Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Secretariat d'Extensió
Universitat Permanent
Introducció
Programació acadèmica
Programació del curs i activitats realitzades
Cultura i extensió
Estadístiques
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Museu de la UA
Càtedra Arquebisbe Loazes
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

UNIVERSITAT PERMANENTAccés a la seua pàgina web

 

Introducció

Seguint amb els objectius marcats en anys anteriors, s'ha establert la col·laboració amb diferents entitats públiques i privades (Generalitat Valenciana, Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, Bancaixa i CAM).
La Universitat Permanent està dirigida a totes les persones majors de 50 anys o que pertanyen a qualsevol dels col·lectius de la Universitat d'Alacant que tinguen aspiracions de superació socioculturals, sense necessitat de titulació prèvia.
Quedaran expressament excloses les persones que estiguen matriculades en qualsevol dels tres cicles o nivells d'estudis universitaris que s'imparteixen en la Universitat d'Alacant.

 

Tornar

 

Programació acadèmica curs 2002-2003

Ciències Experimentals
Espacios naturales de la provincia de Alicante: interpretación ambiental. D. Víctor Javier Mangas Martín Dª Pilar Martínez Núñez
Astronomía. Una visión del universo D. Guillermo Bernabeu Pastor D. J. M. Torrejón Vázquez
Astronomía y Ciencias Geográficas D. Enrique Aparicio Arias
Astronomía y Ciencias Geográficas 2ª parte D. Enrique Aparicio Arias
Museos y Espacios Temáticos: aprender y disfrutar de la Ciencia D. Albert Gras Martí

Socials i Jurídiques

Curso práctico sobre la Unión Europea

Dª Lucía Gomis Catalá y otros

Contabilidad básica: cómo llevar la administración de una Comunidad de Propietarios.

D. José Manuel Oliva Nieto

Derecho para no juristas

Dª Isabel Lifante Vidal Dª Victoria Roca

Los medio de comunicación: información y manipulación

D. Jorge Sánchez Navas

Franquismo, transición y problemas de la España actual.

D. Antonio Escudero D. José Maria Tortosa

El Turismo y el Ocio en el ámbito intergeneracional del Siglo XXI

D. Julio Prat Escudero


Humanitats
1- Inglés para principiantes I Dª Nereida Congost
2- Inglés para principiantes II Pablo Pérez
3. Inglés Elemental I Dª Mª Amparo Alesón
4. Inglés Elemental II Dª Catalina Iliescu
5. Inglés Intermedio I Dª Nereida Congost
6. Inglés Intermedio II Dª Catalina Iliescu
7. Inglés nivel avanzado Dª Catalina Iliescu
Historia de América Contemporánea. D. José Miguel Santacreu Soler
Historia de España y de la Comunidad Valenciana. D. José Miguel Santacreu Soler
El Humanismo en el siglo XXI. D. Juan Rico Jiménez
El Camino de Santiago. Religiosidad. Historia. Cultura, Arte y Literatura. D. Xavier Carro Rosende D. Rafael Navarro Mallebrera
Cómo conocer la historia recorriendo nuestro patrimonio histórico. D. Juan Antonio Barrio Barrio
Cómo conocer la historia recorriendo nuestro patrimonio histórico. Segunda parte. D. Juan Antonio Barrio Barrio
Introducción al arte D. Rafael Navarro Mallebrera
Introducción al arte contemporáneo D. Rafael Navarro Mallebrera
Geografía de Europa. D. Enrique Moltó Mantero
Medio, sociedad y paisaje en la Comunidad Valenciana (I) Dª Concepción Bru Ronda D. Juan Antonio Marco Dª Ascensión Padilla
Geografía de Alicante: rutas por tierras alicantinas D. Juan A. Marco Dª Ascensión Padilla
Geografía de la Comunidad Valenciana D. Enrique Moltó Mantero
Iniciació al valencià per a no valencianoparlants Dª Mª Ángeles Aracil
Técnicas de Comunicación I. Expresión oral D. Antonio Mula Franco
Iniciación a la escritura creativa. taller literario I  
Desarrollo de la escritura creativa. Nivel medio: taller literario II Dª Emilia Gómez García
Nivel de profundización de la escritura creativa: taller literario III Dª Emilia Gómez García
Comprende y disfruta de la música clásica D. Oscar Antonio Santacreu Fernández
Italiano: nivel básico. Dª Sabrina Brancato
Italiano: nivel intermedio Dª Sabrina Brancato
La ciudad en el cine y en la pintura. Visión humanista y cultural del mundo urbano D. José Costa más
La Historia de Roma en el séptimo arte: los encantos de Cleopatra y el enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio D. Jaime Molina Vidal
La música: tradiciones populares en la Comunidad Valenciana D. J. M. Esteve Faubel
La música y su forma. Cómo aprende a escuchar música D. J. M. Esteve Faubel

Informàtica, Imatge i So
Imagen y fotografía Dª María Jesús Ortiz Díaz-Guerras
El arte de la fotografía en blanco y negro: taller de fotografía D. Javier Serrano Sánchez
El arte de la fotografía en blanco y negro 2ª parte: taller de fotografía D. Javier Serrano Sánchez
El cine: Introducción al 7º arte: aprender a mirar y a entender el cine (1ª parte) D. Fernando Embid Fernández
Gestión de una contabilidad doméstica D. Paloma Moreda
Haz tus propios programas de ordenador D. Fernando Llopis Pascual
Introducción a la Informática D. F. J. Mora Lizán
Informática recreativa. Dª Patricia Compañ Rosique
Office I: Word. D. Carlos José Villagrá Arnedo
Office II: Excel. D. Manuel Molina Carmona
Office III. Access. D. Miguel Ángel Cazorla Quevedo
Introducción a la navegación en Internet. D. Patricio Manuel Martínez Barco
Internet I. D. Juan Ramón Rico Juan
Internet II. D. Maximiliano Saiz Noeda
Internet III D. Rafael Muñoz Guillena
Diseña con Power Point Dª Irene Sentana Gadea

Salut i acció social
Salud y calidad de vida: taller para mejorar la memoria en personas mayores D. Alberto Plaza Galán
Salud y calidad de vida: taller para mejorar la memoria en personas mayores. 2ª parte D. Alberto Plaza Galán
Salud y calidad de vida: actividad física y salud. Ejercicios prácticos Dª Giuseppa Caputo
Salud y calidad de vida: cómo relacionarte en grupo I. Dª Yolanda Doménech López .
La familia: profundización en la estructura y sistemas de relación familiar Dª Asunción Lillo Dª Josefa Lorenzo
Longevidad con salud y calidad de vida I: estrategias personales. D. Alfonso Soler Gomis
Longevidad con salud y calidad de vida II: profundización en los conocimientos. D. Alfonso Soler Gomis
Longevidad con salud y calidad de vida III: madurez activa D. Alfonso Soler Gomis
Habilidades sociales D. Antonio Vallés Arándiga
Inteligencia emocional D. Antonio Vallés Arándiga

 

Tornar

 

Programació del curs i activitats realitzades

Març 2002:
Sol·licitud de propostes acadèmiques per al programa de la UPUA als Departaments de la Universitat per a la confecció del programa per àrees temàtiques.

Maig 2002:
- Confecció de l'oferta definitiva d'acord amb les disciplines proposades pels Departaments Universitaris.

- Elaboració dels fullets informatius de la preinscripció.

Juny 2002:
Remissió d'informació a les institucions i col·lectius interessats.
- Clausura del curs 2001-2002, pel rector de la Universitat d'Alacant, amb Lliçó magistral de clausura: "L'últim pas de la comèdia, escarment, alegria, experiència... "a càrrec de D. AlonsoZamora Vicente, Acadèmic de la RAU i Doctor Honoris causa per la Universitat d'Alacant. Intervenen: Vicerector d'Extensió Universitària, Directora de la Universitat Permanent i Presidenta de l'Associació d'Antic Alumnes de l'O.P. Representació dels alumnes del Taller de Teatre de la Universitat Permanent amb l'obra: "Exabrupto a Picasso i Dorita Mayalde, la cuinera".

Juliol 2002:
Preinscripció. En la preinscripció els alumnes concreten les matèries del pla d'estudis definitiu que es va a portar a terme. va Ascendir a 860 alumnes preinscritos.

Setembre 2002:
Matriculació. Els alumnes matriculats a través del programa AGORA van ser un total de 826

Octubre 2002:
El solemne acte d'obertura de la Universitat Permanent va tenir lloc l'11 d'octubre del 2002 a la sala d'actes de l'aulari II de la UA. En primer lloc, la directora de la Universitat Permanent, Concepción Bru Ronda, va presentar el curs 2002-2003. Tot seguit, el periodista i escriptor Enrique Cerdán Tato es va encarregar de la lliçó inaugural "El polvorín de Oriente Próximo: crónica de una experiencia". Després hi va intervenir el vicerector d'Extensió Universitària de la UA, José Carlos Rovira, que va fer l'obertura oficial del curs acadèmic 2002-2003. L'acte va acabar amb la intervenció dels alumnes del Taller Literari de la UA, amb el recital "Palabras".

16 d'octubre, començament de classes:
En quatre aules d'informàtica i tres aules de gran capacitat en el Campus de San Vicente, a més de tres aules de capacitat mitja (35 persones), un aula per a (50 persones), i un saló d'actes (90 persones) en la Seu de la Universitat a Alacant cabdal,

El programa va oferir als alumnes la possibilitat de preseleccionar un total de 73 temes es van impartir 102 edicions, ofertes pels diferents departaments i centres col·laboradors de la Universitat d'Alacant (punt 2) en els quals van formalitzar matricula un total de 2528 alumnes per assignatura i grup. Aquests temes es distribueixen entre diferents camps: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Humanitats (la major part), Informàtica (els més sol·licitats), Imatge i So i Acció Social.

Activitats pròpies de la Universitat Permanent

Gener 2003:
Convocatòria de beques per a alumnes de la Universitat Permanent matriculats en el curs acadèmic 2002-2003. Termini: del 27 de gener al 3 de març. Sol·licituts: 25.

Febrer 2003:
Desenvolupament del Pla de Qualitat de la Universitat Permanent, amb la incorporació a la mateixa de personal d'investigació, que inicia el treball d'enquestes d'avaluació a cada curs impartit en el 2002/03 i al programa global de la UPUA.

Engegada del Projecte d'Estudis Internacionals i Investigació "Grundtving" amb desenvolupament de propostes a la Unió Europea i a Centres Internacionals.

Març de 2003:
Seminari: "Els grans escàndols financers: reflexions entorn de la conducta empresarial" a càrrec del professor D. Vicente Martín Valero de l'Escola Tècnica d'Enginyers Industrials de Barcelona, del Programa Majors de Catalunya.

Convocatòria de l'I Certamen de poesia de la Universitat Permanent.

Convocatòria de l'I Certamen de narrativa breu de la Universitat Permanent.

Abril 2003:
Seminari "Canvis recents i *biculturalidad en la República Soviètica" impartit pel professor D. Constantin Cristea, Catedràtic de la Universitat Estatal de Moldova. Dintre del programa Tempus que desenvolupa la Unitat de Planificació Estratègica i Qualitat de la Universitat d'Alacant.

Maig 2003:
Participació de la Universitat Permanent en el "Simposi Internacional sobre programes universitaris per a majors". Celebrat a Palma de Mallorca del 6 al 9 de maig.

Visita al Parlament Europeu d'Estrasburg dels alumnes de la Universitat Permanent. Dies del 11 al 18 de maig.

Visita al Parlamento Europeo de Estrasburgo

Seminari: "Galícia: turisme, cultura i l'impacte de la catàstrofe del Prestige". En col·laboració amb l'Associació d'Antics Alumnes i exalumnes de la Universitat Permanent.

Assemblea General de la Universitat Permanent, el Rector es reuneix amb els alumnes de la Universitat Permanent. Dia 20 de maig.

 

Tornar

 

Projectes de cultura i extensió universitària

Existeix un ampli programa complementari i d'Extensió Universitària que vam desenvolupar dintre del Programa de la Universitat Permanent i en col·laboració amb:

- Secretariat de Cultura de l'UA
- Seus Universitàries de Biar i Cocentaina
- Associació d'Alumnes i Ex alumnes de la Universitat Permanent
- Teatre Principal d'Alacant
- Club Información

En col·laboració amb el Secretariat de Cultura:

· Exposició de fotografia dels treballs d'alumnes del curs "Imatge i fotografia" en col·laboració amb el Secretariat de Cultura de la Universitat d'Alacant.

- Taller permanent de fotografia per a alumnes de la Universitat Permanent, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura.

- Aula de Teatre, representació d'obres interpretades i creades pels alumnes del Taller de teatre de la Universitat Permanent.

En col·laboració amb les seus de Biar i Cocentaina:

Seu de Biar

· Taller de Teatre: representació de l'obra "Dorita Mayalde la cuinera i Exabrupto a Picasso" interpretada per alumnes del Taller de Teatre de la Universitat Permanent. Dia 15.

- Taller de Literatura: Recital literari "Paraules" recitat per alumnes del curs de taller literari de la Universitat Permanent. Dia 29.

- Exposició de fotografia: "Soledad de solituds" i "Sentits en blanc i negre" Fotografies realitzades per Javier Serrano professor del Curs Taller de fotografia de la Universitat Permanent, i unes altres d'alumnes del mateix taller.

Seu de Cocentaina:

· Cursos: "Introducción a la Informática" (1a edició) del 21/11 al 19/12

· "Introducción a la Informática" (2a edició) del 24/01 al 26/02

· Taller literari: Recital literari "Palabras" a càrrec dels alumnes del curs: Taller literari de la Universitat Permanent.

· Taller de teatre: representació de l'obra "Dorita Mayalde la cuinera i exabrupto a Picasso" a càrrec dels alumnes del Taller de teatre de la Universitat Permanent"

En col·laboració amb el Teatre Principal:

· Concerts per a alumnes del curs: "Comprèn i gaudeix de la música clàssica"

En col·laboració amb l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Universitat Permanent:

Setembre 2002

· Curs: "España vista por Goya, concordias y discordias en la primera época constitucional". Impartit pel professor de la Universitat d'Alacant, D. Emilio Parra López.
· Curs: "El grupo: espacio para la interacción" impartit per les professores de la Universitat d'Alacant, Da Esther Villegas i Da Yolanda Doménech.
·
Visita cultural a l'Albufera de València i Jardí Botànic, recorregut de l'Albufera amb vaixell i coneixent varietat de plantes, tropicals, aquàtiques, grasses, carnívoras, en el Botànic.

Octubre 2002

· Visita cultural a Barcelona coincidint amb el centenari del naixement de Gaudi, recorregut: casa Batlló, Parc Güell, Sagrada Família, Museu de Gaudí, Poble Espanyol, la Pedrera, Catedral, església de Santa María, Comprat Rambles i Monestir de Poblet.

Novembre 2002

Visita cultural a La Vila Joiosa, recorregut de la part antiga, conjunt amurallado, Església-fortalesa de Santa Maria i Museu de Xocolata.

Desembre 2002

Esmorzar de Nadal amb tots els alumnes de l'associació.

Gener 2003

Curs: "El tango com reflex social", impartit per la professora Dª Nilda Orazi.

Febrer 2003

· Taller Com Conèixer la Història Recorrent el nostre Patrimoni Històric, impartit pel professor José Luis Simón, amb visites a Coix, Callosa, Torrevella, Alcoi i Ibi.
- Visita cultural a Agres i Bocairent: recorregut pel Monestir de la Mare de Déu, el conjunt històric de la ciutat, la plaça de bous, les Covetes dels Moros i el Barranc de Fons

Març 2003

· Visita cultural a Extremadura, amb un recorregut per Toledo, Zocodover, la catedral, la Sinagoga de la Jueria, Jacarilla de la Vega, Yuste, Plasència, Mèrida, Càceres, Trujillo, Guadalupe i el Reial Monestir Gòtic.

Abril 2003

· Visita cultural a Lorca: Museu Arqueològic, Casa de la Mula, Museu de Brodats, Santo domingo, Església de San Patricio i Convent de la Mare de Déu de les Hortes.

Mayo 2003

· Visita cultural guiada al Museu Oceanogràfic de València.

Activitats desenvolupades durant tot el curs acadèmic.

· Tertúlia literària durant tots els dilluns del curs. Els participants van exposar a debat les seues creacions.
- Tertúlia literària una vegada al mes per a analitzar textos literaris.
- Recitals poètics: dos a la Seu de Biar i Cocentaina i un a Xixona, la Nucia i Alacant, patrocinats per El Corte Inglés.
- Taller de Fotografia en Blanc i Negre per a alumnes que han fet el curs de la Universitat Permanent, amb la col·laboració del Secretariat de Cultura.
- Treballs virutals en la pàgina LILL de la Universitat d'Ulm (Alemanya)
- Participació en el fòrum d'Universia.
- Revistes trimestral La Permanente.
- Voluntariat: guies del Museu de Belles Arts de Gravina (MUBAG), alumnes de la UP guien els xiquets en les visites al museu dins la campanya "El cole, la dipu, i el teatre".

En col·laboració amb el Club Información

· Presentació del llibre Versos y cuentos de otoño, a càrrec de Ramón Llorens, director del Secretariat d'Extensió Universitat de la UA. Els autors van ser alumnes del Taller Literari de la Universitat Permanent. (Maig 2003)
·
El 20 de juny va tenir lloc la representació teatral No son todos los que están, creada i interpretada per alumnes de l'Aula de Teatre de la Universitat Permanent, en col·laboració amb el Secretariat de Cultura de la Universitat d'Alacant.(20 Juny 2003)


Clausura del curs acadèmic 2002/2003

Acte de clausura del curs 2002-2003, a càrrec del vicerector d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant, José Carlos Rovira Soler. La lliçó inaugural "Utilidad terapéutica de las células madre", a càrrec de Bernat Soria Escoms, catedràtic de Fisiologia de la Universitat Miguel Hernández. Així mateix, va tenir lloc el concert de clausura del curs, interpretat pel quartet Almus, amb obres de Beethoven i P. Heidrich


Tornar

 

Estadístiques de matrícula i característiques de l'alumnat

Edades de los alumnos

Procedencia

Alumnos por curso

Alumnos por número de asignaturas

Alumnos por sexo

Evolución del Programa

Tornar