Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Cooperació Internacional
Unitat de Relacions Internacionals
Programes
Organització i matrícula de cursos
Convocatòries
Representació institucional
Divulgació d'activitats
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Secretariat de Qualitat
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

UNITAT DE RELACIONS INTERNACIONALS Accés a la seua pàgina

 

Programes

· EEUU / Canadá
· América Latina: Méjico
· Programa Sócrates/Erasmus

 

EEUU / Canadá

S'han signat convenis d'intercanvi de professors i alumnes amb les següents Universitats:

Canadà:
Wilfrid Laurier University: intercanvi
Université de Chicoutimí à Quebec: intercanvi

Estados Unidos:
Salve Regina University: intercanvi

University of Miami: intercanvi

Missoury: només unidireccional

Fluixos d'intercanvis:

Procedència Estudiants 2001/2002 Estudiants 02/03
Wilfrid Laurier University 2 2
Salve Regina University 1 --
CHICOUTIMI   2
MIAMI    2 (2n quadr.)
MISSOURI   1 (1r quadr) 16 (2n quadr) 1 curs comp.

 

Tornar

 

Amèrica Llatina: Mèxic

Signatura de convenis i començament dels intercanvis acadèmics

Procedència
Estudiants
00-01
Estudiants
01-02
Estudiants 02-03
Universitat de Colima
3
7
6 (1r. Cuatr) 3 (2º cuatr) 1 (curso completo)

Durant el curs 2000/2001 es va signar un conveni d'intercanvi d'alumnes i professors amb la Universitat de Colima a Mèxic; aquest curs va començar amb la recepció de 3 alumnes.

Al llarg del curs 01-02 s'ha signat el conveni amb la Universitat Diego Portales de Xile.

Convocatòries:
La Convocatòria va sortir al juliol de 2003 i es resoldrà al setembre.

 

Tornar

 

Programa Sòcrates/Erasmus

Intercanvi docent a través del Programa Sòcrates

Nombres absoluts d'intercanvis docents realitzats:

 
99/00
00/01
01/02
02-03
Total professors participants
20
30
39
59
Total setmanes
28
41
50
70

Medides d'incentivació de la mobilitat TS:

- Increment de les ajudes per professor: 1.150 €/1a setmana, 850 €/2a setmana
- Cursos de millora en l'exposició de conferències, classes impartides en anglès (dintre del Programa AULAS de la Universitat).
- Cursos específics acció TS: Cursos d'idiomes específics i intensius dirigit als professors participants en l'acció TS, impartits setmanes abans que es porte a terme aquesta acció.
- Ajudes al perfeccionament lingüístic de professors, per a assistir a classes en universitats internacionals. Aquest curs s'ha centrat en els idiomes anglès, francès i alemany.

Relació de professors per facultat:

CENTRE Nom del professor per semana NOM DE LA INSTITUCIO
INFERMERIA Jose Ramon Martinez Riera ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM CIDADE DO PORTO
EMPRESARIALS Carmen Martínez Mora HELSINKI BUSINESS POLYTECHNIC
ÒPTICA Mª Cristina García Cabanes HOGSKOLEN I BODO
ÒPTICA Carlos Illueca Contri UNIVERSITÉ D´ANGERS
ÒPTICA Juan José Miret Marí UNIVERSITÉ D´ANGERS
RELACIONS LAB. Elena Ronda Pérez UNIVERSITY OF BERGEN
TREBALL SOCIAL Mª José Escartín Caparrós UniversitatE FERNANDO PESOA
TREBALL SOCIAL Esther Villegas Castrillo UniversitatE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO
TREBALL SOCIAL Mª Asunción Martínez Román UNIVERSITY OF LAPLAND
POLITÈCNICA Francisco Javier Ferrández Pastor UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE
POLITÈCNICA David Gil Méndez HÖGSKOLAN I SKÖVDE
ECONÒMIQUES Paloma Taltavull De La Paz SOUTH BANK UNIVERSITY
ECONÒMIQUES Raúl Ruiz Callado UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
ECONÒMIQUES Antonio Escudero Gutiérrez UNIVERSITÉ DE AIX-MARSEILLE III
ECONÒMIQUES José Manuel Casado Díaz IPAG
ECONÒMIQUES Arnold Polanski UNIVERSITÄT BIELEFELD
ECONÒMIQUES Arnold Polanski HOCHSCHULE FÜR TECHNIK U. WIRTSCHAFT
CIÈNCIES Alfonso Jiménez Migallón UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
CIÈNCIES Alfonso Jiménez Migallón UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE
CIÈNCIES José Raventós Bonvehi UNIVERZA V LJUBLJANI
CIÈNCIES Manuel Martín Martín UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO
CIÈNCIES Antonio Canals Hernández PLOVDIV UNIVERSITY "PAISSILI HILENDARSKI"
EDUCACIÓ José María Esteve Faubel UNIVERSITY OF BERGEN
EDUCACIÓ Salvador Peiró i Gregori WYZSZA SZKOLA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA
EDUCACIÓ Juan Gauchí Sendra IUFM D'AQUITAINE
EDUCACIÓ Diego Carrasco Eguino UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH)
EDUCACIÓ Joan M. Perujo Melgar UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY
EDUCACIÓ Ana Mª García NATIONAL ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
EDUCACIÓ Diego Carrasco Eguino HOGER INSTITUUT VOOR VERTALERS EN TOLKEN
FIL. I LLETRAS Antonia Montes Fernández UNIVERSITÄT MAINZ FB 23 ZU GERMERSHEIM
FIL. I LLETRAS Carles Cortés Orts UNIVERSITÉ de PARIS IV-SORBONNE
FIL. I LLETRAS Jaime Molina Vidal UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
FIL. I LLETRAS Josep Luís Martos Sánchez UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FIL. I LLETRAS Mª Ángeles Ayala Aracil UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FIL. I LLETRAS Antoni Maestre Brotons UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
FIL. I LLETRAS Pedro Mogorrón Huerta UNIVERSITÉ DE MARNE-LA-VALLÉE
FIL. I LLETRES Maria Pilar Campos Pardillos TECHNISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN
FIL. I LLETRES Mª Dolores Vargas Llovera HOGER INSTITUUT VOOR VERTALERS EN TOLKEN
FIL. I LLETRES Enrique Rubio Cremades UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FIL. I LLETRES José Luis Cifuentes Honrubia UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ (UMCS)
FIL. I LLETRES Antonio M. Poveda Navarro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
FIL. I LLETRES Miguel Ángel Vega Cernuda UNIVERSITÄT SALZBURG
FIL. I LLETRES Francisco Gimeno Menéndez HOGESCHOOL VAN UTRECHT
FIL. I LLETRES Ascensión Sierra Soriano UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE
FIL. I LLETRES Isabel Sánchez López UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FIL. I LLETRES Gabriel Sansano Bielso UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
FIL. I LLETRES Carles Cortés Orts UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
FIL. I LLETRES Isabel Sánchez López SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM
FIL. I LLETRES Joan Borja i Sanz UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY
FIL. I LLETRES Rafael Zurita Aldeguer UNIVERSITÉ PARIS X- NANTERRE
FIL. I LLETRES Mª Dolores Vargas Llovera UniversitatE FERNANDO PESOA
FIL. I LLETRES Fernando Navarro Domínguez UNIVERSITÉ CATHOLIQUE de l´OUEST
FIL. I LLETRES Fernando Navarro Domínguez UNIVERSITÉ DE CERGY PONTOISE
FIL. I LLETRES María Rosario Martí Marco HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL
FIL. I LLETRES Sandra Montserrat i Buendía ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG
FIL. I LLETRES Fernando Navarro Domínguez UNIVERSITÄT SALZBURG
FIL. I LLETRES Virgilio Tortosa Garrigós UNIVERSITY OF ABERDEEN
FIL. I LLETRES Pilar Campos Pardillos HELSINKI BUSINESS POLYTECHNIC
FIL. I LLETRES Vicent Beltrán Calvo UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FIL. I LLETRES Jonh Sanderson Pastor UNIVERSITY OF SURREY ROEHAMPTON

Mobilitat docent per països de destinació:

País
Nombre de professors/ beques
Dies
Bèlgica
3
30
Dinamarca
0
0
Alemanya
6
37
Grècia
0
0
Espanya
0
0
França
14
77
Irlanda
0
0
Itàlia
9
67
Luxemburg
0
0
Holanda
1
5
Àustria
2
10
Portugal
4
20
Finlàndia
3
15
Suècia
1
12
Regne Unit
5
32
Islàndia
0
0
Liechtenstein
0
0
Noruega
3
15
Bulgària
1
8
República Txeca
0
0
Estònia
0
0
Xipre
0
0
Letònia
0
0
Lituània
0
0
Hongria
1
5
Malta
0
0
Polònia
2
10
Rumania
3
32
Eslovènia
1
10
República Eslovaca
0
0
TOTAL
59
385

Mobilitat docent per àrea d'estudis:

Àrea d'Estudi
Professors per àrea
Nombre de Dies
01
Agricultura
0
0
02
Arquitectura i Urbanisme
1
5
03
Art i Disseny
0
0
04
Ciències Empresarials
4
20
05
Ciències de l'Educació
3
22
06
Engenyeria i Tecnologia
5
25
07
Geografia i Geologia
2
25
08
Humanitats
3
15
09
Lingüística i Filologia
28
186
10
Dret
1
12
11
Matemàtiques i Informàtica
3
27
12
Medicina
2
10
13
Ciències Naturals
1
8
14
Ciències Socials
6
30
15
Ciències de la Comunicació
0
0
16
Altres àrees d'estudi
0
0
TOTAL  
59
385


Projectes internacionals en el marc del Programa Sòcrates

La Universitat d'Alacant va obtenir el curs passat una de les set subvencions concedides per la Comissió Europea, a Programes Intensius (IP) desenvolupats per universitats espanyoles. Aquest fet ha suposat un gran suport a la qualitat dels projectes presentats ja que és un indicador de Qualitat per a aquells campus universitaris que reben un finançament IP.

IP aprovat curs 2001/2002:

"Integració de minories i comunicació intercultural". Dirigit per la professora Catalina Iliescu

Projecte en el qual participen diverses universitats europees, l'objectiu de les quals és facilitar la integració de la població immigrant en aquells països participants, a través del suport de la comunicació intercultural amb fins socials. Hi participen representants d'universitats i entitats procedents de Bèlgica, Regne Unit, França, Romania, Noruega i Espanya, profundament sensibilitzats en la problemàtica comunicativa que aquest sector de la població experimenta en les àrees d'acollida.

IP aprovat curs 2000/2001:

"El verb i les seues classificacions". Dirigit pel professor José Luis Cifuentes. Finançat per segon any consecutiu per la Comissió Europea.

Coordinació convenis bilaterals Sòcrates

S'ha ampliat la xarxa d'universitats associades a 264 institucions europees:

PAÍS
Instituciones 01-02
Instituciones 02-03
Alemanya
40
43
Austria
7
7
Bèlgica
11
15
Bulgària
2
2
Dinamarca
5
5
Eslovàquia
1
1
Eslovènia
1
1
Finlàndia
11
11
França
43
48
Grècia
4
4
Irlanda
3
3
Hongria
--
1
Islàndia
3
3
Itàlia
36
38
Lituània
1
1
Noruega
3
6
Països Baixos
7
8
Polònia
4
4
Portugal
13
14
Regne Unit
28
30
Rumania
4
6
Suècia
5
6
Suiïssa
6
7
TOTAL INSTITUCIONS
238
264


Informes Comissió Europea i Agència Nacional Sòcrates en Madrid. Declaració de Política Europea - Carta Erasmus

A més dels informes que es remeten a la Comissió Europea i l'Agència Nacional Erasmus a Madrid sobre la marxa del Programa Sòcrates-Erasmus, es va presentar a la Comissió Europea, abans de l'1 de novembre del 2003, la Declaració de Política Europea Información completa . En aquesta, la Universitat d'Alacant es compromet a desenvolupar l'estratègia d'internacionalització que planteja la Declaració. La Carta Erasmus es concedeix només a aquelles universitats que són susceptibles de ser aprovades. A la Universitat d'Alacant li va ser concedida la Carta Erasmus al març de 2003 Información completa.

Tornar

 

Organització i matrícula de cursos

Cursos impartits en anglés

A més de les assignatures pròpies de cada estudi s'han impartit cursos de lliure elecció curricular la docència dels quals ha estat en anglès, al llarg del curs 2002-2003:

I Semestre:
Preinscripcions
Matrícules
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS 
49
30
CAREER DEVELOPMENT
50
28
THE ECONOMY OF LEISURE AND TOURISM
38
28
THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION: Characteristics, Economic Structure and Institutions
64
46
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
57
38
SPAIN: SOCIETY AND CULTURE
50
36
COMPARATIVE FILM: An analysis of Melodrama, epic and horror film as genre
39
28
MARKETING IN THE EUROPEAN UNION
68
55
ENGLISH FOR INFORMATION TEXTS ANALYSIS AND INTRODUCTION TO ITS TRANSLATION (Spanish-English
44
39
TOTAL MATRÍCULA 1er. SEMESTRE
 
328
II semester
 
 
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS
48
39
ORGANIZATIONAL CHANGE
40
37
THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION: Characteristics, Economic Structure and Institutions
79
71
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
101
96
COMPARATIVE FILM: An analysis of Melodrama, epic and horror film as genre
31
24
SPAIN: SOCIETY AND CULTURE
83
67
HEALTHY COMMUNITIES: European perspectives
10
9
EL INGLÉS DEL MÁRKETING Y DE LAS RELACIONES PUBLICITARIAS ENGLISH FOR MARKETING & ADVERTISING DEALINGS
71
61
INTERNET PROGRAMMING COURSE
47
42
ENGLISH FOR THE ANALYSIS OF GENERAL COMMUNICATIVE TEXTS AND AN INTRODUCTION TO TRANSLATION (SPANISH –ENGLISH) 
39
35
Total matrícula II semestre
 
481

Aquests cursos van dirigits a alumnes de la Universitat d'Alacant amb un mínim de 60 crèdits aprovats, i amb un nivell d'anglès adequat per a seguir les classes (en cas de no acreditar suficient anglès, podrà sol·licitar-se una prova addicional). Alumnes internacionals procedents d'intercanvis ERASMUS o altres convenis Internacionals, així com a alumnes internacionals interessats.

Universitat de procedència dels alumnes matriculats en els cursos en anglés

UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA
ALUMNES
UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA
ALUMNES
Abo Akademi University
1
Udine
1
Academia de Studii Economice Bucuresti (Romania)
4
ULB-IGEAT
1
Amherst College
1
UMH Belgica
1
Arcada Polytechnic
4
Univ. of Colorado, Boulder
5
BA Ravensburg
7
Universitat Blaise Pascual Clermont Ferrand
2
Baltic Business school
1
Universitat Bremen
1
Brandeis University
2
Universitat de Alicante
94
Bucknell University
2
Universitat de Flensburgo
1
Cergy Pontoise
3
Universitat de Ljubljana, Eslovenia
1
Claremont McKenna College
1
Universitat de reims
2
Colonia (Koeln)
2
Universitat de Turku
1
Colorado College
1
Universitat de Valencia
1
Cornell University
1
Universitat de Viena
3
CU at Boulder
1
Universitat Dresden
2
Delft University of Technology
1
Universitat Goettingen
1
Eckerd College
1
Universitat Hamburg
2
ESC Saint Etienne
2
Universitat Hertfordshire
2
ESCI
1
Universitat Hildesheim
1
Fachhochschule Hildesheim
5
Universitat Kempten
3
Fachhochschule HOF
1
Universitat Leipzig
2
Fachhochschule Koeln
2
Universitat Ljubljana
1
Fachhochschule Muenchen
4
Universitat Magdeburg
2
Fachhochschule Nordostniedersachsen Lueneburg
3
Universitat Muenster
1
Fachhochschule Worms
5
Universitat Politecnica de Viena (A WIEN02)
1
Fairfield University
1
Universitat Rafael Landivar
1
FH Aachen
6
Universitat Trieste
1
FH AARGAU
10
Universitat Wshe Lodz
1
FH Emden
4
Universita Ca'Foscari Venezia
2
FH Harz
1
Universita degli studi di Ancona
1
FH Kempten
2
Universita degli studi di Genova
2
Fhbb Basel
2
Universita Milan-Bicocca
1
Fowson University
1
Universitaet Mannheim
4
Freie Universitaet Berlin
1
Universität Bielefeld
8
Georg-August-Universitaet Goettingen
1
Universitat GRAZ
1
George Washington University
1
Universitat Hildesheim
1
Hamburger Universitat fur Wirtschaft und Politik
4
Universität Muenster
3
Hamburgo
1
Universitat Wien
1
Heinrich-Heine Universitaet Duesseldorf
2
Universite Catholique de l´Ouest
3
Helsinki Business Polytechnic
5
Universite d´Angers
1
Hochschule Magdeburg - Stendal (FH)
2
Université de Cergy-Pontoise
2
Hogeschool Gent
1
Université de Metz (Francia)
1
Hogeschool INHOLLAND Diemen
2
Universite de Paris I Pantheons Sorbonne
1
Hogeschool Zeeland
4
Universite de Pau (ESC)
1
Hogskolan i Skovde
2
Université de Perpignan
5
Hs Harz
2
Université de picardie Jules Verne
1
Humboldt Universitaet zu Berlin
4
Universite de Toulon Et Du Var
1
Institut Limayrac
1
Universite Francois Rabelais de TOURS
3
Jonkoping International Bussines School
2
Universite Jean Moulin Lyon III
5
KUL (katolieke Universiteit Leuven)
2
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
1
Kymenlaakso Polytechnic
1
Universite Paris I Sorbonne
4
Lahde Ammattikorkeakoulu (SF LATHI01)
2
Université Paris X Nanterre
1
Lancaster University
1
University of Aberdeen
3
Leopold Franzens Universitat de Innsbruck
1
University of applied science Salzburg
3
Lille I
1
University of Applied Sciences in Worms
1
Marist College
1
University of applied sciences Luneburg
1
Mercuria Business School
5
University of Applied Sciences Rosenheim, Germany
1
Middlesex University Business School
3
University of Colorado at Boulder
2
National University of Ireland, Maynooth
2
University of Connecticut
2
Northeastern University
2
University of Economics, Katowice, Poland
1
Oklahoma State University
1
University of Greenwich
3
Old Dominion University
1
University of Helsinki
1
P.J. Safarik University
1
University of Kalmar
4
Paris 10 Nanterre (Francia)
2
University of Kent at Canterbury
1
Pennsylvania State University
12
University of Klagenfurt
1
Philips-Universitaet Marburg
9
University of Lapland
1
Purdue University
1
University of Limerick
1
Reykjavik University
4
University of Liverpool
3
Roma Tor Vergata
2
University of Massachussetts - Amherst
2
Salzburg
1
University of Middlesex
1
Santa Clara University
2
University of Missouri, Columbia
16
Sheffield Hallam University
5
University of Pavol Jozef Safarik
2
Sofia University, Bulgaria
1
University of Surrey
2
South Bank University
7
University of the West of England
2
St. Cloud State University
1
University of Triestre
2
Stavanger University
3
University of Wales, Bangor
2
Technological Educational Institution of Thessalon
1
University of Westminster
6
The Manchester Metropolitan University
4
Universtaet Braunschweig
4
The Technical University of Iceland
2
Univesity of Economic in Katowice
1
Thessaloniki
2
Villanova University
1
TU Braunschweig / Universitat Hildesheim
1
VLEKHO (Bruselas)
2
TU Dresden
5
Vytautas Magnus University
1
TU WIEN
3
Warsaw school of Economics
2
Turku Polytechnic
5
Wilfrid Laurier University
2
Total alumnos matriculados
481


Lectorat Lancaster University

A l'abril de 2002, després del conveni signat entre la UA i Lancaster University, es va convocar una plaça de Lectorat a Regne Unit a fi de promoure la llengua i cultura castellanes i catalanes en aquesta Universitat al llarg del curs 2002-2003.

La dedicació consta d'un mínim de 13 hores i un màxim de 15 hores setmanals de docència i col·laboració amb les tasques del Department of European Languages and Cultures, d'acord amb el programa acordat per les dues universitats, en el període comprès des de l'1 d'octubre del 2002 fins al 30 de juny del 2003, prorrogable fins a tres cursos acadèmics si ambdues universitats es mostren satisfetes amb els resultats obtinguts.

La dedicació també inclou donar a conèixer la Universitat d'Alacant entre els estudiants de la University of Lancaster, i el foment dels programes d'intercanvi i la difusió de material editat per la Universitat d'Alacant.

La persona beneficiària ha de presentar trimestralment al Secretariat de Cooperació i Relaciones Internacionals, o la persona que aquest designe per al seguiment del lectorat, un informe de les seues activitats en la University of Lancaster. La dotació econòmica és de 8.981 £ pels 9 mesos compresos entre octubre i juny.

Després del corresponent concurs al qual es van presentar 8 candidats, es va resoldre en data 2 de maig de 2002 concedir la plaça a Júlia Tortosa Corbí.

Amb caràcter recíproc una lectora procedent de la Universitat de Lancaster va impartir classes durant el curs 2002-2003. Aquest lectorat va ser concedit a Katharene Pearson, que va estar col·laborant en assignatures del Departament de Filologia Anglesa de la Universitat d'Alacant i en els cursos específics impartits en anglès. Aquests cursos estan organitzats conjuntament pel Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals i el Departament de Filologia Anglesa.

Cursos impartits EN ANGLÉS per la Lectora durant l'any acadèmic 2002-2003:

QUADRIMESTRE
DENOMINACIÓ
Nombre matriculats
I QUADRIMESTRE:
ENGLISH FOR INFORMATION TEXTS ANALYSIS AND INTRODUCTION TO ITS TRANSLATION (Spanish-English)
39
II QUADRIMESTRE:
-EL INGLÉS DEL MÁRKETING Y DE LAS RELACIONES PUBLICITARIAS- ENGLISH FOR MARKETING & ADVERTISING DEALINGS-
61
 
ENGLISH FOR THE ANALYSIS OF GENERAL COMMUNICATIVE TEXTS AND AN INTRODUCTION TO TRANSLATION (SPANISH –ENGLISH)
35


Curs europeu: El verb i les seues classificacions Área de lengua española

Sota la direcció del professor José Luis Cifuentes i organitzat pel LABORATORI DE LINGÜÍSTICA INFORMÀTICA (LAB. LINGUA), USI EN LINGÜÍSTICA COGNITIVA I USI EN LEXICOGRAFIA I LINGÜÍSTICA DE CORPORA, es va portar a terme una nova edició del curs. Hi van col·laborar les següents àrees i vicerectorats: Àrea de Filologia Catalana, Àrea de Filologia Francesa, Àrea de Filologia Anglesa, Àrea de Filologia Llatina, Àrea de Llengua Espanyola, Àrea de Lingüística General, Vicerectorat d'Extensió Universitària, Vicerectorat de Comunicació i Coordinació.

Es tracta d'un curs finançat per la Comissió Europea, en el qual han participat professors i destacats especialistes de la Universitat de Bremen, Dusseldorf, Portuguesa-Braga, Aarhus, Lovaina, Còrdova, Granada, UA. Madrid, Saragossa, Múrcia, Santiago de Compostel·la, València i Alacant.

Curs europeu: Integració de minories i comunicació intercultural

Realització:
1r mòdul 25 al 31 d'agost del 2003
2n mòdul: 1 al 7 de setembre del 2003.
IDIOMA:Anglès
Projecte en el qual participen diverses universitats europees, l'objectiu de les quals és facilitar la integració de la població immigrant en aquells països participants, a través del suport de la comunicació intercultural amb fins socials.
Participants: representants d'universitats i entitats procedents de Bèlgica, Regne Unit, França, Romania, Noruega i Espanya, profundament sensibilitzats en la problemàtica comunicativa que aquest sector de la població experimenta en les àrees d'acollida.

Subir

 

Convocatòries

Programes propis de la UA

1. Borsa de viatge de professor s de la UA Información completa
Es van concedir 39 borses de viatge que van suposar un import total de 14.400 €

2. Perfeccionament lingüístic per a professors de la UA Información completa
Es van concedir 30 ajudes, amb un import total de 31.800 €

3. Programa Internacionalització UA Información completa
La seua finalitat és potenciar l'estratègia d'internacionalització de la Universitat d'Alacant mitjançant l'intercanvi acadèmic amb universitats estrangeres (en acords vinculats al desenvolupament docent i creació de xarxes)..
Es van concedir 11 ajudes per un total de 30.000 €

Programa DRAC. Accions 2002/2003

· DRAC Resolució 3a convocatòria 2001/2002 (19/09/02) Información completa

· Resolució 1a convocatòria 2002/2003 (21/01/03) Información completa

· Resolució 2a convocatòria 2002/2003 (13/05/03) Información completa

 

Tornar

 

Representació institucional

Recepció de coordinadors i visites internacionals:

Data visita
Nom
Univ. Procedència
Càrrec
Àrees d'interés
4 setembre 2003 Teodor Maghiar y Ioan Horga Universitat de Oradea (RUMANIA) Rector i director de Relacions Internacionals General
16 setembre Marian Stonge y Ana Peláez BOSTON COLLEGE (EEUU) Directora Center for International Partnerships Programs General
16 setembre Leonor Mercedes Sartori Insituto Sur de Estudios Superior de Argentina (ARGENTINA) Professora General
17 setembre Oddny Arnadottir Taekniskoli islands (ISLANDIA) Director Relaciones Internacionales General
18 setembre Katarina Cechlarova P.J.Safarik University ESLOVAQUIA Coordinadora Facultad de Ciencias Matemàtiques
19 setembre Gabriele Abermann FH Salzburg FachhochschulgmbH (AUSTRIA Coordinadora Informàtica Enginyeria
17 y 18 octubre Fiona Hunter EAIE (Organización europea) Membre responsable Organització cursos
23 octubre Joseph Orts Hogeschool INHOLLAND Diemen (HOLANDA9 Professor Coordinació curs estiu
28 octubre Thomas Hellweg   Professor  
15 gener 2004 Peter Scholten Hogeschool van Utrecht HOLANDA Director Relacions Internacionals Enginyeria
20 gener Annette Kratz University of Keele (REINO UNIDO) Coordinadora General
29 y 30 gener Katja Weltin Technische Fachhochschule Berlin Coordinadora Campus virtual Arquitectura
18 febrer René Lara Universitat Diego Portales (CHILE) Director Relacions Internacionals General
27 febrer Margaret Jones University of Sussex at Brighton (REINO UNIDO) Coordinadora Llengües
10 març David Mackenzie University College Cork (IRLANDA) Coordinador Hispàniques
24 al 28 març Halvor Gaaver Lillehammer University College (NORUEGA) Coodinador Turisme
14 maig Antonio Rozas Universitat Habana (CUBA) Director Relacions Internacionals

Participació en Project e Zafiro

15 maig Chris Tingue University of Miami (EEUU) Relacions Internacionals Coordinació conveni
9 juny Anne Dorte Pederson Aarhus School of Business DINAMARCA Relacions Internacionals Coordinació conveni
15 a 18 juny Charles Franz University of Missouri (EEUU) Professor Col·laboració en Econòmiques
16 juny Julia Mastreangelo Univesità Assunta Roma ITALIA Relacions Internacionals Signatura conveni
17 juny Pantelis Kyrmizoglou Technologiko ekpedeftiko Dirima Thessaloniki (GRECIA) Professor Econòmiques
27 juny Elisabeth Regnault Université Louis Pasteur, Estrasburgo FRANCIA Professora Educació
30 juny Bjorg Birgisdottir University of Reykjavik ISLANDIA Relacions Internacionals Coordinació conveni
17 i 18 juliol Ivonne Van Der Maijs Hogeschool INHOLLAND Diemen (HOLANDA) Relacions Internacionals Coordinació curs estiu


Representació i participació institucional en forums internacionals

Dates
Ciutat
País
Objecte
13/11/02-16/11/02
Cádiz
Espanya
Plenari CEURI
21/11/02-24/11/02
Castellanza (Milán)
Itàlia
Organització amb EAIE Jornades en UA
11/12/02-12/12/02
Madrid
Espanya
Celebració estudiant Erasmus 1 milió
05/03/03-06/03/03
Madrid
Espanya
Agència Nacional Erasmus
Reunió Vicerrectors i Directors RRII
23/04/03-27/04/03
Malmö
Suècia
Agència Nacional Erasmus
International Conference at Malmö University
15/05/03-18/05/03
Amsterdam
Holanda
Reunión Hogeschool Holland Diemen
23/05/03-02/06/03
Salt Lake City
USA (Utah)
55 th Annual Conference NAFSA
09/07/03-13/07/03
Florencia
Itàlia
Meeting in Florencia
03/09/03-07/09/03
Friburgo
Suïssa
9 th. General Assembly of The Compostela Group of Universities
09/09/03-14/09/03
Viena
Àustria
15 th . Annual Conference of the EAIE

 

Tornar

 

Divulgació d'activitats

Dossier de premsa internacional

Al llarg d'aquest curs hem desenvolupat una selecció de les notícies més destacables de caràcter internacional, el contingut del qual pot obtenir-se en
Http://www.ua.es/socrates/prensa2003.htm

 

Tornar