Escudo 2 - con leyenda UA.gif (1203 bytes)                                          Guía del campus - puño 50.jpg (5169 bytes)                            Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999


 

VIII. Vicerectorat de Noves Tecnologies

 

VIII.4 BIBLIOTECA VIRTUAL

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

 

logo 50.jpg (16206 bytes)

 

                                   logouapp.gif (2269 bytes)                             logoBSCH.jpg (8510 bytes)

 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra

 

1. Creació i mecenatge.

2. Serveis.

3. Inauguració.

4. Estadístiques d'accés.

5. Convenis.

 

 

 

1. Creació i mecenatge.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es va gestar com una eina de difusió de la cultura amb el propòsit de crear un fons virtual d’obres clàssiques en llengües hispàniques, amb un sistema d’ordenació i recerca semblant al d’una biblioteca i amb accés gratuït. La idea de la biblioteca va obtenir el recolzament del Banc de Santander Central Hispano, que va decidir finançar el projecte íntegrament perquè fóra dut a terme a la Universitat d’Alacant. El finançament aprovat inicialment —per a despeses de dos anys— va ascendir a cinc-cents milions de pessetes, quantitat que van aportar conjuntament el BSCH i la fundació Marcelino Botín.

Els treballs d’organització i disseny del procés d’edició es van iniciar a mitjans del febrer de 1999 i van ser engegats amb la col·laboració del Laboratori Multimèdia i la contractació de personal especialitzat per a efectuar les tasques de correcció, edició de textos electrònics, biblioteca i informàtica, com també de preparació de textos i administració. Això va representar un equip inicial format per setanta persones, que va augmentar posteriorment fins a les cent cinc. Tot l’equip és coordinat en la vessant organitzativa per dos economistes, mentre que un lingüista s’encarrega de la cura de l’edició.

El procés consta de fases diverses, com ara la selecció d’obres, l’edició electrònica, la correcció lingüística, la maquetació, l’edició en llenguatge html i la publicació en la pàgina web. La major part de les eines informàtiques són generades per l’equip d’investigadors en aquest camp, mentre que la tasca de la preparació electrònica de les obres corre a càrrec d’informàtics, filòlegs i humanistes, successivament.

 

2. Serveis.

La biblioteca inclou, a més, una sèrie de serveis que palesen la vocació internacional i l’objectiu d’esdevenir portal arreu del món de la cultura en llengua castellana. Cal destacar que la pàgina web ofereix les possibilitats següents:

1. Dins el catàleg, junt amb el propi de la biblioteca (és a dir, el dels clàssics castellans), incloem el portal en unes altres llengües, la qual cosa ofereix la possibilitat de llegir les obres que hi ha en la xarxa en qualsevol idioma. Així, aquest catàleg ordena més de mil cinc-centes obres pels criteris d’origen, idioma, autors i temes.

2. Un motor molt potent de recerca per temes, autors, títols, èpoques, idiomes, paraules, origen i matèries, entre d’altres.

3. Una biblioteca d’autor, en què presentem amb detall els autors més rellevants de la literatura hispanoamericana, la seua història, les obres completes, com també la referència a unes altres fonts on n’hi haja informació més exhaustiva, tant en xarxa com en unes altres biblioteques. Actualment la biblioteca dóna compte d’onze autors.

 

Web - pantalla bibl autor.jpg (35418 bytes)

 

4. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes té la vocació d’esdevenir portal de portals. En aquest sentit, ha arribat a diversos acords amb el compromís de desenvolupar com a portals biblioteques virtuals de les institucions següents:

  • Institut Joan-Lluís Vives (llengua catalana)
  • Casa de les Amèriques
  • Institut de Literatura i Lingüística de l’Acadèmica de Ciències de Cuba

 

Portales 2.jpg (58618 bytes)

 

5. Catàleg de tesis doctorals. En aquest apartat, que serà inaugurat pròximament, pretenem oferir en format electrònic les tesis doctorals que hagen estat defeses davant tribunal a la Universitat d’Alacant i a aquelles universitats que tinguen subscrit un conveni de col·laboració amb la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Aquest catàleg de tesis estarà obert a tots els camps de la ciència.

6. Investigació. La secció d’investigació de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes pretén encoratjar i recolzar projectes d’investigació que prenguen com a base el patrimoni cultural hispanoamericà i la seua difusió per tot arreu. Així, en justificar el status d’investigador en BICIMESA, aquest apartat ofereix la possibilitat de consultar el catàleg restringit de la biblioteca a efectes exclusius d’investigació per a tesis o unes altres tasques, l’accés a un fòrum-pannell de discussió entre equips d’investigació per al desenvolupament de treballs conjunts i la descàrrega d’obres completes del catàleg general en format comprimit. Des de la segona setmana de setembre (quan vam donar notícia d’aquesta possibilitat) trenta-vuit professors (dels quals un 70% pertanyen a universitats nord-americanes, un 6% a europees i un 24% a espanyoles) hi han estat donats d’alta.

7. Editorial. Amb aquesta iniciativa pretenem un objectiu doble. Per una banda, difondre mundialment obres que, a pesar d’haver estat publicades, han estat distribuïdes exclusivament en un àmbit territorial determinat, com també obres que són molt antigues i no han estat reeditades durant dècades. Per una altra banda, aprofitar tots els recursos que proporciona una edició electrònica: hipertext, imatges, so, etc.

 

Preguntas frecuentes 2.jpg (53878 bytes)

 

8. Sota l’epígraf de Biblioteques del Món, oferim la possibilitat de trobar unes fonts digitals d’obres escrites en qualsevol idioma i que pertanyen a qualsevol cultura que es trobe a la xarxa. Aquest apartat fa recerques continuades de les noves fonts i les ordena per temes, àmbits i tipus d’iniciatives semblants.

9. En l’apartat de serveis generals reflectim la informació procedent dels nostres lectors sobre les obres de què desitjarien disposar en la biblioteca, com també un camp d’aclariment de dubtes i un llistat d’adreces perquè els investigadors puguen enviar els documents que proposen per a ser publicats —tesis bàsicament—. Oferim, a més, un butlletí setmanal de novetats i un altre trimestral titulat Dulcinea.

 

Dulcinea. Butlletí trimestral de notícies de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

 

Dulcinea 2.jpg (22674 bytes)

 

3. Inauguració.

La biblioteca va ser inaugurada el 27 de juliol. Hi va assistir el president del Banco de Santander Central Hispano i una bona part dels representants de la cultura i les institucions nacionals relacionades amb l’expansió del castellà. Vam presentar en la biblioteca vora dues mil obres.

 

Emilio Botín pantalla 1 50.jpg (21989 bytes)

Emilio Botín, President del Banco de Santander Central Hispano, procedeix a inaugurar la Biblioteca.

 

Inauguració de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

(text íntegre de les intervencions de les personalitats invitades, fotos, videoconferències, missatges de benvinguda...

en el núm. 1 de Dulcinea)

 

 

VIII.4.1 Inauguració de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 

z BVMC - folleto inauguración 1.jpg (75032 bytes)

 

z BVMC - folleto inauguración 2.jpg (87533 bytes)

 

z BVMC - folleto inauguración 3.jpg (76408 bytes)

 

z BVMC - folleto inauguración 4.jpg (80221 bytes)

 

z BVMC - folleto inauguración 5.jpg (80859 bytes)

 

z BVMC - folleto inauguración 6.jpg (78666 bytes)

Tríptic editat amb motiu de la inauguració.

 

 

4. Estadístiques de accés.

Des del moment de la publicació en la xarxa, les visites van ser nombroses i la repercussió en el mitjans nacionals i estrangers més gran de la que esperàvem en principi. Alguns mitjans i institucions van col·locar l’adreça de la biblioteca en les seues pàgines, com ara El País digital, el Centre Virtual Cervantes (dependent de l’Institut Cervantes) i diverses biblioteques hispanoamericanes. Hi ha dues qüestions destacables després d’aquest procés: en primer lloc, les visites i la procedència; en segon lloc, els acords establerts amb altres universitats, que tenen, al seu torn, biblioteques semblants a la Miguel de Cervantes en uns altres idiomes.

Pel que fa a la primera qüestió, a data de 27 de setembre, les visites han augmentat fins a 4,9 milions, i la procedència d’aquestes visites i les obres consultades ratifiquen l’orientació hispanoamericana del projecte.

 

VISITES A LA BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
A 27 de setembre de 1999
Peticions amb èxit totals

4.730.154

última setmana

289.439

Mitjana

83.692

Màquines diferents ateses totals

61.801

última setmana

6.728

Procedència de les visites Espanya

24,50%

Servidors internacionals

54,60%

 

Encara que hi ha visites des d’arreu del món, l’àmbit de consulta major és el que comprèn els estats espanyol, mexicà o argentí, entre d’altres, encara que bona part arriben a través dels cercadors i servidors internacionals d’ús públic, com ara yahoo!, altavista, o bé a través de xarxes com ara freeyellow i de servidors de mitjans de comunicació (El País, la Vanguardia, CNN, etc.). Diverses universitats espanyoles, com també la Universitat de Pensilvània, han esdevingut consultores habituals.

Estadístiques

 

5. Convenis.

Pel que fa als convenis, cal assenyalar que poques setmanes després de la inauguració, a l’agost, ja n’havíem signat diversos amb caràcter de col·laboració amb les biblioteques respectives de les universitats següents:

Ara com ara estem preparant sengles convenis —pendents de ser signats— amb d’altres universitats espanyoles i hispanoamericanes.

Convenis d'associació i colaboració

 

 

Web - cien obras.jpg (41871 bytes)

 

VIII.4.1 Inauguració de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
VIII.4.2 Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

 

Memòria del Curs Acadèmic 1998-1999

VIII. Vicerectorat de Noves Tecnologies

VIII.1 Servei d'Informàtica
VIII.2 Secretariat de Noves Tecnologies i Laboratori Multimèdia (mmlab.ua.es)
VIII.3  Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID)
VIII.4 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra