Cabecera de la memoria
 

UNIVERSITAT PERMANENTAcceso a su página web

Justificació. Objectius i destinataris del programa

La Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant és un programa de desenvolupament científic, cultural i social de la Universitat dirigit a promoure la ciència i la cultura, i també les relacions intergeneracionals, per a millorar la qualitat de vida de les persones grans i fomentar-ne la participació en el seu context com a dinamitzadores socials, d'acord amb l'article 92.c) de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, l'art. 35 de l'Estatut de la Generalitat Valenciana i la Llei 1/95, de la Generalitat Valenciana, de Formació de Persones Adultes.

La Universitat d'Alacant vol facilitar el seu desenvolupament personal i social de les persones adultes, siga quin siga la seua localitat de residència, el seu nivell de renda o d'estudis, i col·laborar amb les persones grans en correspondència amb el que elles, amb el seu treball i esforç, han aportat a la societat

Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir són els següents:

A. Contribuir al procés d'adaptació contínua de l'adult gran als canvis accelerats que caracteritzen la nostra època.

B. Oferir una oportunitat d'educació superior a persones adultes que no l'hagen tinguda.

C. Oferir alternatives educatives a professionals que desitgen ampliar els seus coneixements o fer incursions en un altre camp del saber.

D. Fomentar, reconèixer i enriquir les experiències adquirides per l'adult gran en la seua vida laboral i professional.

E. Motivar persones que han acumulat experiències laborals i professionals a reflexionar sobre el seu quefer dins d'un marc teoricopràctic perquè incidisquen d'una manera més efectiva en el desenvolupament de la societat.

F. Estimular les persones adultes perquè orienten la seua vers una major utilitat en l'àmbit familiar, comunitari i nacional.

G. Atraure persones no actives laboralment per a contribuir a enfortir la participació col·lectiva i la solidaritat social i proporcionar-les un marc per a les relacions intergeneracionals.

H. Facilitar l'oportunitat de compartir coneixements i experiències en la interacció de distints grups de treball per a obtenir noves vivències que reforcen la utilitat de cada participant en la societat i la pròpia retroacció del sistema educatiu a través de persones ja formades i expertes.

I. Establir línies especials per a la dona a través del Centre d'Estudis de la Dona.

J. Aprofitar els programes de formació continuada per a adults de la UA, particularment pel que fa al coneixement de l'espanyol, la cultura i la història d'Espanya per als residents d'altres nacionalitats a la nostra província.

En aquesta línia de coincidència d'objectius s'ha establit la col·laboració amb distintes entitats públiques i privades: Generalitat Valenciana, Programa per a Persones Més Grans de Cinquanta Anys del Ministeri de Treball i Afers Socials (IMSERSO), Ajuntament d'Alacant i Bancaixa.

La Universitat Permanent està dirigida a totes aquelles persones majors de 50 anys o que pertanyen a qualsevol dels col·lectius de la Universitat d'Alacant, que tinguen aspiracions de superació socioculturals i sense necessitat de titulació prèvia.

Quedaran expressament excloses les persones que estiguen matriculades en qualsevol dels tres cicles o nivells d'estudis universitaris que s'imparteixen a la Universitat d'Alacant.

 


Programació acadèmica del curs 2001 - 2002

ÀREA
CURS
PROFESSORAT
Ciències Experimentals

Espais Naturals de la Província d'Alacant: Interpretació Ambiental

Víctor J. Mangas
Pilar Martínez
Fonaments d'Astronomia, Zodíac i Astrologia Agustín Raga
Astronomia i Ciències Geogràfiques Enrique Aparicio
Museus i Espais Temàtics: Aprendre i Gaudir de la Ciència Albert Gras
Socials i Jurídiques
Parlem d'Impostos Juan A. Martínez
Com Portar l'Administració d'una Comunitat de Propietaris José M. Oliva
Dret per a No-Juristes Isabel Lifante
Victoria Roca
Diàleg entre Religions: Budisme, Hinduisme, Islam i Cristianisme J. Manuel Toledo
Franquisme, Transició i Problemes de l'Espanya Actual Antonio Escudero
L'Impacte de l'Euro, la Nostra Nova moneda Carlos Rey
El Turisme i l'Oci en l'Àmbit Intergeneracional del Segle XXI Julio Prat

Humanitats

Les Arrels Històriques de la Comunitat Valenciana: Propostes per a un Viatge (I i II)

José Hinojosa
José V. Cabezuelo

Història d'Amèrica Contemporània

José M. Santacreu

Història d'Espanya i de la Comunitat Valenciana

José M. Santacreu

L'Humanisme en el Segle XXI

Juan Rico

El Camí de Santiago. Religiositat, Història, Cultura, Art i Literatura

Xavier Carro
Rafael Navarro

Com Conèixer la Història Recorrent el Nostre Patrimoni Històric (I i II)

Juan A. Barrio

ntroducció a l'Art Contemporani

Rafael Navarro

Alacantins Universals, el Món del Passat

María Espejo

Geografia d'Espanya

Enrique Moltó

Medi, Societat i Paisatge a la Comunitat Valenciana (I i II)

Concepción Bru
Juan A. Marco
Ascensión Padilla

Literatura i Interculturalitat

Sabrina Brancato

Escriptura i Emancipació Femenina: un Recorregut Històric de la Literatura Escrita per Dones

Sabrina Brancato

Tècniques de Comunicació I. Expressió Oral

Antonio Mula

Com Es Fa i Com Es Llig un Periòdic (Iniciació al Funcionament Pràctic dels Mitjans de Comunicació)

Jordi Navas

Taller Literari (I i II)

Emilia Gómez

Claus per a una Lectura de Rosalía de Castro

Javier Carro

El Tango com a Reflex Social

Nilda Orazi

Com Ser Actor en Trenta Hores (i no Morir en l'Intent)

Etel Sánchez

Comprèn i Gaudeix de la Música Clàssica

Oscar A. Santacreu

Anglès Elemental Baix: Primers Passos

María A. Alesón
Nereida Congost
Catalina Iliescu
Pablo Pérez

Anglès Elemental Alt: Sorprèn els Teus Fills

María A. Alesón
Nereida Congost
Catalina Iliescu
Pablo Pérez

Anglès Intermedi Baix: Competeix amb els Teus Fills

María A. Alesón
Nereida Congost
Catalina Iliescu
Pablo Pérez

Anglès Intermedi Alt: Supera els Teus Fills

María A. Alesón
Nereida Congost
Catalina Iliescu
Pablo Pérez

Italià: Nivell Bàsic

Sabrina Brancato
Informàtica, Imatge i So
Introducció a la Informàtica Frnacisco J. Mora
Informàtica Recreativa Patricia Compañ
Office I: Word Carlos J. Villagrá
Office II: Excel Manuel Molina
Office III: Access Miguel A. Cazorla
Introducció a la Navegació en Internet Patricio M. Martínez
Juan R. Rico
Maximiliano Saiz
Rafael Muñoz
Internet I Patricio M. Martínez
Juan R. Rico
Maximiliano Saiz
Rafael Muñoz
Internet II Patricio M. Martínez
Juan R. Rico
Maximiliano Saiz
Rafael Muñoz
Internet III Patricio M. Martínez
Juan R. Rico
Maximiliano Saiz
Rafael Muñoz
Telefonia Mòbil, Música Digital i Internet Basilio Pueo
Miguel Romá
Carolina Pascual
Adolfo Albaladejo
Yolanda Márquez
L'Ordinador, una Paleta de Mil Colors José A. Aruímedes
Dissenya i Dibuixa per Ordinador Eloy Sentana
Irene Sentana
Imatge i Fotografia María J. Ortiz
Taller de Fotografia: L'Art de la Fotografia en Blanc i Negre Javier Serrano
Seminari Aprender a Mirar y a Entender el Cine (1). Introducció Fenrando Embid
Seminari Aprender a Mirar y a Entender el Cine (2). Aplicació: Els gèneres i Europa Fenrnado Embid
Salut i acció social
Taller per a Millorar la Memòria en PEA Alberto Plaza
Taller de Dinàmica i Teràpia de la Rialla Ana M. Giandinoto
Longevitat amb Salut i Qualitat de Vida I: Estratègies per a la Seua Consecució Alfonso Soler
Longevitat amb Salut i Qualitat de Vida II: Aprofundiment en els Coneixements Alfonso Soler
L'Alimentació en els Trastorns de Salut Més Comuns José L. López
José Verdú

Alimentació Saludable i Consum Responsable

José L. López
José Verdú
Estrès: Afrontament de l'Estrès en la Tercera Edat. Noves Tècniques per al seu Control Nilda Orazi
Relaxa't…! i Respira Joaquina López
L'Esquena: Instruccions d'Ús Giuseppa M. Caputo
La Gimnàstica sense Esforç Giuseppa M. Caputo
Com Relacionar-te en Grup (I III) Yolanda Doménech
Esther Villegas

 

 

 

Programació del curs i activitats realitzades

Març de 2001
Sol·licitud d'assignatures als departaments de la Universitat per a confeccionar el programa per àrees temàtiques.

Maig de 2001
- Preparació de l'oferta definitiva d'acord amb les assignatures proposades pels departaments universitaris.
- Elaboració dels fullets informatius de la prein
scripció.

Juny de 2001
- Tramesa d'informació a les institucions i els col·lectius interessats.
- Clausura del curs 2001/2002.

Juliol de 2001: preinscripció
En la preinscripció els alumnes han de concretar les matèries del pla d'estudis definitiu que duran a terme. El total de preinscrits va ascendir a 800 alumnes.

Setembre de 2001: matriculació i sol·licitud de beques
Els alumnes matriculats (per primera vegad/a a través del programa ÀGORA) van ser un total de 743, dels quals 36 van sol·licitar beca i se'n van concedir 27.

Octubre de 2001: acte d'obertura
Va ser presidit pel vicerector d'Extensió Universitària. La lliçó inaugural, "La Universidad de Orihuela en la Edad Moderna", va estar a càrrec de Mario Martínez Gomis i hi va intervenir la Coral Universitària.

16 d'octubre del 2001: començament de les classes
Tenim assignades quatre aules d'informàtica i tres aules de gran capacitat al campus de Sant Vicent, a més de tres aules de capacitat mitjana (35 persones), una aula per a 50 persones i una sala d'actes (90 persones) a la Seu d'Alacant.

El programa va donar la possibilitat als alumnes de preseleccionar un total de 75 temes oferits pels diferents departaments i centres col·laboradors de la Universitat d'Alacant (annex I), en els quals van formalitzar la matrícula un total de 2.187 alumnes per assignatura i grup (annex II). Aquests temes estan distribuïts en diferents camps: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Humanitats (la major part), Informàtica (els més sol·licitats), Imatge i So i Acció Social.

15, 16 i 17 d'abril del 2002: VI Trobada Nacional de Programes Universitaris per a Persones Grans
Vam ser elegits per a dur a terme aquesta Trobada en la V Trobada Nacional que va tenir lloc l'any passat a la Universitat de La Laguna (Tenerife).


Contingut del programa: En els últims anys hem assistit al floriment dels programes per a persones grans en les universitats espanyoles. Aquest desenvolupament vertiginós està basat en raons òbvies d'índole social, demogràfica, educativa i econòmica que en justifiquen la necessitat i, sense cap dubte, en la sensibilització, cada vegada més palesa, de les institucions responsables del benestar social i de les universitats que, en gran manera, han facilitat aquests projectes.

Els programes universitaris per a persones grans constitueixen, en l'actualitat, una realitat en més de cinquanta universitats espanyoles públiques i privades. El ràpid creixement, quasi sobtat, dels programes universitaris per a persones grans (de només 5 programes a principis dels 90, avui n'hi ha 52 en marxa i altres tants seran implantats en el pròxim curs), com qualsevol creixement en què es formen alhora les estructures i les activitats, ha donat lloc a una multiplicitat de solucions i resultats en el panorama universitari espanyol.

Els programes universitaris per a persones grans tenen un futur falaguer i esperançador sempre que es mantinga l'interès dels qui tenen el mandat d'ocupar-se del benestar social i de l'educació superior, però som conscients que un canvi de política o la frivolitat dels governants poden malbaratar els esforços que s'han fet fins ara, en molts casos voluntàriament, per part d'institucions públiques, privades i responsables de programes.

La formació permanent, al llarg de tota la vida, al si de les universitats ha de ser plantejada per les administracions públiques i la societat civil com una prioritat absoluta. La Comissió Nacional de Programes Universitaris per a Persones Grans ha treballat en aquesta línia des de la V Trobada, que va tindre lloc a La Laguna (Tenerife) a l'abril del 2001. Els primers fruits d'aquesta trobada han estat recollits en la recentment aprovada LOU, la qual arreplega com a objectiu nou per a les universitats "l'elaboració i l'aprovació de plans d'estudi i l'establiment dels ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida" (títol preliminar, article II, i títol IV).

La Comissió Nacional de Programes Universitaris per a Persones Grans, constituïda a l'abril del 2001, va considerar com a tema prioritari, d'acord amb el que hem exposat anteriorment, el desenvolupament de models-marc de programes universitaris per a persones grans, i va orientar part del seu treball i esforç a elaborar-ne una proposta que fóra l'objecte central d'aquesta VI Trobada, per a la qual es va preparar una enquesta de referència que va ser tramesa als programes i universitats de què constaven dades oficials i que ha constituït la base d'una investigació posterior de la qual s'aporten algunes dades prèvies a aquesta Trobada.

Per això la ponència marc ha estat el resultat d'aquell treball, dut a terme pels membres integrants de la Comissió Nacional, i aborda la proposta de model-marc a través de diversos apartats, desenvolupats posteriorment amb exhaustivitat en taules de treball individualitzades.

Les sessions sobre estudis comparats de programes internacionals i les diferents perspectives que aporten els experts i els responsables educatius i administratius de la formació superior conformen l'ampli contingut d'aquesta Trobada que pretén establir les bases per a l'elaboració del Llibre Blanc de l'Educació Superior i Permanent.

 

 

Activitats de cultura i extensió universitària

Hi ha un ampli programa complementari d'Extensió Universitària que va ser desenvolupat dins del Programa de la Universitat Permanent en col·laboració amb::

- El Secretariat de Cultura de la UA
- Les seus universitàries de Biar i Benissa
- L'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent
- El Teatre Principal d'Alacant
- El Club Información

En col·laboració amb el Club INFORMACIÓN:

 • Presentació al Club Información del llibre Palabras, treball fet pels alumnes del curs Taller Literari I (desembre 2001)

 

 • Taula rodona al Club Información: "Els programes universitaris per a persones grans a Espanya: reptes i oportunitats (abril 2002)

El col·laboració amb el Secretariat de Cultura:

 • Exposició de fotografia, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura, dels treballs de l'alumnat del curs Imatge i Fotografia (abril 2002)

En col·laboració amb el Vicerrectorat d'Extensió Universitària:

- Seu de Biar (d'abril a maig)

 • Curs: Espai de Benestar: Taller de Dinàmica i Teràpia de la Rialla
 • Curs: El Turisme i l'Oci en l'Àmbit Intergeneracional del Segle XXI
 • Recital: "Paraules", organitzat pels alumnes del Taller Literari I
 • Exposició i seminari: "L'art de la fotografia en blanc i negre"


- Seu de Benissa (de febrer a juny)

 • Curs: El Turisme i l'Oci en l'Àmbit Intergeneracional del Segle XXI
 • Curs: Alimentació Saludable i Consum Responsable
 • Curs: Espai de Benestar: Taller de Dinàmica i Teràpia de la Rialla

En col·laboració amb el teatre Principal:

 • Concerts per als alumnes del curs Comprèn i Gaudeix de la Música Clàssica

Activitats complementàries desenvolupades per la UPUA en col·laboració amb l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent:

- Octubre 2001:

 • Curs: L'Euro, organitzat amb l'Associació d'Antics Alumnes de la Universitat d'Alacant, impartit per Jesús Martínez, llicenciat en Ciències Econòmiques i expert en auditoria interna, i exposició sobre l'euro.
 • Conferència: "Problemática con el sexo a partir de los 50 años", impartida per Nancy Villagran, psicoanalista i sexòloga.

- Novembre 2001:

 • Conferència: "Pueblo Saharaui", impartida per Antonio Mula Franco, professor de la Universitat d'Alacant.
 • Taller: Elaboració de l'Oli, impartit per l'alumne Ovidio Carbonell. Va incloure un viatge a Cocentaina, on vam visitar una almàssera en plena producció i ens van fer una explicació detallada sobre l'elaboració de l'oli d'oliva, la classe d'olis existents i també la història de la seua elaboració. Vam visitar la ciutat de Cocentaina i també la fàbrica d'olives farcides d'Alcoi, en la qual vam rebre una detallada explicació de l'elaboració d'aquest pioner producte alcoià.

- Desembre 2001:

 • Xarrada: "¿Qué es la Cruz Roja?", impartida pel representant de la Creu Roja a Alacant.

- Gener 2002:

 • Conferència: "La mujer en la pintura y la literatura: ángel o demonio", impartida per Josefina Bueno Alonso, professora de la Universitat d'Alacant.

- Febrer 2002:

 • Conferència: "Del muro de Berlín a las torres gemelas: punto de vista del historiador", impartida per Emilio La Parra López, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat d'Alacant.

- Marzo 2002:

 • Conferència: "El dolor de espalda". Impartida pel Dr. Máximo Villena (Traumatòleg).

- Abril 2002:

 • Conferència: La globalización y la antiglobalización", impartida pel Moisés Hidalgo, professor titular d'Economia Aplicada de la Universitat d'Alacant, Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada

- Maig 2002:

 • Conferència: "Alzheimer". impartida per Iluminada Pastor, responsable de l'àrea terapèutica del Centre d'Alzheimer d'Alacant, i presentada per Máximo Villena, (traumatòleg).

- Altres activitats:

 • Tertúlia literària (periodicitat mensual). Està organitzada pels membres de l'Associació d'Alumnes de la UPUA que es reuneixen mensualment sota la direcció d'Ana Burgui. Cada participant llegeix un llibre al mes, el qual és comentat en cada tertúlia.
 • Coral de l'Associació d'Alumnes de la UPUA. La coral es reuneix els divendres sota la direcció de Felipe Sanchiz per a assajar diverses obres de sarsuela i d'altres gèneres musicals.
 • Grup teatral de l'Associació d'Alumnes de la UPUA. Aquest grup es reuneix els dimecres sota la direcció de M. Jesús Marí per a assajar una obra.
 • Revista de l'Associació d'Alumnes de la UPUA. Trimestral. El segon número d'aquesta revista va eixir en el mes de desembre del 2001.
 • Desplaçament a Múrcia per a visitar l'exposició "Empremtes" a la catedral, rehabilitada per a aquesta ocasió. En aquest viatge, companys de l'Associació d'Alumnes de la Universitat Rector Sabater de Múrcia ens van mostrar el centre històric de la ciutat, recorregut que vam acabar amb una visita al teatre. La guia va ser una llicenciada en art. A la vesprada, vam visitar "Empremtes", una magnífica exposició d'obres religioses, algunes de les quals s'exhibeixen a Múrcia per primera vegada.
 • Desplaçament a Sogorb. Ruta organitzada en col·laboració amb la CAM per a visitar "La llum de les imatges", a la catedral de Sogorb, rehabilitada per a albergar aquesta exposició que disposa d'una gran quantitat d'obres religioses, no solament pertanyents a la diòcesi, sinó que s'exhibeixen altres obres portades d'una altra diòcesi. Aquesta visita es va fer el dia 11 de maig del 2002.
 • Desplaçament a Monòver i Novelda. Organitzat per la tertúlia literària, vam visitar la casa museu d'Azorín, en la qual es conserva la biblioteca i els efectes personals d'Azorín. Aquesta va ser la principal visita d'aquesta excursió, ja que es tractava d'un acostament a la figura i l'obra de l'il·lustre escriptor nascut a Monòver. També vam visitar la casa modernista i el Santuari de la Magdalena, d'estil modernista, obra de José Sala, deixeble de Gaudí i enginyer de Novelda. Aquesta excursió cultural es va fer el dia 24 de maig.
 • Participació en les I Jornades sobre Associacionisme en els Programes Universitaris per a Persones Grans. Van tindre lloc els dies 15 i 16 d'abril, coincidint amb la VI Trobada dels Programes Universitaris per a Persones Grans. En aquestes jornades es va elaborar una petita base de dades de les associacions representades i es va nomenar una Comissió Gestora. La presidenta d'aquesta Associació va ser nomenada integrant de la Comissió, com a representant de la Comunitat Valenciana, perquè prepare els estatuts, com a pas previ per a la creació d'una Federació Nacional d'Associacions, cosa que serà debatuda en unes noves jornades que tindran lloc al començament del curs 2002/2003.
 • Participació en la I Trobada entre Aules. Va tindre lloc el dia 25 d'abril a la seu de les aules de la 3a edat. D'aquesta manera va començar l'acostament entre els dos programes, els dos molt semblants. En aquesta I Trobada els representants de l'Associació d'Alumnes van fer una anàlisi dels seus objectius i dels de la Universitat Permanent, com també de les activitats que han fet i dels cursos impartits en la Universitat.
 • Disseny i manteniment de la pàgina web. Dissenyada i mantinguda per l'Associació d'Alumnes de la Universitat Permanent, inclou la presentació, les activitats, els estatuts, els esdeveniments en què hem participat, la llista de socis i les fotografies d'excursions i d'altres esdeveniments.
 • Creació d'una Xarxa d'Associacions. El dia 29 de maig ens vam reunir en la Universitat Politècnica de València amb les juntes de les associacions d'alumnes dels programes universitaris de persones grans de la Politècnica i la Nau Gran i vam acordar crear una xarxa entre les tres associacions per a mantenir una millor comunicació i també poder dur a terme projectes conjunts.
 • Desplaçament a Almagro durant els dies 1 i 2 de juny. En primer lloc, vam visitar la ciutat d'Almagro, la seua plaça major i el museu de randes, on vam veure una mostra de les randes de boixets, típiques de la ciutat. Vam assistir a una representació teatral al Corral de Comedias, edifici del segle XVII; el segon dia vam visitar a Calzada de Calatrava el castell de Calatrava la Nueva, en el recinte de la qual hi ha una església construïda per l'Orde de Calatrava, en un paratge insòlit de la Manxa; després vam visitar El Viso del Marqués, on es troba el palau de Santa Cruz, seu actual de l'arxiu de l'armada espanyola.
 • Reunió acadèmica amb membres de la Universitat d'Ulm. El dia 21 de juny ens vam reunir amb dos representants d'aquesta Universitat per a posar en marxa projectes conjunts, i vam començar a col·laborar en els projectes d'investigació que aquesta Universitat té en marxa actualment. També vam preparar les trobades entre alumnes de la nostra Universitat i alumnes d'universitats europees i canadenques, i vam proposar organitzar-los perquè puguen accedir a les ajudes del programa Grundtvig de la Unió Europea.

Juny del 2002. Clausura del curs acadèmic 2001/2002. Va ser presidida pel rector i la lliçó magistral, "El último paso de la comedia, escarmiento, alegría, experiencia...", va estar a càrrec d'Alonso Zamora Vicente. Els alumnes del Taller de Teatre de la Universitat Permanent van representar les obres Exabrupto a Picasso i Dorita Mayalde.

Exposició de fotografia dels treballs dels alumnes del curs Imatge i Fotografia.

 

 

Estadística de matrícula i característiques dels alumnes

Alumnes matriculats clasificats per edats:

Alumnes matriculats segons el sexe:

Alumnes segons l'opció: curs complet o cursos solts:

Alumnes matriculats a la Universitat Permanent, curs 2001 - 2002:

 

Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Secretariat d'Extensió Universitària
Universitat Permanent
Justificació, objectius i destinataris
Programació acadèmica
Programació del curs i activitats realitzades
Cultura i extensió universitària
Estadísticas i características
Secretariat de Cultura
Secretariat d'Esports
Museu Universitat d'Alacant
Càtedra Arquebisbe Loazes
 
 

Acceso al web de la UA