1 ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PEL VICERECTORAT

2 PROJECTE HAVANA

3 SECRETARIAT DE RELACIONS AMB AMÈRICA LLATINA

4 OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL

5 OFICINA DE COMUNICACIÓ

6 CONVENIS

7 OFICINA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

8 SERVEI UNIVERSITARI DE PROGRAMES INTERNACIONALS I MOBILITAT

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals va passar a anomenar-se, pel juny de 2001, Vicerectorat de Coordinació i Comunicació

 

 

Vicerectorat de Coordinació i Comunicació