Universidad de AlicanteMemòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Pressupost
Personal d'Administració i Serveis
Contractacions
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (labsig)
Servei d'Informàtica
 

CONTRACTACIONS

 

El volumen total de contractacions en l'exercici 2002, va ser de 16.762.914,94 € distribuïts en les sigüents àrees:

 

OBRES

2.944.906,03 €

SUMINISTRES

6.026.869,64 €

SERVEIS

7.791.139,27 €

 

Tornar