Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                         Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 


V. Vicerectorat d'Investigació

 

V.5 UAPARC

PARC CIENTÍFIC DEL MEDITERRANI

 

logo medpark grande.gif (2470 bytes)

Parc Científic del Mediterrani

 

 

V.5.1 Raons per a un parc científic
V.5.2 UAPARC: un espai d'excel·lència mediambiental
V.5.3 Esdeveniments significatius durant el curs 1998-1999

 

anticipación imagen global.jpg (41847 bytes)

Anticipació de la imatge global

 

Leyenda apaisada 50.jpg (10503 bytes)

 

Parque Científico - logo.jpg (18020 bytes)

 

V.5.1 Raons per a un parc científic
V.5.2 UAPARC: un espai d'excel·lència mediambiental
V.5.3 Esdeveniments significatius durant el curs 1998-1999

 

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

V. Vicerectorat d'Investigació

V.1 Fons R+D 1998
V.2 Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI)
V.3 Serveis Tècnics d'Investigació
V.4 Instituts Universitaris
V.5 UAPARC
V.6 Servei de Publicacions