SECRETARIAT DE RELACIONS AMB AMÈRICA LLATINA

 
   

V Convocatòria de beques de doctorat per a estudiants iberoamericans

Conferències i activitats en col·laboració amb divers Departaments

Publicacions

 

Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina

 

V CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE DOCTORAT PER A ESTUDIANTS IBEROAMERICANS


La Universitat d'Alacant va convocar, per al curs 2000-2001, les següents beques de doctorat, a les que van poder optar estudiants de qualsevol país iberoamericà:

 

· Beques de nova convocatòria:

Beca "Banc Santander Central Hispà" de Salut Pública
Beca "Banc Santander Central Hispà" d'Estudis d'Especialització en Infermeria
Beca "Banc Santander Central Hispà" de Dret, atribuïda a l'Institut Iberoamericà d'Estudis Constitucionals
Beca "Bancaixa" de Salut Pública
Beca "CAM" d'Estudis d'Especialització en Infermeria
Beca "Ageval (Grup Dalkia)" d'Estudis d'Ecologia i Medi ambient, atribuïda al Centre Iberoamericà de la Biodiversitat de la Universitat d'Alacant

Beca "Centre d'Estudis Mario Benedetti" de Benestar Social i Desigual-dades. Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica· Beques que es renoven per al curs 2000-2001 als estudiants de doctorat de segon curs:

Beca "Diputació Provincial d'Alacant" d'Estudis de Ecolo-gía i Medi ambient . Jesús Salvador Bautista. Mèxic.
Beca "Diputació Provincial d'Alacant" d'Estudis Jurídics. Alicia García Bazán. Cuba.
Beca "Corts Valencianes" d'Estudis de Sociologia. Angélica Vitale Parra. Uruguai.
Beca "Corts Valencianes" d'Estudis Jurídics. Hugo Enrique Ortiz Pilars. Perú.
Beca "Banc de Santander Central Hispà" d'Estudis Jurídi-cos. Nilda Garay Montañés. Perú.
Beca "Banc de Santander Central Hispà" d'Estudis Económi-cos. Paula Fariwoni. Argentina.
Beca "CAM" d'Estudis Ecologia i Medi ambient. Alfonso Díaz Rojas. Mèxic.
Beca "BANCAIXA" d'Estudis Econòmics. Zara Nataly Zapata. Colòmbia.
Beca "Mario Benedetti" d'Estudis Econòmics. Florángel Ortiz Donis-paigne. Cuba.
Beca "Mario Benedetti" de Matemàtiques. Josué Antonio Nescolarde. Cuba.
Beca "Mario Benedetti" de Dret Financer i Tributari. Ramón Álvarez Carrera. Cuba.

 

· Amb una participació total en la V Convocatòria les següents Institucions i Entitats:

CORTS VALENCIANES - 2 beques

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT - 2 beques

BANC DE SANTANDER CENTRAL HISPÀ - 5 beques

BANCAIXA - 2 beques

CAM - 2 beques

AGEVAL - GRUP DALKIA - 1 beca

CENTRE D'ESTUDIS MARIO BENEDETTI - 4 beques

 

V Convocatòria de beques de doctorat

 

     
 
Comienzo de la página
 
      
     
 

CONFERÈNCIES I ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES DEPARTAMENTS

 

- Seminari: La figura del dictador en tres novel·les hispà-americanes. Equivalències i distorsions narratives, segons testimoniatge de víctimes.

Conferenciant: Prof. D. Juan de Illanes
Data: 17, 18 19 i 20 d'octubre de 2000 de 16 a 20 hores
Lloc: Saló de de Graus, Edifici 3 de Filologia
Organitzen: Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura

 

- Conferència: Eliseo Diego i el context orígens

Conferenciant: Profa. Dña. Ivette fonts, investigadora de l'Institut de Literatura i Lingüística de L'Havana
Data: Dimecres, 25 d'octubre de 2000, a les 10 hores
Lloc: Aula Magna de l'Edifici de Geografia i Història
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura

 

-Coferencia: Literatures indígenes guaraníes

Conferenciant: D. Miguel Ángel Fernández Argüello. Professor de Literatura de la Universitat d'Asunción
Data: Divendres, 3 de novembre de 2000, a les 10 hores
Lloc: Aula 5 Edifici de Geografia i Història
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura

 

- I Cicle de cursos oberts: Canvi social a Amèrica Llatina

Adreça: D. Fernando Díaz Orueta. Professor del Departament de Sociolo-gía II, Psicologia, Comunicació i Didàctica. Universitat d'Alacant
Conferenciants:

Curs 1: Globalització i reforma de l'Estat a Amèrica Llatina. Prof. Carlos M. Vilas. IADE, Argentina
Curs 2: Els països petits d'Amèrica Llatina davant la crisi. Prof. Geróni-mo de Sierra. Universitat de la República Uruguai
Curs 3: L'anàlisi de cojuntura: una aplicació a la realitat centroamerica-na. Prof. Daniel Camacho. Universitat Nacional d'Heredia, Costa Rica

Data: de 24 de gener a 16 de març de 2001.
Lloc: Aula D28 (Aulari II)
Organitzen: Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i Depar-tamento de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica
Col·laboren: Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals

 

- Jornades: Per la veritat i la justícia a Llatinoamèrica

Data: 28 de febrer a 2 de març de 2001.
Lloc: Saló de Graus Germà Bernàcer
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, Centre de Estu-déu Iberoamericans Mario Benedetti i l'agrupació H.I.J.O.S Alacant (Fills per la Identitat i la Justícia contra l'Oblit i el Silenci)
Col·labora: Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals

 

- Conferència: Vivències amb Nicolás Guillén

Conferenciant: D. Nicolás Hernández Guillén.
Divendres, 2 de març de 2001, a les 17 hores.
Lloc: Saló de Graus. Facultat d'Econòmiques.
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Centre d'És-tudios Iberoamericans Mario Benedetti.

 

- Conferència: Nicolás Guillén i els poetes del 27.

Conferenciant: D. Guillermo Rodríguez Rivera
Data: Divendres, 2 de març de 2001, a les 19 hores
Lloc: Saló de Graus. Facultat d'Econòmiques
Organitza: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Centre de Estu-déu Iberoamericans Mario Benedetti


- Conferència: Situació de salut en el Salvador després dels terratrèmols

Conferenciant: Prof. D. Osvaldo Aragó Arias. Professor de la Universitat Nacional d'El Salvador
Data: Dimecres, 28 de març de 2001, de 16 a 18 hores
Lloc: Seminari II. Semisótano de l'Edifici de Ciències Socials
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Centre d'És-tudios Iberoamericans Mario Benedetti


- Conferència: Una perspectiva regeneracionista en l'obra primerenca de Fernando Ortiz

Conferenciant: D. Ricardo Viñalet. Investigador de l'Institut de Literatu-ra i Lingüística de la Habana
Data: Dimecres, 28 de març de 2001, a les 11 hores
Lloc: Aula 11 de l'Edifici de Filologia. Facultat de Filosofia i Lletres
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura


- Conferència: La trama de lectura i escriptura en El lazarillo de cecs caminantes, d'Alonso Carrió de la Vandera

Conferenciant: Profa. Dña. Susana Zanetti. Catedràtica de Literatura Llatinoamericana de la Universitat de Buenos Aires
Data: Dilluns, 9 d'abril de 2001, a les 9:30 hores
Lloc: Saló de Graus de l'Edifici C de Filosofia i Lletres
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura

 

- Trobada amb el poeta xilè Gonzalo Rojas

Data: Dimecres, 2 de maig de 2001, a les 12 hores
Lloc: Aula Magna de l'Edifici d'Història
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura

 

- Conferència: Evolució de la situació nutricional i alimentària de Colòmbia en un context mundial

Conferenciant: Dña. Rocío Ortiz Montcada. Professora de la Universitat de l'Atlàntic. Barranquilla, Colòmbia
Data: Dimarts, 8 de maig de 2001, a les 16 hores
Lloc: Seminari II. Semisótano de l'Edifici de Ciències Socials
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, Centre de Estu-déu Iberoamericans Mario Benedetti i Departament de Salut Pública

 

- I Setmana del llibre de la Universitat d'Alacant

Data: 14, 15 , 16 i 17 maig de 2001.
Organitzen i col·laboren:
Universitaris Progressistes. Associació d'Estudiants de Humani-dades d'Alacant. Vicerectorat d'Alumnat. Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina. Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.
Programa:

Dilluns 14. 12 h. Saló de Graus. Fac. Dret.
Conferència: Borges i Cervantes. D. Teodosio Fernández. Catedràtic de Literatu-ra Hispanoamericana. Universitat Autònoma de Madrid
17 h. Club Social I. Venda de Llibres.
Dimarts 15. 11 h. Saló de Graus. Fac. Lletres (Edifici C).
Projecció: Cyrano de Bergerac. Després de la pel·lícula haurà un breu col·loqui.
16 h. Saló de Graus Fac. Lletres (Edifici C).
Recital Poètic. Lectura Col·lectiva, oberta a la participació dels assistents.
Dimecres 16. 11 h. Saló de Graus Fac. Lletres (Edifcio C).
Projecció: El Gos de l'Hortolà. Després de la pel·lícula haurà un breu col·loqui.
17 h. Club Social I. Venda de Llibres.
Dijous 17. 10 h. Aulari II.
Jornada sobre novel·la negra: El Falcó Maltés. Col·loqui: Juan Madrid, Mariano Sánchez Soler i David May.
17 h. Aula Magna Fac. Lletres.
Jornada sobre novel·la negra. Seminari: ¿Com s'escriu una novel·la negra?

 

- Curs d'especialització i postgrau: Quantitative Marine Ecology

Conferenciants : Dr. Underwood i Dra. Chapman, del Centri for Research on Ecological Impacts of Coastal Cities de la Universitat de Sydney (Aus-tralia).
Data: Del 8 al 18 de maig de 2001.
Lloc: Seu del IMIA.
Organitzen: Unitat de Biologia Marina de la UA, FUNDEUN i IMIA.
Col·laboren: Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals, Vicerectorat d'Investigació, Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti.
El Secretariat i el Centre Mario Benedetti es van fer càrrec del cost de les matrícules i de part de les despeses de manutenció de dos professors llatinoamericans.

 

- Conferència: Situació política en el Perú després de les eleccions

Conferenciant: Dña. Nilda Garay Montañéz. Universitat de Lima
Data: Dimarts, 19 de juny de 2001, a les 12 hores
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Dret
Organitza: Institut Iberoamericà d'Estudis Constitucionals
Col·laboren: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina i Centre d'És-tudios Iberoamericans Mario Benedetti


- Projecte d'investigació Servei integrat de recursos documentals per a la cooperació internacional per a la pau i el desenvolupament

Responsable del projecte D. Clemente Penalva, professor del Departament de Sota-ciología II, Psicologia, Comunicació i Didàctica de la Universitat d'Alacant
Durada: gener 2001 - juny 2002.
Aquest projecte forma part de les activitats ocupades per l'Observatori de Conflictes a Llatinoamèrica de la Càtedra Rafael Altamira.
El Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina s'està fent càrrec d'una beca de col·laboració per a les tasques de documentació i gestió de la base de dóna-tos de l'Observatori

 

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

PUBLICACIONS

 

- La illa possible

Actes de l'III Congrés de l'Associació Espanyola d'Estudis Literaris Hispanoamericans, celebrat al març de 1998 en la Illa de Tabarca (Ali-canti).
1ª edició: abril de 2001.
Editors: Carmen Alemany Bay, Remedios Mataix i José Carlos Rovira, del Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti, amb la col·laboració de Pedro Mendiola Oñate.
Ha obtingut finançament del MEC (CO97-0158), de la Conselleria d'Educa-ció i Ciència de la Generalitat Valenciana (GV ORG98-09-22), del Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti de la Universitat d'Alacant i de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani.
També han col·laborat en l'edició la Universitat de Lleida i l'Associació Espanyola d'Estudis Literaris Hispanoamericans.
ISBN: 84-8409-089-2, 656 pàgines.


 

- Mario Benedetti i la nació possible

Autora: Gloria dóna Cunha-Giabbai.
Edita: Publicacions de la Universitat d'Alacant, 2001.
Aquest llibre ha estat subvencionat íntegrament pel centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti.
ISBN: 84-7908-598-3, 93 Pág.
Índex de l'obra:

I. L'assaig de Mario Benedetti
II. La nació imaginada
III. La nació possible
IV. Amèrica Llatina: entre nació imaginada i nació possible- Homenatge a Mario Benedetti


Autors: Mario Benedetti, Eva Guerrero, Francisca Noguerol, Mª Ángeles Pérez López i José Carlos Rovira.
Edita: Publicacions de la Universitat d'Alacant, 2001.
Aquest llibre ha estat subvencionat íntegrament pel centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti.
ISBN: 84-7908-599-1, 69 Pág.
Índex de l'obra:

· Presentació (Carmen Alemany Bay).
· Poesia, ànima del món (Mario Benedetti).
· Mario Benedetti o la persecució de la Utopia des de la tradició his-tórica i poètica (Eva Guerrero).
· El gènere de la fondària (Francisca Noguerol).
· Mario Benedetti: per a una defensa de la poesia, de l'alegria (Mª Án-gels Pérez López).
· Mario Benedetti, possibilitats i sorpreses de la imatge (José Carlos Rovira).

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

 

Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina