Cabecera de la memoria
 

UNITAT DE RELACIONS INTERNACIONALS Acceso a su página web

 

Estructura

Secretariado de Cooperació i Relacions Internacionals

Dependència funcional: Vicerrectorat Coordinació i Comunicació
Director: Alfredo Masó
Competències: Convenis Sócrates, altres Programes i convenis internacionals

Estructura administrativa:

Oficina Cooperació i Relacions Internacionals:

Unitat Cooperació Internacional
Unitat Relacions Internacionals

 


 

Associació d'alumnes internacionals

Al llarg del present curs 2001-2002, l'Associació d'Estudiants Internacionals ha participat conjuntament amb el personal de la Unitat administrativa, en l'organització de diverses activitats:

· Setmana d'orientació i Benvinguda:
Els estudiants membres de
l'Associació s'encarreguen d'acompanyar els estudiants Eramus i Internacionals en passejos descriptius pel campus, organitzats cada dia a partir de les 12 h. Així mateix, per les vesprades, des de les 17h, diàriament fan una visita als llocs més emblemàtics de la ciutat d'Alacant.

· Programa de Recepció:
Aproximadament 25 tutors han estat membres actius de l'Associació, ajudant els alumnes internacionals a adaptar-se després de la seva arribada a Alacant.

 

 

Programes

EEUU/Canadà
Amèrica Llatina: Mèxic
Programa Sócrates/Erasmus
Rànquing universitats segons l'evolució del Programa Erasmus


EEUU/Canadà

S'han signat convenis d'intercanvi de professors i alumnes amb les següents universitats:

Canadà:
· Wilfrid Laurier University
· Université de Chicoutimí à Quebec

Estats Units:
· Salve Regina University
· University of Miami


Fluixos d'intercanvis:

Estudiants
2001/2002

Procedència

2

Wilfrid Laurier University

1

Salve regina University

17

Council on International Educational Exchage (programa d'estades acadèmiques d'estudiants nord-americans en funcionament en la UA des de fa més d'una dècada)

 

 

Amèrica Llatina: Mèxic

Durant el curs 2000/2001 es va signar un conveni d'intercanvi d'alumnes i professors amb la Universitat de Colima a Mèxic, començant en aquest curs amb la recepció de 3 alumnes. Al llarg del present curs s'han incrementat el fluix d'intercanvis des de la Universitat de Colima rebent a 7 alumnes d'intercanvi.

Convocatòries:
Tant en el cas dels convenis amb Canadà/EEUU com amb la Universitat de Colima, s'ha començat aquest any ha convocar places des de la Universitat d'Alacant, seguint el procediment establert:

Data convocatòria places curs 2002-2003: març 2002

a) Convocatòria centralitzada des del Servei: Es treuen a convocatòria les places que s'han anat signant al llarg de l'any anterior, comunicant als coordinadors, les places que disposen.
b) Selecció centralitzada: Comissió de coordinadors selecciona als alumnes susceptibles de realitzar l'intercanvi

 

 

Programa Sócrates/Erasmus

1.- Actividades i serveis proporcionats als alumnes internacionals Sócrates/Conveni

La unitat administrativa de Relacions Internacionals ha portat a terme les següents gestions i activitats:

Nombres absoluts d'alumnes internacionals:

2001/2002

Convenis
SOCRATES

Altres alumnes
internacionals

TOTAL

Estudiants

642

54

696


Per països de procedència:

PAÍS

NOMBRE D'ALUMNES

Alemanya

127

Austria

22

Bèlgica

19

Bulgaria

1

Canadá

2

Dinamarca

14

Eslovaquia

2

Estats Units

20 1 Miami
19 Missouri

Finlandia

20

França

153

Grecia

2

Holanda

14

Irlanda

5

Islandia

3

Italia

147

Lituania

2

Mèxic

7

Noruega

10

Portugal

18

Polonia

4

Regne Unit

82

Rumania

4

Suecia

9

Suissa

7


Semana d'orientació i benvinguda:

Dates:
Del 17 al 21 de setembre de 2001. Per a alumnes que venien a cursar estudis corresponents al primer quadrimestre, o curs complet.

Del 4 al 8 de febrer de 2002: per a alumnes del segon quadrimestre.

Activitats:

.- Reunions informatives
Amb membres del personal del Servei, per a orientar-los sobre el que poden trobar en la seua vida universitària: Reunions amb els Coordinadors, informació cursos espanyol, cursos en anglès, període de matrícula, viatges, altres activitats, etc. Se'ls lliura mapes del Campus i de la ciutat d'Alacant, així com tots aquells fullets informatius d'interès per a ells.

II.Coneix el Campus
Acompanyats per estudiants membres de l'Associació d'Estudiants Internacionals, eixen tots els dies, a partir de les 12 h, des de l'Edifici de la Torre de Control per a mostrar-los els Centres i Serveis més rellevants de la Universitat.
III.- Passeig per Alacant
S'ofereix a tots els alumnes la possibilitat de conèixer la ciutat, en companyia d'alumnes d'intercanvi UA i personal del Servei. Se surt tots els dies, a partir de les 17'30h des de la Plaça de Los Luceros, amb destinació al nucli antic i el port.


Accés a la UA de l'estudiant internacional

1.- "Guia del Estudiante Internacional".
Guia que s'ha seguit enviant aquest curs, tant a les universitats i coordinadors, com als estudiants que van a venir a fer el seu intercanvi en la nostra universitat. S'envia al febrer, a totes les universitats amb les quals tenim conveni d'intercanvi Sòcrates, o altre conveni específic de mobilitat (més de 200 universitats). Al març, una vegada que rebem la comunicació institucional de les universitats, detallant els noms i adreces dels alumnes, s'envia a tots els alumnes que cursen estudis en la UA per a primer quadrimestre o curs complet (aproximadament 500). Al voltant de novembre, es remet als que vindran a cursar estudis durant el segon quadrimestre (uns 200 més).
Adreça d'Internet:
http://www.ua.es/socrates/doc/GuiaEstudianteInternacional.doc

2.- Centre de matrícula i gestió de l'estudiant internacional.
Durant aquest curs hem continuat sent centre de matrícula de l'estudiant Erasmus i internacional, amb la finalitat d'agilitar la majoria de gestions administratives que l'estudiant ha de realitzar en la UA i facilitar-li la seua estada. L'assessorament acadèmic està a càrrec dels coordinadors de centre.

Prèviament poden matricular-se a través del Campus Virtual, per a això hem de fer el següent:

- Donar d'alta a cada estudiant en el Programa Àgora, una vegada que ens manen els formularis amb les seues dades completes.
- Enviar-los a les adreces particulars, entre altra documentació, el login i password. Aquestes claus els permetran l'accés al Campus Virtual

Una vegada tenen el login i password, poden matricular-se des dels seus llocs d'origen, o des de la UA una vegada que ja estiguen en la Universitat. L'estudiant internacional, procedent de convenis Sòcrates/Erasmus o de conveni d'intercanvi internacional, pot venir a estudiar un semestre o el curs complet, raó per la qual, els períodes de matrícula són dos: octubre i març.

Després de la setmana d'orientació en la UA:

- Se'ls cita en les sales de lliure accés, perquè puguen utilitzar els ordinadors disponibles durant el període de matrícula.
- Durant el curso 01-02, han comptat amb una becària del Servei de Coordinació i Informació que els ha ajudat en el procés de matrícula.
- Una vegada que s'han matriculat a través del Campus Virtual, han de passar per l'Oficina per a comprovar la matrícula i el Servei, per a validar la matrícula.

Creació del Grup 91,92,93,94:
Totes les assignatures seleccionades pels estudiants Erasmus/Internacionals, s'han introduït en aquests grups, perquè les preactes-actes s'emeten de forma separada des del CPD.
Aquesta separació per grups, permet al professor identificar als alumnes internacionals que tinga en la seva classe, utilitzant el Campus Virtual del professorat.

3.- Emissió de certificats
S'envien les preactes-actes, des de la unitat administrativa als professors, per a recaptar les notes dels alumnes. Amb posterioritat es remeten els certificats a les universitats d'origen dels alumnes.

4.- Cursos de espanyol

Curs 2001-2002

Nº alumnos

% del total d'alumnes intercanvi

1r quadrimestre

309

2n quadrimestre

183

TOTAL

492

70’68%

Hi ha dues posibilitats:

-Cursos gratuïts

· Intensiu: 60h de durada, entre el 27 d'agost i el 21 de setembre (per als alumnes del 1r quadrimestre o curs complet) i del 7 al 31 gener (per als estudiants del segon quadrimestre). Tres hores al dia i 8 crèdits ECTS, en els nivells d'iniciació, intermedi, avançat i perfeccionament.

· Semestral: 60h de durada, entre el 15 d' octubre i el 8 de febrer (primer semestre, curs complet) i del 25 de febrer al 18 de juny (segon quadrimestre). Hores per setmana: 4 (dues sessions de 2 hores), 8 crèdits ECTS, en els nivells inicial, intermedi, avançat, perfeccionament.

- Cursos a preu reduït

Aquells alumnes que, bé per dades, o per qualsevol altra circumstància, no tenen possibilitat d'incorporar-se als cursos anteriors, ho han pogut fer a altres cursos d'espanyol a preu reduït.
Més informació:
http: http://www.ua.es/socrates/comunes/CursoEsp.htm

5.-Allotjament

L'alumne pot realitzar personalment la recerca d'allotjament o a través del servei que el Secretariat oferta mitjançant la Societat de Relacions Internacionals:
http://www.sri.ua.es/alojamiento/opcionesalojamiento_2002_2003.htm

Curs 2001-2002

Nº alumnos

% del total d'alumnes intercanvio

1r semestre

185

2n semestre

125

Total

310

44’54%

 

2.- Activitats i serveis oferits als alumnes Erasmus de la Universitatad d'Alacant

La unitat administrativa de Relacions Internacionals, ha portat a terme les següents gestions i activitats:

Nombres absoluts d'intercanvis alumnes/mesos

00/01

01/02

Estudiants

526

528

Guia pràctica alumne UA

S'ha remès la guia de l'alumnes UA a tots els alumnes seleccionats en la Universitat d'Alacant per a realitzar el període d'intercanvi a través del Programa Sócrates. Aquesta guia recull tota la informació rellevant que ha de conèixer l'estudiant: http://www.ua.es/socrates/infoua/guiaalumUA.html

Convocatòries de places d'intercanvi Sócrates/Erasmus:

S'han fet dues convocatòri
e s anuals:
Octubre 2001 places restants del curs 01-02
Febrer 2002: 1a convocatòria places curs 02-03

El procediment de convocatòria es el següent:
a)Convocatòria centralitzada des del Servei: Es treuen a convocatòria les places que s'han anat signant al llarg de l'any anterior, comunicant als coordinadors, les places que tenen.
b) Convocatòria descentralitzada per cada centre: seran els coordinadors de centre els qui seleccionen els alumnes.

Cursos idiomes per a alumnes seleccionats.

NOVEMBRE-DESEMBRE 2001

Curs

Nombre de grups

Nombre d'alumnes

ANGLÈS

4

56

FRANCÈS

2

20

ALEMANY

1

13

ITALIÀ

4

74

Total

11

163

JULIOL 2001

Curs

Nombre de grups

Nombre d'alumnes

ANGLÈS

4

53

ALEMANY

2

28

FRANCÈS

2

28

ITALIÀ

1

21

Total

9

130


Cursos organitzats com a reforç lingüístic previ a la seva partida. Es realitzen després de la corresponent convocatòria de places Eramus. La Universitat d'Alacant s'ha compromès a oferir aquest tipus de cursos als alumnes Erasmus, tal com queda recollit en la Declaració de Política Europea 2000-2006.

 

3.- Intercanvi docent a través del Programa Sòcrates

Nombres absoluts d'intercanvis docents realitzats:

99/00

00/01

01/02

Total professors participants

20

30

37

Total setmanes

28

41

46

Mesures d'incentivació de la mobilitat TS:

· Increment de les ajudes per professor: 1000 €/setmana
· Cursos de millora en l'exposició de conferències, classes impartides en anglès (dintre del Programa AULAS de la Universitat).
· Cursos específics acció TS: Cursos d'idiomes específics i intensius dirigits als professors participants en l'acció TS, impartits setmanes abans que es duga a terme aquesta acció.
· Ajudes al perfeccionament lingüístic de professors, per a assistir a classes en universitats internacionals. En aquest curs s'ha centrat en els idiomes anglès, francès i alemany.

CENTRE

PROFESSOR

NOM DE LA INSTITUCIÓ

INFERMERIA

Elena Ronda Pérez

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

ÒPTICA

Carlos Illueca Contri

UNIVERSITÉ D´ANGERS

ÒPTICA

Jorge Pérez Rodríguez

UNIVERSITÉ D´ANGERS

TREBALL SOCIAL

Vìctor Giménez Bertomeu

UNIVERSITY OF LAPLAND

ECONÒMIQUES 

Subir Kumar Chattopadyay

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

CIÈNCIES

Alfonso Jiménez Migallón

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CIÈNCIES

Carlos Martín Cantarino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

CIÈNCIES

Salvador Segura Gómis

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

CIÈNCIES

Antonio Canals Hernández

PLOVDIV UNIVERSITY "PAISSILI HILENDARSKI"

CIÈNCIES

Alfonso Jiménez Migallón

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE

DRET

Juan Antº Pérez

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE BOLOGNA

DRET

José Chofre Sirvent

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

EDUCACIÓ

Juan Gauchí Sendra

IUFM DE L'ACADDEMIE DE GRENOBLE

EDUCACIÓ

Ana María García Martínez

NATIONAL ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

FIL. I LLETRES

Joaquím Espinos i Felipe

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

FIL. I LLETRES

Llúcia Martín i Pascual

UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI DI NAPOLI FEDERICO II

FIL. I LLETRES

Antonio Ramos Hidalgo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FIL. I LLETRES

Gabriel Sansano i Belso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

FIL. I LLETRES

Pedro Mogorrón Huerta

UNIVERSITÉ DE MARNE-LA-VALLÉE

FIL. I LLETRES

Gabino Ponce Herrero

UNIVERSITÉ DE PROVENCE
(AIX-MARSEILLE I)

FIL. I LLETRES

Enrique Rubio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FIL. I LLETRES

Josep Lluis Martos Sánchez

THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL

FIL. I LLETRES

Rafael Zurita Aldeguer

UNIVERSITÄT GRAZ

FIL. I LLETRES

Francisco Gimeno Menéndez

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

FIL. I LLETRES

Irene Prüfer Leske

UNIVERSITÄT BIELEFELD

FIL. I LLETRES

Fernando Navarro

UNIVERSITÉ DE SAVOIE

FIL. I LLETRES

Antonia Montes Fernández

HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL

FIL. I LLETRES

Rafael Zurita Aldeguer

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

FIL. I LLETRES

John Sanderson

UNIVERSITY OF WESTMINSTER

FIL. I LLETRES

Diego Carrasco Eguino

UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH)

FIL. I LLETRES

Virgilio Tortosa Garrigós

UNIVERSITY OF ABERDEEN

FIL. I LLETRES

Catalina Iliescu Gheorghiu

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FIL. I LLETRES

Mª Dolores Vargas Llovera

UNIVERSIDADE FERNANDO PESOA

FIL. I LLETRES

Mª Angels Francés Diez

HASKOLI ISLANDS

FIL. I LLETRES

Diego Carrasco Eguino

UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH)

FIL. I LLETRES

José Carlos Rovira Soler

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

FIL. I LLETRES

Carles Cortés Orts

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG

 

4.- Projectes internacionals en el marc del Programa Sòcrates

La Universitat d'Alacant ha aconseguit aquest curs una de les set subvencions concedides per la Comissió Europa, a programes intensius (IP) desenvolupats per universitats espanyoles. Aquest fet ha suposat un gran suport a la qualitat dels projectes presentats ja que és un indicador de qualitat per a aquells campus universitaris que reben un finançament per IP .

IP aprovat curs 2001/2002:

"Integració de minories i comunicació intercultural". Dirigit per la prof. Catalina Iliescu
Projecte en el qual participen diverses universitats europees, amb l'objectiu de facilitar la integració de la població immigrant en aquells països participants, a través del suport de la comunicació intercultural amb fins socials. Es compta amb representants d'universitats i entitats procedents de Bèlgica, Regne Unit, França, Romania, Noruega i Espanya, profundament sensibilitzats en la problemàtica comunicativa que aquest sector de la població experimenta en les àrees d'acollida.

IP aprovat curs 2000/2001:

"El verb i les seves classificacions". Dirigit pel professor José Luis Cifuentes. Finançat per segon any consecutiu per la Comissió Europea


5.- Coordinació convenis bilaterals Sòcrates

S'ha ampliat la xarxa d'universitats associades a 238 institucions europees: http://www.ua.es/socrates/estudua/convenios.htm

PAÍS

Nombre d'Institucions

Alemanya

40

Austria

7

Bèlgica

11

Bulgària

2

Dinamarca

5

Eslovàquia

1

Eslovènia

1

Finlandia

11

França

43

Grècia

4

Irlanda

3

Islàndia

3

Itàlia

36

Lituània

1

Noruega

3

Països Baixos

7

Polònia

4

Portugal

13

Reino Unido

28

Rumanía

4

Suècia

5

Suïssa

6

TOTAL INSTITUCIONS

238
6.- Informes Comissió Europea i Agència Nacional Sòcrates en Madrid. Declaració de Política Europea

S'ha realitzat un informe anual sobre la marxa del Programa, així com la renovació del Contracte Institucional amb la Comissió Europea, incloent els nous contractes bilaterals amb les distintes universitats europees. Ambdós informes han d'estar finalitzats abans del 1r de novembre de cada any .

D'altra banda, s'han realitzat sis informes dirigits a l'Agència Nacional Sócrates-Erasmus a Madrid, relatius a la previsió i seguiment dels intercanvis d'estudiants i professorat en el marc del Programa.

 

 

Rànquing d'universitats segons l'evolució del Programa Erasmus

En relació amb el nombre d'estudiants que les universitats envien per a participar en els intercanvis Sòcrates-Erasmus, la Universitat d'Alacant ha passat d'ocupar la posició número 8 durant el curs 99/00 a ocupar la 6a plaça en el curs 00-01, amb un percentatge del 1'99 % respecte al total d'estudiants matriculats en la Universitat. Això significa que la Universitat d'Alacant es troba entre les primeres del total de les universitats espanyoles pel que fa al grau d'internacionalització dels seus alumnes, a través de la participació en el programa Erasmus.

Les taules que a continuació presentem, són una mostra representativa de la participació per universitats espanyoles. En aquestes consta el nombre total de matriculats, nombre d'estudiants ERASMUS i el percentatge que aquests últims suposen en relació amb el nombre total d'estudiants.

De un total de 61 universitats i seguint les dades publicades per l'Agència Nacional Erasmus ("1987-2000. Programa Erasmus a Espanya,. Balanç de la Mobilitat Universitària". Consell d'Universitats, Madrid gener 2002), les primeres universitats en el grau de mobilitat són:

Universitats

Matriculats

Erasmus

Participació

Pompeu Fabra

7807

294

3,77

Deusto

15263

554

3,63

Pontificia Comillas

9191

288

3,13

Politècnica de València

35217

797

2,26

San Pablo C.E.U.

8476

161

1,9

Politècnica de Catalunya

34528

608

1,76

Saragossa

44702

786

1,76

Autònoma de Barcelona

40369

702

1,74

Al acant

29513

479

1,62

Navarra

12200

196

1,61

Vic

3604

53

1,47

València Estudi General

60700

883

1,45

Valladolid

37970

536

1,41

Pública de Navarra

10254

144

1,4

Autònoma de Madrid

34643

472

1,36Per al curs 00/01 es relacionen el total d'universitats del quadre anterior, en el qual es pot observar la millora en la participació de la UA que passa a ocupar la sisena posició del total:

UNIVERSITATS

Matriculats  (*)

ERASMUS

Participació

Pompeu Fabra

7920

279

3,52

Deusto

14284

496

3,47

Pontificia Comillas

8596

279

3,24

Politècnica de València

33763

807

2,39

Politècnica de Catalunya

32587

688

2,11

Alacant

26392

526

1,99

Cantabria

12731

182

1,92

Autònoma de Barcelona

38094

718

1,88

Saragossa

42602

777

1,82

Valladolid

33600

574

1,7

Pública de Navarra

9562

161

1,68

Autònoma de Madrid

30740

519

1,68

Navarra

11304

177

1,56

València

58813

919

1,56

Vic

3738

56

1,49

Salamanca

32880

454

1,38

Lleida

10354

140

1,35

Jaume I

12847

170

1,32

Càdis

23243

290

1,29

Barcelona

56836

732

1,28

Ramon Llull

12820

158

1,23

Antonio de Nebrija

1965

29

1,22

Granada

59814

727

1,21

Complutente Madrid

97388

1125

1,15

Mondragon Unibersitatea

3202

37

1,15

Leon

14807

169

1,14

Las Palmas de Gran Canaria

22314

259

1,13

Carlos III de Madrid

13581

153

1,12

País Vasco

55161

612

1,109

Politetècnica de Madrid

43996

482

1,1

Oviedo

37073

386

1,09

Europea de Madrid

6471

71

1,09

Múrcia

30017

330

1,09

Alcalá

19754

203

1,02

Còrdova

23391

232

0,99

Miguel Hernandez

8246

82

0,99

La Rioja

7293

65

0,89

Illes Balears

13256

112

0,89

Rovira i Virgili

12727

110

0,86

Girona

12722

107

0,84

Santiago de Compostel·la

41654

348

0,83

San Pablo CEU

7740

63

0,81

Pontificia Salamanca

8355

67

0,8

Sevilla

72403

575

0,79

La Laguna

25533

184

0,72

Vigo

29673

213

0,71

Màlaga

39744

263

0,66

Politècnica Cartagena

5858

38

0,64

Burgos

10318

65

0,62

Extremendura

28186

159

0,56

S.E.K.

1490

8

0,53

Alfonso X el Sabio

9494

41

0,43

A Coruña

26035

109

0,41

Castillo La Mancha

32218

131

0,4

Almeriá

13809

51

0,36

Jaen

15113

47

0,31

Huelva

13255

41

0,3

Rey Juan Carlos

9069

18

0,19

Pablo de Olavide

4721

8

0,16

UNED

133591

23

0,017

 

 

Organització i matrícula de cursos

Cursos impartits en anglès
Lectorat Lancaster University
Curs Presentació de Ponències en Anglès
Curs europeu "El verb i les sues clasificacions"

Cursos impartits en anglès

A més de les assignatures pròpies de cada estudi s'han impartit cursos de lliure elecció curricular, la docència dels quals ha estat en anglès, al llarg del curs 2001-2002:

Primer semestre:

Nombre d'alumnes matriculats

INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS

28

ACCOUNTING AND FINANCE: Investments. A real options approach

24

MARKETING IN THE EUROPEAN UNION 

35

GAMES FOR ECONOMICS AND POLITICS

20

THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION: Characteristics, Economic Structure and Institutions

31

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

44

COMPARATIVE FILM: An analysis of Melodrama, epic and crime film as genre

14

Segon semestre

INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS

19

MARKETING IN THE EUROPEAN UNION 

45

GAMES FOR ECONOMICS AND POLITICS

14

ECONOMY OF EUROPEAN UNION: Characteristics, Economic Structure and Institutions

33

SPAIN: SOCIETY AND CULTURE

41

Aquests cursos van dirigits a alumnes de la Universitat d'Alacant amb un mínim de 60 crèdits aprovats, i amb un nivell d'anglès adequat per a seguir les classes (en cas de no acreditar suficient nivell d'anglès, podrà sol·licitar-se una prova addicional). Alumnes internacionals procedents d'intercanvis ERASMUS o altres convenis Internacionals, així com aquells alumnes internacionals interessats.

 

 

Lectorat Lancaster University

En abril de 2002, tras el convenio firmado entre la UA y Lancaster University, se A l'abril de 2002, després del conveni signat entre la UA i Lancaster University, es va convocar una plaça de lectorat a Regne Unit a fi de promoure la llengua i cultura castellanes i catalanes en aquesta universitat al llarg del curs 2002-2003.

La dedicació consta d'un mínim de 13 hores i un màxim de 15 hores setmanals de docència i col·laboració amb les labors del Department of European Languages and Cultures, d'acord amb el programa acordat per les dues universitats, en el període comprès des del 1 d'octubre del 2002 fins el 30 de juny del 2003, prorrogable fins tres cursos acadèmics si ambdues universitats es mostren satisfetes amb els resultats obtinguts.

La dedicació també inclou donar a conèixer la Universitat d'Alacant entre els estudiants de la University of Lancaster, com a foment dels programes d'intercanvi i la difusió de material editat per la Universitat d'Alacant.

La persona beneficiària ha de presentar trimestralment al Secretariat de Cooperació i Relaciones Internacionales, o persona que aquest designi per al seguiment del lectorat, un informe de les seves activitats en la Universitat de Lancaster. La dotació econòmica és de 8.981 £ pels 9 mesos compresos entre octubre i juny.

Després del corresponent concurs en el qual es van presentar 8 candidats, es va resoldre en data 2 de maig de 2002 concedir la plaça a Julia Tortosa Corbí.

 

 

Curs Presentació de Ponències en Anglès

De manera experimental, al juliol de 2002 s'ha engegat el I Curs de Preparació per a impartir Ponències o Seminaris en Anglès. Va dirigit fonamentalment a professors que participen en els cursos d'Economia, Turisme i Societat en anglès; i, a docents que intervenen activament en el Teaching Staff, o intercanvi docent en el marc del Programa Sòcrates, és a dir amb un nivell intermedi-avançat d'anglès.

El curs va tenir una durada de 20 hores, des del 8 al 19 de juliol de 2002, en sessions de 4 hores diàries en torns de dues hores, matí i vesprada. El cost del curs ho assumia el Secretariat i, en principi, es va dissenyar per a un grup de 6 o 7 persones. El van cursar els professors :

Nom

Facultat/Escola

Trino Ñíguez Grau

Dep. Fonament Anàlisi Econòmic Aplicat

Paloma Taltavull De La Paz

Dep. Fonament Anàlisi Econòmic Aplicat

Eva Toledo Alarcón

Dep. Economia Financera, Comptabilitat y Màrqueting

Rafael Valdueza Barrios

Dep. Sociologia I y Teoria de l´Educación

Adelaida Lillo Bañuls

Dep. Fonament Anàlisi Econòmic Aplicat

Objectius del curs: Adquisició de competències necessàries per a poder impartir classes i presentació de ponències en anglès

· Localitzar les mancances lingüístiques de cada participant i aplicar les solucions oportunes.

· Correcció d'errors comuns (ortografia, vocabulari, pronunciació i sintaxi) para poder portar a terme les classes.

· Introduir a l'alumne a les tècniques bàsiques per a l'organització i estructuració de les distintes fases d'una classe o una ponència en anglès: Preparació de glossaris relacionats amb la terminologia corresponent (recerques en Internet), presentació dels diferents tipus de temes, tècniques per a fomentar la participació (debats i discussions a un nivell més informal), realitzar i respondre preguntes i correcció d'errors (aquesta última enfocada especialment per a les classes)

· Els participants podran ser gravats en vídeo perquè tinguin la possibilitat de veure-se i analitzar els seus errors i progressos .


Curs europeu"El verb i les seues clasificacions"

 

El curs es va portar a terme del 14 de gener al 26 de març, sota la direcció del professor José Luis Cifuentes i organitzat pel LABORATORI DE LINGÜÍSTICA INFORMÀTICA (LAB.LINGUA), O.S.I. EN LINGÜÍSTICA COGNITIVA i O.S.I. EN LEXICOGRAFÍA I LINGÜÍSTICA DE CORPORA. van Col·laborar les següents àrees i Vicerectorats: Àrea de Filologia Catalana, Àrea de Filologia Francesa, Àrea de Filologia Anglesa, Àrea de Filologia Llatina, Àrea de Llengua Espanyola, Àrea de Lingüística General, Vicerectorat d'Extensió Universitària, Vicerectorat de Comunicació i Coordinació.

Es tracta d'un curs finançat per la Comissió Europea, en el qual han participat professors i destacats especialistes de la Universitat de Bremen, Dusseldorf, Portuguesa-Braga/, Aarhus, Lovaina, Còrdova, Granada, O.A. Madrid, Zaragoza, Murcia, Santiago de Compostel·la, València i Alacant. La nostra oficina es va encarregar de la Secretaria Tècnica del curs, fent les tasques de matrícula dels alumnes. Es van matricular un total de 47 alumnes.

 

 

Convocatòries

Programes propis de la Universitat d'Alacant
Programa DRAC


Programes propis de la Universitat d'Alacant

1. Borsa de Viatge de profesors de la UA:

Resolució 2a convocatòria 2001 (26 octubre 2001). Criteris de repartiment i selecció:

Dotació econòmica de 2.000.000 de pessetes per a la present convocatòria.

En aquesta convocatòria, han estat prèviament excloses aquelles sol·licituds que es troben en algun dels següents casos:
 • Sol·licituds que el seu viatgi estigua previst amb anterioritat a l'1 de juliol de 2001
 • Fora de termini
 • Dades incompletes
 • Només s'ha admès una petició
 • Professors sense dedicació a temps complet.
 • S'haja concedit altra ajuda de la modalitat "borsa de viatge a professors" en el present exercici econòmic.
 • Només s'ha admès una sol·licitud per a la mateixa ponència.
S'han establert les següents valoracions:
 • S'han valorat positivament la falta de recursos en projectes d'investigació.
 • En curriculum, s'ha valorat positivament les publicacions, projectes i assistència a altres Congressos, per aquest ordre de preferència.
 • S'ha donat prioritat a projectes que no rebin fons de la mateixa UA.
Criteris de distribució de les ajudes:
 • D'acord amb la puntuació assignada a cada projecte (segons els criteris anteriorment esmentats).
 • S'ha seguit el criteri de la convocatòria anterior d'assignar 75.000'-pts, a ajudants i associats a temps complet i 50.000'-pts, a titulars i catedràtics.
 • Als projectes conjunts (presentació de ponències en el mateix Congrés) se'ls ha assignat el 66% de les xifres assignades anteriorment.
 • Després d'una primera selecció s'ha assignat el remanent del pressupost, atorgant 60.000'-pts a ajudants i associats i 40.000'-pts a titulars i catedràtics (a tots se'ls ha aplicat el percentatge del 66% en Congressos compartits).
Resolució 1aconvocatòria 2002 (17 d'abril 2002). Criteris de repartiment i selecció:
A més dels criteris apareguts en la convocatòria, la Comissió ha decidit:
 • Les següents sol·licituds passen a formar part de la 2a convocatòria, per tractar-se de congressos i estades a realitzar de juliol a desembre. Els interessats podran comunicar per e-mail la seua intenció de participar en la segona convocatòria, sense necessitat de tornar a presentar altra sol·licitud.

  BARREDA SUREDA, JAVIER
  CAMPO BAGATÍN, ADRIANO
  DE JUAN NAVARRO, EMILIO JAVIER
  GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS
  MARTÍNEZ-PINNA LÓPEZ, JUAN ENRIQUE
  MUÑOZ GUILLENA, RAFAEL
  ONCINA CARRATALÁ, JOSÉ
  POMARES BAEZA, JORGE
  RODES GARCÍA, ANTONIO

RELACIÓ DE SOL·LICITUDS CONCEDIDES I IMPORT DE LES AJUDES

ALESÓN CARBONELL, Mª AMPARO

450'00 €

ASENSI SABATER, JOSE

300'00 €

CABEDO SERNA, LLANOS 

450'00 €

CANDELAS HERÍAS, FCO. ANDRÉS

300'00 €

CASADO DÍAZ, ANA BELÉN 

450'00 €

CONTRERAS DE VERA, ASUNCIÓN 

300'00 €

CUTILLAS FERRER, JOSÉ FCO. 

450'00 €

ESPINOSA BLASCO, MÓNICA

450'00 €

ESTEVE GONZÁLEZ, LYDIA

300'00 €

FELIU MARTÍNEZ, JUAN 

300'00 €

FERRÁNDEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 

300'00 €

FLOREZ REVUELTA, FCO. 

300'00 €

GARCÍA BELMAR, ANTONIO

450'00 €

GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO

450,00 €

GARRIDO MIRALLES, PASCUAL

300'00 €

GASCÓN PÉREZ, Mª ENCARNACIÓN 

300,00 €

GIMENO NIEVES, ENCARNACIÓN 

300'00 €

GÓMEZ SALA, JUAN CARLOS

300'00 €

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE SEVILLA, JOSÉ MANUEL 

300'00 €

GONZÁLEZ GARCÍA, JOSÉ 

300'00 €

JIMENEZ MIGALLÓN, ALFONSO

300'00 €

LLOPIS PASCUAL, FERNANDO 

300'00 €

LUJÁN MORA, SERGIO

300'00 €

MAS RUIZ, FCO. JOSÉ

300'00 €

MULA FRANCO, ANTONIO

300'00 €

PALOMAR SANZ, MANUEL

300'00 €

PARREÑO SELVA, JOSEFA 

450'00 €

PASCUAL VILLALOBOS, CAROLINA

450'00 €

PERAL CORTÉS, JESÚS 

300'00 €

PRATS MOYA, Mª SOLEDAD

300'00 €

RUIZ CONDE, Mª MAR

400'00 €

RUIZ FERNÁNDEZ, DANIEL

450'00 €

SABATER MARCOS, ANA MARÍA

450'00 €

SORIANO PAYÁ, ANTONIO

300'00 €

SUÁREZ CUETO, ARMANDO

300'00 €

TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA

300'00 €

TARRAGÓ GUARRO, ANAÍS

450'00 €

TRUJILLO MONDÉJAR, JUAN CARLOS

300'00 €

YUS ASTIZ, MIGUEL

300'00 €

 

2. Perfeccionament lingüístic professors:

Resolució de 15 de maig de 2002. Criteris de repartiment i selecció.
Els criteris de repartiment i selecció són els mateixos que els aplicats l'any 2001 però, a més, a causa del gran nombre de sol·licituds, i en nom de que participi el major nombre distint de professors, s'ha donat preferència a aquells que no van obtenir dita ajuda en les convocatòries de l'any anterior.

L'ajuda concedida per professor s'ha establert en 752 € per al curs de 2 setmanes, de 1126 € per al curs de 3 setmanes, i de 1500 € per al curs de 4 setmanes.

COGNOMS, NOM

UNIVERSITAT

DATES

AJUDA CONCEDIDA

ALAMINOS CHICA, ANTONIO

EDIMBURGH

01 A 19/07

1.126,00 €

ÁLVAREZ-OSORIO ALVARIÑO, IGNACIO

SHEFFIELD

01 A 26/07

1.500,00 €

ARNAL GARCÍA, JOSEP

BATH

08 A 19/07

752,00 €

CLAVER CORTÉS, ENRIQUE

WESTMINSTER

29/07 A 23/08

1.500,00 €

COSTA MÁS, JOSÉ

WESTMINSTER

29/07 A 23/08

1.500,00 €

DE JUANA ESPINOSA, SUSANA AMALIA

CATHOLIQUE DE L'ÓUEST

01 A 27/07

1.500,00 €

GALIANA MERINO, JUAN JOSÉ

EDIMBURGH

22/07 A 09/08

1.126,00 €

GIL GONZÁLEZ, DIANA MARÍA

BATH

19 A 30/08

752,00 €

GÓMEZ SALA, J. CARLOS

EDIMBURGH

12 A 20/08

752,00 €

LA PARRA CASADO, DANIEL

EDIMBURGH

12 A 30/08

1.126,00 €

LLOBREGAR HURTADO, Mª LUISA

EDIMBURGH

12 A 30/08

1.126,00 €

MARCOS GARCÍA, Mª ÁNGELES

EDIMBURGH

22/07 A 09/08

1.126,00 €

MARTÍNEZ MARÍN, TOMÁS

WESTMINSTER

01 A 26/07

1.500,00 €

PASTOR ALFONSO, Mª JOSEFA

MONTPELLIER

03 A 29/07

1.500,00 €

RUIZ FERNÁNDEZ, DANIEL

WESTMINSTER

01 A 26/07

1.500,00 €

SEGURA GARCÍA, Mª JOSÉ

EDIMBURGH

12 A 30/08

1.126,00 €

TOMÁS LUCAS, JOSEFA

SHEFFIELD HALLAM

29/07 A 23/08

1.500,00 €

TORRES ALFOSEA, FRANCISCO JOSÉ

NICE SOPHIA ANTIPOLIS

05 A 30/08

1.500,00 €

VIVES CASES, Mª DEL CARMEN

SHEFFIELD HALLAM

29/07 A 23/08

1.500,00 €

ZABALZA ARBIZU, JUAN ÁNGEL

WESTMINSTER

01 A 26/07

1.500,00 €

ZARAGOZA SÁEZ, PATROCINIO DEL CARMEN

WESTMINSTER

29/07 A 23/08

1.500,00 €

 

Per als següents professors, la Comissió resol concedir ajudes de 2 setmanes:

CANO LÓPEZ, ALFONSO

CAZORLA QUEVEDO, MIGUEL ÁNGEL

GIL MÉNDEZ, DAVID

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PAULA

HERNÁNDEZ PARDO, PEDRO

MONTOYA MEDINA, DAVID

ÑÍGUEZ GRAU, TRINITARIO MANUEL

PEREIRA MOLINER, JORGE

PERTUSA ORTEGA, EVA MARÍA

POLANSKI, ARNOLD

POMARES PUIG, CRISTINA

RIENDA GARCÍA, LAURA

 

 

 

Programa DRAC. Accions 2001/2002

Resolució 3a convocatòria 2000/01 (12 de setembre de 2001)

· Formació avançada

Andrés Torres, Josep
Gómez-Rico Núñez de Arenas, María Francisca
Salcedo Díaz, Raquel
Vargas Sierra, María Consuelo

· PAS

Martínez Ruíz, Noemí
Tena Solsona, Silvia

 

Resolución 1a convocatoria 2001/2002 (14 de desembre de 2001)

· Formació avançada

Sala Navarro, Mª paz
Vargas Sierra, María Consuelo

· Hivern (estades curtes)

Pinto Sánchez, Fco. Javier

· Hivern (estades llargues)

Riera i Jover, Adriana

· PDI

Aledo Tur, Antonio
Gómez González-Jover, Adelina
Cuevas Casaña, Joaquim
Cortés Orts, Carles
Gutiérrez Lloret, Sonia


Resolució 2a convocatòria 01/02 (8 maig 2002)

· Hivern (estades curtes)

Amorós i pinos, Dèlia
Beltrà Botella, Sònia
Blanquer i Périz, Càrol
Buigues i Alentado, M. Àngels
Candela Soriano, Estefania
Castelo, Ricardo
Català i Tortosa, Andrea
Corbí Sevila, Hugo
Ens Marchori, José Vicente
García Márquez, Antonio José
Goméz Sanchís, Fernando Ignacio
Hernández i Ortega, Josep
Iniesta Jaén, Miguel
Juan Durà, Anabel
Llorca i Lloret, Segi
Martínez Martínez, Javier
Mellado Coves, Ester
Mora Piera, Carlos
Navarro Martínez, Ester
Navarro Sánchez, J. Carlos
Pastor Navarro, José Luis
Peral Lozano, Juan
Ribes Perles, Felip
Rico Torregorsa, Eva
Riera i Jover, Adriana
Ripoll i Calafat, M. Carmen
Sanz Rico, Gema
Segura i Micó, Jordi
Sempere Mira, Laura
Tortosa Corbí, Júlia
Vázquez Durà, Raquel

· Formació avançada

Casadi Vela, Juan
Vargas Sierra, Chelo

· PDI

Beltrán i Calvo, Vicent
Borja i Sanz, Joan
Pomares Baeza, Jorge
Sansano i Belso, Gabriel

 

Resolució Estiu (13 juny 2002)

· Estiu

Abellán Fernández, Antonio
Aguayo Minguito, Fco. Javier
Alted Mira, Ascensió
Amorós i Pinós, Dèlia
Beltrán Bonella, María Luisa
Bensmeli López, Salvador
Caballero Reus, José Vte.
Corbí Sevilla, Hugo
De Lara Perales, Lucía
Escandell i Maestre, Dari
Feliu Gil, Alicia
Ferrer i Luna, Carles
Ferri Más, Belén
García Giménez, Cristina
García Raigal, Eva
García Sánchez, Juan Antonio
Gil Almodóvar, Oliver
Gómez i Ramírez, Rafael
Izquierdo Jordà, Jaume
Llorens Esteve, Juan
Lloret i Pérez, Gaspar
Maciá Antón, Rosa Ana
Martínez Torres, Belén
Melgarejo Ortuño, M. Teresa
Navarro Sancho, Rubén
Pastor Espuch, Esther
Pérez-Adsuar Berenguer, Alba
Pinto Sánchez, Fco. Javier
Rodilla Hoyo, Miguel
Sáez Sanz, Teresa
Sirevent Llorens, Lorena Mª
Soliveres Codina, Santiago
Verdú Jover, Orland

Zapatera i Llinares, Javier

 

 


Representació institucional

· Recepció de coordinadors i visites internacionals

DATA VISITA

NOM

UNIVERSITAT
PROCEDÈNCIA

CÀRREC

À REES D'INTERÉS

12 novembre

GILLIAN LOVEGROVE

University of Northumbria at Newcastle (UK)

Directora de la School of Computing and Mathematics de la

RRII
EPS

12 novembre

PAUL GRAHAM

University of Northumbria at Newcastle (UK)

Subdirector de Relaciones con la Empresa de la School of Computing and Mathematics

RRII
EPS

21 novembre

MARGARET WHITEHEAD

Liverpool John Moores University (UK)

International School

RRII
Econòmiques

22 y 23  novembre

HELENA MÜNNICHOVÁ

Humboldt-Univesität zu Berlin, Juristische Facultät

Sócrates Departamental Coordinator

Facultad de Dret

9 al 12 març

MARLEEN DE SLOOVERE

Lessius Hogeschoole Antwerpen (Bélgica)

Coordinador (Logopeda-audiólogo)

EU Òptica

28 abril-5 maig

ASGEIR HEIMLY 

Hogeskol i Bodo (Noruega)

Senior Lecturer.

Infermeria

6 maig

Dr. Al Hecht

Wilfrid Laurier (Canadá)

Director Oficina Relaciones Internacionales

RRII

13 maig

INMACULADA BELLÓN POVEDA

Université Reims

Coordinadora
Económicas

RRII
Econòmiques

14 maig

NOREEN R. EGAN

Institute of Technology Ballinode (Sligno)
IRLANDA

Coordinadora Programas Internacionales

RRII

17 maig

SILVIA DECAUX

IUT  Paris

Coordinadora Relaciones Internacionales

RRII
Econòmiques

27 maig

SHEILA MADDOCK

University of Westminster

Coordinadora Económicas

RRII

4 juny

MASSIMO FRAGOLA

Univ. Sannio
Facultad de Económicas
ITALIA

Delegado del Decano de Económicas

RRII
Dret

6 al 11 de juny

 JOY  CAMPBELL

* University of Northumbria (UK)

Senior Midwifery Lecturer

Infermeria

6 al 11 de juny

GILL SMITH        

* University of Northumbria (UK)

-Senior Midwifery Lecturer
-Coordinadora Programa ERASMUS

Infermeria

7,8 i 9 de juny

STEPHANE HURTADO

Université de Cergy-Pontoise (FR)

Socrates Coordinator

RRII

10 juny

CHRISTA HERMANNSON

Arcada Polytechnic
(Finland)

International Co-ordinator

RRII
Econòmiques

16 juny

GLEIDER HERNÁNDEZ

Université de Québec à Chicoutimí

International Coordinator

RRII

 

· Representació i participació institucional en fòrums internacionals
Participació de membres del Servei en distintes activitats internacionals:

-21/11/2001-23/11/2001: Reunió Plenari CEURI, Saragossa
-05/12/2001-10/12/2001: 13 Annual EAIE Conference, Tampere (Finlandia)
-07/02/2002- 10/02/2002: Reunió Relacions Internacionals Universitat de Bath
-19/02/2002-20/02/2002: Consell d´Universitats (Madrid): Presentació Web Agència Nacional.
-28/02/2002: València. Reunió Generalitat Valenciana distribució beques Erasmus
-23/02/2002-27/02/2002: Miami. Exchange Partner Seminar 2002, University of Miami.
-24/03/2002-27/03/2002: Heuro Annual Conference Chester 2002. (Reino
Unido)
-24/05/2002-04/06/2002: 54th Annual Conference -NAFSA- S.Antonio
(Texas).
-10/06/2002-11/06/2002: Plenari CEURI (Madrid).
-17/06/2002-18/06/2002: Reunió de Vicerectors y Directors de RRII
(Madrid)
-07/07/2002-14/07/2002: Curs d´anglés per a directors de RRII, Dublín.

 

 

Divulgació d'activitats

· Dossier de premsa internacional

Al llarg del present curs hem desenvolupat una selecció de les notícies més destacables de caràcter internacional, el contingut del qual pot obtenir-se en http://www.ua.es/socrates/prensa2002.htm

· Difusió de la informació:

Els aspectes més rellevants relacionats amb la gestió dels diferents programes, es transmeten directament a través de la web. Aquesta s'actualitza diàriament a fi de que els col·lectius interessats tinguin una font d'informació fiable.

A més, s'han realitzat els fullets següents relatius als cursos impartits en anglès i a la convocatòria de les places Erasmus curs 02-03:

-Fullet cursos impartits en anglès:

 

 

· Fullets convocatòria places Erasmus, curs 02-03:

  

Activitats realitzades o coordinades per aquest vicerrectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Projecte Havana
Unitat de Relacions Internacionals
Estructura
Associació
Programes
Organització i matrícula de cursos
Convocatòries
Representació Institucional
Divulgació d' activitats
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet d'Imatge
Secretariat de Qualitat
 
 

Acceso al web de la UA