Página principal Ayuda Índice de la sección

 

VI.1 DADES SOBRE ALUMNAT

 

Forma d'acces a les titulacions oficials

Matrícula

Evolució global dels alumnes per Centres

Ingressas i titulats

Alumnes de Tercer Cicle

 

 

Alumnat (informació acadmicoadministrativa, centres i estudis, participació i representació...)

Dades estadístiques

 

 

FORMA D'ACCES A LES TITULACIONS OFICIALS


Font de dades: CPD

Llegenda:
A. COU, BATXILLERAT REM, BATXILLERAT LOGSE, SENSE PROVA D’ACCÉS
B.
FORMACIO PROFESSIONAL DE SEGON GRAU O MÒDUL PROFESSIONAL DE NIVELL III
C. MAJORS DE 25 ANYS
D.
ALTRES SUPÒSITS
E.
PRIMER CICLE NO TERMINAL
F.
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
G.
TITULATS

 

 

Comienzo de la página

 

MATRÍCULA

 

CRÈDIT MATRICULATS EN EL CURS 1999-2000

TIPU D'ASSIGNATURA:
B.
OBLIGATORIO
C. CONVALIDATS
L.
LLIURE CONFIGURACIÓ
O.
OPTATIUS
T.
TRONCALS

 

PLA D’ESTUDIS

TIPUS D’ASSIGNATURA *

TOTAL

B

C

L

O

T

TITULACIONS OFICIALS

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES - 1994/1998

39.952,5

208,5

7.918,5

13.754

86.943

148.776,5

ARQUITECTURA - PLA 1996

7449

827,5

1.171,5

18.360

27.808

ARQUITECTURA TÈCNICA - PLA 1996

16.564,5

2.268,5

4.185

40.353

63.371

ARQUITECTURA TÈCNICA - PLA 1977

5.958

159

6.117

BIOLOGIA - 1994

7.304,5

4.773,5

21.893

38.103

72.074

CIÈNCIES QUÍMIQUES - PLA 1985

24

24

CIÈNCIES DEL MAR - PLA 1998

544,5

195

82,5

372

765

1.959

CIÈNCIES ECONÒMIQUES - PLA 1981

507

9

516

CIÈNCIES EMPRESARIALS - PLA 1981

531

531

DIPLOMATURA EN INFERMERIA - 1996

7.366

3.480

2.120

33.363,1

46.329,1

DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS - PLA 1994

10.990,5

7.105,5

30.731,5

78.295,5

127.123

DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA - 1993

5.246

2.303,5

2.255,5

36.039,5

45.844,5

DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALES - PLA 1994

19.149

4.793,5

2.775

53.670

80.387,5

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL - PLA 1986

1.008

18

1.026

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL - PLA 1995

10.299

2.857,5

1.332

35.165

49.653,5

DIPLOMATURA EN TURISME - PLA 1996

19.869,5

2.030

1.516,5

22.313

45.729

ECONOMIA - PLA 1994/1998

20.103

94

5.908,5

17.571

60.531

104.207,5

ENGINYERIA EN INFORMÀTICA - PLA 1993

8.775

3.871

14.415

44.688

71.749

ENGINYERIA GEOLÒGICA - PLA 1997

2.023,5

170,5

2.935,5

5.129,5

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓNS. SO I IMATGE - PLA 1999

2.556

480

3.489

6.525

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ - PLA 1993

2.844

1.675,5

4.273,5

14.745

23.538

ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES - PLA 1993

3.429

1.387

3.774

13.972,5

22.562,5

ENGINYERIA TÈCNICA EN OBRES PÚBLIQUES - PLA 1991

72.369

72.369

FILOLOGIA - PLA 1981/1984

192

48

240

FILOLOGIA ANGLESA - PLA 1994

22.549

34

4.000

6.951

23.346

56.880

FILOLOGIA ÀRAB - PLA 1994

669

647

1.109

1.702

4.127

FILOLOGIA CATALANA - PLA 1994

4.811

12

1.200

4.526,5

8.490

19.039,5

FILOLOGIA FRANCESA - PLA 1994

1.259

604,5

1.376

2.483

5.722,5

FILOLOGIA HISPÀNICA - PLA 1994

8.837,5

3

3.455,5

10.487

23.868,5

46.651,5

GEOGRAFIA I HISTÒRIA - PLA 1981

30

30

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - PLA 1997

382,5

5.683,5

6.066

HISTÒRIA - PLA 1995

3.692

5.596,5

29.674

34.302

73.264,5

HOMOLOGATS EN TURISME - PLA 1997

1.428

1.428

ENGINYERIA QUÍMICA - 1994

1.156,5

27

726

122,5

964

2.996

ENGINYERIA QUÍMICA - 1996

9.352,5

53

700

321

14.196

24.622,5

LLICENCIATURA EN SOCIOLOGIA - PLA 1993/1998

16.565

382

5.499

16.618

47.002

86.066

LLICENCIATURA EN DRET - PLA 1981

13.929

13.929

LLICENCIATURA EN DRET - PLA 1994

44.895

10.444,5

7.452

113.502

176.293,5

LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA - PLA 1999

1.764

1.176

2.940

LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA - PLA 1994

6.562

1.223

2.452,5

5.456

15.693,5

LLICENCIATURA EN HUMANITATS - PLA 1996

6.170,5

216

493,5

480

7.206

14.566

LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES - PLA 97

3.819

54

1.347,5

6.036

11.256,5

LLICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA - PLA 1997

4.077

3.846

805,5

1.566

12.466,5

22.761

LLICENCIATURA EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES - PLA 1997

10.423,5

578

972

11.755,5

23.729

LLICENCIATURA EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: FRANCÈS - PLA 1996

8.352

36

837

3.392

7.439

20.056

MESTRE EN EDUCACIÓ FÍSICA - PLA 1993

4

63,5

32

236

335,5

MESTRE EN EDUCACIÓ FÍSICA - PLA 1996

4.497

1.959

985,5

14.570

22.011,5

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL - PLA 1993

11,5

12

126

149,5

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL - PLA 1996

6.258

2.009

936

12.893

22.096

MESTRE EN EDUCACIÓ MUSICAL - PLA 1993

8

24

40

218

290

MESTRE EN EDUCACIO MUSICAL - PLA 1996

3.369

2.167,5

837

14.513

20.886,5

MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA - PLA 1993

16

36,5

32

238

322,5

MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA - PLA 1996

4.932

1.811

837

12.831

20411

MESTRE EN LLENGUA ESTRANGERA - PLA 1993

24

8

100

132

MESTRE EN LLENGUA ESTRANGERA - PLA 1996

3.648

1.616,5

738

13.351

19.353,5

QUÍMIQUES - PLA 1994

18.868,2

2.985

1.756

35.674,5

59.283,7

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: ALEMANY - PLA 1996

1.028

32

304

1.476

2.840

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: ANGLÈS - 1996

8.878

36

1.518,5

3.528,5

8.096

22.057

TITULACIONS PRÒPIES

ESTUDIS IMMOBILIARIS - PLA 1997

981

850,5

1.758

3.589,5

EXPERT UNIVERSITARI EN DETECTIU PRIVAT - PLA 1996

6.169,5

6.169,5

TÍTOL PROPI DE MAGISTER EN CRIMINOLOGIA - PLA 1996

255

45

300

TÍTOL PROPI D'ENGINYERIA CIVIL - PLA 1998

12.585

909

13.494

TÍTOL PROPI D'EXPERT EN CRIMINOLOGIA - PLA 1996

18.013,5

18.013,5

TÍTOL PROPI SUPERIOR EN TURISME

2.334

697,5

3.031,5

TÍTOL PROPI SUPERIOR EN INFERMERIA (SEGON CICLE)

2.150

522

2.712,5

7.925,5

13.310

Total general

529.796,7

5.196,5

119.385,5

225.133,5

1.034.811,1

1.914.323,3

 

Distribució dels crèdits matriculats, en titulacions oficials, segons tipus d'assignatura.

Font de dades: CPD

Llegenda:
B. OBLIGATORIS
C.
CONVALIDATS
L.
LLIURE CONFIGURACIÓ
O.
OPTATIUS
T.
TRONCALS

 

 

 

EVOLUCIÓ: CICLES

 

CURS ACADÈMIC

CICLE

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

1r cicle

6.112

9.007

9.945

10.677

13.346

14.028

13.807

13.614

12.772

11.748

1r+2n

9.325

10.273

11.789

13.371

14.636

15.644

16.488

16.169

16.584

16.233

Només 2n

156

196

714

573

TOTAL

15.437

19.280

21.735

24.080

27.982

29.672

30.451

29.979

30.070

28.554

 

Evolució percentual dels alumnes matriculats, en titulacions oficials, segons el cicle del Pla d'Estudis.

Font: CPD

 

 

 

EVOLUCIÓ: ÀREES

 

ÀREES

CURS ACADÈMIC

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

800

846

1.169

1.323

1.426

1.520

1.809

1.880

2.055

2.060

CIÈNCIES DE LA SALUT

1.635

1.746

1.886

2.052

2.064

2.103

2.141

1.403

1.453

1.516

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

10.497

11.521

12.764

13.783

14.584

15.126

15.124

14.697

14.204

12.616

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

833

3.443

4.144

4.930

5.596

6.078

6.509

6.890

7.820

7.819

HUMANITATS

1.672

1.724

1.771

1.960

4.312

4.845

4.868

5.109

4.538

4.543

TOTAL

15.437

19.280

21.735

24.080

27.982

29.672

30.451

29.979

30.070

28.554

 

Evolució percentual dels alumnes matriculats, en titulacions oficials, segons l'àrea científica dels seus estudis.

Font: CPD

 

 

 

SEXE PER CENTRES.

 

CENTRE

SEXE

TOTAL

HOMES

DONES

EU D’INFERMERIA

145

613

758

EU D’ESTUDIS EMPRESARIALS GERMÀ BERNÀCER

1.107

1.108

2.215

EU D’ÒPTICA I OPTOMETRIA

219

539

758

EU DE RELACIONS LABORALS

482

885

1.367

EU DE TREBALL SOCIAL

99

729

828

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

4.058

1.194

5.252

FACULTAT DE CIÈNCIES

1.129

1.438

2.567

FACULTAT DE DRET

1.153

1.794

2.947

FACULTAT D’EDUCACIÓ

608

1.452

2.060

FACULTAT D’ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

2.532

2.727

5.259

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

1.455

3.088

4.543

TOTAL

12.987

15.567

28.554

 

 

Alumnat matriculat segons el centre.

Font: CPD

 

Llegenda:

CODI

DESCRIPCIÓ

CODI

DESCRIPCIÓ

EUPS

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

FFL

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

EUGB

ESCOLA UNIVERSITÀRIA GERMÀ BERNÀCER

FE

FACULTAT D’EDUCACIÓ

FEE

FACULTAT D’ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

EUO

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ÒPTICA

FC

FACULTAT DE CIÈNCIES

EUI

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

FD

FACULTAT DE DRET

EUTS

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TREBALL SOCIAL

EURL

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo de la página

 

EVOLUCIÓ GLOBAL DELS ALUMNES PER CENTRES

 


A continuació s'arreplega l'evolució de l'alumnat segons els Centres i per grups de titulacions.

Font: CPD

 

Facultat de Filosofia i Lletres

 

 

Facultat de Ciències

 

 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

 

Facultat de Dret

 

 

Escola Politècnica Superior

 

 

Facultat d'Educació

 

 

Escola Universitària d'Empresarials "Germà Bernàcer"

 

 

Escola Universitària d'Infermeria

 

 

Escola Universitària d'Òptica

 

 

Escola Universitària de Relacions Laborals

 

 

Escola Oficial de Turisme

Nota: la disminució elevada d’alumnes és deguda al canvi d’adscripció del centre que imparteix aquestes titulacions

 

 

Escola Universitària de Treball Social

 

 


Comienzo de la página

 

INGRESATS I TITULATS

 

INGRESATS

Criteri: alumnes que paguen la taxa d’obertura d’expedient i no tenen cap assignatura obligatòria de cursos superiors en primer de carrera

Font:CPD

 

PER ÀREES CIENTÍFIQUES

ÀREES CIENTÍFIQUES

CURS ACADÈMIC

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

152

621

387

416

439

537

532

625

611

CIÈNCIES DE LA SALUT

416

442

439

461

471

462

338

422

420

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

2.759

3.009

3.069

3.663

3.120

2.775

2.451

2.388

2.138

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

1.013

1.175

1.279

1.293

1.267

1.577

1.398

1.305

1.444

HUMANITATS

342

354

525

1.349

1.382

1.347

1.268

1.217

693

TOTAL

4.682

5.601

5.699

7.182

6.679

6.698

5.987

5.957

5.306

 

 

Índexs de variació d'alumnes ingressats per àrees de coneixement (base 1991=100)

 

 

 

TITULATS

Criteri: alumnes que han superat en cada titulació el total de crèdits establerts en els seus respectius plans d’estudi

 

PER ÀREES CIENTÍFIQUES

ÀREES CIENTÍFIQUES

CURS ACADÈMIC

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

161

179

261

314

316

327

380

268

CIÈNCIES DE LA SALUT

271

236

385

405

386

397

336

281

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

891

1.003

1.075

1.140

1.286

1.526

1.657

1.569

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

228

335

429

589

676

686

773

666

HUMANITATS

155

312

363

400

461

518

505

633

TOTAL

1.706

2.065

2.513

2.848

3.125

3.454

3.651

3.417

 

 

 

Índexs de variació d'alumnes egressats per àrees de coneixement (base 1991=100)

 

 

 

EVOLUCIÓN: INGRESADOS / TITULADOS

 

Evolució de l'índex titulats/ingressats per àrees de coneixement.

 

 

Comienzo de la página

 

ALUMNES DE TERCER CICLE

 

ALUMNAT EN EL CURS 1999/2000

 

LLICENCIATURA O ENGINYERIA QUE CURSA EL DOCTORAT

L

M

H

ARQUITECTE

1

1

0

CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

3

2

1

FILOLOGIA ANGLOGERMÀNICA

1

1

0

ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

1

1

ENGINYER DE TELECOMUNICACIÓ

3

1

2

ENGINYER D’ELECTRÒNICA

3

3

ENGINYER D’INFORMÀTICA

31

7

24

ENGINYER AGRÒNOM

5

2

3

ENGINYER INDUSTRIAL

3

1

2

ENGINYER QUÍMIC

2

1

1

LLICENCIAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

10

2

8

LLICENCIAT EN BIOLOGIA

76

28

48

LLICENCIAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

1

1

LLICENCIAT EN CIÈNCIES

19

11

8

LLICENCIAT EN CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ

7

3

4

LLICENCIAT EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

1

1

0

LLICENCIAT EN CIÈNCIES DEL MAR

2

2

0

LLICENCIAT EN CIÈNCIES BIOLÒGIQUES

1

1

LLICENCIAT EN CIÈNCIES ECONÒMIQUES

10

3

7

LLICENCIAT EN CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

53

23

30

LLICENCIAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS

4

1

3

LLICENCIAT EN CIÈNCIES FÍSIQUES

1

1

LLICENCIAT EN MATEMÀTIQUES

1

1

0

LLICENCIAT EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA

21

11

10

LLICENCIAT EN CIÈNCIES QUÍMIQUES

9

3

6

LLICENCIAT EN DRET

101

46

55

LLICENCIAT EN ECONOMIA

17

6

11

LLICENCIAT EN EDUCACIÓ FÍSICA

3

1

2

LLICENCIAT EN FÍSICA

5

1

4

LLICENCIAT EN FARMÀCIA

11

5

6

LLICENCIAT EN FILOLOGIA

12

10

2

LLICENCIAT EN FILOLOGIA ÀRAB

2

1

1

LLICENCIAT EN FILOLOGIA CATALANA

12

6

6

LLICENCIAT EN FILOLOGIA FRANCESA

5

4

1

LLICENCIAT EN FILOLOGIA HISPÀNICA

45

31

14

LLICENCIAT EN FILOLOGIA ANGLESA

24

18

6

LLICENCIAT EN FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

2

1

1

LLICENCIAT EN FILOSOFIA I LLETRES

65

33

32

LLICENCIAT EN GEOGRAFIA

13

5

8

LLICENCIAT EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA

25

12

13

LLICENCIAT EN GEOLOGIA

2

2

LLICENCIAT EN HISTÒRIA

40

19

21

LLICENCIAT EN INFORMÀTICA

17

2

15

LLICENCIAT EN MATEMÀTIQUES

6

3

3

LLICENCIAT EN MEDICINA I CIRURGIA

3

1

2

LLICENCIAT EN PEDAGOGIA

5

5

0

LLICENCIAT EN PERIODISME

2

1

1

LLICENCIAT EN PSICOLOGIA

15

8

7

LLICENCIAT EN PSICOPEDAGOGIA

2

1

1

LLICENCIAT EN QUÍMICA

41

19

22

LLICENCIAT EN SOCIOLOGIA

26

18

8

LLICENCIAT EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

9

9

0

TEOLOGIA

1

1

TOTALS

780

371

409

 

 

Distribució per sexe

 

 

Distribució per edat

 

 

 

 

DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ELS CURSOS DE DOCTORAT: CURS 98/99

 

DEPARTAMENT

CRÈDITS

IMPARTITS

AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA

136

ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA

98

ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL

114

ANÀLISI MATEMÀTICA I MATEMÀTICA APLICADA

114

BIOTECNOLOGIA

94

CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS

124,5

CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

72

CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT

123

CIÈNCIES HISTÒRICOJURÍDIQUES

215

CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES

9

DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL

14

DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES

455

ECOLOGIA

306

ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA

18

ECONOMIA FINANCERA, COMPTABILITAT I MÀRQUETING

418

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I ORIENTACIÓ DIDÀCTICA

115

INFERMERIA

147

ESTUDIS JURÍDICS DE L’ESTAT

358

FILOLOGIA CATALANA

213

FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA

621

FILOLOGIA ANGLESA

613

FILOLOGIES INTEGRADES

192

FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL

143

FÍSICA APLICADA

54

FONAMENTS D’ANÀLISI ECONÒMICA

301

GENÈTICA I MICROBIOLOGIA

26

GEOGRAFIA HUMANA

41

HISTÒRIA MEDIEVAL I MODERNA

273

HUMANITATS CONTEMPORÀNIES

184

ENGINYERIA DE SISTEMES I COMPUTACIÓ

222

ENGINYERIA QUÍMICA

150

INSTITUT UNIVERSITARI DE GEOGRAFIA

129

INSTITUT INTERUNIVERSITARI D’ÒPTICA

2

LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS

218

ORGANITZACIÓ D’EMPRESES

518

PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FILOLOGIA LLATINA

333

PSICOLOGIA DE LA SALUT

66

QUÍMICA ANALÍTICA

225

QUÍMICA-FÍSICA

78

QUÍMICA INORGÀNICA

124

QUÍMICA ORGÀNICA

160

SALUT PÚBLICA

116

TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ

181

SOCIOLOGIA I I TEORIA DE L’EDUCACIÓ

394

SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

83

TOTAL

8.940,5

 

VII.3 CENTRE D'ESTUDIS DE DOCTORA I POSTGRAU (CEDIP)

 


Comienzo de la página

 

Alumnat (informació academicoadministrativa, centres i estudis, participació i representació...)

Dades estadístiques

 

Página principal Ayuda Índice de la sección