Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

 

 

III. VICERECTORAT D'ORDENACIÓ ACADÈMICA

I PROFESSORAT

 

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Model de plantilla

 

1. Efectius docents

2. Edat i sexe

3. Evolució

   3.1 Evolució global per categories

   3.2 Evolució dels funcionaris de carrera

  3.3 Evolució del PDI per categories

   3.4 Evolució del PDI per la seua situació contractual

 

 

1. Efectius docents

TOTAL D’EFECTIUS DOCENTS

SETEMBRE DE 1999

CODI DE L’EMPRESA PLAÇA DEDICACIÓ TOTAL
CONTRACTATS AJUDANT D’UNIVERSITAT COMPLETA

70

  AJUDANT D’UNIVERSITAT 2n COMPLETA

31

  AJUDANT D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA COMPLETA

86

  AJUDANT D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 2n COMPLETA

27

  ASSOCIAT COMPLETA

4

  ASSOCIAT 3 HORES

171

  ASSOCIAT 4 HORES

71

  ASSOCIAT 5 HORES

41

  ASSOCIAT 6 HORES

276

  ASSOCIAT 2n COMPLETA

1

  ASSOCIAT 2n 6 HORES

1

  EMÈRIT COMPLETA

3

       
INTERINS TITULAR D’UNIVERSITAT COMPLETA

35

  TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA COMPLETA

22

       
DE CARRERA CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT COMPLETA

105

  CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT 3 HORES

1

  CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT 6 HORES

1

  TITULAR D’UNIVERSITAT COMPLETA

230

  TITULAR D’UNIVERSITAT 6 HORES

1

  CATEDRÀTIC D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA COMPLETA

54

  CATEDRÀTIC D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 6 HORES

3

  TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA COMPLETA

242

  TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 3 HORES

3

  TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 4 HORES

1

  TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 5 HORES

1

  TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 6 HORES

8

       
TOTAL    

1489

 

FUNCIONARIS DE CARRERA DOCENTS

NÚMERO DE PLACES EN CADA CONVOCATÒRIA PER CATEGORIA CURS 1998/1999

CONVOCATÒRIA

CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT

TITULAR D’UNIVERSITAT

CATEDRÀTIC D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA

TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA

23-10-98

1

8

2

6

20-11-98

1

3

-

3

23-12-98

-

3

-

3

22-01-99

-

2

-

1

26-02-99

1

1

-

-

31-03-99

-

2

-

-

30-04-99

-

1

-

-

31-05-99

-

1

-

3

Subtotals

3

21

2

16

TOTAL 42

 

PLACES DOCENTS DE CONTRACTACIÓ

 

Convocatòria del 31-7 -1998

Convocatòria del 10-8-1998

Ajudants (facultat)

11

1

Ajudants (escola)

28

0

Associats a temps complet

0

0

Associats 6 h

45

0

Associats 5 h

1

0

Associats 4 h

10

0

Associats 3 h

26

0

Titulars d’universitat (interins)

1

0

Titulars d’escola universitària (interins)

3

0

TOTAL

122

 

 

2. Edat i sexe.

Dades referents al personal funcionari de carrera i contractat de la plantilla docent de la Universitat d’Alacant.

 

 

 

3. Evolució.

Dades obtingudes dels pressupostos anuals de la Universitat d’Alacant.

 

   3.1 Evolució global per categories.

 

EXERCICI

CATEGORIA

DEDICACIÓ

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

CU

C

66

73

79

79

104

115

117

125

102

P 3

1

P 6

5

8

8

8

4

3

3

2

1

CU interí

C

4

2

TU

C

146

157

168

171

183

174

191

210

235

P 3

1

2

2

1

1

P 6

4

15

15

15

2

1

1

5

2

TU interí

C

20

18

15

17

21

41

65

P 6

1

1

1

1

1

1

CEU

C

20

23

31

32

41

43

47

47

48

P 4

1

P 6

2

2

3

3

3

2

2

TEU

C

73

94

155

167

225

197

216

226

261

P 3

1

1

1

1

1

2

P 4

1

1

1

1

1

1

1

P 5

1

1

1

1

1

P 6

1

1

8

8

7

8

7

7

7

TEU interí

C

47

51

72

70

55

46

56

P 5

1

P 6

1

1

EME

C

2

1

3

2

1

1

1

1

EXERCICI

CATEGORIA

DEDICACIÓ

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

ASSO 1

C

35

56

23

21

16

12

9

6

5

P 3

123

166

180

190

188

194

211

196

158

P 4

2

10

18

20

25

25

50

64

58

P 5

2

9

8

8

7

18

20

25

P 6

57

91

118

124

133

135

170

185

201

ASSO 2

C

10

9

3

2

2

2

P 6

1

1

1

1

AJEU 1

C

40

49

63

66

43

57

48

58

70

AJEU 2

C

23

19

16

14

11

AJU 1

C

21

33

60

64

62

53

50

58

66

AJU 2

C

27

31

34

23

29

PLACES VINCULADES

CUJSM

C

4

CU facultatiu

C

1

5

5

TU facultatiu

C

1

14

13

P 6

6

4

3

TUJSM

C

3

1

P 6

2

TUJSecM

C

4

P 6

1

ALTRES CATEGORIES

Prof. agregat BUP

(buides)

2

TOTALS

663

855

1.043

1.080

1.124

1.184

1.309

1.378

1.288

 

   3.2 Evolució dels funcionaris de carrera.

Les dades estan ponderades d’acord amb el model de finançament per al repartiment de despeses del cap. II de la Universitat d’Alacant.

Professorat a temps complet: 1

Dedicació de 6 h .................... 0,4

Dedicació inferior a 6 h ........... 0,2

 

 

 

   3.3 Evolució del PDI per categories.

Només s’hi tenen en compte les categories docents que hi ha en l’actualitat.

 

 

   3.4 Evolució del PDI per la seua situació contractual.

Només s’hi computen les categories que hi ha actualment a la Universitat d’Alacant.

 

 

LLEGENDA
CONTRACTAT ADMINISTRATIU EMÈRIT, ASSOCIAT, AJUDANT
FUNCIONARI CU, TU, CEU, TEU

 

 

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

III.1 Projecte Havana

 

índice-v.gif (595 bytes)

 


UA.gif (1203 bytes) Universitat d'Alacant
Secretaria General
Ctra. de Sant Vicent del Raspeig, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant
Tel. +34 965 90 34 84          Fax   +34 965 90 94 44                                                ã Universitat d'Alacant                 1999 Per a suggeriments i consultes relacionats amb la Memòria del Curs Acadèmic: Secretaria.gral@ua.es