Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Sec. de Transferència de Tecnologia i Coneixements

Sec. d'Instrumentació Científica i Suport a la Investigació

Serv. de Gestió de la Investigació i Transferència Tecnològica
Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID)
Servei de Publicacions
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BIMICESA)
Centre de Documentació Europea
Instituts Universitaris
I I Fil. Valenciana
I U de l'Aigua i de les Ciències Ambientals
I U de Geografia
I I Economia Internacional
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

INSTITUTS UNIVERSITARIS

 

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Accés a la seua pàgina

Les activitats culturals organitzades pel nostre centre en el curs 2002-2003 ha estat les següents:

Premis:

Sisena edició dels Premis de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) atorgats el dia 14 d'abril en el Saló d'Actes de l'Edifici de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant.
Aquests premis es concedeixen a personalitats que han destacat de manera especial en àmbits diversos de producció literària, de la investigació científica, del periodisme o de l'edició en valencià.
En aquesta edició, la llista dels premiats és la següent:

Premi de Difusió Cultural:
Antoni Ariño i Vicent Salavert
Per l'obra Calendari de Festes de la Comunitat Valenciana: Estiu.

Premi de Comunicació:
Xelo Miralles i Fèlix Tena
Pel programa Medi Ambient de Punt 2 de RTVV.

Premi de Literatura per a infants i joves:
Enric Lluch i Girbés
Per l'obra Si la gran deessa ho vol.

Premi de Creació literària:
Ferran Torrent
Per l'obra Societat limitada.

Premi d'Estudis lingüístics i literaris:
Santi Cortés Carreres
Per l'obra Manuel Sanchis Guarner 1911·1981: una vida per al diàleg.

Premi d'Arts escèniques i cinematogràfiques:
MOMA Teatre
Per una trajectòria de vint anys fent teatre en valencià de qualitat i popular i amb unes propostes avantguardistes.

Cursos i congressos:

· XV Curs de Sociolingüística de la Nucia, "Tecnologies de la informació i de la comunicació, traducció i lexicografia aplicades a l'ensenyament de la llengua i la literatura i a l'autoaprenentatge", celebrat els dies 18-19 i 25-26 d'octubre de 2002 i organitzats per l'IIFV, per l'Ajuntament de la Nucia i per la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

· Enguany, en la XV edició del Curs, es va parar atenció sobre les anomenades Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, Traducció i Lexicografia aplicades a dos àmbits importants en l'actual procés de normalització lingüística i cultural, com ara són, l'Ensenyament de la Llengua i la Literatura i l'Autoaprenentatge.· Homenatge a Vicent Andrés Estellés, en el X aniversari de la seua mort, organitzat per l'IIFV, el 26 de març de 2003 en el Saló d'Actés de la Facultat de Filosofia i Lletres.· X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, organitzat per l'IIFV i celebrat en la Universitat d'Alacant entre els dies 16 i 20 de setembre de 2003.

· Cursos de valencià de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb el Secretariat de Promoció del Valencià, nivells oral, elemetal, mitjà i superior. Cursos específics de Traducció de textos científics, Llenguatge administratiu, Correcció de textos, Redacció i edició de textos en suport informàtic.

Publicacions:

L'IIFV canalitza les seues investigacions pròpies i les seues col·laboracions amb altres institucions a través d'una col·lecció d'estudis monogràfics (la "Biblioteca Sanchis Guarner"), de l'edició dels corpus lèxics dels clàssics valencians en Cd-Rom ("Concordances dels clàssics valencians"), de la revista internacional de filologia Caplletra, i de la col·lecció "Symposia Philologica", destinada a la publicació de les actes d'aquells congressos i trobades científiques en l'organització dels quals ha participat l'Institut, o d'altres congressos en els quals hagen participat els seus membres.

Últims números publicats

Caplletra núm. 32, primavera de 2002. Volum monogràfic sobre "El català i l'aragonés: història d'un contacte multisecular", coordinat pel Prof. Josep Martines. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Alacant/Barcelona.

Biblioteca Sanchis Guarner, núm. 60. Marinela Garcia Sempere, Lo Passi en cobles. Estudi i Edició, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Alacant/Barcelona, 2002.

 

Tornar

 

Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals Accés a la seua pàgina

L'Institut de l'Aigua i de les Ciències Ambientals de la Universitat d'Alacant va ser creat amb el Decret 25/1991, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana. La seua finalitat és propiciar un millor coneixement i aplicació dels recursos hídrics, com també els aspectes relacionats amb la conservació i la millora del medi ambient.

Línies d'investigació

Les línies d'investigació actuals de l'Institut inclouen, entre d'altres, els camps de:

- Planificació de recursos hídrics
- Noves tecnologies en depuració i dessalatge d'aigües
- Compostatge i incorporació al terreny de llots
- Gestió de residus
- Dret ambiental
- Optimització energètica
- Impacte ambiental
- Economia de l'aigua

Cursos impartits

Durant el curs 2002/2003 ha impartit els cursos següents:

- Màster en Gestió i Tractament de l'Aigua (9a edició). Estructurat en 13 mòduls temàtics i 533 hores lectives, amb la participació de professorat de la Universitat d'Alacant i d'altres universitats i amb un total de 17 alumnes matriculats.

- Curs de lliure elecció curricular sobre Recursos Hídrics i Desenvolupament Sostenible. Té una durada de 36 hores lectives, està reconegut amb dos crèdits i desenvolupat entre els dies 17 de març a 15 d'abril del 2003.

Durant el curs 2002/2003 ha participat en:

- Diplomatura en Gestió Integral de l'Aigua (2a edició), a l'Havana (Cuba). Davant el reconeixement i l'èxit assolits per aquesta diplomatura, es va ampliar a la categoria de Mestratge amb una durada de dos cursos acadèmics; la segona part ha tingut lloc en aquest curs acadèmic. Hi col·laboren organismes i empreses tan destacats com el Centre d'Investigacions Tèxtils, Institut Cubà d'Investigació de Derivats de la Canya de Sucre, Aigües d'Alacant, Cartera Ambiental, Petresa, etc. Està estructurat en 11 mòduls i una tesi final amb una durada de 1.200 hores.


· Mestratge en GIA, a Saltillo (Mèxic). Primer curs.


Activitat investigadora

Quant a l'activitat investigadora, durant aquest curs ha començat una sèrie de nous projectes entre els quals cal esmentar:

- Classification and characterization of the vegetation of the zones humides of Elx-Santa Pola. Director: I. Seva.

- Campanya de prospecció pesquera CAM PRIM SEGON i estudi faunístic de la zona. Director: J.L. Sánchez Lizaso

· - Control d'abocaments d'una instal·lació criadora d'alevins. Director: D. Prats.

- Assessorament i direcció en projectes tècnics de DEAS. Director: E. Sentana.

- Identificació de les àrees d'especial interès per a la conservació dels cetacis al Mediterrani espanyol. Director: A. Ramos.

- Estudi de vigilància ambiental per a l'abocament de la dessaladora d'Aigua Amarga (Alacant). Director: J.L. Sánchez Lizaso.

- Control preliminar de la demanda química d'oxigen en els lixiviats de la planta de transferència de Dénia. Director: P. Varó.

- Informe sobre el Pla Hidrològic Nacional i les seues repercussions ambientals, econòmiques i socials a la província d'Alacant. Director: J. Melgarejo.

- Estudi econòmic sobre el servei de subministrament d'aigua potable al municipi de Montfort. Director: M. Sevilla.

- Estudi i investigació sobre sistema de seguretat intrínseca contra incendis per a implantar en fàbrica de laques i vernissos i la seua aplicació al RSIEI. Directora: I. Sentana.

Han continuat, entre d'altres, aquestes qüestions:

- Ajudes a projectes d'investigació: Els preus de l'aigua al sud de la Comunitat Valenciana. Director: M. Sevilla.

- Projecte AQUADAPT. EVK 1-CT -2001-00104 Water Resource Management - Programme Environment and Climate 994-1998. Setembre 2001. Durada. 4 anys. Director: J. Bellot. Aquest projecte està finançat per la Unió Europea i engloba organismes de diverses nacionalitats (Eslovènia, Regne Unit, França, etc.). A més, en formen part com a investigadors professors dels departaments d'Ecologia, Anàlisi Geogràfica Regional, Anàlisi Econòmica Aplicada, Estudis Jurídics de l'Estat i Sociologia, i personal becari i col·laborador.

- I+D REN 2001-754 TECNO. Optimització del procés de compostatge de llots. Reducció de microorganismes patògens i alquibenzè sulfat lineals. Octubre 2001. Durada: 3 anys. Director: D. Prats. Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia i del qual formen part, a més del professor D. Prats com a investigador principal, els professors M. Sevilla, A. Boluda, A. Panchón, J. Melgarejo, P. Galván, J.M. López, E. Sentana, I. Sanz, tots els quals són membres i col·laboradors del IUACA.

· - Estudi de la influència de l'ampliació del port d'Altea sobre les praderies de posidònia oceànica. Fase experimental. Director: J.L. Sánchez .

- Control d'abocaments d'instal·lació de criador d'alevins a Guardamar. Director: D. Prats.

- Programa europeu Enviroment and climate: Projecte Georange EVK 2-CT-00091. Director: M. Hidalgo

- Caracterització de residus sòlids urbans de planta de tractament d'ABORNASA. Director: P. Varó.

- Estudi sobre la influència de l'ampliació del port esportiu "Luis de Campomanes" d'Altea. Director: J.L. Sánchez

· - Estudi sobre impactes generats per planta de cogeneració. Ajuntament del Pinós. Director: D. Prats.

- Realització de mostratge i anàlisi microscòpica d'aigües de les instal·lacions de la depuradora de llacunatge de Guardamar. Director: D. Prats.

- Avaluació de funcionament de planta dessaladora a Dénia. Director: D. Prats.

- Avaluació de qualitat ambiental del Canal de la Fontana de Xàbia. Director: D. Prats.

- Estudi de viabilitat de projecte d'integració de recursos hídrics i energètics (PIRHE) en el campus de la Universitat. Director: D. Prats.

· - Posada al punt i operació de planta de tractament terciari. III addenda. Director: D. Prats.

- Estudi de l'ecosistema aquàtic de les Salines de Calp. Director: A. Ramos.

- Protecció de recursos pesquers al Mediterrani FAO-COPOMED. Director: A. Ramos.

- Cartografia bionòmica i caracterització de les comunitats bentòniques d'un sector de la badia d'Alacant. Director: A. Ramos.

- Desenvolupament i construcció d'una nova planta de gelats per extrusió. Director: E. Sentana.

- Investigació sobre influència d'increment de salinitat en supervivència i creixement de posidònia oceànica. 2a fase. Prof. J.L. Sánchez Lizaso.

- Gestió de recursos d'aigües en el campus de la Universitat d'Alacant. Continuació del control de la producció d'aigua dessalada per a l'ús de regadiu en el campus de la UA i el control de possibles fuites d'aigua potable en diversos edificis d'aquest. Director: D. Prats.


Acords de cooperació

Continuen vigents diversos acords de cooperació científica i tècnica amb universitats espanyoles i estrangeres, com també amb empreses:

· - Cooperació cientificotècnica entre les universitats d'Alacant i León (Nicaragua). Cooperació Internacional del 0,7. Director: D. Prats.

- Investigació sobre aigües residuals de la ciutat de l'Havana. Assessorament i investigació (Projecte Havana). Dirigit per D. Prats Rico.

- Conveni de col·laboració entre la Universitat de Castella-La Manxa i la UA

- Conveni de col·laboració entre la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la UA per a l'anàlisi i la interpretació de matèries ambientals: aigua, llots, sòls, etc.
- Conveni amb Aquagest-Grup AGBAR per a participar i col·laborar en el Màster de Gestió Integral de l'Aigua.


Intercanvi de professors

Dins dels convenis de cooperació amb la Universitat de León (Nicaragua) i amb l'Institut Superior Politècnic "José Antonio Echevarría" de l'Havana (Cuba). Hi ha hagut intercanvis de professors d'aquests països amb estades en la UA i viceversa:

· Prof. Daniel Prats Rico (UA)
· Prof. M. Rodríguez Pastor (UA)
· Prof. Martín Sevilla (U
A)
· Prof. Joaquín Melgarejo (UA)
· Prof. P. Varó Galvañ (U
A)
· Prof. A. Trapote Jaume (UA)
· Prof. Fabio Palaviccini (Febrer 2003). UNAN·León
· Profª Auxiliadora Ramirez /Març·Abril 2003). UNAN·León
· Prof. Orestes A. González Díaz . Abril 2002. ISPJAE, Cuba
· Prof.ª Elena González (novembre·desembre 2002) ISPJAE (Cuba)
· Prof. Alexis Pellón (novembre·desembre 2002) ISPJAE (Cuba)


Respecte a l'organització de jornades, seminaris, etc., van tenir lloc els següents:

- Presència del IUACA en el 4t Saló Internacional de l'Aigua i del Medi ambient (SAMA 2003) que va tenir lloc del 26 al 29 de març.


· El professor Hiram Marquetti Nodarse, de la Universitat de l'Havana, expert en temes econòmics, va impartir la conferència "Situación económica actual de Cuba i relaciones económicas Cuba-España", el 5 de juny del 2003.
· Els professors D. Prats i P. Varó van impartir la conferència "Reutilización de las aguas residuales depuradas en la Comunitat Valenciana" en el marc del III Congrés Nacional d'AEDYR que va tenir lloc a Màlaga al novembre del 2002.
· Seminari Recursos Hídrics i Desenvolupament Sostenible al Baix Segura. Previst dins de la programació de cursos d'estiu d'Oriola. Hi van participar els professors C. Juárez, D. Prats, F. Real, M. Sevilla, i A. Estévez.


Incorporació de nous membres al IUACA:

Prof. Arturo Trapote Jaume. Dep. d'Enginyeria de la Construcció.

 

Tornar

 

Institut Universitari de Geografia Accés a la seua pàgina

Per Ordre Ministerial de 15 de novembre de 1982 (B.O.E. de 12 de gener de 1983) es va autoritzar la creació de l'Institut Universitari de Geografia de la Universitat d'Alacant, la missió principal del qual consisteix en la promoció, desenvolupament i pràctica de tota investigació relativa a estudis geogràfics, sobretot els referits a l'àmbit alacantí. Entre les seves línies d'investigació sobre aquest espai figuren principalment les de Climatología, Aigües Continentals i Recursos Hídrics, Geomorfología, Vegetació, Geografia Agrària, Demografia, Geografia Històrica, Estudis Regionals, Urbans i de Paisatges, Ordenació del Territori i Cartografia Digital. Constitueix també una finalitat específica de l'Institut el perfeccionament en les tècniques geogràfiques d'estudis de tercer cicle. Amb aquesta finalitat s'imparteixen el Programa de Doctorat en "Geografia" i altres cursos de postgrau.

L'Institut Universitari de Geografia és una unitat d'actuació específica en el si de la Universitat d'Alacant, que col.labora en l'ambit que le és propi amb els Instituts, Facultats, Departaments, Escoles Universitàries i altres centres adscrits, vinculats o associats. L'Institut concedeix diplomes a qui acreditin l'assistència i bon aprofitament dels seus cursos i seminaris, tant d'investigació com de perfeccionament del professorat.

L'Institut edita la revista "Investigaciones Geográficas" amb periodicitat cuatrimestral, i, en col.laboració amb diversos organismes i entitats, ha publicat una sèrie de monografies referents a temes hidrològics i qüestions climàtiques; entre elles, les més recents són els llibres titulats Los usos del agua en España, Cartografía Temática de las Tierras Alicantinas, Causas y consecuencias de las sequías en España e Insuficiencias hídricas y Plan Hidrológico Nacional.

En l'actualitat l'Institut desenvolupa, ha ultimat o prepara per a publicació una sèrie de projectes; entre ells els afavorits per la Comissió Interministerial de Ciencia i Tecnología (Pla Nacional I+D) sobre "Dimensión espacial y temporal del cambio climático en España: cuenca occidental del Mediterráneo. Análisis de la evolución del comportamiento de los elementos climáticos a partir de datos instrumentales", "Aguaceros de gran intensidad horaria, aguaduchos e inundaciones en áreas urbanas de las tierras alicantinas", "Planificación y gestión sostenible del turismo, propuesta metodológica y aplicación de un sistema de información turística".

L'Institut Universitari de Geografia està obert a tos aquells professionals de la Geografia o de Ciències afins que tinguen necessitat d'utilitzar els seus mitjans i recursos.

 

Tornar

 

Institut Interuniversitari d'Economia Internacional Accés a la seua pàgina

L'Institut d'Economia Internacional (IEI) és fonamentalment un centre d'investigació. La seva creació en 1995 va ser promoguda per les Universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i València (Estudi General), de les quals forma part com Institut propi d'àmbit interuniversitari.

L'objectiu prioritari de l'Institut és el de promoure una plataforma d'investigació, de caràcter obert i del més alt nivell acadèmic, en les diverses línies de treball que en ell es desenvolupen.

El IEI, per al seu funcionament, rep finançament bàsic de les Universitats en les quals s'integra. Per al desenvolupament de la seva activitat, aconsegueix el finançament d'altres entitats públiques i privades, mitjançant Convenis i Contractes per a la realització de treballs específics en el marc de les línies d'investigació de l'Institut i aquelles altres que per la seva transcendència socioeconòmica resulten d'interès per al seu entorn.

Actualment es troben adscrits al IEI professors i investigadors de les Universitats promotores, participant en les seves activitats investigadores d'altres organismes i institucions nacionals i estrangeres.

Pel seu caràcter universitari, el IEI desenvolupa una activitat docent vinculada, d'una banda, a les pròpies responsabilitats del personal integrat en el mateix, i per un altre, des d'una perspectiva institucional, donant cobertura acadèmica a diferents cursos de postgrau. En aquest sentit, el IEI coordina diversos cursos Màster en el camp del Comerç Internacional, i participa en un Programa de Doctorat en Economia, al costat del Departament d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València.

El IEI té una clara vocació de servei públic, pel que pretén respondre, igualment, a la demanda d'investigació més aplicada que emani del seu entorn, tant públic com privat. Per això, el IEI integra, entre les seves activitats, projectes de treball vinculats a iniciatives institucionals i empresarials, als quals dota d'una perspectiva analítica i metodològica d'acord amb els principis i objectius d'excel·lència acadèmica que ho defineixen.

- Màster Universitari en Comerç Internacional

Directora: G. Pardo Alés

XIII Master en Comercio InternacionalLa formació d'experts en l'adreça i gestió del comerç internacional per mitjà d'un programa en el qual es presta especial atenció a les qüestions pràctiques.

El Màster aborda exhaustivament les distintes matèries relacionades amb el comerç internacional i el marc empresarial en el qual aquest es desenvolupa. L'estudi de les matèries teòriques es completarà amb la realització de nombrosos exercicis i supòsits pràctics extrets de casos reals.

Al llarg del curs s'organitzaran distintes conferències i seminaris impartits per experts acadèmics i professionals en comerç internacional.

- Títol Propi en Estudis Inmobiliaris

Directora: Paloma Taltavull de la Paz

Título Propio en Estudios InmobiliariosEntitat col·laboradora: Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de la Província d'Alacant.

El procés de modernització de l'economia espanyola ha arrossegat al sector immobiliari contribuint a la generació dels processos de boom constructor en habitatges i altres tipus d'edificacions com comercials, industrials, oficines, parcs recreatius, així com de grups residencials de vacances. Això ocorre especialment en aquelles àrees de la geografia espanyola que experimenten majors nivells de creixement econòmic, com són els dos grans centres, Madrid i Barcelona, i les distintes zones d'expansió econòmica, com tota la costa mediterrània (àrea denominada l'Eix del Mediterrani), i especialment des de València cap al sud, la conca de l'Ebre i el país Basc i Navarra. A més de l'impuls que ha suposat sobre l'activitat productiva del sector en termes de major construcció, aquest creixement ha generalitzat noves demandes de serveis d'administració i gestió dels béns immobiliaris especialitzats i adaptats als requisits i normatives més modernes, el que ha contribuït que els intermediaris habituals, s'hagin adonat de les seves necessitat d'obtenir formació addicional a l'existent.

Aquesta necessitat d'adquirir les noves tècniques es veu impulsada per l'entrada massiva al mercat de nous agents, que són independents dels Col·legis, malgrat que la regulació espanyola reserva l'exercici professional només a aquests col·lectius. D'altra banda, el procés de liberalització dels serveis a Espanya ha contribuït a permetre aquest exercici sense requeriments específics de formació. Aquest fet està tenint com a conseqüència la multiplicació dels intermediaris, una diversitat de normes aplicades, tant econòmiques com deontológicas, i la repercussió d'aquesta aparent desorganización del mercat en una reduïda protecció al consumidor.

La Universitat d'Alacant, impulsada i protegida per dos dels col·lectius professionals més rellevants com són el Col·legi d'Administració de Finques i l'Associació de Promotors, ha dissenyat el pla d'estudis que es presenta a continuació, en el qual es tracta de completar àrees importants que es troben absents en els estudis esmentats. Aquesta iniciativa no és casual, atès que els mercats immobiliaris de València i Alacant són el tercer i quart en importància a Espanya, pel que aquests estudis vénen a cobrir les fortes necessitats de formació existents. A més, la intenció del nostre disseny és adaptar els temaris no només a la necessitat de conèixer la regulació existent a Espanya, sinó també a aprofundir en els mecanismes que dirigeixen els mercats immobiliaris, les tècniques més modernes que es puguin utilitzar per a agilitar la gestió i intermediació i la transmissió i clarificació de la informació del mercat. L'anàlisi d'aquelles qüestions que afectin profundament als mercats madurs poden ser rellevants en els existents a Espanya en el curt o mig termini, pel que resulta de gran interès aprofundir en les anàlisis sobre l'evolució dels cicles, la creixent integració dels mercats immobiliaris internacionals, els processos de titulización immobiliària, el seu impuls sobre la inversió en actius reals i el desenvolupament dels actius financers immobiliaris i del mercat de finançament, entre altres.

El nombre de places màxim ofert en l'actualitat és de 50 per curs.A causa del escàs temps que duu funcionant la DEI, el nombre d'alumnes és encara inferior al que permeten les seves possibilitats i les seves expectatives. Les matriculacions en segon curs ascendeixen a 18, sent les matriculacions de primer curs 26. Aquesta progressió ascendent fa augurar un creixement en la xifra de futurs matriculats, més d'acord amb el mercat de treball immobiliari espanyol.

Tornar