Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Secretariat d'Extensió Universitària
Universitat d'Estiu Rafael Altamira
Activitats en Municipis
Convenis
Seus Universitàries
Universitat Permanent
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Museu de la UA
Càtedra Arquebisbe
Loazes
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis

SECRETARIAT D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA Accés a la seua pàgina web

 

Universitat d'Estiu Rafael Altamira

· Cursos realitzats
· Alumnat
· Beques
· Professorat
· Estimació econòmica dels impactes en premsa segons mitjà i curs referènciat
· Activitats necessàries per al desenvolupament dels cursos
· Resultats de les enquestes de valoració de l'alumnat

 

Cursos realitzats

Del 7 al 11 de de juliol de 2003 es van realitzar els següents Cursos:

- La reforma financera de la Hisenda local
Director: Francisco Poveda Blanco
Departament: Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting

- L'imaginari hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic
Directora: Mª Jesús Rubiera Mata
Departament: Filologies Integrades

- Joventut i mitjans de comunicació
Director: Félix Rodríguez González
Departament: Filologia Anglesa

- ¿Ha estat Espanya diferent?
Director: Carlos Barciela
Departament: Anàlisi Econòmica Aplicada

El sindicalismo y la construcción de la Unión Europea
Ponentes de El sindicalismo y la construcción de la Unión Europea


- Escriptures perifèriques: relacions transculturales en la narrativa contemporània.
Directora: Josefina Bueno
Departament: Filologies Integrades

- La protecció de menors a debat
Director: Agustín Bueno Bueno
Departament: Sociologia II, Psicologia,Comunicació i Didàctica

- L'esport a Europa i la seva Gestió davant el repte de la Qualitat Total
Director: Sergio Quesada Rettschlag
Departament: Economia Aplicada i Política Econòmica

Del 14 al 18 de juliol es van impartir els següents Cursos:

- La Unió Europea davant els reptes de l'ampliació
Director: Jaume Ferrer Lloret
Departament: Dret Internacional Públic i Dret Penal

- Bioantropología i malaltia en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric
Director: Joaquín De Juan Herrero
Departament: Biotecnologia

Bioantropología y enfermedad en el pasado
Bioantropología y enfermedad en el pasado


- Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur

Directora: María Soledad Prats Moya
Departament: Química Analítica

- La construcció del territori litoral
Director: José Ramón Navarro Vera, José Luis Gómez Ordoñez
Departament: Geografia Humana

- Literatura infantil: la illa oblidada
Director: Antonio Mula Franco
Departament: Facultat Educació

- Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització
Director: Antonio Aledo Tur
Departament: Sociologia I i Teoria de l'Educació

- Un passat imaginari: l'antiguitat en la cultura i la propaganda del franquisme
Director: Jaime Molina Vidal
Departament: Prehist.Arq, H. Antiga, F. Gr i F. Lat.

- Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de construcció europea
Director: Rafael Ribó Massó
Departament: Estudis Jurídics de l'Estat

- Curs especial de Percussió
Director: Joan Iborra

Curso especial de Percusión
Percusión

 

Tornar

 

Alumnat

Matrícules
775 
 Alumnat
953 
 Matrícules
89 
 Alumnat inscrit en 2 Cursos
21 
 Baixes després de la matrícula
 1.034 

 Pre-inscripcions


Curs
Matricules
Pertany
UA
No UA
La reforma financera de la Hisenda Local
74
59%
28%
L'imaginari hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic.
42
69%
19%
La Unió Europea davant els reptes de l'ampliació
45
67%
22%
Bioantropologia i malaltia en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric
81
78%
19%

Joventut i mitjans de comunicació

79
87%
5%
Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur.
87
84%
11%
La construcció del territori litoral
63
83%
11%
Literatura infantil: l'illa obliidada
81
69%
26%
Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització
75
88%
8%
¿Ha estat Espanya diferent?
50
86%
12%
El sindicalisme i la construcció de la Unió Europea
22
73%
18%
Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània
40
93%
5%
La protecció de menors a debat
74
69%
28%
Un passat imaginari: l'antiguitat en la cultura i la propaganda del franquisme
59
83%
5%
L 'Esport a Europa i la seua Gestió davant el repte de la Qualiatat Total
46
74%
20%
Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionales en el procéss de construcció europea
19
58%
26%
Percussió
16
19%
81%
TOTAL
953
75%
25%

Alumnes segons sexe
Homens
37%
Dones
63%

Nacionalitat excepte espanyola:
Alemanya
1
Anglesa
1
Argentina
1
Italiana
2
Brasilenya
1
Rumana
1
Xiilena
2
Saharaui (Sahara Occidental)
2
Colombiana
2
Tomé i Principe
1
Estadounidense
1
Venezolana
1
Francesa
1
   

Alumnes segons colectiu acadèmic
PAS
1%
U Permanent
1%
PDI
4%
Professors Secundària
4%
1r i 2n cicle
80%
Professors Primària
2%
Tercer cicle
5%
Altres
3%

Procedència d'Alumnes espanyols segons província excepte Alacant
A Coruña
3
Guipúzcoa
1
Álava
3
Logroño
1
Albacete
19
Madrid
11
Almería
1
Murcia
30
Asturias
5
Pontevedra
4
Baleares
1
Salamanca
1
Barcelona
9
Sevilla
1
Burgos
1
Tenerife
1
Cáceres
2
Valencia
21
Cádiz
1
Valladolid
3
Ciudad Real
4
Vizcaya
4
Cuenca
2
Zaragoza
2
Granada
1
   

 

Tornar

 

Beques

CURS
BEQUES SOL·LICITADES
La protecció de menors a debat
32
La construcció del territori litoral
23
Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur.
19
Literatura infantil: l'illa oblidada
18
Bioantropologia i malaltia en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric
16
Joventut i mitjans de comunicació
15
Un passat imaginaro: l'antigüitat en la cultura i la propaganda del franquisme
15
L'imaginari hispànic sobre el Mon Àrab i Islàmic
14
L'Esport a Europa ila seua gestió davant el repte de la Qualitat Total
13
Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània
13
El sindicalisme i la construcció de la Unió Europea
12
La Unió Europea davant els reptes de l'ampliació
12
Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globaltizació
12
La reforma financera de l'Hisenda Local
8

¿Ha estat Espanya diferent?

6
Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de construcció europea
5
TOTAL
233

Beques de col·laboració en l'organització del curs:
CURS
Núm.
La reforma financera de la Hisenda Local
3
L'imaginari hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic
1
La Unió Europea davant dels reptes de l'ampliació
1
Bioantropologia i malaltica en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric
1
Joventut i mitjans de comunicació
2
Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur
2
La construcció del territori litoral
2
Literatura infantil: l'illa oblidada
1
Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització
1
Ha estat Espanya diferent?
0
El sindicalisme i la contrucció de la Unió Europea
2
Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània
2
La protecció de menors a debat
2
Un passat imaginari: la antiguitat en al cultura i la propaganda del franquisme
1
L'Esport a Europa i la seua gestió davant el repte de la qualitat total
1
Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de contrucció europea
3
TOTAL
23

Beques completes (matrícula i allotjament) concedides: 50
Renúncies: 6
CURS
BECARIS
UNIVERSITAT D'ORIGEN
La reforma financera de la Hisenda Local
2
Universitat de A Coruña
L'imaginari hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic  
1
Universitat d'Alcalà
1
Università degli studi di Salerno
1
Universitat d'Alacant
La Unió Europea davant els reptes de la ampliació  
1
Universitat de Múrcia
2
Universitat de Valladolid
1
Universitat de Deusto
Bioantropologia i malaltia en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric 
2
Universitat Autònoma de Barcelona
1
Universitat de Granada
Nutrició i mitjans de comunicació   
3
Universitat d'Alacant
1
UNED
1
Universitat Complutense de Madrid
1
Universitat d'Extremadura
Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur  
1
Universitat Autònoma de Madrid
1
Universitat d'Alacant
1
Universitat d'Almeria
La construcció del territori litoral  
2
Universitat Politècnica de València
1
Universitat de Granada
1
Universitat Politécnica de Catalunya
Literatura infantil: l'illa oblidada
2
Universitat d'Alacant
Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització
2
Universitate de Vigo
Ha estat Espanya diferent?
1
Universitat de Múrcia
Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània 
1
Universitat de les Illes Balears
1
Universitat d'Alacant
La protecció de menors a debat 
1
Universitat d'Oviedo
1
Universitat de Salamanca
Un passat imaginari: la antiguitat en al cultura i la propaganda del franquisme
1
Università degli studi di Salerno
1
Universitat d'Oviedo
1
Universitat d'Alacant
L'Esport a Europa i la seua gestió davant el repte de la qualitat total
1
Universitat de La Laguna
2
Universitat d'Alacant
1
Universitat de València
Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de contrucció europea
1
Universitat de Santiago de Compostela
1
Universitat de Madrid
1
Universitat de A Coruña
TOTAL
44
 

 

Tornar

Professorat

Segons procedència geogràfica (estrangers)
Argelia
1
Italia
1
Bèlgica
4
Marrocs
1
Costa Rica
1
Portugal
2
Estats Units
3
Regne Unit
2
França
5
Suïssa
1

Segons procedència geogràfica (espanyols)
Alacant
72
Oviedo
2
Almeria
2
Pamplona
2
Badajoz
3
Salamanca
1
Barcelona
23
Sant Sebastià
2
Bilbao
2
Sevilla
3
Càdis
1
Tarragona
1
Castelló
3
València
14
Granada
7
Valladolid
2
Madrid
43
Vitoria
2
Màlaga
6
Zaragoza
1
Múrcia
7
 
 

Pertenència a la UA Pertenència a una Universitat
Professor de UA
25%
Professor de Universitat
65%
No professor UA
75%
Professional
35%

Professors per curs
La reforma financera de la Hisenda Local
17
L'imaginari hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic
13
La Unió Europea davant els reptes de la ampliació
11
Bioantropologia i malaltia en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric
9
Nutrició i mitjans de comunicació
10
Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur
12
La construcció del territori litoral
14
Literatura infantil: l'illa oblidada
16
Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització
14
Ha estat Espanya diferent?
16
El sindicalisme i la contrucció de la Unió Europea
22
Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània
17
La protecció de menors a debat
13
Un passat imaginari: la antiguitat en al cultura i la propaganda del franquisme
10
L'Esport a Europa i la seua gestió davant el repte de la qualitat total
14
Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de contrucció europea
12

 

Tornar

Estimació econòmica dels impactes en premsa segons mitjà i curs referènciat

En el llistat que es presenta en la següent pàgina, s'ha estimat econòmicament la repercussió de les notícies referides a la Universitat d'Estiu Rafael Altamira segons els següents criteris:

- Impactes: nombre de notícies aparegudes en un dia.
- Extensió: s'ha dividit la pàgina del mitjà en 8 parts i s'ha estimat la grandària de la informació.
- Referència al curs: es distingeix si la informació està referida a un sol curs o si és una informació general.
- Cost: segons tarifes mitges aplicables a la UA pels mitjans de comunicació escrits. No s'ha quantificat la referència general a la Universitat d'Estiu en un reportatge més ampli.

A aquest llistat cal afegir les aparicions en ràdio i televisió:

En el cas de la ràdio, s'ha establert una connexió diària de 10 minuts amb la cadena ÉSSER en horari de matí en programa de màxima audiència de la ràdio local.

Quant a la televisió, la Universitat va ser referida en el programa L'aventura del Saber de TVE a nivell estatal i s'han emès reportatges sobre els Cursos en Localia i Canal 37.

N. del curs
LLEGENDA DELS Cursos
1
La reforma financera de la Hisenda Local
2
L'imaginari hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic
3
La Unió Europea davant els reptes de la ampliació
4
Bioantropologia i malaltia en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric
5
Nutrició i mitjans de comunicació
6
Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur
7
La construcció del territori litoral
9
Literatura infantil: l'illa oblidada
10
Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització
11
Ha estat Espanya diferent?
12
El sindicalisme i la contrucció de la Unió Europea
13
Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània
14
La protecció de menors a debat
15
Un passat imaginari: la antiguitat en al cultura i la propaganda del franquisme
16
L'Esport a Europa i la seua gestió davant el repte de la qualitat total
17
Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de contrucció europea


DATA
IMPACTES
MITJÀ
EXTENSIÓ
REFERÈNCIA
A CURS
COST APROX. EN EUROS
04/05/03
1
Información Referència en 1 pàgina Curs 05
 
08/05/03
1
La Verdad 3/8 General
150,00 
09/05/03
5
Las Provincias
La Verdad
El Mundo
Mini Diario
Información
3/8
1/2
pàg. 2/8
1/8
1/8
General
General
General
Curs 12
General
120,00
691,00
120,00
30,00
60,00 
12/05/03
1
El País 1/2 pàg. General
1.330,00 
14/05/03
1
La Verdad 1/8 General
36,00 
13/06/03
1
Las Provincias 3/8 General
120,00 
14/06/03
1
Las Provincias 3/8 Curs 13
120,00
16/06/03
1
El País Referència en 1 pàgina General
 
18/06/03
1
El Vicente 1 pàgina General
675,00 
20/06/03
1
Las Provincias 3/8 Curs 03
120,00 
23/06/03
1
El País Referència en 1 pàgina General
 
30/06/03
1
Las Provincias 1/8 General
40,00 
04/07/03
1
Las Provincias 3/8 Curs 13
120,00 
05/07/03
1
Información 1 pàgina General
2.400,00 
06/07/03
1
Las Provincias 3/8 General
120,00
07/07/03
1
Las Provincias 2/8 General
80,00
08/07/03
8
Información
Información
El Mundo
Las Provincias
La Verdad
Mini Diario
Información
1 pàgina
2/8
6/8
1 pàgina
1 pàgina
1 pàgina
3/8
Curs 12
General
General
Curs 12
Curs 12
General
General
2.400,00
120,00
360,00
860,00
1380,00
595,00
180,00 
09/07/03
1
Información 1 pàgina Curs 11
2.400,00
10/07/03
4
Información
Las Provincias
Mini Diario
Información
1/2 pàgina 2/8
1/8
2/8
Cursos 13 y 14
Curs 05
Curs 14
Curs 05
1.400,00
80,00
30,00
120,00 
11/07/03
2
La Verdad
Información
1/2 pàgina 1/2 pàgina Curs 14
Curs 14
691,00
1.400,00 
12/07/03
3
El Mundo
Las Provincias
La Verdad
2/8
1/2 pàg.
2/8
Curs 12
Curs 12
Curs 17
120,00
160,00
72,00 
14/07/03
2
Información
El Mundo
1/8
2/8
Curs 17
Curs 17
60,00
60,00 
15/07/03
12
Información
Información
Información
La Verdad
La Verdad
El País
Las Provincias
Las Provincias
Las Provincias
El Mundo
Mini Diario
Mini Diario
2/8
1/8
1/2 pàg.
1/8
3/8
1/8
2/8
1/8
1/2 pàg.
1/8
2/8
1/8
Curs 09
Curs 06
Curs 17
Curs 07
Curs 17
Curs 17
Curs 06
General
Curs 09
Curs 17
Curs 17
Curs 17
120,00
60,00
1.400,00
36,00
72,00
82,00
80,00
40,00
160,00
60,00
60,00
30,00 
16/07/03
6
Las Provincias Información
Las Provincias
Levante
La Verdad
El País
1 pàgina
1 pàgina
6/8
3/8
1/8
2/8
Curs 07
Curs 07
Curs 04
Curs 07
Curs 17
Curs 17
860,00
2.400,00
240,00
160,00
36,00
164,00 
17/07/03
12
Información
Información
Información
El Mundo
Las Provincias
Las Provincias
Las Provincias
Las Provincias
El País
Mini Diario
Mini Diario
La Verdad
1/2 pàg.
1 pàgina
1/8
2/8
1/2 pàg.
1/2 pàg.
2/8
1/2 pàg.
1/8
1/8
1/8
1/2 pàg.
Curs 17
Curs 10
Curs 03
Curs 17
Curs 17
Curs 17
Curs 03
Curs 10
Curs 17
Curs 03
Curs 17
Curs 17
1.200,00
2.400,00
60,00
120,00
160,00
160,00
80,00
160,00
82,00
30,00
30,00
691,00 
18/07/03
9
Información
El Mundo
El Mundo
La Verdad
La Verdad
Información
Las Provincias
Las Provincias
Las Provincias
2/8
6/8
1/8
1/2 pàg.
6/8
2/8
1/8
3/8
1/8
Curs 17
Curs 17
Curs 03
Curs 17
Curs 03
Curs 17
Curs 03
Curs 17
Curs 15
120,00
360,00
60,00
691,00
216,00
120,00
40,00
120,00
40,00 
19/07/03
1
Información 3/8 Curs 03
180,00
20/07/03
1
Información 1/2 pàg. (diumenge) General
1587,00
TOTAL
81
    TOTAL
33.587,00

 

Tornar

Activitats necessàries per al desenvolupament dels cursos

ORGANITZACIÓ
ACTIVITAT (17 Cursos)
PERÍODE
1.Activitats d'organització prèvies als cursos
Anàlisi comparativa de l'estructura docent i de les condicions d'organització i per al professorat de Cursos d'estiu en altres Universitat
Octubre
Redacció de la Convocatòria de presentació de cursos i confecció de fullet i web informatius
Octubre
Enviament de la convocatòria a tot el professorat de la UA
Novembre
Recollida de documentació i mecanització de les propostes de cursos presentades. Avaluació prèvia
Desembre
Secretaria en la comisión de selección de los cursos.
Gener
Reunions de preparació amb els directors i secretaris dels cursos
Febrer-juliol
Coordinació amb l'agència de viatges i establiment del procediment de gestió de viatges
Febrer
Contactes amb els professors per a l'organització del viatge i reclamació de documents
Maig-juliol
Redacció de la convocatòria de beques
Abril
Pre-selecció de becaris i becaris-ajudants. Secretaria en la Comissió de Selecció de Becaris.
Maig
Negociació de l'acord amb el Secretariat de Mobilitat per a la convalidació dels cursos per crèdits ECTS per a estudiants Erasmus
Maig
2.Búsqueda de financiació externa:
Contactes amb patrocinadors
Febrer-Maig
Gestió de convenis o contractes per al cobrament de les quantitats objecte de patrocini
Juny-juliol
3. Organització de la infraestructura  
Gestió d'espacis: reserva de sales
Febrer
Reserva de materials de suport didàctic
Juny
Reserva d'entrades al MARQ
Juliol
Trasllats per a les eixides de camp i per al professorat: contractació i acompanyament durant els cursos
Juny-juliol
4.Organització de viatge i estada de professors i alumnat
Contractació de menjars en el campus
Maig
Reserva d'habitacions al Col·legi Major per als becaris
Febrer
Coordinació i supervisió de reserves de viatge, allotjament i restauració de ponents. Tramitació de factures de l'agència de viatges
Març-juliol
Negociació amb hotels per a conseguir preus avantajosos per als matriculats
Maig
5. Coordinació de l'equip de col·laboradors i becaris ajudants
Febrer-juliol
ATENCIÓ A L'ALUMNAT I PROFESSORAT
ACTIVITAT
PERÍODE
1.Assistència a l'alumnat (953 alumnes):
Informació, matrícula i confirmació d'alumnes
Març-juliol
Lliurament de carpeta i material informatiu i promocional i identificadors
Març-juliol
Elaboració i lliurament de diplomes d'assistència i certificats
Juliol-setembre
Informació i assistència personal durant els cursos
Juliol
Comunicació amb becaris i informació per a l'allotjament en el Col·legi Major
Juny
2. Enquestes de satisfacció de l'alumnat (702 enquestes) 
Aplicació i informe d'avaluació i control de qualitat: enquestes de satisfacció dels alumnes
Juliol-setembre
3. Assistència al professorat (220 professors): 
Elaboració i enviament de carta d'invitació i certificat al professorat
Maig i juliol
Traducció de cartes d'invitació i missatges a professorat estranger
Maig
Informació i assistència personal durant els cursos
Juliol
Lliurament carpeta i material informatiu i promocional i identificadors
Juliol
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
ACTIVITAT
PERÍODE
1. Análisi de la nostra oferta: DAFO i elements diferenciadors. Informe comparatiu de la competència
Desembre-gener
2. Promoció i publicitat 
Elaboració de la imatge i confecció del material publicitario (en col·laboració amb el Gabinete de Disseny: 1 follet de convocatòria 1 fullet general pòster general 1 fullet per cada curs pegatines i carpetes promocionals
Octubre-juliol
Difussió internacional de l'oferta de cursos a través de la xarxa Sòcrates-Erasmus i d'altres bases de dades de contactes internacionals.
Abril
Elaboració bases de dades i enviament de material publicitari (fullets i pòster i publitramesa electrònica) general i específic per cursos segons el públic objectiu
Abril-juny
Alta de la web en buscadors, portals i motors de búsqueda en Internet
Maig
Manteniment i millora de la pàgina web dels cursos: Currícula de ponents, resúm de ponències, actualització dels programes
Febrer-juliol
3. Mitjans de comunicació: (en coordinació amb l'Oficina de Comunicació)
Planificació d'insercions publicitàries
Abril-juliol
Elaboració d'anuncis en premsa
Maig
Redacció de notes de premsa
Maig-juny
Organització de roda de premsa de presentació dels cursos
Abril
Durant els cursos: Coordinació entre directors, oficina de comunicació i mitjans per al seguiment informatiu
Juliol
Re-elaboració de dossier de premsa i informe d'impacte en mitjans de comunicació
Agost
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ACTIVITAT
PERÍODE
1.Gestió acadèmica d'aprobació de cursos per Xarxa Joan Lluís Vives, ICE i CECLEC:
Tramitació de sol·licitud: confecció de documentació, lliurament i seguiment d'aprovació
Gener-febrer
Memòria acadèmica i econòmica.
Setembre
Elaboració i remissió d'actes
Setembre
2.Gestió econòmica (974 matrícules; 953 alumnes finals):
Cobrament de matrícula
Març-juliol

Gestión de pagaments al professorat (amb Vicerrectorat Ext.) (220 professors)

Juliol
Pagament a proveïdors
Setembre
Liquidació econòmica.
Setembre

 

Tornar

Resultats de les enquestes de valoració de l'alumnat

Curs
Enquestes realitzades
% sobre matriculats
La reforma financera de la Hisenda Local
43
58%
L'imaginari hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic
40
95%
La Unió Europea davant els reptes de la ampliació
33
73%
Bioantropologia i malaltia en el passat. Aports multidisciplinars al coneixement històric
73
90%
Nutrició i mitjans de comunicació
60
76%
Nutrició i ciències dels aliments. Perspectives de futur
71
82%
La construcció del territori litoral
47
75%
Literatura infantil: l'illa oblidada
52
64%
Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització
61
81%
Ha estat Espanya diferent?
37
74%
El sindicalisme i la contrucció de la Unió Europea
19
86%
Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània
22
55%
La protecció de menors a debat
49
66%
Un passat imaginari: la antiguitat en al cultura i la propaganda del franquisme
39
66%
L'Esport a Europa i la seua gestió davant el repte de la qualitat total
43
93%
Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de contrucció europea
11
58%
TOTAL
702
75%

Enunciats de les preguntes:

1.- La informació rebuda abans de l'inici del curs
2.- L'atenció en la Secretaria dels Cursos
3.- La teva valoració personal del professorat és
4.- La disposició del professorat a l'explicació o el debat
5.- La utilització per part del professorat del temps disponible en classe ha estat
6.- La puntualitat en l'horari establert ha estat
7.- L'organització en general dels Cursos
8.- La qualitat dels equips audiovisuals (aparells de vídeo, TV)
9.- Les condicions de l'aula (mobiliari, temperatura…)
10.- Les teves expectatives al començament del curs s'han complert

 Grau de
satisfacció
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Molt
insatisfac.
15
4
4
6
17
33
15
19
26
18
Insatisfac.
145
35
27
20
33
89
41
42
102
60
Satisfac.
383
388
185
161
260
271
264
257
290
255
Molt satisfac.
112
184
318
267
253
171
254
210
178
231
Complet. satisfact.
37
77
162
240
129
132
121
133
100
129
% satisfac.
s/ contest.
77%
94%
96%
96%
93%
82%
92%
91%
82%
89%
Mitja
5,0
6,1
7,2
7,6
6,6
6,0
6,5
6,5
5,8
6,4
MItjana
5
5
7,5
7,5
7,5
5
7,5
7,5
5
7,5
No contesta
10
14
6
8
10
6
7
41
6
9


RESULTATS PER CURS

La reforma financera de la Hisenda Local

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
7.5
5
% satisfacció
86%
98%
100%
95%
98%
86%
95%
95%
88%
98%

La Reforma Financiera de la Hacienda Local


L'Imaginari Hispànic sobre el Món Àrab i Islàmic

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
5
5
5
5
5
5
5
% satisfacció
67%
88%
92%
85%
88%
85%
83%
73%
73%
77%

El Imaginario Hispánico


La Unió Europea davant els reptes de la ampliació

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
5
7.5
5
2.5
5
2.5
5
5
% satisfacció
58%
97%
88%
97%
63%
21%
73%
38%
88%
61%


Biantropologia i malaltia en el passat. Aportes Multidisciplinars al Coneixement Històric

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
10
7.5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
% satisfacció
77%
90%
100%
99%
94%
96%
96%
97%
78%
96%

Biantropología


Nutrició i mitjans de comunicació

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
5
5
5
5
7.5
% satisfacció
82%
92%
93%
93%
92%
75%
88%
83%
82%
90%


Nutrició i Ciències dels Aliments. Perspectives de futur

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
5
5
% satisfacció
74%
91%
93%
93%
96%
96%
96%
94%
76%
93%

Nutrición y Ciencias de los Alimentos


La construcció del territori litoral

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
5
5
5
5
5
% satisfacció
57%
96%
93%
98%
87%
72%
66%
94%
89%
77%

La Construcción del Territorio Litoral


Literatura Infantil: l'illa oblidada

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
% satisfacció
71%
98%
100%
98%
100%
98%
100%
100%
94%
86%

Literatura Infantil: La Isla Olvidada


Sexe, turisme, treball: les noves identitats i la globalització

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
5
6.25
5
5
5
% satisfacció
77%
95%
97%
100%
93%
79%
97%
95%
72%
92%


Ha estat Espanya diferent?

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
5
5
5
5
7.5
% satisfacció
75%
94%
92%
95%
89%
62%
89%
92%
86%
94%

¿Ha Sido España Diferente?


El sindicalisme i la contrucció de la Unió Europea

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
7.5
7.5
10
7.5
7.5
5
7.5
7.5
10
7.5
% satisfacció
84%
95%
95%
100%
94%
63%
95%
94%
95%
95%

El Sindicalismo


Escriptures perifèriques: relacions transculturals en la narrativa contemporània

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
7.5
7.5
10
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
% satisfacció
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Escrituras Periféricas


La protecció de menors a debat

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
5
5
7.5
% satisfacció
80%
96%
98%
98%
98%
92%
98%
98%
69%
84%

La Protección de Menores a Debate


Un passat imaginari: la antiguitat en al cultura i la propaganda del franquisme

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
10
6.25
5
7.5
7.5
5
7.5
% satisfacció
92%
95%
90%
97%
95%
84%
100%
92%
79%
87%

Un Pasado Imaginario


L'Esport a Europa i la seua Gestió davant el Repte de Qualitat Total

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
10
7.5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
% satisfacció
84%
98%
98%
98%
98%
95%
100%
98%
77%
95%


Estat plurinacional, reformes estatutàries i constitucionals en el procés de contrucció europea

 
1
Infor.
2
Secr.
3
Prof.
4
Deb.
5
Temp
6
Punt.
7
Org.
8
Audio:
9
Aula
10 Expec.
Mitjana global
5
5
7.5
7.5
7.5
5
7.5
7.5
5
7.5
Mitjana Curs
5
5
7.5
7.5
5
5
5
2.5
7.5
7.5
% satisfacció
100%
100%
100%
100%
91%
73%
91%
40%
100%
100%

Estado Plurinaciona

 

Tornar

 

Activitats en Municipis

A més de les activitats realitzades en les seus universitàries, des d'aquest vicerectorat s'han organitzat activitats en els següents municipis.

ALBATERA

Conferències:

·

"Desenvolupament sostenible: un enfocament general amb especial referència a la política de medi ambient en l'àmbit econòmic" (6 maig 2003)
Ponent: Eliseo Fernández Daza.
Lloc: IES Antonio Serna Serna


Cursos:

· Curs de Musicologia de la Càtedra Arzquebisbe Loazes
Lloc: Centre Sociocultural Reina Sofía d'Albatera

Música:
· José Menese (15 de març de 2003)
Lloc: Saló d'Actes de la Casa de la Cultura
·

Orquesta jóvenes de la Región de MurciaOrquestra joves de la Regió de Múrcia. Coral Universitària Murciana (5 abril 2003)
Projecte formatiu dirigit a instrumentistes novells menors de 23 anys, organitzat i sostingut per la Conselleria d'Educació i Cultura de Múrcia, va oferir un recital en l'Auditoria Parc de l'Horta. Sota la direcció de César Álvarez es va interpretar la Simfonia nº 3 Op. 55 Heroica, de Beethoven; Iste confessor, de Alessandro Scarlatti, i Magnificat en Fa maigr, de Johann Adolph
Hasse.

Teatre:
· Sussy (un musical carnìvor)
Lloc: Casa de la Cultura (1 juny 2003)
   
ALCOI
Conferències:
· "Els personatges literaris de l'escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó" (8 abril 2003)
Ponent: Carles Cortés Orts.
Lloc: Arxiu i Biblioteques Municipals
· "Los lugares de la memoria: los archivos y las bibliotecas (10 abril 2003)
Ponent: Verónica Mateo Ripoll
Lloc: Archivo y Bibliotecas Municipales

Exposicions:
· Sempere y el Paisaje (9 / 25 gener 2003)
Un dels temes tractats per Eusebio Sempere amb major profunditat és el paisatge, tant en pintura com en obra gràfica. Escenes obertes i espais amplis compostos per elements característics de qualsevol tipus de paisatge ja sigui rural o urbà, poblat tant per camps segats com per elements arquitectònics. El Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) és l'entitat que posseeix la col·lecció
més completa d'obra gràfica de Sempere. Per a aquesta ocasió es van seleccionar dues carpetes de serigrafías la relació de les quals amb el paisatge és molt particular: Les Quatre Estacions i La Alhambra. La primera d'elles mostra, a través d'una mateixa imatge, el pas del temps. La segona presenta la bellesa d'una terra amb un fort passat històric que ha deixat les seves petjades en l'encant de les obres de l'art islàmic. Amb aquesta obra, Sempere introdueix a l'espectador en un paisatge que va més enllà de la realitat, un paisatge de l'ànima, de línies i colors entre els quals es perceben els ecos de músiques i poesies. La mostra es va exhibir en el Centre Cultural d'Alcoi.
   
L'ALFÀS DEL PI
Teatre:
· Sussy (un musical carnìvor) (8 juny 2003)
Lloc: Casa de Cultura
    
ALTEA
Teatre:
· Sussy (un musical carnìvor) (26 abril 2003)
El Teatre Universitari va estrenar aquesta obra, basada en La tienda de los horrores, de Enzo Corman, en el Palau d'Altea. A més, el muntatge va participar en el Festival de Teatre Universitari de Cadis, amb actuacions en aquesta ciutat i en Jerez els dies 7 i 8 de maig.
   
ASP
Cinema:
· Cicle: Música para mirones (7, 21 i 28 novembre 2002)
El Taller de Cine col·laborà amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Asp en la realització del Cicle Música para Mirones, que es va fer al Teatre Wagner. El dia 7 es va exhibir Bailando en la oscuridad (Dancing in the dark, 2000), de Lars von Trier; el 21, El último vals (1977), de Martín Scorsese, iel 28, Moulin Rouge (Moulin Rouge, 2001), de Baz Lurhmann.

Exposicions:
· Soledad de Soledades (9 / 24 maig 2003)
Exposició que va combinar fotografia i poesia. Les imatges van ser fruit del treball de l'artista Javier Serrano i els poemes van ser escrits per alumnes de la Universitat Permanent. La mostra va aglutinar 30 fotografies de paisatges de Girona, Andalusia i teixidures vegetals plenes de malenconia, en les quals la figura humana va introduir un element de misteri en la composició. I tots aquests motius van ser modelats amb una tècnica fotogràfica molt natural, allunyada de filtres i artificis, buscant l'equilibri de l'enquadri. La mostra es va exhibir en el Teatre Wagner.

Teatre:
· Romeo y Julieta (9 enero 2003)
Companyía: Teatre Universitari de la UA. Lloc: Teatre Wagner
   
BANYERES DE MARIOLA
Cinema:
· La estrategia del caracol (1 d'octubre 2002)
· En tierra de nadie (2 d'octubre 2002)
·

Nueve reinas (3 d'octubre 2002)
Aqueste pel·lícules es van projectar
en la Casa de la Cultura

· El gran dictador (1 de juliol 2003)
· Blade Runner (2 juliol 2003)
· Quiero ser como Beckham (3 juliol 2003)
Aqueste pel·lícules es van projectar
  en el CP La Malena
 
Conferències:
· "Cultura popular. Investigación etnográfica" (8 octubre 02)
Ponent: Rosabel Roig. Lloc: Casa de Cultura

Exposicions:
· Arte y Ciencia (20 novembre / 16 desembre 2002)
L'objectiu d'aquesta exposició va ser mostrar la ciència a través dels ulls de l'art. Trenta-sis reproduccions de clàssics de l'art van incloure mestres com Leonardo da Vinci fins impressionistes com Van Gogh i Manet, i artistes contemporanis com Dalí, Picasso o Magritte. L'exposició es va completar amb textos que van explicar principis relacionats amb les Ciències de la Naturalesa vinculats al món de l'Art: matemàtiques, física i química; Ciències Tecnològiques: biotecnologia,
circulació de fluids, termodinàmica i ciències de l'espai; Ciències de la Vida: biologia, zoologia i evolució; Ciències Socials: psicologia de la percepció. La mostra es va exposar en l'I.I.S. Professor Manuel Broseta.
 
BENIJÓFAR
Música:
·

Camerata Áurea

Camerata Áurea (22 març 2003)
Dirigida per Manuel Ramos Aznar i integrada per Daniel Romero (trompeta), Rezart Kapetani (violí), Manuel Ramos (organista), Zurab Kala (violoncelo) i Luis Egío (tenor), va realitzar un concert amb el programa La Música Barroca. El concert se llevó a cabo en la Casa de la Cultura.

    
CALLOSA DE'N SARRIÁ
Conferències:
· "Història del llibre" (6 maig 2003)
Ponent: Antoni Biosca i Bas.
· "De la impremta al lector: la cultura del llibre antic" (7 maig 2003)
Ponent: Verónica Mateo Ripoll.
Aquestes conferències es van desenvolupar en l'Ajuntament
 
CALP
Exposicions:
·

Tinta y Papel. Industria y Arte (7 febrer / 9 març 2003)
En la mostra es va exhibir una selecció dels fons del Museu Paperer de Banyeres de Mariola. L'exposició va aprofundir en la història i l'evolució tècnica de la fabricació del paper a través de diversos documents i materials. Així mateix, es van incloure publicacions relacionades amb la història i la fabricació del paper, alguns dels documents oficials promulgats per Carlos III que van fer possible la
florida de la indústria paperera espanyola, així com carátulas de les marques de distints molins paperers, maquinites per a embullar cigarrets, un conjunt de llibrets primitius de paper de fumar i diversos objectes promocionals del segle passat com caixetes metàl·liques, rellotges, cendrers, etc. L'exposició es va poder visitar en la Casa de la Cultura.

Tinta y Papel
   
DAYA VIEJA
Música:
· Cuartet Almus (4 septiembre 2003)
Recital en L'Esglesia Nostra Senyora de Montserrate, amb motiu del 350 aniversari del temple parroquial.
    
ELDA
Conferències:
(Es van fer en les aules de la 3a edat i en la Casa de Cultura)
· "La noche de las estrellas" (14 octubre 2002)
· "Un paseo por el Sistema Solar" (15 octubre 2002)
Ponent:
Vicente Viana Martínez
· "La música y su forma: cómo atender una audición musical" (21 octubre 2002)

·

" Música tradicional de la Comunidad Valenciana" (22 octubre 2002)
Ponent: José María Esteve Fauvel
· "Presente y pasado de las hablas locales" (28 octubre 2002)
· "Particularidades de las hablas informales" (29 octubre 2002)
Ponent: Pablo Ortega
· "Artrosis y osteoporosis: cómo prevenirla y retardarla" (5 novembre 2002)
· "La columna vertebral y su envejecimiento: cómo prevenirlo y retardarlo" (6 novembre 2002)
Ponent:
Manuel Herrera Lara.
· "Marco Antonio, Cleopatra y Octavio: Imágenes en competencia I" (12 novembre 2002)
· "Marco Antonio, Cleopatra y Octavio: Imágenes en competencia II" (12 novembre 2002)
Ponent: Jaime Molina Vidal
· "Plantas emblemáticas de la provincia d'Alacant" (20 gener 2003)
· "Biodiversidad y conservación de las sierras de la provincia d'Alacant" (27 gener 2003)
Ponent: Ana Juan Gallardo
· "Orientaciones para comprender y valorar una ciudad al visitarla" (10 febrer 2003)
· "Los espacios públicos"
Ponent: José Costa Mas
· "Relaciones entre la pintura y los pintores con la fotografía y el cine" (17 febrer 2003)
· "Imágenes de la ciudad burguesa: París y los pintores impresionistas (18 febrer 2003)
Ponent:
José Costa Más Lloc
· "Cien años después cuatro novelas de 1902: Azorín, Baroja, Unamuno y Valle" (10 març 2003)
·

"Leyendo que es gerundio" (11 març 2003)
Ponent: Antonio Díez Mediavilla

· "La actitud corporal" (17 març 2003)
· "La actividad física como fuente de salud" (18 març 2003)
Ponent:
Ana María García Martínez
· "Soluciones al dolor. Uso y abuso de los analgésicos" (1 abril 2003)
Ponent: Mo
ntserrat Varea
· "Incomunicación familiar y sus consecuencias educativas" (8 abril 2003)
Ponent: Salvador Peiró
· "La Pradera de Posidonia" (19 maig 2003)
· "Los paisajes marinos mediterráneos" (20 maig 2003)
Ponent: Fran
cisca Jiménez Casalduero

Jornades, Seminaris, Congressos i Encontres:
· II El Vicerectorat d'Extensió Universitària, la UNED-Centre Associat d'Elx i la UNED-Seu d'Elda van organitzar l'II Seminari d'Història Comerç i consum en les terres valencianes: de l'antiguitat a l'època medieval, amb la col·laboració del CEFIRE d'Elda, la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana i Autocars Ríos. El primer dia del seminari, dedicat a l'Època Antiga (Món Prerromano i Món Romà), van tenir lloc les conferències "El comerç i el consum durant l'època prerromana en les terres valencianes", per Consuelo Mata Parreño de la Universitat de València; "Els centres urbans i la seva relació amb el comerç i el consum en el corredor del Vinalopó i zones pròximes en l'etapa prerromana", per Antonio M. Poveda Navarro, de la UA. Dedicades al Món Romà: El comerç en el Mediterrani occidental durant l'època romana, per Carmen Guiral Pelegrín,
de la UNED; "El comerç marítim i el consum durant l'època romana en les terres valencianes", per José Pérez Ballester, de la Universitat de València i "Comerç i consum en les comarques meridionals valencianes: l'època romana", per Juan Carlos Márquez *Villora, de la UNED-Centre Associat d'Elx. El 14 es van efectuar les ponències dedicades a l'Època Medieval "El comerç i les ciutats medievals a Espanya", per José Luis Martín Rodríguez, de la UNED; "Fires i mercats
medievals en el Regne de València", per José Hinojosa Montalvo, de la UA; "Comerç marítim i tràfic interior en el sud del País Valencià, ss.XIII-XV", per Juan A. Barrio Barrio, de la UA, i "Producció i consum en la Governació d'Oriola a fins de l'Edat mitjana", per José V. Cabezuelo Pliego, de la UA.

Teatre:
· Romeo y Julieta (7 novembre 2002)
L'Aula de Teatre de la UA va representar l'obra de Shakespeare en l'Escola Universitària adscrita a Relacions Laborals, sota la direcció de Juan Luis Mira.
   
GATA DE GORGOS
Conferències:
·

"Gabriel Miró y la Marina Alta"(13 juny 2003)
Ponent: Jaime Mas Ferrer. Lloc: Ajuntamento

   
IBI
Conferències:
(Desenvolupades en el Centre Social Polivalente i en l'Ajuntament)
· "Sexualidad y afectividad" (17 octubre 2002)
Ponent: Luis G. Segura
· "Ciencia y tecnología en la vida diaria" (24 octubre 2002)
Ponent: Albert Gras
· "La noche de las estrellas" (7 novembre 2002)
Ponent: Vicente Viana
· " Internet para la empresa local" (21 novembre 2002)
Ponent:
Rodolfo Martínez Gras
· "Inteligencia emocional" (12 desembre 2002)
Ponent:
Jesús Herranz
· "Usos del agua. Aguas de consumo público" (25 febrer 2003)
Ponent:
Pedro Varó Galván

Exposicions:
·

El tráfico ilegal de especiesEl tráfico ilegal de especies: otra amenaza para la vida en la tierra (31 gener / 7 març 2003)
El Vicerrectorat d'Extensió Universitària, l'Ajuntament d'Ibi i Ibi.agenda'21 van patrocinar aquesta mostra, organitzada pel Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (CIBIO)

     
LA ENCINA
Cine:
· El profesor chiflado (6 desembre 2002)
El Taller de Cine la va projectar en l'Ajuntament
   
L'ORXA

Conferències:
(Es van fer en la Casa del Poble i l'Ajuntament)

· "Tècniques d'estudi o un bon professor?" (15 octubre 2002)
Ponent: Albert Gras Martí
· "La participación de los padres-profesorado en los centros educativos" (31 octubre 2002)
· "La mejora de las relaciones padres-profesorado en los centros educativos" (28 novembre 2002)
· "Cómo ayudar a los hijos en sus estudios" (12 desembre 2002)
Ponent: Faustino Larrosa Martínez
· "La dona i la ciencia" (21 gener 2003)
Ponent:
Albert Gras Martí
·

"Estrés laboral" (4 febrer 2003)
Ponent:
Jesús Herranz Bellido

· "El desarrollo de las emociones en el niño pequeño" (26 febrer 2003)
Ponent: L
eandro Navas
· " Efectes de les radiacions electromagnétiques (mòbils, línies d'alta tensió, etc.) (4 març 2003)
Ponent:
Albert Gras Martí
· "Estrategias del aprendizaje" (30 abril 2003)
· "El desarrollo de la adolescencia" (14 maig 2003)
Ponent: Leandro Navas
· "Hiperactividad y déficit de atención" (18 setembre 2003)
Ponent:
Raúl Gutiérrez Fresneda
   
LOS MONTESINOS
Música:
· Banda filarmónica de la Universidad de Alicante"Banda filarmónica de la Universitat d'Alacant" (30 març 2003)
En la Casa de Música i Cultura de Los Montesinos. El programa va incloure Pequeña fuga en Sol Menor, de Bach; Fanfarria para la libertad, de Williams; La alegría en la belleza de la paz, de Reed; Malagueña, de Lecuona; Tango para un torero, de Sneijders, i Bugambil, de Tena.
· "Almus" (13 abril 2003)
Concert Últimas palabras de Cristo en la Cruz en la Casa de la Cultura.
   
MURLA
Cine:
· Ladybird, ladybird (22 abril 2003)
· La quimera del oro (11 juliol 2003)
· Con faldas y a lo loco (25 juliol 2003)
· Una noche en la ópera (28 agost 2003)
El Taller de Cine va projectar aquestes pel·lícules en la Cooperativa
   

MURO

Cine:
· Shrek (7 juliol 2003)
· Una mente maravillosa (9 juliol 2003)
· Moulin Rouge (14 juliol 2003)
· Torrente, el brazo tonto de la ley (16 juliol 2003)
· El sexto sentido (21 juliol 2003)
· La pianista (23 juliol 2003)
El Taller de Cine va projectar aquestes pel·lícules en la plaçaa Ramón Gonzálbez.

Música:
· Banda Filarmònica de la Universitat d'Alacant (22 març 2003)
Va actuar en el Centre Cultural de la Vila de Muro amb un programa que va incloure Pequeña fuga en Sol Menor, de Bach; La viuda valenciana, de Khachaturian; Fanfarria para la libertad, de Williams; Tanhausser "Coro de Peregrinos", de Wagner, i La alegría en la belleza de la paz, de Reed.
   

MUTXAMEL

Conferències:
· "Internet y educación" (18 octubre 2002)
Ponent: Rosabel Roig Vila
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel.
· "Violencia y educación ¿Qué le corresponde a la familia? (19 octubre 2002)
· "Violencia y conflicto en las aulas ¿de qué es responsable el profesor? (26 octubre 2002)
Ponent:
Salvador Peiró i Gregori
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel
· "Ús de noves tecnologies en l'ensenyament" (7 novembre 2002)
· "Influència dels professors i dels pares de secundària en l'elecció de carrera universitàira" (8 novembre 2002)
Ponent: Albert Gras Martí
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel
· "La mejora de las relaciones padres-profesores en los centros educativos"(14 novembre 2002)
Ponent: Faustino Larrosa Martínez
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel
· "Síndrome de quemarse en el trabajo" (15 novembre 2002)
· "Drogas, delincuencia y adolescencia" (15 novembre 2002)
Ponent:
Jesús Herranz Bellido
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel
· "Artrosis, osteoporosis, cómo provenirla y retardarla" (22 novembre 2002)
· "La columna vertebral y su envejecimiento, cómo prevenirlo y retardarlo" (29 novembre 2002)
Ponent:
Manuel Herrera Lara
Lloc: Sala de Conferències del Casal de la 3a Edat
· "Enfermedades degerativas del cerebro" (6 desembre 2002)
Ponent: Manuel Herrera Lar
Lloc: Sala de Conferències del Casal de la 3a Edat
· "Taller de astronomía" (13 desembre 2002)
Ponent: Vicente Viana
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel
· "El nuevo escenario internacional tras la crisis del 11 de setembre de 2001" (14 desembre 2002)
Ponent: Ignacio Álvarez Osorio
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel
· "La música y su forma: cómo entender una audición musical" (17 desembre 2002)
· "Música tradicional de la Comunidad Valenciana" (19 desembre 2002)
Ponent: José Mª Esteve Faubel
Lloc: Auditori de l'Ajuntament de Mutxamel
· "Rondalles i llegendes: magia, imaginació i fantasia a la literatura popular del segle XXI" (16 abril 2003)
Ponent: Joan Borja i Sanz
Lloc: IES de Mutxamel
· "El franquismo: dictadura política, crecimiento económico y cambio social (7 maig 2003)
Ponent: Ramiro Muñoz Haedo
Lloc: IES de Mutxamel
· "La actividad física como fuente de salud" (20 maig 2003)
Ponent: Ana María García Martínez
Lloc: IES de Mutxamel
· "El fenómeno del botellón: competencias administrativas" (28 maig 2003)
Ponent: María Almodóvar Ingesta
Lloc: IES de Mutxamel

Exposicions:
·

Sempere y el Paisaje (14 febrer / 26 març 2003)
Un dels temes tractats per Eusebio Sempere amb major profunditat és el paisatge, tant en pintura com en obra gràfica. Escenes obertes i espais amplis compostos per elements característics de qualsevol tipus de paisatge ja sigui rural o urbà, poblat tant per camps segats com per elements arquitectònics. El Museu de la Universitat d'Alacant (MUA) és l'entitat que posseeix la col·lecció
més completa d'obra gràfica de Sempere. Per a aquesta ocasió s'han seleccionat dues carpetes de serigrafías la relació de les quals amb el paisatge és molt particular: Les Quatre Estacions i La Alhambra. La primera d'elles mostra, a través d'una mateixa imatge, el pas del temps. La segona presenta la bellesa d'una terra amb un fort passat històric que ha deixat les seves petjades en
l'encant de les obres de l'art islàmic. Amb aquesta obra, Sempere introdueix a l'espectador en un paisatge que va més enllà de la realitat, un paisatge de l'ànima, de línies i colors entre els quals es perceben els ecos de músiques i poesies. La mostra es va exhibir en la Casa de la Cultura de Mutxamel.

Sempere y el Paisaje

   
NOVELDA
Cine:
· La isla del holandés (4 octubre 2002)
· El emperador y sus locuras (5 octubre 2002)
· Tigre y dragón (19 octubre 2002)
· Tarzán (26 octubre 2002)
· Una mente maravillosa (15 novembre 2002)
· Toy story II (16 novembre 2002)
· Perfume de mujer (29 novembre 2002)
· Godsford Park (20 desembre 2002)
· Volando libre(21 desembre 2002)
· Rugrats (la película) (23 desembre 2002)
· Tenembaums, una familia de genios (27 desembre 2002)
· Pinocho y Guepetto (1 febrer 2003)
· Paseo por el amor y la muerte (14 febrer 2003)
· Érase una vez... Pulgarcito (15 febrer 2003)
· La ruta hacia El Dorado (22 febrer 2003)
· La copa dorada (25 abril 2003)
· Rougrats en París (26 abril 2003)
· El corcel indomable (5 març 2003)
· Iris (28 març 2003)
El Taller de Cine va projectar aquestes pel·lícules en el Centre Cívic
· Johnny cogió su fusil (21 maig 2003)
Aquesta pel·lícula es va projectar en la carpa del Casino de Novelda
   
PEDREGUER
Conferències
· "Relaciones de la pintura y los pintores con la fotografía y el cine" (26 març 2003)
·

Los espacios públicos -calle, plaza, parque- en las artes y el arte público urbano" (9 abril 2003)
Ponent: José Costa Más
Lloc: Casa Municipal de Cultura

·

"La actividad física como fuente de salud" (15 maig 2003)
Ponent: Ana María García Martínez
Lloc: Casa Municipal de la Cultura.

·

"Gabriel Miró y la Marina Alta" (6 juny 2003)
Ponent: Jaime Más Ferrer
Lloc: Casal Cultural Jaume I.

· "El comercio y la sociedad de consumo interpretados por los artistas" (9 septiembre 2003)
Ponent: José Costa Más
Lloc: Casa Municipal de Cultura
   

PETRER

Exposicions:
·

El arte esquemático"El arte esquemático" (17 gener / 16 febrer 2003)
La mostra, comisariada pel catedràtic de Prehistòria de la Universitat d'Alacant, Mauro Hernández, el President del Centri d'Estudis Contestans de Cocentaina, Pere Ferrer, i el Secretari de la citada
institució, Enrique Català, va albergar 28 panells de transparències a grandària natural, en els quals es van exhibir els conjunts més representatius d'Art Esquemàtic de la província d'Alacant i els
paral·lelismes existents en les províncies limítrofes d'Almería, Albacete i València. Així mateix, es va poder consultar un vídeo explicatiu filmat per Ricardo Bernabeu, membre del Centri d´Estudis Contestans i Enrique Català. L'any passat, la Unesco va declarar Patrimoni de la Humanitat l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani, on s'inclou l'Art Esquemàtic. La mostra es va poder visitar en el Centre Cultural de Petrer.


Música:
· Daniel Viglietti (12 octubre 2002)
El cantautor uruguayo Daniel Viglietti, que després de la seva actuació A dos voces al costat de Mario Benedetti va oferir una sèrie de concerts per les seus universitàries de Benissa, Biar i Petrer, va omplir de música i poesia el Centre Cultural de la població alacantina .
   
PINOSO
Teatre:
· Romeo y Julieta (20 octubre 2002)
El Teatre Universitari d'Alacant, baix la direcció de Juan Luis Mira, va oferir aquest clàsic de Shakespeare en el Teatre-Auditori "Emilio Martínez Sáez".
   
SALINAS
Teatre:
· Romeo y Julieta (29 novembre 2002)
   
SANT JOAN

Conferències:
(es van fer en les salons de l'Ajuntament)

·

"Los valores de la participación en los centros educativos: la mejora de las relaciones" (7 febrer 2003)
Ponent: Faustino Larrosa Martínez

· "La noche de las estrellas" (14 febrer 2003)
· "Taller de Astronomía" (21 febrer 2003)
Ponent:
Vicente Viana Martínez  
· "Cien años después cuatro novelas de 1902: Azorín, Baroja, Unamuno y Valle" (28 febrer 2003)
Ponent:
Antonio Díez Mediavilla
· "Internet para la empresa local" (7 març 2003)
Ponent:
Rodolfo Martínez Gras
· "Importancia de la evaluación y el conocimiento de los materiales de construcción en los procesos" (14 març 2003)
Ponent: Raúl Prado Govea
· "El mundo árabe tras el 11 de septiembre de 2001" (21 març 2003)
·

"El conflicto palestino-israelí" (28 març 2003)

· "El proceso de paz en Oriente Medio (4 abril 2003)
Ponent: Ignacio Álvarez Osorio
· "Música tracional valenciana" (11 abril 2003)
Ponent: José María Esteve
· "Desarrollo sostenible: un enfoque general con especial Referència a la política de medio ambiente en el ámbito económico" (15 abril 2003)
Ponent: Eliseo Fernández Daza
· "Elecció de carrera i tècniques d'estudi: infuència dels pares" (9 maig 2003)
Ponent: Arbert Gras
· "Griegos y cartagineses en las tierras valencianas" (16 maig 2003)
Ponent: Jaime Molina Vidal
· "Nutrición saludable: una aproximación a la dieta mediterránea (23 maig 2003)
Ponent: José Luis López Loriente Martínez
· "Los Lloces de la memoria: los archivos y las bibliotecas" (30 maig 2003)
· "Los depósitos documentales. problemas de conservación" (6 juny 2003)
Ponent: Verónica Mateo
   
SANTA POLA
Conferències:
· "Les dones en la narrativa d'autors contemporanis" (8 maig 2003)
Ponent: Carles Cortés Orts
Lloc: Ajuntamento

Exposicions:
· "Luz bajo el mediterráneo" (7 juny / 13 juliol 2003)
Sala d'Exposicions del Castillo Fortaleza.

Literatura:
· Narració Oral (15 i 29 de maig de 2003)
El Grup de Narració Oral va fer una actuació en la Biblioteca Municipal de Santa Pola.
   
SANT VICENT DEL RASPEIG
Conferències:
·

"Construcció sostenible" (16 abril 2003)
Ponent: Juan Alcaide Romero
Lloc: IES Haigon

   
SELLA
Conferències:
· "Efectos del turismo en el medio rural" (14 març 2003)
Ponent: Tomás Mazón Martínez
·

"Turismo y medio ambiente: influencias recíprocas" (15 març 2003)
Ponent: Francisco Molina Azorón

· "Biodiversidad y conservación de las sierras de la provincia d'Alacant" (28 març 2003)
Ponent: Mª Ángeles Alonso Vargas

Exposicions:
· Arte Esquemático (24 abril / 18 maig 2003)
Lloc: Casa de la Cultura.


Jornades, Seminaris, Congressos i Encontres

· I Jornades Medioambientals (7 / 30 març 2003)
L'Associació Juvenil "El Cabiló" de Sella va organitzar les I Jornades Medioambientals, amb la col·laboració del Vicerrectorat d'Extensió Universitària, l' Ajuntament de Sella, CAM, CEDER Aitana, Terraferma i Grup Ecologista El Xoriguer. Del 7 al 9 de març les jornades es van dedicar al Medi Ambient i els xiquets; del 14 al 16 El Medi Ambient i el turisme; del 21 al 23 El Medi Ambient i el nostre entorn.
   
SENIJA
Conferències:
· "La enfermedad de Alzheimer" (12 maig 2003)
Ponent: Joaquín de Juan Herrero
· "Artrosis y osteoporosis: cómo prevenirlas y tratarlas" (14 maig 2003)
Ponent: Manuel Herrera
   
TÁRBENA
Cine:
· Flores de otro mundo (8 març 2003)
Lloc: Casa de Cultura
   
TORREVELLA
Conferències:
(S'impartiren en el Palau de la Música i en el IES de Torrevella)
· "Conflicto e indisciplina en los centros educativos" (17 octubre 2002)
Ponent:
Faustino Larro
· "Violencia y educación" (22 octubre 2002)
Ponent:
Salvador Peiró
· "Mujer y violencia" (13 desembre 2002)
Ponent:
Remedios Martínez
· "La unión europea, un espacio de libertad, justicia y seguridad" (19 febrer 2003)
Ponent:
José Cofre Sirvent
· "Educación ambiental" (13 març 2003)
Ponent:
María Dolores López
· "El lenguaje de la informática e internet" (22 abril 2003)
Ponent:
José Ramón Belda Medina
· "Desarrollo sostenible: un enfoque general con especial Referència a la política de medio ambiente en el ámbito económico (5 maig 2003)
Ponent: Eliseo Fernández Daza
· "Necesidades energéticas del organismo. utilización metabólica de los nutrientes" (14 maig 2003)
Francisco Llorca
   

 

Tornar

 

Convenis

· Daniel Viglietti. Dona su archivo sonoro a la Universitat d'Alacant

El cantautor uruguayo Daniel Viglietti va cedir a la UA una còpia de l'arxiu sonor Memòria Cultural d'Amèrica Llatina, procedent de distints programes radiofònics tant del seu país originari com d'Argentina i França, que engloba un total de 500 hores d'enregistrament recollits durant 35 anys. Segons el Vicerector d'Extensió Universitària, José Carlos Rovira, l'arxiu és "una memòria de l'exili", doncs recull els testimoniatges de diversos artistes que van ser perseguits i que van haver
d'exiliar-se. L'arxiu també inclou entrevistes de Viglietti a personalitats de la música i la cultura com Pablo Milanès, Mario Benedetti, Soledad Bravo, Atahualpa Yupanqui, Chico *Buarque o Paco Ibáñez, entre altres.

· Dos extrems de llatinitat: continuïtat cultural i contigüitat lingüística entre el romanès i el català

El recital de poesia de Ion Caramitru El somriure tràgic de Marín Sorescu, actor romanès, president de la Unión Nacional de Teatres de Romania i exministre de Cultura (1996-2001), va inaugurar el conveni Dos extrems de llatinitat: continuïtat cultural i contigüitat lingüística entre el romanès i el català, en el marc del qual es realitzaran diverses activitats culturals i acadèmiques d'intercanvi cultural entre Espanya i Romania, basat en el muntatge d'obres d'autors joves d'ambdues llengües i en sengles països.

Tornar