Página principal Ayuda Índice de la sección

 

VI.6 OFICINA VERDA

 

Introducció

Objectius

Activitats i accions

 

Oficina Verda

 

 

INTRODUCCIÓ


L’Oficina Verda de la Universitat d’Alacant va ser creada l’any 1997, en un principi com a comissió de medi ambient dins el Consell d’Alumnes de la Universitat d’Alacant.

Amb el coneixement de la necessitat d’un tractament especial i d’una total dedicació cap als temes i problemes mediambientals, es va creure necessària la independència respecte del Consell d’Alumnes. D’aquesta manera l’Oficina Verda va passar a ser un organisme més dins d’aquesta Universitat, amb tot el que això implica. Té, per tant, uns reglaments, uns pressupostos i una comissió rectora propis. Això fou aprovat en junta de govern al mes de juny del 1999.

A partir de la societat universitària alacantina, l’òrgan col·legiat de la Universitat d’Alacant denominat Oficina Verda de la Universitat d’Alacant vol impulsar activitats en favor del medi ambient, i vol insistir en tot allò que fomente la tendència a valorar el respecte al medi natural com a element fonamental del desenvolupament social.

Es basa en idees que, posades en pràctica, sensibilitzen la comunitat universitària sobre com és de preada i valuosa la natura, per a després poder aconseguir una actuació conscient i solidària amb el medi ambient.

 

Comienzo de la página

 

OBJECTIUS


Els objectius de l’Oficina Verda de la Universitat d’Alacant ens han de permetre veure-la com:

Eina d’educació ambiental

L’objectiu principal de l’Oficina Verda de la Universitat d’Alacant és suscitar i incentivar l’interès general, particularment en els universitaris, respecte dels temes mediambientals. Invita a la participació a través de xarrades, debats, conferències, reivindicacions, jornades, congressos i cursets.

Per a l’elaboració d’aquestes activitats es tractarà de mantenir un intercanvi entre experts de diferents universitats, com també dels seus col·lectius d’estudiants.

Espill d’inquietuds de la comunitat universitària

L’Oficina Verda de la Universitat d’Alacant serà l’encarregada de recollirr les inquietuds del col·lectiu universitari en matèria mediambiental i proteccionista. D’aquesta manera, l’Oficina Verda tractarà de veure reflectits els problemes, els dubtes, les idees o curiositats sorgits de la comunitat universitària.

Canal de transmissió per a i cap a altres institucions

Des de l’Oficina Verda s’intercedirà per la participació en activitats relacionades amb el medi ambient i aquesta s’oferirà de manera que:

- Les institucions exteriors puguen col·laborar en les actividades de la Universitat d’Alacant de manera informativa i material.

- Els alumnes de la Universitat d’Alacant hi puguen col·laborar en activitats de tipus mediambiental organitzades per altres institucions.

- S’hi cree una xarxa interuniversitària composta per organismes que actuen en matèria de medi ambient en les diferents universitats espanyoles.

Centre d’assessorament mediambiental

L’Oficina Verda, amb la prèvia compilació i processament d’informació, serà l’encarregada d’assessorar i donar suport a organismes, individus o col·lectius (pertanyents o no a la comunitat universitària) que sol·liciten ajuda en temes mediambientals.

 

L’Oficina Verda de la Universitat d’Alacant té en compte l’opinió i les inquietuds de la comunitat universitària, de manera que té en l’organigrama una comissió de treball formada íntegrament per alumnes de la Universitat d’Alacant, la qual es troba oberta a la col·laboració, els suggeriments i la integració de la resta dels universitaris al llarg de tot el curs.


Comienzo de la página

 

ACTIVITATS I ACCIONS


Des de la creació de l’Oficina Verda s’ha intentat treballar amb diverses accions i activitats, tant contínues com puntuals, per assolir les finalitats per a les quals va ser creada.

Puntualment s’han elaborat xarrades i jornades per a apropar el coneixement i respecte del medi ambient als universitaris. Cal destacar en aquestes activitats les I Jornades de Medi Ambient, les quals tractaren sobre la necessària protecció que reclama el nostre litoral. El balanç d’aquestes jornades va ser molt positiu, perquè es va aconseguir el màxim esforç per part dels participants.

 

 

 

Assistents a les I Jornades de Medi Ambient

 

 

 

 

Ascens al Penyal d'Ifach

 

 

I Jornades de Medi Ambient.

Una comisió de treball durant la celebració d'un debat

 

 

Hi ha altres activitats que poden ser anomenades contínues, ja que han tingut protagonisme any rere any. Podem destacar la Setmana Mediambiental de la Universitat d’Alacant, que ja ha arribat a la IV edició. El Teu Arbre a la Teua Universitat, que durant dos cursos consecutius ha aconseguit reunir un alt nombre d’alumnes, PAS i PDI, els quals van plantar un arbre en el campus de Sant Vicent, es van comprometre a ocupar-se’n i aconseguir un vincle a tres bandes: alumnes (PAS, PDI) - universitat - medi ambient.

 

 

 

 

Campanya «El teu arbre en la teua Universitat»

Ramón Martín Mateo procedeix a la plantació d'un arbre
junt amb Mario Pardo, Vicerector d'Alumna, José Manuel Fuentes, President del Consell d'Alumnes i Carolina Pena, Coordinadora de l'Oficina Verda

 

 

Xarrada sobre la vegetació autòctona d'Alacant als participants a la campanya

 

 

A més l’Oficina Verda col·labora tots els anys en l’organització i el desenvolupament dels camps de voluntariat ambiental de l’Associació ECOS-Alacant. L’última novetat es presenta en forma de cotxe: la campanya "Autocol·lega", que tracta de promoure l’elaboració de grups d’alumnes que vénen amb el cotxe a la universitat. D’aquesta manera col·laboren a aconseguir una menor contaminació i a afavorir les butxaques dels estudiants. Actualment també hi ha la col·laboració amb la Unitat de Botànica del Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals en la creació del Jardí Didàctic de la Universitat d’Alacant.

A més,però, l’Oficina Verda ofereix informació i assessorament continus a la comunitat universitària en matèria de medi ambient. Tenim, així, un butlletí informatiu bimensual, facilitat en suport paper en els aularis i en suport informàtic en la pàgina web de l’Oficina Verda. Facilitem informació en matèria mediambiental a aquell que en vulga, i actualment elaborem gestions per a millorar el sistema de reciclatge de residus en el campus, com ara les llaunes d’alumini, les piles, el paper i els cartutxos de tinta de les impressores.


Comienzo de la página

 

Oficina Verda

 

Página principal Ayuda Índice de la sección