Página principal Ayuda Índice de la sección

 

 

 

NAVEGACIÓ PER LA MEMÒRIA

PROGRAMES INCLOSOS

 

 

NAVEGACIÓ PER LA MEMÒRIA

Pàgina principal
Després de la presentació de la Memòria 1999/2000 i una vegada seleccionat l'idioma (valencià o castellà) en què voleu consultar el document, apareixerà aquesta pantalla.

Aquesta pàgina presenta una imatge amb quinze enllaços (un per apartat). A més, enllaça amb un document d'ajuda, en el qual esteu ara, i amb un altre de crèdits que inclou una llista dels serveis, les unitats i els centres que han col·laborat en la realització d'aquest treball.

Pàgina de primer nivell
En seleccionar una de les quinze opcions de la pàgina principal, apareixerà una pàgina semblant a aquesta.


En aquest cas, l'opció seleccionada ha estat presentació.

Una pàgina de primer nivell ofereix quatre parts clarament diferenciades.

1.- Icona en la part superior esquerra

 

En fer clic sobre aquesta icona, podeu accedir a les opcions de primer nivell (presentades en l'apartat anterior) i a les que depenen d'aquestes opcions. És una manera ràpida d'accedir a la informació, si coneixeu el camí. En obrir el menú, podeu navegar a través d'aquest i seleccionar una opció fent clic sobre la icona escaient. Si durant deu segons no moveu el ratolí, el menú es tancarà.

Per a tancar aquest menú, feu clic novament sobre la icona amb què l'heu obert o no moveu el ratolí durant deu segons.

 

2.- Icones de la part superior dreta

 

Hi ha quatre icones:

1.- Casa - Home: la primera per l'esquerra; en fer clic sobre aquesta opció, apareixerà la pàgina principal.

2.- Ajuda: la segona per l'esquerra; en fer clic sobre aquesta opció, apereixerà la pàgina d'ajuda, en la qual esteu ara.

3.- Menú: la tercera per l'esquerra; en fer clic sobre aquesta opció, apareixerà una pàgina de primer nivell, és a dir, un dels quinze apartats principals amb els subapartats escaients.

4.- Correu: la quarta per l'esquerra; en fer clic sobre aquesta opció, obrireu el servei de correu per a enviar a la Secretaria General un missatge amb els vostres comentaris o suggeriments.

 

3.- Títol (en l'exemple presentació)

 

En fer clic sobre un títol, apareixerà la pàgina de primer nivell que es correspon amb el títol que heu escollit.

 

4.- Opcions de la pàgina de segon nivell (en l'ejemple opcions de presentació)

En fer clic sobre qualsevol dels apartats d'una pàgina de primer nivell, apareixerà una pàgina de segon nivell amb aquest estil:


PROGRAMES INCLOSOS

Adobe Acrobat us permet veure documents en format PDF.

Windows Media Player us permet veure vídeos. Si no disposeu d'un visor activat per defecte, no podreu veure els vídeos que hi ha en la presentació. Cal n'instal·leu un al vostre ordinador.

Per a intal·lar l'Adobe Acrobat i el Windows Media Player, executeu els programes de la carpeta instal·lar.

Página principal Ayuda Índice de la sección