Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

 

 

IX. VICERECTORAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS

I  INTERNACIONALS

 

Funciones

1. Foment de les relacions internacionals; seguiment de les relacions bilaterals i la cooperació internacional amb universitats i institucions.

2. Coordinació de la participació de la Universitat d’Alacant en els programes d’educació de la Unió Europea (Erasmus, ECTS, Tempus…), que són gestionats a través del Secretariat Sòcrates/Erasmus; coordinació dels programes amb Amèrica Llatina (Secretariat d’Iberoamèrica) i els programes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països del tercer món (Oficina 0’7).

3. Recolzament a l’activitat internacional dels òrgans de govern (presència en xarxes i fòrums internacionals).

4. Impuls a la mobilitat internacional, a través de les convocatòries de borses de viatge per a professors; com també les ajudes a la internacionalització del Personal d’Administració i Serveis.

5. Coordinació d’actes institucionals; preparació de visites i reunions institucionals.

6. Promoure l’execució de convenis internacionals i institucionals; foment de les relacions universitat – entorn social.

7. Imatge institucional.

8. Coordinació IMIAS, Taller d’Imatge i Societat de Relacions Internacionals.

9. Preparació de l’acte d’obertura del curs i d'investidura de doctors honoris causa junt amb el Servei de Protocol.

 

IX.1 Projectes i representació institucional
IX.2 Secretariat de Relacions Institucionals i Comunicació
IX.3 Oficina de Protocol
IX.4 Oficina Tècnica de Comunicació
IX.5 Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina
IX.6 Secretariat Sócrates/Erasmus
IX.7 Secretariat de Llengües Modernes
IX.8 Oficina de Cooperació i Desenvolupament. Gestió del 0,7%
IX.9 Internacionalització
IX.10 Convenis
IX.11 Centre d'Estudis sobre la Dona (CEM)
IX.12 Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO)
IX.13 Centre de Documentació Europea
IX.14 Universitat Permanent
IX.15 Projecte Turquia

 

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals

 

collageok02.jpg (10868 bytes)

 

 

índice-v.gif (595 bytes)

 


UA.gif (1203 bytes) Universitat d'Alacant
Secretaria General
Ctra. de Sant Vicent del Raspeig, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant
Tel. +34 965 90 34 84          Fax   +34 965 90 94 44                                                ã Universitat de Alacant                 1999 Per a suggeriments i consultes relacionats amb la Memòria del Curs Acadèmic: Secretaria.gral@ua.es