Cabecera de la memoria
 

UNITAT DE COOPERACIÓ INTERNACIONALAcceso a su página web

 

Introducció

La Unitat de Cooperació Internacional s'encarrega de donar suport administratiu a les activitats sobre Cooperació al Desenvolupament que es desenvolupen en la UA.

Aquesta unitat forma part del nou Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals, que encara que va ser aprovat formalment en la Junta de Govern del 25 de març de 2002, ja funcionava desde desembre de 2001.
Aquesta unitat, al seu torn, engloba diversos secretariats que anteriorment funcionaven de forma independent, com eren el Secretariat de Relacions d'Amèrica Llatina, el Projecte Havana i l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Des d'aquest punt de vista, les seues activitats se centren principalment en el desenvolupament de convocatòries d'educació superior dintre del Pla Estratègic de la nostra UA en temes de cooperació al desenvolupament, i entre els quals destaquen:

 


 

Programa de Cooperació Interuniversitària

Es tracta d'un programa d'intercanvi acadèmic d'alumnes i professors entre les universitats espanyoles i les universitats llatinoamericanes, que és convocat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).
Consta de dues fases:

1. En la fase E.AL (Espanya - América Llatina) els professors i alumnes seleccionats de la nostra Universitat visiten universitats de Llatinoamèrica
2. En la fase AL.E (Amèrica Llatina - Espanya) els professors i alumnes d'universitats llatinoamericanes visiten la nostra Universitat.

Nombre de becaris AECI que han visitat la UA en la fase Amèrica Llatina/Espanya

Període 2001/02

Becaris Professors

22

Becaris Alumnes

13


Calendari de les fases del programa d'intercanvi acadèmic:

Fase

Peíode

Resum

E.AL

Març 2001

Convocatòria en la qual els alumnes, professors i gestors de la UA sol·liciten les beques per a viatjar a les universitats llatinoamericanes que siguen del seu interès.

Maig / juny 2001

L'AECI resol les sol·licituds presentades i concedeix formalment les beques d'aquelles sol·licituds que han estat seleccionades.

Juliol / novembre 2001

En aquest període es porta a terme l'estada dels alumnes i professors que han estat seleccionats.

AL.E

Juny 2001

L'AECI publica una convocatòria perquè les universitats espanyoles interessades oferisquen les places que consideren oportunes. Aquestes places poden ser lliures o concertades en cas que ja hi haja contactes previs entre professors dels departaments implicats, etc.

Setembre/ Octubre 2001

Les places oferides per les universitats espanyoles s'ofereixen en les universitats llatinoamericanes mitjançant convocatòria pública.

Desembre 2001

Resolució de les sol·licituds presentades pels alumnes, professors i gestors de les universitats llatinoamericanes.

Gener / Juny 2002

Estada dels alumnes, professors i gestors que han obtingut les corresponents beques.El període d'estada per als alumnes és com a mínim de 8 setmanes i per als professors de 2 setmanes.

 

 

Convocatòria de Programes de Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2001/2002 de la Universitat d'Alacant

L'objecte aquesta convocatòria de caràcter anual és regular la concessió de subvencions a projectes, programes i actuacions de cooperació que contribuisquen a millorar les condicions de vida de les poblacions en els països amb menor nivell de desenvolupament humà.

Es va publicar al març de 2001 i la quantia establerta va ser de trenta-sis milions tres-centes noranta-vuit mil tres-centes pessetes, que es va dividir en dos tipus de fons:

Fons A: amb una quantia de 21.123.591 ptes. (60%). Projectes d'educació en l'àmbit no universitari.

Fons B: amb una quantia de 14.000.000 ptes. (40%). Projectes d'educació en l'àmbit universitari.

Projectes finançats en la convocatòria de cooperació al desenvolupament durant el curs 2001/2002.

Projectes tipus A

Solicitant

Import

Pasantia de Qosqo-Maki (Perú) amb la Biblioteca de LOJA (Equador). Perú.

Moisés Hidalgo

392.350

Gestió tecnologico mediambiental en el municipi de San José de les Lajas. Cuba.

Roberto Escarré

1.000.000

Adquisició d'un vehicle d'ús alternatiu transport escolar i ambulància per a la casa llar de l'orfenat de la ciutat de Jodhpur en l'estat indi de Rajasthan. Índia.

Balbino Mancheño

1.500.000

Programa de capacitació per a dones i joves de les zones empobrides de Jaihuayco i la Maica. Centre d'Educació Popular Jaihuayco. Bolívia.

Irene Gracia Antón

1.500.000

Mirada a Perú 2001. Perú.

Valentín Viqueira y
Javier Diaz

 2.660.000

Mes de la salut III: Millora del nivell de Salut de la població de Villa el Salvador. Perú.

Foro de Enfermería.
Beatriz Casado

1.691.896

Salut per a Puinahua. Perú.

Foro de Enfermería al Desarrollo

873.000

Dotació de material per al centre de rehabilitació "Disfica". Perú.

José L. Sánchez Lizaso

1.000.000

Escola d'educació primària a Islamabad-Rawalpindi. Pakistán.

Nieves Montesinos

2.975.474

Enfortiment de cooperatives d'habitatge de sectors socials amb macances en el barri de San Telmo, ciutat de Buenos Aires, Argentina

Fernando Díaz

1.636.060

Empresa de comercialització de material escolar i artesania. Puerto Maldonado. Perú.

Martín Sevilla
ONGd Anawin

2.000.000

Millora de les condicions educatives i de salut de les alumnes de l'Escola d'Infermeria Sahrauí de Tinduf. República Àrab Sahrauí Democràtica (en l'exili).

Leonor Maldonado
E.U.Enfermería

2.000.000

Dret a la ciutadania per a dones indígenes en San Andrés Sajcabajá. Guatemala.

Jose L. Cividanes
ONGd Entrepobles

2.000.000

Construcció i implementació de biohorts per a escoles rurals. Perú.

Concepción Salinas

934.811

Manteniment i millora de les condicions de salut i educació dels xiquets allotjats en el Col·legi-llar San Ignacio de Quilla-Collo en Cochabamba. Bolívia.

María Angeles Amoros

1.000.000


Projectes tipus B

Solicitant

Import

Gestió ambiental participativa i accés a la justícia en les comunitats costaneres del municipi d'Itajaí: Conscienciació ciutadana i foment de participació de la ciutadania en defensa del medi ambient.Brasil

Jose Francisco. Chofre

350.000

Apoderament de la dona rural a través de la capacitació per al desenvolupament de microempreses. Colòmbia.

Mercedes Rizo

1.370.000

Continuació del projecte de cooperació cientific0 tècnica entre les universitats d'Alacant i León. Nicaragua

Daniel Prats

41.240

Centre d'estudis socials i polítics llatinoamericans. Equador.

Jose. M. Tortosa

1.550.000

VI Convocatòria de beques de doctorat per a estudiants iberoamericans.

7.000.000

Integració econòmica, desequilibris territorials i desenvolupament local. El Salvador

José Luis Cividanes
Dpt. AEA

545.000

Formació de tècnics i implementació d'una xarxa informàtica per al maneig de dades sobre la població discapacitada en les zones centre i nord del Marroc. El Marroc

Rosa Torres
Gipe

1.100.000

Formació per al desenvolupament: identificació, elaboració, seguiment i avaluació de projectes. Guinea Bissau

Moisés Hidalgo

319.000

Formació de formadors universitaris en matèria de turisme. Equador

Ana Ramón
E.U.Turismo

2.204.669

Recuperació del coneixement tradicional de l'ètnia Mam de Chiapas sobre plagues de conreus com a base per a la millora de la seua qualitat de vida. Mèxic

Eduardo Galante

724.800       

 

 

Resum d'execució d'alguns projectes més representatius

Entre els més de trenta projectes que actualment finança la Universitat d'Alacant, hem destacat algun d'ells com a mostra del treball en Cooperació al Desenvolupament realitzat des de la Unitat.

Salut per a Puinahua (Perú)
L'Ordenació Rural d'acord amb el Medi Ambient
Escola Primària de Chiguivitane
VI Convocatòria de Beques de Doctorat i Estudis d'Especialització per a estudiants llatinoamericans
Projecte Bolívia
Projecte Magrib
Màster en Turisme
Projecte Mèxic
Projecte TELDE

 

Proyecte: Salut per a Puinahua (Perú)

El projecte es desenvolupa en el districte de Puinahua, en la regió de Loreto. L'àrea d'acció comprèn 19 poblats que es distribueixen en el marge dret del riu Puinahua a Perú.

En aquesta comunitat només existeix un Centre de Salut (de Bretanya) que porta a terme, no només les activitats assistencials i preventives sinó tota la labor de coordinació i gestió del mateix Centre. El personal de que disposa és un metge, una infermera, dos auxiliars i un celador. El projecte ha tingut com objectiu principal millorar les condicions operatives del Centre de salut mitjançant la formació de promotors de salut en la comunitat. Aquesta és la base del projecte. L'experiència ha demostrat que la creació de líders d'àrees de salut que ocupen aquest rol en l'àrea de treball, la família o en el barri on viuen afavoreix l'adopció d'estils de vida saludables i l'adequada utilització dels recursos de salut existents.

Cal tenir en compte que el promotor de salut no és una simple extensió dels serveis d'atenció del Ministeri de Salut sinó que és un recurs propi de la comunitat i que per tant la seua formació tendeix a desenvolupar tres capacitats bàsiques que li permeten integren i liderar processos dins de la seua comunitat.
L'any 2000 es va iniciar una primera presa de contacte en aquesta zona de l' Amazònia. Durant els mesos d'octubre i novembre de 2001 dos membres del FED van viatjar a la comunitat de Puinahua, i el projecte presentat es va completar amb l'estada a Puinahua d'altres membres del Fòrum en els mesos de març i abril de 2002.

L'objectiu general és contribuir a la millora de les condicions de vida de la comunitat de Puinahua a través d'un programa de Cooperació i Desenvolupament sanitari i com a objectius específics les activitats s'han enfocat a:

- Desenvolupar un Programa d'Educació per a la Salut.
- Programa d'Educació Sexual "Descobrint Junts la nostra Sexualitat", dirigit a adolescents. Així mateix es realitza la dotació de material educatiu i didàctic i d'un equip de trasllat aquàtic per als desplaçaments a altres comunitats durant les campanyes de salut
- Augmentar els coneixements sanitaris dels promotors de salut dels diferents poblats de Puinahua.
- Posada en marxa d'un programa de capacitació en l'elaboració de sabó casolà.
- Recopilar dades agrícoles i mediambientals per a l'elaboració d'un projecte de desenvolupament d'una economia que disminuisca la necessitat d'adquirir certs aliments mitjançant la importació.

El projecte continua en la convocatòria del 2002 en la qual ha estat dotat econòmicament amb 10.821 €.

Taller per a la fabricació de Sabó a Puinahua. Març 2001.

 

 

Projecte: L'Ordenació Rural d'acord amb el Medi ambient

Projecte de tipus B presentat a la convocatòria de l'any 2000 pel Departament d'Ecologia de la UA i dotat econòmicament per la Comissió de Cooperació al Desenvolupament de la UA amb 1.040.000 ptes.

El projecte consisteix a organitzar i impartir un curs de postgrau en la Universitat Autònoma de Chapingo (Mèxic) durant el mes de març de 2001 finançat per aquesta Universitat conjuntament amb la UA i dirigit a professionals amb titulació superior en les carreres d'Agronomía, Geologia, Biologia, Enginyeria Civil, Arquitectura, Sociologia i Economia

El curs va tenir com a objectius:

- Aportar les tècniques i metodologies per a l'ordenació rural, amb la finalitat d'aconseguir alternatives de desenvolupament integral aprofitant al màxim les potencialitats intrínseques del territori i un ús eficient dels seus recursos humans i financers
- Fomentar l'intercanvi d'experiències sobre la valoració del medi ambient com a recurs natural en les estratègies de planificació de territoris rurals

El projecte ha obtingut novament finançament en la convocatòria de Programes de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat d'Alacant del 2002

 

 

Projecte: Escola Primària de Chiguivitane

Projecte presentat pel Departament de Construccions Arquitectòniques de la UA i dotat econòmicament per la Comissió de Cooperació al Desenvolupament de la UA amb 2.500.000 ptes. Així mateix disposa d'un cofinançament de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig .

El projecte consisteix en la construcció final de 8 aules i la dotació de mobiliari a aquestes en una escola primària de 1r grau, localitzada a Cambane, al districte de Manjacaze, a la província de Gaza al sud de Moçambic. En el moment de començar el projecte, l'escola ja estava en funcionament però mancava de les infraestructures bàsiques. Les classes s'impartien a l'aire lliure. El projecte albergarà, una vegada finalitzat en la seua totalitat, 800 alumnes, i s'ampliarà l'educació fins a 5è curs.

Durant el curs 2000-2001 es van iniciar els primers treballs que van concloure en el curs 2001-2002 amb la construcció de 2 aules. Durant tot aquest temps el projecte s'ha supervisat "in situ" mitjançant el desplaçament a Chiguivitane en dues ocasions d'Arlindo Mojane, alumne de l'Escola Politècnica Superior i d'Antonio Jiménez Delgado, professor del Departament de Construccions Arquitectòniques.

En la convocatòria del 2002 s'ha concedit novament una dotació econòmica per a la construcció de dues noves aules durant el curs 2002-2003
.

Construcció d'aules en Chiguivitane

 


VI Convocatòria de Beques de Doctorat i Estudis d'Especialització per a Estudiantes Llatinoamericans

La Universitat d'Alacant, a través del desaparegut Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, englobat actualment en el Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals va llançar la VI convocatòria per a subvencionar estudis de doctorat per a estudiants llatinoamericans.

El nombre total de beques va ser de 28. Van ser cofinançades entre la Universitat i diversos patrocinadors com són BSCH (10 beques), Bancaixa (2), CAM (3), Diputació Provincial (2), Ageval (2), Generalitat Valenciana (5) per un import total aproximat de 33 milions de pessetes (199.000 €).

Les beques cobreixen tant el desplaçament des dels seus països d'origen com l'allotjament i la manutenció. Reben una quantitat mensual de 90.000 ptes. (542 €) durant els 9 mesos que dura la beca.

 

 

Projecte Bolívia

Consisteix en la creació d'una Escola de Turisme mitjançant un acord de col·laboració entre la Universitat Catòlica de Bolívia, el Projecte Home Nou de Monsenyor Castellanos i la Universitat d'Alacant mateixa. Per a fer-ho, s'ha previst l'aprovació d'un Pla de Formació del professorat d'aquesta escola a realitzar en l'exercici 2002.

 

 

Projecte Magrib

Acord marc entre la Universitat d'Alacant i la Universitat de Tànger-Tetuan per a la impartició d'un curs de postgrau, amb una dotació econòmica per a 12 becaris marroquins i que es realitzarà en la Universitat d'Alacant. En aquest projecte participen l'Ajuntament d'Alacant, la Direcció General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana així com l'Associació Hotelera d'Alacant i Hosbec.

L'objectiu d'aquest conveni és establir les vies per a la realització d'un curs d'Especialització en Turisme dirigit a postgraduats becats de la Universitat de Tetuan. La major part de l'activitat acadèmica universitària s'impartirà en el campus de la Universitat d'Alacant i en els Centres de Desenvolupament Turístic (CDT) d'Alacant i Benidorm. Al llarg del curs es portaran a terme visites de caràcter pràctic a empreses del sector i organismes públics relacionats amb l'activitat turística.

D'altra banda, i sense menyscapte de la continuació d'aquesta activitat en successives edicions, es pretén incorporar al projecte Magrib altres cursos que promoguen iniciatives al desenvolupament dels països d'aquesta àrea nord-africana (Màster en Gestió i Tractament d'Aigües, Conservació i Restauració del Patrimoni Arquitectònic i Urbanisme, Prevenció de l'erosió de sòls, Sostenibilitat i Biodiversitat del Sistema Mediterrani...), en successius cursos acadèmics.

 

 

Màster en Turisme

Naix a través d'un acord amb la Fundació Carolina i consisteix en la realització del primer Màster en Turisme en la Universitat d'Alacant mitjançant la concessió de 20 beques a estudiants llatinoamericans.

 

 

Projecte Mèxic

Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacant per a l'establiment d'un Centre cultural i un Institut d'Investigació sobre Cultures Indígenes en Oaxaca, Estat de Michacarán.

 

 

Projecte TELDE

Acord entre les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a la realització conjunta d'un projecte de Tele educació per al Desenvolupament. Aquest projecte es va publicar de forma oficial en el DOGV del 22 d'agost de 2002. Cal destacar-ne la utilització dels mitjans de telecomunicació més avançats, com és el lloguer del satèl·lit Hispasat. La prova pilot consistirà en una adaptació del Curs de Cooperació al Desenvolupament que imparteixen de forma conjunta les universitats públiques valencianes, a través de videoconferència i en directe. Està dissenyat per a ser impartit en universitats llatinoamericanes.

 


Comissió de solidaritat i cooperació internacional en la Xarxa Joan Lluís Vives

La Universitat d'Alacant és membre actiu de l'Institut Joan Luís Vives, que és una xarxa d'universitats que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns.

La UA participa activament en el projecte de reconstrucció de la Universitat de Prístina, destruïda en el recent conflicte dels Balcans.

En concret, en l'exercici 2001, les activitats es van concretar amb la visita, entre d'altres, a la Universitat d'Alacant, d'un grup de professors i d'alumnes de la Universitat de Prístina on van conèixer el funcionament intern de la nostra universitat i especialment del Servei de Biblioteques.

Participació en l'elaboració del llibre blanc de la Cooperació a la Comunitat Valenciana.

En aquest llibre es donaran a conèixer tots els recursos que la Generalitat Valenciana posa a la disposició de la Cooperació Internacional.

Participació com a membre del Grup de Cooperació del CEURI :

S'ha participat activament en l'elaboració de les línies estratègiques de la cooperació internacional de les universitats espanyoles.II Cursos de Postgrau Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament

Considerat com el primer Curs Interuniversitari de la Comunitat València, s'ha creat un Diploma de Postgrau en Cooperació per al Desenvolupament. Cal destacar-ne la participació de les cinc universitats públiques valencianes amb una durada de 300 hores; el període lectiu va de novembre de 2001 a maig de 2002. El període de pràctiques va ser de març a agost de 2002 i inclou períodes d'estada en diversos països per a la formulació, seguiment i avaluació de projectes així com pràctiques en distintes entitats i organització de cooperació.

Durada: octubre 2001 a juny 2002
Dates de les pràctiques: estiu 2002
Dirigit: a joves titulats i alumnes de postgrau de les universitats valencianes interessats en temes de cooperació al desenvolupament.
Termini matrícula: a partir d'octubre de 2001
Participants: totes les universitats de la Comunitat Valenciana.
Nombre d'alumnes matriculats: 45

 

 

Publicacions

El Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, durant l'exercici 2001, va realitzar diverses publicacions en col·laboració amb distints departaments de la Universitat i altres institucions, entre les quals cal destacar:

BUENOS AIRES ENTRE DOS CALLES
(Breu panorama de l'avantguarda poètica argentina)

Pedro Mendiola Oñante

RECUPERACIÓN MÍTICA Y MESTIZAJE CULTURAL EN LA OBRA DE GIOCONDA BELLI

Mónica Gacía Irles


 

Campanyes, Conferències i Presentacions

- Videoconferència: "Sor Juana Inés de La Cruz: Los Materiales Afectos"
Conferenciant: Sra. Margo Glantz, Professora Emèrita de la Universitat Nacional de Mèxic.
26 de setembre de 2001, a les 18 hores.
Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici de Rectorat.
Organitza: Vicerectorat d'Extensió Universitària.
Col·labora: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina.

- Seminari sobre Nicolás Guillén
Directora: Sra. Carmen Alemany, 22 d'octubre de 2001
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres i Sala Multimèdia de l'Edifici de Rectorat.
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Dept. de Filologia Espanyola, Lingüística Gral. i Tª de la Literatura
Col·labora: Vicerectorat d'Extensió Universitària.

- Conferència: "Biodiversidad Y Fragmentación de la Foresta Atlántica en la Provincia de Santa Catarina (Brasil)"
Conferenciant: Sra. Josy Zarur de Matos, Universitat Federal de Santa Catarina, Brasil
8 de novembre de 2001, a les 16 hores.
Lloc: Aula Dept. Ciències Ambientals i Recursos Naturals
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i Dept. de Ciències Ambientals i Recursos Naturals.

- Conferència: "Evaluación de Sistemas de Besolvatación de Aerosoles para Icp-Aes mediante Membrana de Nación"
Conferenciant: Sr. Humberto Contreras Vidal, becari AECI de la Universitat d'Alacant.
5 de desembre de 2001, a les 17 hores.
Lloc: Aula Dept. de Química Analítica
Organitzen: Secretariat de Relacions amb Amèrica Llatina, Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i Dpto. Química Analítica.

- Conferencia-Presentació de La Revista Literària "Letras Libres"
A càrrec de Sr. Ricardo Cayuelas i els escriptors Enrique Vila-Mates i Juan Villoro.
27 de febrer de 2002, a les 12,30 hores.
Lloc: Aula Magna de l'Edifici de Geografia i Història.
Organitzen: Vicerectorat d'Extensió Universitària i Secretariat de Cultura.
Col·laborar: Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals.

- Cicle de Seminaris de Formació Psicoeducativa
Ponent: Sr. Américo Alejandro Priore, professor de Ciències de l'Educació i assessor escolar.
6 i 13 de març i 17 i 24 d'abril de 2002
Lloc: Seminari III de l'Edifici de Ciències Socials.
Organitzen: Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i Dept. de Psicologia de la Salut.

- Conferència: "Periodos de Actividad de Vuelo de los Escarabajos de la Selva de los Tuxtlas (México)"
Conferenciant: Sr. Alfonso Díaz Rojas, investigador de l'Institut d'Ecologia de Xalapa (Mèxic).
6 de març de 2002, a les 12 hores.
Lloc: Seminari del Dept. de Ciències Ambientals.
Organitzen: Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO).

- Congrés Internacional Homenatge a Alonso Zamora Vicente: la Llengua, l'Acadèmia, el fet Popular, els Clàssics, els Contemporanis
De l'11 al 15 de març de 2002
Organitzen: Vicerectorat d'Extensió Universitària, Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals, Dept. de Filologia Espanyola, Lingüística Gral. i Tª de la Literatura, Consell d'Alumnes, ICE i Societat de Relacions Internacionals.
Col·laboren: CAM, SCH, Fundació Airtel-Vodafone i Instituto Italiano di Cultura (Madrid).

- Conferència: "Un Feminista Perulero del Siglo XVII. Diego Dávalos Figueroa y su Defensa De Damas"
Conferenciant: Sr. Luis Iñigo Madrigal, Universitat de Ginebra (Suïssa).
24 d'abril de 2002, a les 10,30 hores.
Lloc: Sala de Graus de l'Edifici C de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Organitzen: Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i Dept. de Filologia Espanyola, Lingüística Gral. i Tª de la Literatura

- Jornada sobre Història Contemporània d'Amèrica
Conferenciant: Sr. Salvador Broseta Perales, Centre d'Investigació d'Amèrica Llatina (Universitat Jaume I de Castelló).
20 de maig de 2002
Lloc: Sala d'Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Organitzen: Centre de Relacions amb Amèrica Llatina, Secretariat de Promoció del València i Dept. d'Humanitats Contemporànies.
Col·labora: Bancaixa.

- Conferència: "Sexualidad, Poder y Nación en la Narrativa de Ignacio Manuel Altamirano"
Conferenciant: Sr. José Gomáriz, Universitat de l'Estat de la Florida.
22 de maig de 2002, a les 12 hores.
Lloc: Aula 5 de l'Edifici de Geografia i Història.
Organitzen: Vicerectorat d'Extensió Universitària, Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i Dept. de Filologia Espanyola, Lingüística Gral. i Tª de la Literatura.

- Conferència: "Murciélagos: de La Mitología del Terror a la Conservación de la Biodiversidad"
Conferenciant: Sra. Josy Zarur de Matos, Universitat Federal de Santa Catarina (Brasil).
6 de juny de 2002, a les 12 hores.
Lloc: Aula del Dept. de Ciències Ambientals i Recursos Naturals.
Organitzen: Centre de Relacions amb Amèrica Llatina, Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació i Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO).

- Conferència: "¿Qué Podemos Aprender de las Reformas Sanitarias?: El Caso de Colombia"
Conferenciant: Sr. Rubén Darío Gómez Arias, Professor de la Facultat Nacional d'Antioquia (Colòmbia).
12 de juny de 2002, a les 17 hores.
Lloc: Seminari II de l'edifici de Ciències Socials.
Organitzen: Dept. de Salut Pública i Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals.

- Conferència: "Investigación en Atención Primaria a la Salud en Brasil"
Conferenciant: Sr. Erno Harzheim, Professor de la Universidade Federal do Rio Gran do Sul (Brasil).
4 de juliol de 2002, a les 16 hores.
Organitzen: Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i Dpto. de Salut Pública.

- Conferència: "Organizaciones Populares, vivienda y ciudad democrática. El Movimiento de ocupantes e Inquilinos."
Ponent: Sra. María Carla Rodríguez, Professora de Sociologia de la Universitat de Buenos Aires. Argentina.
Lloc: Aulari II de la Universitat d'Alacant
Data: 20 de març de 2001
Organitza: Depte. de Sociologia II i l'Oficina Cooperació Internacional al Desenvolupament


- Conferència: "Situación de Salud en El Salvador, después de los terremotos."
Ponent: Sr. Osvaldo Aragó
Lloc: Seminari 2 de l'Edifici de Ciencies Socials de la Universitat d'Alacant.
Data: 28 de març de 2001
Organitza: Vicerectorat de Coordinació i Comunicació i l'Oficina Cooperació Internacional al Desenvolupament.

- Xarrada/col·loqui: "La Cooperació al Desenvolupament a Espanya"
Ponents: Sr. Jose Antonio Alonso, Sr. José María Vera, Sr. José Luis Cividanes.
Modera: Sr.José María Perea, Director Club Información.
Lloc: Seu Universitat d'Alacant
Data: 4 d'abril de 2001
Organitza: Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament

- Conferència: "Brasil: la lucha por la tierra, la lucha por la vida."
Ponent: Sr.José Batista d'Oliveira.
Organitza: Entrepobles
Col·labora: Oficina Cooperació Internacional
Data: 25 d'octubre de 2001

 

 

 

Activitats realitzades o coordinades per aquest vicerrectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Introducció
Programa de Cooperació Interuniversitària
Convocatòria de Programes de Cooperació al Desenvolupament
Resum d'alguns projectes
Comissió de la Xarxa Joan Lluís Vives
II Cursos de Postgrau Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament
Publicacions
Campanyes, Conferències i Presentacions
Projecte Havana
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet d'Imatge
Secretariat de Qualitat
 
 

Acceso al web de la UA