Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Activitatss dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Pressupost
Personal d'Administració i Serveis
Contractacions
Laboratori de Sistems d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (labsig)
Servei d'Informàtica
Xarxa local
Infraestructures
Formació del PAS
Biblioteques
 

SERVEI D'INFORMÀTICA Accés a la seua pàgina

 

Xarxa local

Al llarg d'aquest curs ha prosseguit la incorporació a la nova xarxa local d'aquests edificis:

· Biblioteca General
· Facultat de Filosofia i Lletres I
· Facultat de Ciències III
· Facultat de Filosofia i Lletres II
· Infermeria
· Biblioteca de la Facultat d'Educació

Actualment i de manera conjunta amb la Unitat d'Innovació Informàtica, s'està instal·lant al campus una xarxa sense fils: Wireless UA. Aquesta xarxa proporciona accés a Internet, i altres serveis, a qualsevol membre de la comunitat universitària que estiga al campus, ja siga a l'aire lliure o des d'algun edifici, sempre que la zona de connexió quede dins de l'àrea coberta per Wireless UA. Per a fer ús d'aquest servei, només cal disposar d'un ordinador portàtil i de la targeta que dóna accés a la xarxa. La tecnologia utilitzada (wireless IEEE 802.11B) proporciona una velocitat de connexió de 5,5MB o 11MB, segons el grau de cobertura del lloc on l'usuari es connecta. El préstec de les targetes esmentades i les certificacions digitals que identifiquen els usuaris i els permeten accedir a la xarxa són competència de la Blblioteca General, que disposa d'un total de 90 targetes.

Plano del campus

Pel mes de juny, es va duplicar l'ample de banda de la connexió a Rediris; el pas a una línia de 34 Mbps descongestiona notablement la connexió a Internet.
El Consell de Govern de la UA va aprovar una norma que permet al Servei d'Informàtica filtrar els ports en què es detecte un ús de protocols o ports TCP/IP, que corresponguen a aplicacions no relacionades amb activitats acadèmiques o d'investigació i que provoquen, o puguen provocar, un deteriorament en les infraestructures de comunicacions de la Universitat o en el rendiment d'aquestes.

El Consell de Govern aprova la normativa per a instal·lar xarxes sense fils departamentals.

Es prepara, igualment, la infraestructura de xarxa necessària per a la instal·lar els punts d'informació d'UNIVERSIA.

Manteniment de maquinari i programari:

El grup de microinformàtica ha fet 5.344 intervencions en ordinadors de la UA i el Servei de Manteniment de Maquinari un total de 2.043 reparacions.

 

Tornar

 

Infraestructures

S'han adquirit 100 ordinadors portàtils, a l'empresa GE Capital, de la marca Fujitsu-Siemens, per tal de millorar la qualitat de la docència. La compra de 80 d'aquests equips ha estat cofinançada pel Vicerectorat de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis. Les característiques dels equips són: Fujitsu Lifebook C-1020, amb processador "Celeron 1,8 GHz Mobile, 26 MB de RAM, 30 GB de disc dur, DVD-ROM, pantalla de 14'' TFT, targeta de xarxa, targeta de so, mòdem, 2 ports USB, porto "FireWire", sistema operatiu "Windows XP". Bossa de transport i pes de 2,8 Kg.
S'han adquirit també 60 ordinadors a l'empresa Fujitsu, per a renovar-ne els existents a l'edifici de Rectorat i serveis generals. A més, s'ha comprat ordinadors per a renovar els equips del SIBID i muntar aules d'informàtica a La Nucia, Biar, Ibi, Xixona i Mutxamel.
Per a substituir, atesa l'obsolescència dels servidors Intel + Windows, s'adquireix per concurs públic, a l'empresa CESSER, aquest equipament:

1 cluster Servidor de ficheros amb 2 IBM X series 345 de 2,2 GHz Pentium Xeon amb 2,5 GB de RAM, 2 HD de 18,2 GB hot swap, 2 adaptadors de fibra per a SAN, font d'alimentació redundant i 3 targetes ethernet.
1 IBM SAN FastT200 HA amb 8 discos de 36,4 GB amb tots els elements redundants.
2 IBM SAN switch de 8 ports.
2 IBM X series 345 de 2,2 GHz Pentium Xeon amb 1 GB de RAM, 2 HD de 18,2 GB hot swap, font d'alimentació redundant i 2 targetes ethernet, per a exercir funcions de controlador de domini.
4 IBM X series 345 de 2,2 GHz Pentium Xeon amb 2,5 GB de RAM, 2 HD de 18,2 GB hot swap, font d'alimentació redundant i 2 tarjetas ethernet, per a una granja de servidors d'Internet Information Server.
1 armari Rack IBM de 19" i 42U amb consola TFT i teclat integrat, per a desar tot l'equipament.
El cost d'adquisició d'aquest equipament va ser 99.999 €.

 

Tornar

 

Formació del PAS

Juntament amb el Servei de Selecció i Formació, hem impartit aquests cursos:

· Access: 5 cursos.
· Excel: 7 cursos.
· Creació i manteniment de pàgines web: 6 cursos.
· Power Point: 1 curs.
· Auxiliars de nou ingrés: 1 curs.

 

Tornar

 

Biblioteques

Xarxa de CD-ROM. Durant aquest curs acadèmic, el nombre de bases dades a disposició de la comunitat universitària és 120. S'han realitzat 6.151 connexions amb la passarel·la METAFRAME i 43.096 amb ERL, a més d'un total de 569.951 consultes amb aquesta última.

Programa UNICORN. S'ha desenvolupat nous mòduls en Oracle, per a la secció d'Adquisicions de la Biblioteca General, per a obtenir informes d'acord amb les peticions dels departaments de la UA.

Aplicació UASUMARIS. Gestiona els sumaris de les revistes impreses que hi ha a la Universitat d'Alacant, a més de l'enllaç d'aquestes amb el catàleg bibliogràfic Unicorn. Aquest servei es troba en la web de la UA. Es van migrar els registres del programa antic (WinSumaris) a aquest nou entorn. En Oracle, s'hi han desenvolupat els mòduls que permeten tant la incorporació de registres nou, procedents de l'empresa EBSCO, com la incorporació manual dels registres introduïts des de les biblioteques del campus. UASumaris també avisa electrònicament els professors que han sol·licitat la recepció de números de revistes nou. L'oferta actual és de 809.711 títols d'articles, procedents de 1.950 revistes.

Programa SOD. S'hi han traslladat les dades des de l'antic servidor a un de nou, sota l'entorn Windows 2000 Advanced Server amb IIS. Així mateix, s'ha instal·lat el programa Prospero, de la Universitat d'Ohio (EUA), el qual permet la difusió electrònica de documents amb interfície web (Internet Document Delivery). S'hi han actualitzat els formularis de petició de material bibliogràfic per a adaptar-los als nous entorns.

Pla de Qualitat d'Universitats:

D'acord amb les directrius del II Pla de Qualitat de les Universitats, durant el curs 2003-2003, el Servei d'Informàtica ha iniciat el procés d'avaluació. Durant aquest curs, hem completat el procés d'autoavaluació i el curs vinent es completarà l'avaluació.

Tornar