Universitat d'Alacant Facultad de Ciencias
Presentació
Òrgans de Govern
Consell de Govern
Normativa
Distincions
Departaments
Contractes d'investigació i prestació de serveis
Claustre
Consell Social
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

CONSELL DE GOVERNAccés a la seua pàgina

 

Normativa


Consell de Govern del 19 de setembre de 2002

· Condicions d'ús del correu electrònic en la UA
· Normes sobre exempció de pagament de preus públics per matrícula en la UA
· Reglament del Centre d'Estudis Iberoamericans "Mario Benedetti" de la UA


Consell de Govern del 24 de octubre de 2002

· Reglament de Règimen Intern de la Facultat d'Educació
· Reglament de Règim Intern del Departament Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura
· Modificació de la Normativa de Premis Extraordinaris


Consell de Govern de 20 de desembre de 2002

· Reglament de Règim Intern del Departament de Matemàtica Aplicada
· Normativa de Concessió de les Llicències d'Any Sabàtic
· Normativa sobre Títols Propis de Postgrau i Especialització
· Normes Reguladores del Tercer Cicle de la UA


Consell de Govern del 29 de gener de 2003

· Reglament regulador del procediment per a la revisió i reclamació de les qualificacions dels exàmens escrits de l'Institut de Criminologia.
· Reglament de Règim Intern del Departament de Innovació i Formació Didàctica.
· Condicions d'ús del lloc web de la Universitat d'Alacant


Consell de Govern de 26 de febrer de 2003

· Normativa sobre concessió de Matrícules d'Honor
· Modificació del Pla d'Estudis conduent a l'obtenció del Títol de Llicenciat en Filologia Anglesa
· Normativa sobre composició i funcions de les comissions d'usuaris del SIBID
· Model de distribució i normativa d'adquisicions amb càrrec al pressupost del SIBID
· Normativa d'ús de fons bibliogràfics i documentals de la Universitat d'Alacant


Consell de Govern de 27 de març de 2003

· Canvi de denominació del Departament de Química Analítica pel de "Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia" i adaptació a su Reglament de Règim Intern.

 

Tornar

Distincions


- Premis Extraordinaris de Diplomatura i Llicenciatura


Consell de Govern de 26 de novembre de 2002

Diplomatura en Infermeria
· Sonia Piñero Sirvent
· Álvaro Duro Busquier
· Ramón Guardiola Botella
· Silvia Herrera Pelaez

Llicenciatura en Dret
· Alfonso Bayona Jiménez

Diplomatura en Gestió i Administració Pública
· Juana Pérez Colomina

Fi de Carrera de l'Escola de Relacions Laborals d'Elda
· Luis Miguel Esteve Gómez


Consell de Govern de 20 de desembre de 2002

Llicenciatura:

Facultat de Ciències (curs 2001/2002)
. Francisco Javier Aragón Artacho, Matemàtiques
. Joaquín Mengual Sanchís, Biologia
. Irene Salinas Remiro, Biologia.
. Mª Magdalena Alonso Peral, Biologia
. Ignacio Aracil Sáez, Enginyeria Química
. Nuria García-Araez García del Valle, Química
. Raquel Del Olmo Pimentel, Química

Facultat de Filosofia i Lletres
Curs 2000/2001
. Enrique Alfonso Moltó Mantero, Geografia i Història
. Mª del Rocío Díez Ros, Geografia
. José Antonio Mellado Rivera, Història
. Álvaro Jacobo Pérez, Història
Curs 2001/2002
. Joaquín Juan Penalva, Filologia Hispànica
. Sandra Montserrat Buendía, Filologia Catalana
. José Manuel Jiménez Ferrer, Geografia

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
curs 2001/2002:
Administració i Direcció d'Empreses:
. Kirsty Alexandra Bryson
. Pedro Ángel Navarro Sánchez
. Mª Asunción Rodes Martínez
. Carmen Ríos Risquez

Economia:
. Eric Gonzálvez Escolano
. José Antonio Bonete Pascual
. Inmaculada Pascual Gómez
. Elena Isabel Pineda Ferrer.

Sociologia:
. Nuria Cases García
. Alba Gosalbez Rodríguez
. Paloma Hernández Madrid.

Publicitat i Relacions Públiques
. Estrella Miralles Guirao

Facultat d'Educació. Llicenciatura en Psicopedagogia
curs 2001/2002
. Beatriz Pérez Jiménez
. Ana Vanesa Sala Partido

Diplomatura:

EU Ciències Empresarials
. Vicente Miguel Faus García

EU de Relacions Laborals
. José Antonio Jiménez Manzano

Facultat d'Educació
. Ana Beatriz Camús Brocal, M. Musical
. Visitación Arranz Cerdá, M. Musical
. Juana Mª Pérez Gómez , M. Infantil
. Beate Scheffel, M. Infantil
. Mª José Sánchez Docón, M. Primària
. Juan Manuel Sánchez Docón, M. Primària
. Graciela Quirant Navarro, M. Llengua Estrangera
. Francisco Javier Puertas Morata, M. Educació Física

 

- Nomenament Doctor Honoris Causa


Consell de Govern de 26 de febrer de 2003

S'aprova la proposta de nomenament com a Doctor Honoris Causa per la Universitat d'Alacant de D. William. F. Sharp

 

- Altres distincions


Consell de Govern del 26 de novembre de 2002

S'aprova per unanimitat la concessió del I Premi Maisonnave, a títol póstum, a D. José Luis Lassaleta Cano.


Consell de Govern del 27 de març de 2003

Aprovació de la proposta de D. Alonso Zamora Vicente com a candidat al XVII Premi Internacional Menéndez Pelayo

 

Tornar

 

Departaments


Consell de Govern del 19 de setembre de 2002


Nomemanent com a directors de departament:

· Inmaculada López Ortiz, Dep. Anàlisi Econòmica Aplicada
· José María Santiago Pérez, Dep. Química Analítica
· Carmen Nájera Domingo, Dep. Química Orgànica


Consell de Govern del 24 d'octubre de 2002

Nomenament com a directors de departament:

· Ramón Rizo Aldeguer, Dep. Ciències de la Computació i Inteligència Artificial
· Armando Alberola Romá, Dep. Història Medieval i Moderna


Consell de Govern del 26 de novembre de 2002

Nomenament com a director de departament:

· Abilio Reig Ferrer, Dep. Psicologia de la Salut


Consell de Govern de 20 de desembre de 2002

Nomenament com a director de departament:

· Manuel Benito Crespo Villalba, Dep. Ciències Ambientals i Recursos Naturals


Consell de Govern de 27 de març de 2003

Nomenament com a director de departament:

· Esperanza Vaello Esquerdo, Dep. Dret Internacional Públic i Dret Penal.
· Salvador Llinares Ciscar, Dep. Innovació i Formació Didàctica

 

Tornar

 

Contractes d'Investigació


Consell de Govern del 19 de setembre de 2002

Comissió 19.07.02

Contractes d'Investigació

· Matèria de microsismicitat (DIPUTACION4-02I)
· Creació d'una base de dades d'àrbres sintàctic-semàntics (UNIVERSIDADES2-02I)
· Construcció d'un sistema de recuperació d'informació multilíngüe en la web
· (UNIVERSIDADES3-02I)
· Nova tecnologia d'assecat de taules de màbre i aplicació automàtica de polímers
· en buidor (CELTECNIA1-02I)
· Realització dels assatjos físic-mecànics en material pètri (TORRECID1-02T)

Prestació de Serveis

· El·laboració del projecte bàsic i execució de la restauració Parròquia Nostra Senyora de Betlem (Bigastre) (PARROQUIABIGASTRO1-02T)
· Curs d'Expert Universitari en Audiopròtesi (CENTROAUDI1-02F)
· Impartició del curs "Dimensió ètica de les recents investigacions en Biomedicina (LOYOLA1-02F)
· Supervisió d'
informes tècnics i seguiment de l'aplicació de plaguicides
· (LOKIMICA1-02T)
· Consultoria i Asst. Tècnica. Realització dels projectes tècnics i direcció d'obres de 40 vivendes (ALTOSMURCIA1-02T)
· Intervencions arqueològiques en Segòbriga de Saelices (MANCHA1-02T)
· Promoció de l'us del valencià (CULTURA1-02D)
· Intervencions arqueològiques al Tolmo de Minateda de Hellín (MANCHA3-02T)
· Anàlisi de guixos i aigues. Determinació de cations i anions (IBERICOS1-02D)
· Intervencions arqueològiques a Libisosa de Lezuza (MANCHA2-02T)
· Curs d'Expert Universitari en Audiopròtesi (PHONAKLAEM1-02F)
· Suport analític i tècnic sobre la utilització dels Polioles acupol en la síntesi de adhesius (REPSOL2-02T)
· Curs de formació d'ofimàtica en educació secundària (SAGRADAFAMILIA1-02D)
· Curs d'Expert Universitari en Audiopròtesi (SONIOTICA1-02F)
· Curs d'Expert Universitari en Audiopròtesi (CIMECOM1-02F)
· Diseny i desenvolupament d'una aplicació basada en infraestructura De clau pública per a la tramitación… (COITI-ALICANTE-02A)


Consell de Govern del 24 d'octubre de 2003

Comissió del 26.09.03

Contractes d'Investigació

· Addenda "Mijora de la infraestructura tecnològica de desenvolupament i desplegament de trymedia systems" (TRYMEDIA2-02D)
· Desenvolupament d'equips (automàtic i portàtil) d'anàlisi fotomètric de clor en sistemes de desinfecció d'aigues (IDELECTROQUIMICA1-02Y)

Prestació de Serveis
· Selecció i clasificació de materials dins la base de dades de dret ambiental (LOBLANCH1-02D)
· Elaboració d'informe jurídic (DIRECCIÓNLETRADA1-02S)
· Estudis geològics aplicats a l'estabilitat de talusos (ESFERA1-02T)
· Anàlisi d'argiles (CERAMICAARB2-02S)
· Contracte menor "revissió jurídica de la llei forestal de la CV i disposicions que la desenvolupen" (MEDIOAMBIENTE1-02T)
· Exploració i recol·lecció d'enemics naturals de plantes en la regió mediterrània (EBCL-UADA1-02T)
· Cessió aparellatge que constitueix la tècnica scannign microscope for semiconductor characterization (CSIC2-02X)
· Ecodípòsit (FEMPA1-02T)
· Impartició cicle de conferències sobre turisme en centres d'ensenyament de la província d'Alacant (PATRONATOTURISMO1-02F)
· Anàlisi de la població turística de la província d'Alacant (PATRONATOTURISMO2-02T)


Consell de Govern de 26 de novembre de 2002

Comissió 17.10.03

Contractes d'Investigació
· Estudi i implantació de serveis web per a la gestió ... (SUMA2-02D)
· Simulador de preus d'actius immobiliaris. (TABIMED1-02I)
· Carbonització de fibres aramidas. (DUPONT1-02I)
· Fit-150500-2002-90 projecte profit heines... (FUNDARESIESTU-ANTES1-02I)

Prestació de Serveis

· Consultoria i asistència tècnica en el camp de la ling... (MERCANTILGASTEA1-02T).
· Realització del curs sobre sistemes d'informació. (AGENCIATURISMO2-02F).
· Realització d'una enquesta per a determinar el comport.... (UCEI-02D)
· Informe jurídic sobre compatibilitat. (BENISSA1-02S)
· Elaboració de documentació tècnica sobre elements... (CULTURAHUELVA1-02T).
· Disseny d'una campanya d'imatge i comunicació de ... (DENIA1-02T)
· Formulació de campanyes d'objectius ambientals... (DENIA2-02T)
· Enquesta socioambiental i d'avaluació de la percep..... (DENIA3-02T)
· Col·laboració campanyes d'ajuda humanitària centrad.... (ESSILOR1-02X)
· Realització d'un curs específic de l'oferta turística... (PATRONATOTURISMO5-02F).

Comissió 15/11/2002

Contractes d'Investigació

· Avaluació de les aplicacions de Fytofoam en la rest.... (FYTOPLUS1-02I)
· Capital social i creixement econòmic. (IVIE12-02I)
· Ptr1995-0578-0p nova tecnologia per a incrementar... (AIJU1-02Y)

Prestació de Serveis

· Estudi de les oportunitats i restes del turisme en .... (BANYERES1-02T)
· Memòria de càlcul de l'estructura de tancament de... (CAUCE1-02S)
· Informe sobre el pla hidrològic nacional i les seues reperc. (COEPA1-02T)
· Estudis de vigilància ambiental per al vertit de la.... (PRIDESA1-02T)
· Col·laboració en la realització de la sisena edició del .. (UNED1-02F)
· Asistència tècnica en l'execució d'un viaducte de ... (RECICLA-COMPOS2-02T)
· Desenvolupament d'accions per a la integració de personal.. (PATRONATODISCAPA1-02T)
· Contribució espanyola al desenvolupament de la convenció .. (MINISTERIOMEDIOAMB1-02T)
· Realització de millores en la informatització del nivell.. (INSTITUTOCERVANTES1-02T)
· III Edició del curs d'expert universitari en desar... (CEDERAITANA1-02F)
· Assessoria tècnica en síntesi, caracterització, desenvolupament... (MEDALCHEMY1-02T)
· Estudi bionòmic de la conca nord del Mar Menor:... (ESGEMAR1-02T)
· Assessorament científic . (ASAC2-02T)
· Assessorament tècnic en matèria de control de qualitat. (INTEINC01-02T)


Consell de Govern de 20 de desembre de 2002

Comissió 04/12/2002

Contractes d'Investigació

· Production of high added value materials from clean (ELCOGAS1-02I)
· Desenrotllament d'un sistema d'asistència ortoèpica (ACADEMIAVALENCIANA1-02i)
· Cessió dels Drets de la Patent de la U.Múrcia. P200200162-MURCIA2-02CD)
· Investigació per a l'evaluació de programes en el (NAZARET2-02I)
· Cessió dels drets de la patent Roque Bru. (P200200162-BRU-02CD)

Prestació de Serveis

· Implantació i certificació d'un sistema de gestió.. (SONDEOS1-02T)
· Projecte de Diccionari de llengua de signes espanyola.. (FUNDACIÓN-cnse1-02T)
· Informe tècnic sobre el traçat del AVE. (BENEJUZAR2-02T)
· Estudi de vigilància ambiental per al vertit de la.. (UTEDESALADORA2-02T)
· Transfer agreement between Institut Pasteur and re… (INSTITUTPASTEUR2-02X)
· Transfer agreement between Institut Pasteur and.. (INSTITUTPASTEUR1-02X)


Consell de Govern de 29 de gener de 2003

Comissió 18/12/02

Contractes d'Investigació

· Estudi en "lecho fluidizado" de la purificació de les (GRUPO ANTOLIN1-02I)
· Realització d'un pla d'actuació . (GENERALITATVALENCIANA1-02I)
· Exploration of the possibility to create and integrate (ZAMBON3-02I)

Prestació de Serveis

· XVII Jornadas de Alicante sobre Economía E... (UIMP1-02F)
· Colaboración en la ejecución de un estudio del Est. (PETRER1-02T)
· Agreement for technical services and consultancy.. (ISARRAKILL1-02D)
· Microcampus.net" (UNCE-MICROCAMPUS1-020)
· Obtenció de Xarxes de difracció hologràfiques.. (PHYWE4-02T)

Comissió 23/01/2003

Contractes d'Investigació

· II Addenda al convenio de invest. Seguimient de la (RECICLA-COMPOS 3-02D)
· Ptr1995-0581-OP-02-01. Desenvolupament d'un sistema de. (TERMO1-02Y)

Prestació de Serveis

· Addenda "Atlas de las principales especies demersales (COPEMED1-03D)
· Impartició de la Càtedra d'Empresa-Universitat.. (CEMEX1-02F)


Consell de Govern de 26 de febrero de 2003

Comissió 06/02/2003

Contractes d'Investigació

· Estudi diagnòstic sobre gestió de la vida local .. (PEREZLLORENS1-03T)
· Modelació QoS i seguretat en xarxes obertes... (ACKCONSULTORIA1-02I)
· Estudi de la gasificació de neumàtics. (TAMA1-03I)

Prestació de Serveis

· Situació sociopolítica del Municipi d'Asp. AGRUPASOCIALISTASPE1-03D)
· Reconeixement i descripció de comunitats... (ICSA1-03T)
· Impartició del curs "Drets Humans i D. LOYOLA1-03F)
· Curs d'emissiones electromagnètiques: Efectes.. (COITI-ALICANTE4-02F)
· Pla d'actuació 2002-2004 per a desenvolupar ... IBI1-03D)
· Redacció de projecte modificat i asistència.. (UTEACSAHIDRAULICA1-03T)
· Suport analític i tèc. Sobre la utilització dels.. (REPSOL1-03D)

Comissió 20/02/2003

Contractes d'Investigació

· Elaboració del treball tresor lexicogràfic valencià (ACADEMIAVALENCIANA2-02I)
· Millora de la infraestructura tecnològica de desenvolupament.. (TRYMEDIA1-03D)

Prestació de Serveis

· Contractació de la ponència titulada los condiconantes.. (TORREVIEJA1-03F)
· Informatització del nivell avançat C) i realització.. (INSTITUTOCERVANTES1-03D)
· Suport i asistència tècnica en la utilització i maneig.. (INGENIERIAURBANA1-03T)
· Manteniment de la xarxa de control de la qualitat quími.. (DIPUTACION1-03T)
· Asistència Tècnica en obres d'edificació, rehabilit. (ARQUIVALUR2-03T)
· Redacció de projecte bàsic i execució per a la rest. (BENIJOFAR1-02T)
· Seguretat i
salut en execució obra Edif.. E-29,Parc. (APAREJADORES2-03P)
· Direcció i control d'ex
ecució obra Edif..E-26,Parc. (APAREJADORES1-03P)
· Elaboraci del treball diccionari històrico valencià... (ACADEMIAVALENCIANA3-02I)

 

Consell de Govern de 27 de marzo de 2003

Comissió 06/03/2003

Contractes d'Investigació

· Campanya de Prospecció Pesquera CAP Prim.. (LLEBEITXOL1-031)
· Desenvolupament de projectes d'investigació en biologia de la conservació. TERRANATURA1-031

Prestació de Serveis

· Estudi d'Ordenació del territori, obres Públiques i Urbanisme dels municipis... CAMARACOMERIOALIC1-03T
· Obtenció de Xarxes de difracció hologràfiques per a experiments de laboratori PHYWEI-03T

Tornar