OFICINA TÈCNICA DE COMUNICACIÓ

 
   

Introducció

Gabinet de premsa

Comunicació publicitària

Revista SABER i altres publicacions

Arxiu-hemeroteca i dossier de premsa

 

Oficina de Comunicació

Informació i notícies (anuncis, agenda cultural, revistes electròniques de la UA, enllaços a premsa electrònica...)

Dossier de premsa de la Universitat d'Alacant

Revesteixi «Saber»

 

INTRODUCCIÓ


L'Oficina Tècnica de Comunicació es va crear al juliol de 1996 després de l'aprovació per Junta de Govern i Consell Social de la Universitat d'Alacant del Pla de Reestructuració Administrativa que va dissenyar el nou organigrama de la Universitat.

La idea que subjeu en la creació d'aquesta Oficina és la de considerar la Comunicació Institucional com eina de gestió global de tota l'organització, considerada aquesta com un TOT, la suma d'acció, fets i comunicació, creant un sistema interactiu entre persones, departaments i serveis amb la fi última d'oferir una identitat corporativa uniforme que faci percebre, tant dintre com anés de l'organització, la imatge intencional desitjada, una imatge real que sintetitzi i expressi la MISSIÓ de la nostra Universitat.

Per a aconseguir aquest objectiu, tota l'organització ha de treballar en una mateixa línia, coneixent el contingut de la raó d'ésser de la institució universitària: Docència, Investigació, Ciència que se sintetitzen en la idea de SABER .

Les eines per a gestionar la MISSIÓ seran múltiples, des de la qualitat en cadascun dels serveis a la fluïdesa de la comunicació entre tots.

L'Oficina Tècnica de Comunicació, impulsora d'aquest concepte d'IMATGE GLOBAL, treballa en les següents àrees de comunicació, tant externa com interna:

 • Dossier de Premsa en la Web
 • Comunicats en la Web
 • Assessoria en comunicació mediàtica
 • Assessoria en comunicació publicitària
 • Revista Saber
 • Mapa de públics interns i relacions amb ells
 • Publicacions corporatives i informatives universitàries de caràcter intern/extern
 • Gabinet de Premsa ( Relacions amb els Mitjans de comunicació)
 • Col·laboració periodística amb el Taller d'Imatge de l'O.A.
 • Col·laboració en la implantació i cura de la Identitat Visual Corporativa
 • Relacions amb divers públics externs
 • Mapa de públics externs
 • Àrea de Publicitat

A partir de febrer de 1998 l'Oficina Tècnica de Comunicació va dependre orgànicament del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals. I a partir de maig de 2001, amb el canvi d'equip de Govern, l'Oficina de Comunicació depèn del nou Vicerectorat de Coordinació i Comunicació.

Entre les seves competències funcionals figuren l'elaboració de la planificació global del tractament de la comunicació interna, externa i d'imatge corporativa i l'assessorament tècnic als membres de la Universitat sobre estratègies de comunicació en el marc d'una Institució pública. L'Oficina Tècnica de Comunicació realitza els informes pertinents per a assessorar a la institució sobre les teories que sustenten la Comunicació Institucional, donant especial rellevància a la implantació d'una política de Comunicació Interna basada en la retroalimentació, la custodia de la Identitat Visual Corporativa i la presa de consciència per part de l'Equip Rectoral de crear una cultura de la Comunicació en el seu si. Com projecte es proposa que en els pròxims anys s'elabori el Pla de Comunicació de la Universitat d'Alacant.

El perfil d'aquesta Oficina ha seguit un disseny elaborat pels dos tècnics superiors en Comunicació de l'anterior Gabinet de Premsa, germen, des de 1984, dels quals avui és Comunicació Global.

És directora tècnica de l'Oficina María Rosa García Mirasierras.


Personal

Al llarg del curs 2000/01, l'Oficina de Comunicació ha contat amb el següent personal:

 • Adreça: María Rosa García Mirasierras
 • Tècnic superior: Mario Sierra Claver
 • Responsable administratiu: Francisco Ramón Madrid López
 • Responsable de comunicació publicitària: Virginia Aceituno Casanova.
 • Responsable de gestió econòmica i arxiu hemeroteca. María Dolores Díaz-Jiménez Pastor

 

     
 
Comienzo de la página
 
      
     
 

GABINET DE PREMSA

 

Relació amb els mitjans informatius


La finalitat de les relacions de l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant amb els mitjans informatius és aconseguir la màxima difusió, a través d'ells, de les activitats que realitza la comunitat universitària i que contribueixin a projectar una imatge positiva d'ella en el conjunt de la societat.

L'Oficina no actua com portaveu de la institució, sinó que emet missatges emanats per les distintes instàncies i membres universitaris tractats periodísticament, d'una manera professional i tècnica, perquè el missatge sigui rebut pels Mitjans de comunicació amb la necessària eficiència a l'efecte d'aconseguir la seva màxima i millor difusió tant en Ràdio, com Premsa o Televisió i en els mitjans digitals.

Així mateix elabora productes periodístics específics per a divers temes i divers mitjans.
L'Oficina Tècnica de Comunicació actua com vehicle d'expressió de la comunitat universitària cap als mitjans informatius. Per a desenvolupar aquest comès, es basa en una directa relació, per un costat, amb els òrgans de govern i institucions de la Universitat, els distints centres i departaments, la seva administració i els seus serveis, els òrgans de representació i el conjunt de membres de la comunitat universitària (PDI, alumnes i PAS), i per altre costat, els mitjans informatius, especialment locals i provincials, però també regionals, nacionals i internacionals.

L'Oficina de Comunicació manté en perfecta vigència el seu propi mailing dels principals Mitjans de comunicació del país i dels principals països estrangers, així com un mapa de mitjans per temes i comarques.

Manté relació diària amb més de 30 mitjans (premsa, ràdio, televisió i agències), i específica amb prop de cent.

En l'actualitat el mailing de mitjans generals es compon de 194 registres, a més de les següents bases de dades específiques:

 • Diaris de Mèxic D.F.
 • Gabinets de Comunicació i Centres d'Investigació d'Universitats espanyoles.
 • Revistes d'Economia
 • Revistes d'Informàtica
 • Mitjans d'Iberoamèrica
 • Universitats Iberoamericanes
 • Ambaixades
 • Revistes d'art i disseny
 • Revistes mèdiques

Així mateix, es manté col·laboració amb nombrosos gabinets de premsa d'altres institucions i entitats, tant d'Alacant com de la resta d'Espanya. Existeix, també, una intensa col·laboració amb ADC-Dircom, l'associació que agrupa als responsables de comunicació de les empreses i institucions capdavanteres dels distints sectors d'activitat, així com als presidents de les principals agències i consultores de comunicació que operen a Espanya.

Entre les seves bases de dades destaca el manteniment del mailing de la Xarxa de Gabinets de Comunicació d'Universitats Públiques, Privades i Centres d'Investigació d'Espanya, la creació i manteniment del " Qui és qui" en la Universitat d'Alacant, una base que relaciona als responsables de tots els serveis i centres del campus.

Actes informatius

Des d'agost de 2000 a juliol de 2001, l'Oficina de Comunicació ha portat a terme els següents actes informatius dirigits als mitjans de comunicació :

 • Rodes de premsa: Organització de 121 rodes de premsa, (a més d'altres trobades no formals o sense convocatòria prèvia entre el conjunt dels mitjans informatius i els esdeveniments i personalitats universitàries). El curs passat es van realitzar 111 rodes de premsa.
  SETEMBRE
  1.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, conveni Biblioteca Nacional de Xile.
  2.- Visita del científic de la NASA, Benjamín Fon Chao
  3.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, visita de la Rectora de la Biblioteca Nacional de " El Salvador"
  4,. Congrés sobre Sistema Comunitari de Marques.
  5.- Projecte Habana, presentació
  6.- Rueda de Premsa Vicerectora de RR. II i II i Secretari General sobre estratègia de l'O.A. per al curs
  7.- Solemne acte obertura Curs Acadèmic.
  8.-Ajunta de Govern
  OCTUBRE
  1.- Presentació del llibre "L'Aigua en la Història d'Espanya"
  2.- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, presentació pàgina "Dagoll-Dagom"
  3.- III Simposium del Sector Funerario
  4.- Fundeun, presentació del projecte Cent Empreses en l'O.A.
  5.- Presentació Jornades d'Economia Espanyola
  6.- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, presentació en Instituts de Batxillerat de la província
  7.- Enrique Fuentes Quintana, Jornades d'Economia
  8.- Juan Velarde, Jornades d'Economia
  9.- Signatura del Conveni de col·laboració del Rector i l'empresa Kelme
  10.-Ajunta de Govern
  NOVEMBRE
  1.-Tesi doctoral Paisatges rurals canviats, José Emilio Martínez, Biologia
  2.-Col·lectiu Tabarca, Dret Administratiu
  3.-Trobada cubana Espanyol de transferència de tecnologia agrícula. Química Agrícola
  4.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Fòrums i tertúlies
  5.-Estudis mediambiental presentat per Fundeun
  6.-Enrique Jiménez Reina, Secretari d'Estat d'Hisenda, Màster en Tributació.
  7.-Rosario Pu, Guatemala contra la impunitat
  8.-Presentació de Concèntrica, en el MUA, Marcel Li. Antunez
  9.-Ajunta de Govern
  10.-Clasutro General, anunci dimissió Andrés Pedreño
  DESEMBRE
  1.-Inauguració del Betlem del Campus
  2.-Inauguració jornades d'hivern de Cocentaina
  3.-Conveni del Rector amb el departament de Geodèsia Espacial de la NASA
  4.-Lolo Rico, àrea de comunicació audiovisual
  5.-Creació de l'Associació de Joves Investigadors
  6.-Ramón Martín Mateo presenta el Pla Hidrològic Nacional
  7.-Senador de la República de Colòmbia, Rafael Orduz
  8.-Presentació del Projecte Teddi, de Noves Tecnologies
  9.-Ajunta de Govern. Dimissió Andrés Pedreño
  GENER
  1.-Informe sobre Geografia de la tercera edat, Andreas Hubert
  2.-Museu universitari, presentació viatges fotogràfics de Santiago Ramón i Cajal
  3.-Forum Universitari Progressista, Consell d'alumnes
  4.-Ajunta de Govern
  FEBRER
  1.- Inauguració de la Càtedra Ernest Lluch, Facultat d'Econòmiques
  2.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, presentació Projecte Meta-I
  3.-Cooperació o,7 presentació de projectes
  4.-Javier Quesada, Secretari de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana
  5.-Professor Enriquez d'El Salvador
  6.-Presentació de l'III Seminari Dona i Literatura, Marina Mayoral
  7.-II Cicle sobre el País Basc, Kepa Aulestia
  8.-Ajunta de Govern
  MARÇ
  1.- Rueda Premsa Consell d'Alumnes
  2.-Gil Olcina i el Pla Hidrològic Nacional
  3.-Campaña Electoral Universitària: José Asensi es presenta
  4.-Olimpíada Matemàtica
  5.-VI Jornades de Treball Social
  6.-Cursos d'Estiu de Finestrat
  7.-Presentació del Cibio, per Eduardo Galante
  8.-Presentació del Canal de Noticies Universitaries del Institut Joan Lluís Vives
  9.-Eleccions en l'O.A. Presentació de Francisco Ruiz Bevia com candidat.
  10.-Ajunta de Govern
  ABRIL
  1.- Presentació del Congrés de Dret Ambiental
  2.-Congrés de Bioètica
  3.-Eleccions en l'O.A, presentació candidatura de Joaquín de Juan
  4.- Shekaspeare i el professor John Sanderson, Filologia Anglesa
  5.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, presentació de les biblioteques d'Autor.
  11.-Ajunta de Govern
  12.-Rueda de Premsa de Salvador Ordóñez com candidat al rectorat
  13.-Roda Premsa Junta Electoral
  14.-Claustre
  15.-Conveni amb el Patrimoni Nacional
  MAIG
  1.-Presentació de Tabarca.com 2001.
  2.-Màster en Tributació
  3.- III Mostra de Teatre en l'O.A.
  4.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Presentació pàgina Gonzalo Rojas
  5.-Rueda Premsa biologia, tema ornitológico
  6.-Jornades d'Estudiants d'Intercanvi Internacional
  7.-Treball social
  8.-Tabarca
  9.-IX Assemblea de Rebium Biblioteques
  10.-Presentació de la tesi de Felipe Renart sobre criminologia
  11.-Presentació del Col·lectiu d'alumnes antimilitaristas
  12.-Curs sobre experiències en gestió de l'aigua en Callosa d´En Sarriá
  13.-Exposició sobre Biodiversitat
  14.-1ª Jornades de Gabinets de Comunicació
  15.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Fòrum Unesco
  16.-Rueda de Premsa de Joaquín de Juan
  17.-Centre d'Estudis sobre la Dona, Dones afganas
  18.-Ajunta de Govern
  19.-Congrés d'Estudiants de Turisme
  20.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, arxiu Carlos Esplá
  21.-Congrés sobre Ecologia Internacional Marina
  22.-Ajunta de Govern
  23.-Claustre Elecció de Rector
  JUNY
  1.-Homenatge al professor Joaquín Martínez Valls, Facultat de Dret
  2.-Tesina de Paloma Martínez, Facultat de Filosofia i Lletres
  3.-Visita de Joan Ignasi Pla, PSOE
  4.- Pla de construcció de desaladoras
  5.-Congrés sobre Computacional Methods, I. Politècnica
  6.-Congrés sobre Economia Immobiliària
  7.-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, presentació de la Biblioteca de Angel Gonzalez
  8.-Projecte Teddi de Noves Tecnologies
  9.-Presentació de l'obra de Dolç Mª Loynaz
  10.- Club Rotary
  11.-Ajunta de Govern
  12.-Homenatge al professor Rafael de Vera
  13.-Presa de possessió del nou Rector, Salvador Ordóñez
  JULIO
  1.-Cursos d'Estiu de Cocentaina
  2.-Cursos d'Estiu de Benissa
  3.-Rueda de Premsa de Salvador Forner
  4.-Tesi doctoral sobre Oriola
  5.-Visita del Conseller de Justícia
  6.-Visita del Director General de Cooperació
  7.-Fundeun, conveni amb Jovempa
  8.-Visita de Joan Ignasi Pla a la Universitat
  9.-Visita d'Eduardo Zaplana a la Universitat
  10.-Ajunta de Govern
  11.-Cursos d'Estiu de Finestrat
 • Comunicats : Elaboració i remissió de notes informatives. En total, 410.
 • Contactes directes: S'ha propiciat la relació directa entre els periodistes i les autoritats i membres de la comunitat universitària, bé facilitant l'accés de les institucions i membres de la Universitat als mitjans informatius, bé atenent consultes concretes dels periodistes i creant contactes entre aquests i les corresponents fonts universitàries. S'atén una mitjana de cinc consultes diàries.

A més, s'ha portat a terme Comunicació mediàtica en el procés d'eleccions a Claustre i Rector i assessoria a la Junta Electoral en matèria de difusió, així com s'ha col·laborat en planificació d'intervencions mediàtiques del nou Rector, Salvador Ordóñez.


Centres i serveis amb els quals s'ha col·laborat

Facultat de Dret, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències, Facultat d'Educació, Escola Universitària d'Infermeria, Escola Universitària d'Òptica i Optometria, Escola Universitària de Treball Social, Institut de Filologia Valenciana, Seminari de Teoria de la Literatura, Institut d'Economia Internacional, Institut de Criminologia, Institut de Ciències de l'Educació, Institut Universitari de Geografia, Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals, Departament de Dret Penal, Escola Politècnica Superior, Facultat d'Econòmiques, Consell Social, Departament de Agroquímica, Departament de Dret Constitucional, Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat i de l'Empresa, Departament de Geografia Humana, Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional, Otri, Servei de Publicacions, Secretariat d'Esports, Secretariat de Cultura, Oficina de Seus Universitàries, Seus d'Oriola, Cocentaina i Benissa en els seus Cursos d'Estiu, Primavera i Hivern,Seu de Finestrat, Sibid, Departament de Petrología, Comissió de Doctorat, Departament de Construccions Arquitectòniques, Servei d'Informàtica Magister Lvcentinum, Màster en Comerç Exterior, Escola de Negocis, Secretaria General de la Universitat, Departament de Sociologia I i Departament de Sociologia II, Departament de Salut Pública, Centre d'Estudis sobre la Dona, Sala d'Exposicions, GIPE, Secretariat d'Accés a la Universitat Taller d'Imatge, Departament de Filologia Hispànica, Departament de Filologies Integrades, Departament d'Història Moderna, Oficina de Promoció del Valencià, Col·legi Major, Departament de Química Orgànica, Sindicats CC.OO i UGT, Departament de Filologia Anglesa, Consell d'Alumnes, Museu Universitari, Secretariat de Noves Tecnologies, Projecte MEDPARK, Secretariat d'Assumptes Socials, Departament d'Història Antiga, Defensor de l'Universitari, Departament d'Ecologia, Departament de Matemàtiques, Departament de Dret Processal, Departament de Dret del Treball, Departament de Ciències del Mar i Biologia, Societat de Relacions Internacionals, Secretariat d'Organització d'Espais, Equip de Govern i Vicerectorats, Conferència de Rectors Espanyols (CRUE), Servei Jurídic, Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives. Jornades d'Economia Espanyola.Assessoria en Comunicació amb l'engegada del Museu de la Universitat d'Alacant. Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. Associació d'Estudiants d'Humanitats,Oficina de la TIU, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Per altra banda es col·labora periodísticament amb la xarxa Universia.net, a la presentació de la qual oficial a Madrid s'ha assistit.

L'Oficina de Comunicació forma part de la Xarxa d'Universitats del Institut Joan Lluís Vives, sent la seva directora la coordinadora de mitjans en la Universitat d'Alacant.

En altre ordre de coses, la Secretaria de l'Oficina de Comunicació ha atès durant el curs passat un total de 400 consultes telefòniques, sent en la seva pràctica totalitat resoltes. Procedeixen tant de periodistes locals i nacionals com de professors de la Universitat.


 

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA

L'Oficina Tècnica de Comunicació, en la seva Àrea de Comunicació Publicitària, assessora a la comunitat universitària sobre la gestió per a la publicació d'anuncis publicitaris, dissenyant el contingut i els missatges. Entre altres serveis, s'informa sobre preus de tarifes publicitàries, espais i gestió d'anuncis tant directament, com a través d'empreses de publicitat acreditades. En aquests moments gestiona també anuncis en "Banners" (banderes) en publicitat digital. Aquest treball es desenvolupa en col·laboració amb el Gabinet d'Imatge i Disseny Gràfic de l'O.A.

Durant el curs 2000/01 s'ha ocupat de la comunicació publicitària Virginia Aceituno Casanova.

Durant aquest curs s'ha consolidat la iniciativa del Gabinet de Premsa de dotar a tots els anuncis de la UA d'unes normes gràfiques dintre de la recerca d'una identitat visual corporativa.


LLISTATS D'ANUNCIS I DADES D'INSERCIONS

Informació
La Veritat
El País
El Mundo
ABC
El Vicente
Uns altres
Total
Setembre
5.
3.
2.
1.
1.
-
-
12.
Octubre
4.
4.
2.
1.
1.
4.
1.
17.
Novembre
7.
4.
5.
2.
2.
5.
-
25.
Desembre
4.
2.
2.
1.
1.
2.
1.
13.
Gener 2001.
3.
1.
2.
1.
1.
4.
2.
14.
Febrer
3.
5.
1.
1.
2.
5.
-
17.
Març
5.
2.
3.
2.
2.
4.
3.
21.
Abril
-
-
-
-
-
3.
-
3.
Maig
8.
2.
2.
1.
-
10.
3.
26.
Juny
4.
2.
1.
-
1.
3.
3.
14.
Julio
6.
3.
2.
2.
1.
-
10.
24.
Total
49.
28.
22.
12.
12.
40.
23.
186.

Insercions publicitàries en mitjans per mesos


Llistats d'anuncis per temes:

MES
DIA DE PUBLICACIÓ
TEMA
Octubre
4.
Inici curs
11.
Formació biblioteca nous alumnes
18.
Finestreta de suggeriments
23.
Nous horaris MUA
Novembre
2.
Cursos Esucela de Negocis
8.
Nous serveis TIU
15.
Jornades Hivern 2000 (SEUS)
22.
Jornades Hivern 2000 (SEUS)
29.
Pàgines web personals alumnes
Desembre
6.
Obertura extraordinària biblioteques
13.
Felicitació Nadal
Gener 01.
10.
Pàgines web alumnes
17.
Noves exposicions MUA
24.
Curs literatura/dona
31.
Finestreta de suggeriments
Febrer 01.
7.
Webmail
14.
Webmail
21.
Curs Formació Educativa
28.
Noves exposicions MUA
28.
Webmail
Març 01.
7.
2º premis Tabarca
14.
2º premis Tabarca
21.
2º premis Tabarca
28.
2º premis Tabarca
Abril 01.
4.
IMIA
11.
Biblioteques S. Santa
25.
Webmail
Maig 01.
2.
Crea la teva pàgina web
9.
Jornades Est. Intercanvi
9.
Comerç Internacional
16.
SEUS
16.
Jornades Est. Intercanvi
16.
Comerç Internacional
23.
Comerç Internacional
23.
SEUS
30.
Comerç Internacional
30.
SEUS
Juny
6.
Beques informatives
6.
SEUS
13.
Últim Vicent
TOTAL
41.

Anunci fixo El Vicent

 

MES
DIA DE PUBLICACIÓ
MITJANS
DATA CONVOCATÒRIA
TOTAL
Setembre 00. 9. Inf./Mun./Veure./Pais/ABC 6-09-00.
5.
Octubre 6. Inf./Mun./Veure./Pais/ABC 4-10-00.
5.
Novembre 6.
9.

Inf./Mun./Veure./Pais/ABC
(rectificació)

3-11-00.
10.
Desembre 4.
5.
Inf./Mun./Veure./ABC
PAIS
1-12-00.
5.
Gener 01. 16. Inf./Mun./Veure./ABC 12-01-01.
5.
Febrer 10. Inf./Mun./Veure./ABC 5-02-01.
5.
Març 13.
14/15.
Inf./Mun./Veure./Pais/ABC
Inf./Veure./Mun./ABC/Pais
10.
Julio 18/19. Inf./Mun./Veure./País/ABC/Per/Prov.
7.
TOTAL anuncis inserits
52.

Convotoria de places docents

 

MES
DIA PUBLICACIÓ
MITJANS
ESLÒGAN
TOTAL
Setembre 00.
28.
La Veritat "Especial UA"
Tecnologia, Qualitat i Humanisme al servei del saber
1.
Octubre
4.
El Vicent Inici curs "Fes-la teva"
1.
18.
El Vicent Finestreta de suggeriments
1.
25.
Revesteixi Imatges Promocional MUA
1.
Novembre
8.
El Vicent Nous Serveis TIU
1.
29.
El Vicent Pág. web personal per a alumnes
1.
30.
La Veritat "Esp. Informàtica i Telecomunicac." Innovació al servei de la societat
1.
Desembre
6.
El Vicent Obertura extraordinària Biblioteques
1.
13.
El Vicent Felicitació Nadal
1.
20.
Informació Especial Nadal
1.
22.
Min./Veure. Felicitació Nadal
2.
23.
El País Felicitació Nadal
1.
26 / 30.
Informació Aperutra MUA
2.
Gener 01.
10.
El Vicent Pág. web alumnat
1.
23.
Alacant Estil Campus/Societat
1.
31.
Informació Especial FITUR (MUA)
1.
Minidiario Especial Telecomunicacions (Biblioteca Virtual)
1.
Febrer
7.
El Vicent Webmail
1.
14.
El Vicent Webmail
1.
27.
ABC 22 anys al servei de la Sdad.
1.
La Veritat Ecos de Fitur
1.
La Veritat Reptes 2001.
1.
Març
3.
Inf./Pais/Med. Premis Tabarca
3.
7.
El Vicent Premis Tabarca
1.
8.
El Periódico Nombre 0.
1.
Eccus Especial Aules
1.
14.
El Vicent Premis Tabarca
1.
21.
El Vicent Premis Tabarca
1.
28.
El Vicent Premis Tabarca
1.
Abril
11.
El Vicent Biblioteques S. Santa
1.
25.
El Vicent Webmail
1.
Maig
2.
El Vicent Crea el teu pág. web
1.
Guia de Doctorat Doctorat/Postgrau
1.
Guia de l'Ensenyament Titulacions
1.
28.
Minidiario Supl. ensenyament
1.
29.
El Mundo Especial Ensenyament
1.
TOTAL
39.

Anuncis promocionalsMES
DIA PUBLICACIÓ
MITJANS
TEMA
TOTAL
Setembre
2.
Inf./Veure. Cursos Estiu Oriola
2.
3.
Informació Cursos Verana Oriola
1.
10 / 17.
Informació Matrícula O. Permanent
2.
17.
El País C.V. Màster Oci Marítim
1.
Octubre
4.
Informació Jornades Arquitectura MUA
1.
14.
El Vicent matrícula Admesos
1.
Novembre
2.
El Vicent Cursos Escola de Negocis
1.
5 / 8.
Informació VI Setmana Europea Qualitat
2.
15 / 22.
El Vicent

Jornades d'Hivern SEUS

2.
28.
Informació Curs CEM
1.
Gener 01.
24.
El Vicent Curs Literatura/dona
1.
28.
Informació Beques predoctorales
1.
30.
El País Beques predoctorales
1.
Febrer
21.
El Vicent Curs Formació Educativa
1.
Març
25 / 27.
Informació Parlem de negocis
2.
Abril
4.
El Vicent Navega amb nosaltres
1.
Maig
9 / 16.
Guia Postgrau Doctorat / Postgrau
1.
Guia de l'Ensenyament El Vicent

Titulacions
Jornades d'Intercanvi Int.

1.
2.
9 / 16 / 23 / 30.
El Bicent Màster Comrecio Inter.
4.
15.
Informació Jornades Coepa
1.
16 / 23 / 30.
El Vicent Benissa i Cocentaina
3.
29.
Informació Jornades d'Estiu
1.
31.
El País Jornades d'Estiu
1.
Juny
6.
El Vicent Jornades d'Estiu
1.
7 / 10.
Informació Cursos Finestrat
2.
7.
Inf./Veure./Ciu. Alcoi Clausura curs
3.
Julio
2.
Ciutat d'Alcoi Jornades d'Estiu
1.
8 / 15.
Informació O. Permanent
2.
13.
Costa Blanca (News/Nachritchten) O. Permanent
2.
21.
Inf./Veure/Mun/Pro./Pe Matrícula admesos
5.
22.
Informació Títol Negoci Electrònic
1.
29.
Inf./Pro./Veure./Per./País Cursos CEDIP
5.
TOTAL
57.

Cursos, màster, matriculacions, classes

 

MES
DIA PUBLICACIÓ
MITJANS
TEMA
TOTAL
Octubre 00.
11.
El Vicent Formació Biblioteca nous alumnes
1.
23.
El Vicent Nous Horaris MUA
1.
27.
La Veritat Esquela Fernando Saura
1.
28.
País/Inf./Veure. Esquela Fernando Saura
3.
Novembre
23.
Inf./País/Veure. Esquela Inst. Ernest Lluch
3.
23.
Inf./País Esquela Económ. Ernest Lluch
2.
24.
País C.V. Rectificació Esquela Econ.
1.
Febrer 01.
21.
Inf. / Veure. Esquela Rafael Pastor (Inst.)
2.
21.
Inf./ Veure. Esquela Rafael Pastor (C.Social)
1.
Maig
11 / 12.
Informació Dagoll Dagom
2.
14 / 15.
Informació Estrella Morente
2.
15.
Inf. / Verd. Esquela Inst.
Esquela F. Ciències
4.
30.
El País Esquela A. Caparrós
1.
TOTAL
24.

Diversos

 

Serveis i Oficines que han sol·licitat gestió publicitària

 • Secretariat de Comunicació i Relacions Internacionals
 • Unitat de Places Docents
 • Vicerectorat d'Alumnat
 • Vicerectorat d'Extensió Universitària
  • Museu
  • Secretariat de Cultura
 • Vicerectorat d'Investigació
 • Vicerectorat de Centres i Estudis
 • Facultat de Dret
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Escola de Negocis
 • Escola Universitària d'Empresarials
 • Escola Oficial de Turisme
 • Departament de Geografia Humà
 • Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica
 • Departament de Filologies Integrades
 • GIPE (Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació)
 • CEDIP (Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau)
 • CEM (Centre d'Estudis de la Dona)
 • Universitat Permanent
 • Protocol
 • Seus Universitàries (SEUS)
 • Biblioteca General
 • Oficina de la TIU (Targeta d'Identificació Universitària)
 • Oficina d'Informació a l'Alumnat
 • Consell Social
 • Institut d'Economia Internacional
 • Oficina de Transferència de Resultats  d'Investigació (OTRI)
 • Ajuntament de Finestrat

 

 

 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
     
 

REVISTA SABER I ALTRES PUBLICACIONS


La revista SABER neix al setembre de 1998 editada pel vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals a través de l'Oficina de Comunicació com un mitjà informatiu al servei de les necessitats de comunicació de la Comunitat Universitària d'Alacant.

Està dirigida tècnicament per Mario A. Sierra.

La revista es nodreix fonamentalment de les informacions (notes i comunicats) elaborades per la pròpia Oficina de Comunicació amb destinació a tots els mitjans informatius. Aquests textos són adaptats -resumits o ampliats- segons les necessitats de la revista, que també incorpora altres informacions exclusives pròpies, així com col·laboracions signades de membres de la comunitat universitària.

La impressió de la revista està patrocinada per Bancaixa, que es reserva a canvi l'última pàgina per a publicitat i una pàgina interior de publicitat redaccional.

Té grandària A4 i està impresa a cuatricomía. El color i la tipografia utilitzada s'ajusten a les normes d'identitat gràfica de la Universitat. Fins abril de 2001 s'han editat 11 nombres, els últims de 44 pàgines (el projecte de la revista contemplava 20 pàgines, però el seu primer nombre va néixer ja amb 24).La llençada va anar de 3.000 exemplars, amb la següent distribució: Interior: Per correu intern, a personal docent i investigador i d'administració i serveis de la Universitat d'Alacant, més alumnes amb càrrecs institucionals. Exterior (uns 600 exemplars): antics alumnes, universitats i centres d'investigació espanyols, autoritats, institucions i altres entitats.

La web de la Universitat incorpora una versió electrònica (format PDF) de cada nombre editat dintre de la secció "Informació i notícies".

Amb motiu de la presa de possessió d'un nou rector i equip de govern s'està estudiant la remodelació de les característiques d'aquesta publicació de cara a una nova etapa (llençada, distribució, format, periodicitat, etc.)


Altres publicacions

Com en anys anteriors, l'Oficina de Comunicació s'ha responsabilitzat de publicacions institucionals, que aquest any s'han concretat en el contingut de les llegendes dels nous Plànols del Campus, editats pel secretariat de Comunicació, ja que la tradicional Guia del Campus s'ha deixat d'elaborar.

Així mateix, l'Oficina de Comunicació han donat suport i assessoria a divers departaments i unitats, tant per a la incorporació paulatina de la Identitat Visual Corporativa com en la realització de fullets divulgatius o campanyes d'imatge, així com en campanyes publicitàries i relacions amb els mitjans de comunicació.

 
     
 
 Comienzo de la página
 
 
  
 
 
  
 
 

ARXIU-HEMEROTECA I DOSSIER DE PREMSA


El Gabinet manté al dia un arxiu/hemeroteca amb les retallades de premsa relatius als múltiples aspectes de la vida universitària d'Alacant. Aquest arxiu, que pot ser consultat per tota la comunitat universitària, s'enriqueix diàriament amb dotzenes de nous documents. L'oficina de Comunicació conserva un arxiu hemeroteca que conta amb documents periodístics des d'abans de la creació del Centre d'Estudis Universitaris.

Aquest dossier és elaborat diàriament per l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica utilitzant la xarxa Internet del Campus de San Vicente, i és un dels continguts més visitats de la web de la UA. Des de la seva col·locació en la xarxa, al maig de 1997 fins maig de 2001, i segons estadístiques del Servei d'Informàtica, ha rebut 776.137 accessos a les seves pàgines de titulars i 598.270 a les de continguts, consistents en una selecció de notícies universitàries procedents del buidat diari d'un nombre creixent de periòdics, que avui són nou: Informació, La Veritat, El Periódico, Las Provincias, les edicions de la Comunitat Valenciana d'ABC, El País i El Mundo, així com Mini Diari de la Comunitat Valenciana i el periòdic Llevant de València. També s'inclouen ocasionalment retallades d'algunes revistes o nombres especials dedicats a la Universitat, la ciència o la investigació.
Actualment s'ocupen de la digitalització de les retallades i la seva col·locació en la xarxa:I Francisco Ramón Madrid López i María Dolores Díaz-Jiménez Pastor.

El dossier de premsa de la web de la Universitat d'Alacant va arribar al maig de 2001 el seu rècord mensual de notícies incloses (737) i de pàgines de titulars llegides (69.294). El dossier de premsa de la Universitat està obert a qualsevol internauta i ha recollit 21.655 informacions periodístiques fins maig últim, que ocupaven 2,6 GB d'espai informàtic.

El dossier, que apareix en la web institucional en la seva secció d'informació i notícies, pot consultar-se retrospectivament i fer recerques de titulars per paraules clau.

En el moment del seu engegada, el dossier informàtic va suposar un estalvi de prop de sis-centes mil pessetes en reprografia de 1997, ja que amb anterioritat a utilitzar aquest sistema es distribuïa en suport paper a les oficines dels principals càrrecs de la Universitat, mentre que en l'actualitat està obert a tota la Comunitat Universitària.

Fins maig de 2001 s'han recollit entre 150 notícies com a mínim i 737 com a màxim en un sol mes. El criteri de selecció de les notícies es basa en les relatives a la vida acadèmica, investigadora i cultural de la Universitat d'Alacant i també es recullen aquelles que són d'índole general i informen sobre el desenvolupament de les universitats i centres d'investigació del país. Des de la pàgina web de l'Oficina de Comunicació també es pot accedir a altres mitjans en paper o virtuals, amb els quals s'ofereixen links, així com en els dossiers en internet d'altres gabinets de premsa de les universitats espanyoles.

Simultàniament l'Oficina de Comunicació segueix guardant l'arxiu hemeroteca en paper premsa, per índex temàtic, per a la seva consulta pública


  

 

 


 

 


 
 
 
 
 
 Comienzo de la página
 
     
 
  
 
 

Oficina de Comunicació

Informació i notícies (anuncis, agenda cultural, revistes electròniques de la UA, enllaços a premsa electrònica...)

Dossier de premsa de la Universitat d'Alacant

Revesteixi «Saber»