Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

II. Òrgans de govern

 

II.2 JUNTA DE GOVERN

Junta de Govern

 

 

La Junta de Govern va celebrar durant el curs acadèmic 1998-1999 un total de 8 sessions. A continuació es ressenyen els acords més significatius.

II.2.1 Centres
II.2.2 Noves titulacions
II.2.3 Normativa
II.2.4 Distincions
II.2.5 Departaments
II.2.6 Contractes d'investigació i prestació de serveis

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

II. Òrgans de govern