Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

 

 

XII. CONSELL D'ALUMNES

 

consejoal.gif (7894 bytes)

Consell d'Alumnes

 

 

El Consell d'Alumnes és l'òrgan màxim de representació dels estudiants. Vetla pel bon funcionament de la institució, interrelaciona els estudiants amb els diferents col·lectius universitaris i intenta donar eixida a les inquietuds dels estudiants i a les diferents associacions d'aquesta Universitat.

 

Actua com a centre d'informació juvenil i al seu si s'han creat diferents comissions de treball (cultura, serveis, Oficina Verda (medi ambient), esports de caràcter participatiu i totalment obertes als estudiants.

 

Ofereix el Servei del Consumidor Universitari (SCU) on pots remetre les teues queixes i demandes; l'Oficina Verda, òrgan de participació i de desenvolupament d'inquietuds medi ambientals del campus; l'Oficina d'Objectes Perduts, en col·laboració amb el Departament de Seguretat de la U A; i també com a seu social i de suport a les associacions universitàries a través de l'Hotel d'Associacions. El Consell d'Alumnes desenvolupa la seua activitat dins i fora de la universitat, tant al potenciar el model de Delegacions d'Alumnes com participant en el desenvolupament d'activitats de caràcter conjunt entre les quatre universitats del País Valencià des del CIVE (Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants).

 

Durant el curs acadèmic 1998-1999 han destacat entre les activitats organitzades pel Consell d'Alumnes la posada en marxa de l'Hotel d'Associacions i de l'Oficina Verda, i la celebració de la II Setmana d'Associacionisme i les I Jornades del Còmic.

 

 

hotelasociaciones.gif (2267 bytes)

Hotel d'Associacions

 

CA 3.gif (50748 bytes)

 

oficinaverde.gif (4943 bytes)

Oficina Verda

CA 2.gif (49349 bytes)

 

 

JC0.gif (71075 bytes)

 

JC1.gif (142771 bytes)

 

JC2.gif (111686 bytes)

 

 

 

Setmana Associació - folleto carátula.jpg (17812 bytes)

AS3.gif (32922 bytes)

 

AS4.gif (67485 bytes)

 

 

 

CA 1.gif (33168 bytes)

              

 

CA 4.gif (39913 bytes)                                         CA 5.gif (87801 bytes)

 

CA 6.gif (38567 bytes)

 

 

índice-v.gif (595 bytes)

 


UA.gif (1203 bytes) Universitat d'Alacant                           Secretaria General                                  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig               Alacant Tel. +34 965 90 34 84          Fax   +34 965 90 94 44                                                ã Universitat d'Alacant                 1999 Per a suggeriments i consultes relacionats amb la Memòria del Curs Acadèmic: Secretaria.gral@ua.es