries coincidisquen amb un o més dels establits per a la Universitat d'Alacant en el seu Estatut.

c) Que desenvolupen les seues activitats a l'entorn de la Universitat d'Alacant.

d) Que el seu domicili social es trobe a la Comunitat Valenciana.

e) Que s'haja inscrit en el Registre d'Associacions Universitàries de la Universitat d'Alacant.

Pujar

Què és el Registre d'Associacions de la UA?

El Registre d'Associacions universitàries de la Universitat d'Alacant té caràcter administratiu i de mera constància de la Universitat d'Alacant.

La Secretaria General serà la responsable de l'organització, administració i custòdia del Registre d'Associacions Universitàries de la Universitat d'Alacant.

El Registre d'Associacions universitàries de la Universitat d'Alacant té les següents funcions:

a) La inscripció i actualització de les associacions universitàries existents en la Universitat d'Alacant.

b) La centralització i publicació de la informació registral.

La inscripció de les associacions universitàries en el Registre d'Associacions de la UA es produeix únicament als efectes de publicitat.

Pujar

Com presentar la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Associacions de la UA?

La sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Associacions de la UA (doc pdf) es presentarà de manera telemàtica mitjançant d'UACloud > Tràmits > Generals > Instància genèrica.

Pujar

Com presentar la sol·licitud de modificació i actualització de la informació registral?

La modificació dels dades que consten en el Registre d'una associació universitària es realitzarà a instàncies de l'o el representant legal de l'associació, sent obligatòria la comunicació d'aquelles modificacions que afecten a:

  1. Els estatuts.

  2. El nomenament i cessament de membres de la Junta Directiva

  3. La relació de sòcies i socis i la seua vinculació amb la Universitat d'Alacant.

La sol·licitud de modificació i actualització de la informació registral (doc pdf) es presentarà de manera telemàtica mitjançant d'UACloud > Tràmits > Generals > Instància genèrica.

Pujar

Com i quan presentar la memòria anual econòmica i d'activitats de l'associació?

Les associacions universitàries estan obligades a presentar en Secretaria General a principi de cada any una memòria econòmica i d'activitats realitzades l'any anterior, el programa d'activitats per a l'any en curs, i qualsevol de les modificacions establides en l'apartat anterior.

La sol·licitud de modificació i actualització de la informació registral (doc pdf) es presentarà de manera telemàtica mitjançant d'UACloud > Tràmits > Generals > Instància genèrica.

Pujar

Normativa reguladora del Registre d'Associacions de la UA

Reglament del Registre d'Associacions Universitàries de la Universitat d'Alacant, de 29 de maig de 2013 (BOUA 31-05-2013

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació

Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana

Pujar

Relació d'associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la UA

https://web.ua.es/va/secretaria-gral/registre-associacions-universitaries.html

Pujar

Enllaços d'interès

Hotel d'Associacions (Consell d'Estudiants UA)

Registre d'una associació a la Comunitat Valenciana

Registre d'una associació al Ministeri d'Interior

 

Pujar

Secretaria General


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464