Universitat d'AlacantMemòria. Pàgina principal

Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Unitat de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Secretariat de Qualitat
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

GABINET DE CONVENIS Accés a la seua pàgina

 

Convenis nacionales per a pràctiques del curs 2002-2003

Pràctiques
443
No pràctiques (convenis marc i específics
104
TOTAL

547

 

 

Convenis nacionals

 

Administració estatal
3
Administració autonòmica
15
Administració provincial

3

Administració local
35
Universitats espanyoles
11
Altres entitats (empreses, associacions, etc.)

480

TOTAL
547

 

 

Total convenis

Nacionals
547
Internacionals
39
TOTAL
586

 

 

Tornar