Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Secretariat d'Extensió
Universitat Permanent
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Museu de la UA
Càtedra Arquebisbe Loazes
Introducció
Activitats docents
Activitats d'extensió universitària
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

CÀTEDRA ARQUEBISBE LOAZES

 

Introducció

La Càtedra institucional denominada "Arquebisbe Loazes" és una estructura
docent creada a l'empara de l'Art. 3.2. de la Llei Orgànica de Reforma
Universitària de 25 d'agost de 1983, que vol ser espai de trobada i diàleg de la
Teologia amb la resta de les Ciències. Neix per Conveni signat el 14 de gener de
1998 entre el Bisbat d'Oriola-Alacant i la Universitat d'Alacant, al que s'uneixen
tres Annexos, i el contingut dels quals es desenvolupa en cinc protocols.

Té com a missió dur a terme un programa d'activitats docents i d'extensió
universitària en la Universitat d'Alacant i en el Col·legi Diocesano de Santo
Domingo d'Oriola, així com en altres llocs acordats per ambdues parts. Depèn
tant del Rectorat com del Bisbat indicats, sent el rector de la Universitat
d'Alacant i el bisbe de la Diòcesi els copresidentes de la Càtedra.

La Càtedra "Arquebisbe Loazes" té la seva seu administrativa en l'edifici
d'instituts del campus de Sant Vicent del Raspeig i és la secretaria de la Càtedra
l'encarregada de les qüestions relatives a la inscripció d'alumnes i a l'expedició de
certificats.

La present Memòria d'Activitats correspon al curs acadèmic 2001-2002 i es
centra en els següents apartats:

1) Activitats docents de la Càtedra
2) Activitats d'Extensión Universitària en el Col·legi Santo Domingo d'Oriola, que
està subdividit en quatre blocs:
A) Conferències
B) Formació del professorat
C) Cursos d'Estiu
D) Concerts.

IIgualment, cal ressenyar que durant el present curs acadèmic, en el Col·legi
Diocesano Santo Domingo, se segueix impartint la Diplomatura de Turisme,
dependent de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, que
suposa un primer i important pas per a la recuperació de l'activitat docent
universitària -dintre de les possibilitats del Centre- en l'emblemàtic edifici de
l'Antiga Universitat d'Oriola.

 

Tornar

 

Activitats docents

La Càtedra "Arquebisbe Loazes" ha ofert, en el Campus de Sant Vicent del Raspeig, quatre assignatures al llarg del Curs acadèmic 2002-2003. Cadascuna de les assignatures té un reconeixement de dos crèdits de lliure elecció curricular per aprovació de la Junta de Govern d'aquesta Universitat en les seves reunions del 24 d'octubre i 20 de desembre de 2002, prèvia proposta de la Comissió de Crèdits de Lliure Elecció Curricular en Dates 30 de setembre i 12 de desembre de 2002 .

 Assignatura  La idea de Dios en las grandes religiones
 Professor

 Ramón Egío Marcos

 Quadrimestre  1r
 Alumnes  32
 Programa

 1. Introducció.
 2. Breu història de l'estudi positiu del fet religiós
 3. Aproximació a la fenomenologia de la religió
 4. Déu en les grans tradicions religioses vives

 Assignatura  Teología de las regiliones
 Professor  Francisco Conesa Ferrer
 Quadrimestre  1r
 Alumnes  17
 Programa

 1. L'estatut de l'estudi teològic de les religions
 
2. L'evolució històrica de la teologia de les religions
 3. El desenvolupament de la teologia de les religions al segle XX
 
4. Què és una religió
 
5. Fonamentació de la religió
 6. Les religions en el projecte de Déu Pare
 7. Jesucrist a la trobada de les religions
 8. L'acció de l'esperit Sant en les religions
 9. Religió i revelació
 10. La veritat de les religions

 11. La salvació per mitjà de les religions
 12. El diàleg interrelegiós

 Assignatura  El Apocalipsis: un libro que interpreta la historia
 Professor  Juan José Ortega Verano
 Quadrimestre  2n
 Alumnes  77
 Programa

 1. Ambientació històrica
 2. Aproximació literària de l'Apocalipsi
 3. El simbolisme de l'Apocalipsi

 4. Del simbolisme a la vida
 5. L'assemblea eclesial: "subjecte interpretant" de l'Apocalipsi
 6. El "Día del Señor": Ap. 1, 10
 7. Interpretació
 8. Teologia
 9. El tercer segell de l'Apocalipsi: símbol de la injustícia social
 10. El "Gran signo": Ap. 12, 1-6
 11. "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva": Ap. 21, 1-8
 12. Juicio contra Babilonia: Ap. 17, 1-1
8

 Assignatura  La sabiduría escondida de Dios
 Professor  Antonio Jesús García Ferrer
 Quadrimestre  2n
 Alumnes  64
 Programa

 1. Literatura sapiencial israelita
 2. Els llibres sapiencials
 3. Els llibres poètics

 4. La sabiduria en el Nou Testament

 

Tornar

 

Activitats d'extensió universitària

· Conferències
· Cursos d'estiu
· Concerts
· Altres activitats
· Activitats en col·laboració

 

Conferències

Primer Cicle: "El Segura, un río precisado de saneamiento"
Coordinador: Gregorio Canales
LLoc de realització: Colegio "Santo Domingo"

1. "La desnaturalización del río Segura"
Conferenciant: Antonio Gil Olcina
Data: 15 de octubre
2. "El río Segura necesita un plan de saneamiento integral de las instituciones"
Conferenciant: José Antonio Muñoz Grau
Data: 22 de octubre
3. "La cuenca del Segura: unidad económica, ambiental y de gestión"
Conferenciant: Cipriano Juárez Sánchez-Recio
Data: 29 de octubre
4. "El declive de los regadíos tradicionales en la cuenca del Segura"
Conferenciant: Francisco Calvo García-Tornel
Data: 5 de noviembre
5. "Economía, cultura, política en la crisis del Segura"
Conferenciant: Manuel Alcaraz Ramos
Data: 12 de noviembre
6. "Agua y vida en Europa"
Conferenciant: David Hammerstein Mintz
Data: 19 de noviembre
7. "Calidad del agua de riego en la Vega Baja del Segura"
Conferenciant: Manuel Nieves Ruíz
Data: 26 de noviembre
8. "Gestión inadecuada del agua y disminución de caudales del Segura"
Conferenciant: Enrique Fuentes Blanc
Data: 3 de diciembre
9. "El río Segura y los humedales asociados"
Conferenciant: Carlos Arribas Ugarte
Data: 10 de diciembre
10. "Agua y desertificación en la Cuenca del Segura"
Conferenciant: Carmelo García Conesa
Data: 17 de diciembre

Segon Cicle: "Orihuela punto de encuentro"
Coordinador: Gregorio Canales
Lloc de realització: Colegio "Santo Domingo"

1. "Participación en política como actitud de compromiso social"
Conferenciant: Emilio Bascuñana Galiano
Data: 16 de octubre
2. "Tradiciones orales en Orihuela y su comarca. De la vivencia al olvido"

Conferenciant: José Ojeda Nieto
Data: 23 de octubre
3. "Un movimiento social a finales del siglo XX. La lucerna: la creación a la luz de un candil
"
Conferenciant: José Luis Zerón y Aitor Larrabide
Data: 30 de octubre
4. "Orihuela un futuro, la Vega Baja un porvenir"
Conferenciant: Antonio Pérez Menárguez
Data: 6 de noviembre
5. "La alteridad como concepto de relación"
Conferenciant: Francisco Verdú Rico
Data: 13 de noviembre
6. "Ayer y hoy del palmeral de San Antón de Orihuela"
Conferenciant: Gabriel Martínez-Canales Murcia
Data: 20 de noviembre
7. "Rabaloche: un espacio en busca de futuro"
Conferenciant: Nuria Iniesta López
Data: 27 de noviembre
8. "Problemática de la seguridad ciudadana en Orihuela"
Conferenciant: José Pedro González Rubio
Data: 4 de diciembre
9. "La otra Orihuela"
Conferenciant: Manuela García Gómez
Data: 11 de diciembre
10. "La religiosidad popular de Orihuela"
Conferenciant: José Luis Satorre García
Data: 18 de diciembre

Tercer Cicle: "Cultura, turismo y medio ambiente"
Coordinador: Gregorio Canales
Lloc de realització: Sala de Conferencias de la CAM en Orihuela

1. "El respeto a la cultura y el turismo cultural"
Conferenciant: María José Pastor Alfonso
Data: 17 de octubre
2. "El Camino de Santiago y el desarrollo turístico de Galicia.
Conferenciant: José Manuel Santos Solla
Data: 24 de octubre
3. "Patrimonio cultural y turismo"
Conferenciant: María Mercedes Millán Escriche
Data: 31 de octubre
4. "Medioambiente, sociedad y turismo inmobiliario"
Conferenciant: Antonio Aledo Tur
Data: 7 de noviembre
5. "La protección del sistema dunar litoral"
Conferenciant: Manuel Aldeguer Sánchez
Data: 14 de noviembre
6. "La gestión ambiental del litoral, como vía para la cualificación de los destinos turísticos"
Conferenciant: Francisco Torres Alfosea
Data: 21 de noviembre

7. "Aprovechamientos termales y turismo"
Conferenciant: Martín Lillo Carpio
Data: 28 de noviembre
8. "Turismo rural ¿mito o especulación?"
Conferenciant: Tomás Mazón Martínez
Data: 5 de diciembre
9. "Ecoturismo y desarrollo local"
Conferenciant: José Luis Andrés Sarasa
Data: 12 de diciembre
10. "El turismo alternativo y su aplicación en rutas ecológico-culturales en el Bajo Segura"
Conferenciant:Carmen Andreu Esteban
Data: 19 de diciembre

Quart Cicle: "Inmigración y diversidad cultural"
Coordinador: Dr. Gregorio Canales
Lloc de realització: I.E.S. "Azud de Alfeitamí", de Almoradí

1. "De la realidad multicultural a la sociedad intercultural"
Conferenciante: Carmen Bel Adell
Data: 20 de enero
2. "Globalización y culturalidad"
Conferenciante: José Luis Cividanes Hernándezl
Data: 27 de enero
3. "Interculturalidad y derechos humanos"
Conferenciante: Estefanía Capdepón González
Data: 3 de febrero
4. "Inmigración extranjera en España"
Conferenciante: Josefa Gómez Fayrén
Data: 10 de febrero
5. "El desafío de las diferencias"
Conferenciante: Ana Aparicio Olcina
Data: 17 de febrero
6. "Inmigración y cambio escolar"
Conferenciante: José Ramón Valero Escandell
Data: 24 de febrero
7. "Del Magreb a Europa: el desarrollo de una migración inevitable"
Conferenciante: Juan David Sempere Souvannavong
Data: 3 de marzo
8. "Consideraciones ante la realidad de la inmigración y frente a la amenaza de la xenofobia"
Conferenciante: Carlos Bascuñana Balaguer
Data: 10 de marzo
9. "El comportamiento reproductivo de la mujer inmigrante en España, según su diversidad cultural"
Conferenciante: María del Carmen Monllor Domínguez
Data: 17 de marzo
10. "La integración de los inmigrantes: la complejidad de una necesidad cotidiana"
Conferenciante: Vicente Gonzálvez Pérez
Data: 24 de marzo

Cinqué Cicle: "Instituciones oriolanas"
Coordinador: Gregorio Canales
Lloc de realització: Colegio "Santo Domingo"

1. "Apuntes sobre la historia del colegio de abogados"
Conferenciante: José Germán Botella
Data: 21 de enero
2. "El seminario diocesano de Orihuela"
Conferenciante: José Antonio Martínez García
Data: 28 de enero
3. "La cámara de de comercio de Orihuela, expectativas de futuro"
Conferenciante: Juan Cerdán Martínez
Data: 4 de febrero
4. "Una institución financiera oriolana: la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate y su evolución durante la Guerra Civil"
Conferenciante: José Ramón Yébenes Lafuente
Data: 11 de febrero
5. "El juzgado privativo de aguas de Orihuela, origen de los juzgados privativos de aguas y comunidades de regantes que de él traen causa en la Vega Baja del Segura"
Conferenciante: M.I. Sr. Manuel Cagigal Masiá
Data: 18 de febrero

Sisé Cicle:"Orihuela, una ciudad universitaria en la edad moderna"
Coordinadores: Martínez Gomis, y G. Canales
Lloc de realització: Colegio "Santo Domingo"

1. "La ciudad de Orihuela en su contexto comarca (siglos XVI y XVII)"
Conferenciante: David Bernabé Gil
Data: 22 de enero
2. "Universidad y vida universitaria en la Orihuela de la edad moderna"
Conferenciante
: Mario Martínez Gomis
Data: 23 de enero
3. "El seminario de Orihuela durante el siglo XVIII"
Conferenciante: Cayetano Mas Galván
Data: 29 de enero
4. "De la imprenta al lector: el libro en Orihuela en la edad moderna"
Conferenciante: Verónica Mateo Ripoll
Data: 30 de enero
5. "Vida y costumbres del estudiante pícaro en el antiguo régimen"
Conferenciante: Rafael Asencio González
Data: 5 de febrero
6. "Evolución del traje escolar a lo largo de la historia: desde el inicio de las universidades hasta 1834, año en el que se decretó su desaparición"
Conferenciante: Enrique Pérez Penedo
Data: 6 de febrero
7. "La supervivencia del estudiante pobre durante el período vacacional: correr la tuna"
Conferenciante: Roberto Martínez del Río
Data: 12 de febrero
8. "La lírica universitaria, aproximación a los cantos de escolar"
Conferenciante: Raimundo Gómez Blas
Data: 13 de febrero
9. "Los hermanos Villanueva en la Orihuela de la ilustración"
Conferenciante: Emilio Soler Pascual
Data: 19 de febrero
10. "La sociedad oriolana a fines del antiguo régimen: del apogeo estamental a la burguesía provinciana"
Conferenciante: Jesús Millán García-Varela
Data: 20 de febrero


Seté Cicle: "Sociedad y medio ambiente"
Coordinadors: Gregorio Canales Martínez, y Rocío Díez Ros
Lloc de realització: I.E.S. "Antonio Sequero". Almoradí

1. "Los espacios naturales protegidos: límites en los usos y el disfrute de la naturaleza"
Conferenciante: Andreu Bonet Jornet
Data: 24 de enero
2. "Educación ambiental"
Conferenciante: María Dolores López Gamero
Data: 31 de enero
3. "Diversidad natural en la Vega Baja del Segura: flora, fauna y estrategias adaptativas"
Conferenciante: Trinitario Ferrández Verdú
Data: 7 de febrero
4. "Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor ¿Por qué conservar?"
Conferenciante: José Sánchez Zapata
Data: 14 de febrero
5. "La producción de energía eléctrica y el medio ambiente"
Conferenciante: Cayetano Espejo Marín
Data: 21 de febrero
6. "Medio ambiente urbano y desarrollo sostenible"
Conferenciante: Javier Mira Grau
Data: 28 de febrero
7. "Los movimientos socio-políticos y ciudadanos de la Vega Baja en defensa del río y de la huerta"
Conferenciante: José Manuel López Grima
Data: 7 de marzo
8. "La restauración de ecosistemas quemados y degradados"
Conferenciante: Jordi Cortina i Segarra
Data: 14 de marzo
9. "Las antenas de telefonía móvil. Aspectos urbanísticos. "
Conferenciante: Andrés Molina Giménez
Data: 21 de marzo
10. "Vías de comunicación e impacto ambiental: análisis de las infraestructuras del Bajo Segura"
Conferenciante: José Antonio Giménez Ruíz
Data: 28 de marzo


Huité Cicle: "Homenaje a la Semana Santa de Orihuela"
Coordinador: Dr. Gregorio Canales
Lloc de realització: Colegio "Santo Domingo"

1. "Orígenes de las procesiones de la Semana Santa de Orihuela"
Conferenciante: Javier Sánchez Portas
Data: 4 de marzo
2. "La Semana Santa en Murcia: una manifestación popular nazarena"
Conferenciante: Carlos Valcárcel Mabor
Data: 6 de marzo
3. "Algo que hay que saber: los otros cultos, devociones y actos de caridad de las cofradías oriolanas en la edad moderna"
Conferenciante: Antonio Luis Galiano Pérez
Data: 11 de marzo
4. "Evolución de la Semana Santa alicantina
"
Conferenciante: Enrique Cutillas Bernal
Data: 13 de marzo
5. "La Venerable Orden Tercera y Mayordomía de N.P. Jesús en la Historia de la Semana Santa de Orihuela"
Conferenciante: Mariano Cecilia Espinosa
Data: 18 de marzo
6. "La mujer en la Semana Santa oriolana"
Conferenciante: Ana María Lucas Tomás
Data: 20 de marzo
7. "La Semana Santa en los poblados marítimos de Valencia: historia y tradición"
Conferenciante: Jaime Chiner Gimeno
Data: 25 de marzo
8. "Los desfiles bíblicos pasionales de Lorca: una procesión diferente"
ConferencianteS: Domingo Munuera y Manuel Muñoz
Data: 27 de marzo
9. "Las cofradías pasionarias de Cartagena"
Conferenciante: Carlos Ferrándiz Araujo
Data: 1 de abril
10. "La poesía religiosa oriolana de Semana Santa"
Conferenciante: Concepción Martínez Marín
Data: 3 de abril


Cicle Especial: "El samblante de Cristo"
Amb motiu de l'Exposició "Los Semblantes de la Vida"
Coordinador: Francisco Conesa Ferrer
Lloc de realització: Col·legi "Santo Domingo"

1. "El semblante de Jesús histórico"
Conferenciante: Francisco Varó Pineda
Data: 26 de mayo
2. "El rostro de Cristo en el nuevo testamento"
Conferenciante: Juan M. Díaz Rodelas
Data: 27 de mayo
3. "El rostro del hijo de Dios. La autoconciencia de Jesús"
Conferenciante: Bonifacio Fernández
Data: 28 de mayo
4. "El rostro de Jesús crucificado"
Conferenciante: Martín Gelabert Ballester
Data: 29 de mayo
5. "Contemplar el rostro del Resucitado"
Conferenciante: Fernando Millán Romeral
Data: 30 de mayo

 

Tornar

 

Cursos d'estiu

Igual que les restants seus de la Universitat d'Alacant, la d'Oriola (en el Col·legi Diocesà de Santo Domingo) articula els seus cursos sobre línies temàtiques definides, entre les quals citem els riscos naturals, el patrimoni i la religiositat.

Curs 1. "La salvaguarda del patrimonio arquitectónico. Análisis y diagnósticos previos a la intervención"
Dates: Del 15 al 19 de septiembre
Coordinació: Miguel Louis Cereceda
Curs 2. "Patrimoni historicolingüístic d'Oriola"
Dates: Del 15 al 19 de septiembre
Coordinació: Brauli Montoya Abad
Curs 3. "Territorio y medio ambiente"
Dates: Del 22 al 26 de septiembre
Coordinació: Gregorio Canales Martínez
Curs 4. "Arquetipos sociales y vida cotidiana en el antiguo régimen"
Dates: Del 22 al 26 de septiembre
Coordinació: Dr. Mario Martínez Gomis

 

Tornar

 

Concerts

1. Recital José Menese
Data: 15 de març
Lloc: Casa de Cultura d'Albatera
2. Concert "Música Barroca"
Data: 22 de març
Lloc: Casa de Cultura de Benijófar
3. Banda Filharmònica Universitat d'Alacant
Data: 30 de març
Lloc: Casa de Música i Cultura de Los Montesinos
4. Orquestra de Jóvenes de la Región de Múrcia
Data: 5 d'abril
Lloc: Auditorio Parque de la Huerta de Albatera
5. Concert Cuarteto Almus
Data: 13 d'abril
Lloc: Parròquia de Los Montesinos
6. Orquestra Sinfònica de Alicante
Data: 4 de maig
Lloc: Teatro Circo de Orihuela
7. Concert Cuarteto Almus
Data: 4 de setembre
Lloc: Parròquia de Daya Vieja

 

Tornar

 

Altres activitats

1. Presentació del llibre "La Semana Santa de los sentidos", de Conchita Martínez
Data: 3 d'abril
Lloc: Saló d'Actes Col·legi Santo Domingo
2. Aula de teatre de la UA "Sussi"
Data: 1 de juny
Lloc: Casa de Cultura d'Albatera

 

Tornar

 

Activitats en col·laboració

1. II Jornadas sobre la adminsitración de justicia en la Vega Baja
Data: Del 28 al 31 d'octubre
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Direcció General de Justicia de la Generalitat Valenciana

2. Conferencia y entrega de becas-ayuda de estudios
Data: 18 de desembre
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Hdad. de los Pilares de la Soledad

3. Cursos de valenciano
Data: Primer i segon quadrimestre
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Secretariat de Promoció del Valencià de la UA

4. Dibujo técnico en el bachillerato
Data
: Del 15 d'octubre al 14 de novembre
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Institut de Ciència de l'Educació de la UA

5. La biología en el bachillerato
Data: Del 15 d'octubre al 21 de novembre
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Institut de Ciència de l'Educació de la UA

6. Disfonías, prevención y tratamiento para Professores
Data: Del 18 de noviembre al 18 de desembre
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Institut de Ciència de l'Educació de la UA

7. La ciudad de los cineastas. Cultura, sociedad y modelas urbanos
Data: Del 24 de març al 19 de maig
Lloc: Sala de Conferències CAM. Oriola
En col·laboració: Caja de Ahorros del Mediterráneo

8. Jornadas sobre discapacidad
Data: Del 31 de març al 6 d'abril
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Ajuntament d'Oriola

9. I Premio de investigación en sociología y antropología jurídica para jóvenes investigadores universitarios
Lloc: Guardamar del Segura
En col·laboració: Associació de Sociologia i Antropologia Jurídica José María Manresa

10. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Data: Del 3 al 8 de juliol i del 4 al 9 de setembre
Lloc: Col·legi Santo Domingo

11. Cabri: más que una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría
Data: Del 1 al 10 de setembre
Lloc: Col·legi Santo Domingo
En col·laboració: Institut de Ciència de l'Educació de la UA

Tornar