Cabecera de la memoria
 

SECRETARIAT DE QUALITATAcceso a su página web

Pla de qualitat de les universitats

I Pla Nacional d'Avaluació de la Qualitat de les Universitats:

 • Avaluació de la titulació de Diplomat en Empresarials: Informe Final entregat al novembre del 2001
 • Avaluació de les titulacions de Mestre i Psicopedagogia:
  • Informe Intern entregat al desembre del 2001
  • Visita Comité Extern al febrer del 2002. Organització de la visita per part de l'Oficina Tècnica: calendari d'entrevistes i gestió de desplaçaments i estades.
  • Informe extern entregat en abril de 2002

II Pla de Qualitat de les Universitats:

 • Octubre de 2001: reunió de l'Oficina Tècnica amb degans i directors d'escola i directors de departament per a explicar el PCU i establir la planificació d'avaluació al llarg del període 2001-2005.
 • Octubre de 2001: remissió al Consell d'Universitats (actual Consell de Coordinació Universitària) de la sol·licitud de concurrència al II Pla de Qualitat de les Universitats, segons l'Orde de 3 d'agost del 2001 (BOE de 15 d'agost del 2001).
 • Novembre de 2001: concessió del projecte d'avaluació per part del Consejo de Universidades.
 • Desembre de 2001: assistència, el dia 17 de desembre, del personal de l'Oficina Tècnica (Rafael Esteve i Carlos Mateo) a la Jornada per a la Presentació de la Guia d'Avaluació, en la seu de la Secretaría General del Consejo de Universidades (Madrid).
 • Gener de 2002: una vegada aprovades les guies d'avaluació pel Consejo de Coordinación Universitària es comença el procés d'avaluació de les titulacions de Diplomat en Treball Social i Diplomat en Infermeria; els departaments d'Infermeria, Psicologia de la Salut, Salut Pública i Treball Social, així com els següents servicis: Secretariat d'Esports i Servicis Tècnics d'Investigació.
 • Febrer de 2002: assistència del personal de l'Oficina Tècnica (Rafael Esteve, Juan José Tarí i Carlos Mateo) junt amb els membres dels comités d'autoavaluació de Treball Social i d'Infermeria a la Jornada de Presentació del II Pla de Qualitat de les Universitats, celebrat el 8 de febrer en la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Es realitzen sessions paral·leles de presentació de les guies d'avaluació de titulacions, departaments i servicis.
 • Febrero-març del 2002: entrega als comités d'avaluació de les titulacions de les taules de dades de la guia d'avaluació per a la realització de l'autoinforme.
 • Juny de 2002: remissió pel Consell de Coordinació Universitària de la composició dels Comités d'Experts Externs que avaluaran les titulacions de Diplomat en Treball Social i Diplomat en Infermeria.

   Programes d'avaluació de la docència

Octubre de 2001: convocatòria de la primera fase del Programa d'Avaluació de la Docència per mitjà de qüestionaris als alumnes. Recepció de les sol·licituds d'avaluació.

Novembre de 2001: planificació del treball de camp de realització de les enquestes.

Desembre de 2001: contractació d'enquestadors

Gener de 2002: realització del 7 al 18 de gener del treball de camp, en el que s'avaluen les assignatures del primer quadrimestre d'aquells docents que ho hagen sol·licitat. Es omplin un total de 12.728 qüestionaris i s'avaluen 252 professors.

Febrer de 2002: lectura d'enquestes i processat de dades.

Març de 2002: convocatòria de la segona fase del Programa d'Avaluació de la Docència i recepció de sol·licituds.

Abril de 2002: planificació del treball de camp per a l'avaluació de maig.

Abril de 2002: entrega dels resultats corresponents a la primera fase del Programa d'Avaluació.

Maig de 2002: realització del 6 al 17 de maig del treball de camp, en el que s'avaluen les assignatures del segon quadrimestre i assignatures anuals d'aquells docents que voluntàriament ho hagen sol·licitat. Es omplin un total de 10.439 qüestionaris i s'avaluen 237 professors.

Juny de 2002: lectura d'enquestes i processat de dades.

Juliol de 2002: entrega dels resultats de la segona fase del procés

Juliol de 2002: elaboració de l'Informe sobre els Resultats de l'enquesta d'Avaluació de l'Activitat Docent, curs 2001-2002

 

 

Altres activitats

Organització del I Seminari de Planificació Estratègica de la Universitat d'Alacant:

Dies 13, 14 i 15 de febrer del 2002: realització de la primera fase del Seminari de Planificació Estratègica, impartit per D. Alberto Pascual Jorge Acosta, professor de la Universidad de Matanzas (Cuba), dirigit a degans, directors d'escola i directors de servici.

Dies 20 i 21 de març del 2002: primera fase del I Seminari de Planificació Estratègica dirigit a l'equip de govern.

Dia 22 de març del 2002: segona fase del I Seminari de Planificació Estratègica dirigit a degans i directors d'escola i servici

Dies 18 i 19 d'abril del 2002: finalització del I Seminari de Planificació Estratègica per a l'equip de govern.


Asistència a reunions i jornades:

Dies 5 i 6 de novembre del 2001: assistència de Juan José Tarí al X Fòrum del Club Gestió de la Qualitat, en el Palacio de Congresos de Madrid.

Dies 5 al 9 de novembre del 2001: assistència de Roque Moreno, Vicerector de Coordinació i Comunicació, Ignacio Jiménez, Vicerector de Planificació Econòmica, i Rafael Carrillo, Gerent, al Seminari de Direcció Estratègica de les Universitats (Part I), organitzat per la Càtedra UNESCO de Gestió de l'Educació Superior de la UPC.

Dies 12 al 14 de novembre del 2001: assistència de Miguel Molina al Congrés Internacional Universitats i Desenrotllament Territorial en la Societat del Coneixement, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Dia 3 de desembre del 2001: assistència de Juan José Tarí i Diego Cazorla junt amb Luis Ramos a la reunió de les unitats de Qualitat de les universitats valencianes en la Jaume I de Castelló.

Del 31 de gener a l'1 de febrer de 2002: assistència de Miguel Molina a les Jornades sobre Accions de Millora, en la Universitat de Barcelona.

Del 25 de febrer a l'1 de març de 2002: assistència de Roque Moreno, Vicerector de Coordinació i Comunicació, Ignacio Jiménez, Vicerector de Planificació Econòmica, i Rafael Carrillo, Gerent, al Seminari de Direcció Estratègica de les Universitats (Part II), organitzat per la Càtedra UNESCO de Gestió de l'Educació Superior de la UPC.

Dia 10 de juliol de 2002: visita de Miguel Molina a la Universitat Politècnica de València.

Dies 17 i 18 de juliol de 2002: assistència de Miguel Molina a les Jornades d'Avaluació Institucional de la Investigació en les Universitats, realitzades en la Universidad Carlos III de Madrid, campus de Leganés.

Dies 9 i 10 de setembre del 2002: assistència de Miguel Molina al taller sobre "L'Avaluació del Professorat Universitari", celebrat en la Universidad de Cádiz.

 

Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Projecte Havana
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet de'Imatge
Secretariat de Qualitat
Pla de qualitat de les universitats
Programes d'avaluació de la docència
Altres activitats
 
 

Acceso al web de la UA