Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Pressupost
Personal d'Administració i Servei
Contractacions
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada
Presentació
Realacions externs
Projecte SIGUA
Nous serveis
Altres serveis
Estadístiques
Servei d'Informàtica
 

LABORATORI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I CARTOGRAFIA AUTOMATITZADAAccés a la seua pàgina

 

Presentació

El Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (LabSIG) està integrat en el si de l'Institut Universitari de Geografia, i en ell es porten a terme diferents projectes d'investigació relacionats amb la implementació de les noves tecnologies en la cartografia.

Des de l'any 1997 el LabSIG desenvolupa el Sistema d'Informació Geogràfica de la Universitat d'Alacant (SIGUA) per encàrrec del Vicerectorat de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis. Des de la seva primera edició, SIGUA s'ha vingut constituint progressivament com una eina vàlida per a la gestió, oferint la integració de les variables espacials en els diferents nivells informatius dels serveis universitaris, facilitant alhora la seva difusió pública a través d'Internet.

A més, en el LabSIG es porten a terme altres projectes d'investigació en col·laboració amb diferents organismes i institucions. En el curs acadèmic 2002-2003 destaquen els següents projectes:
- Conveni específic d'assistència tècnica entre l'Excm. Ajuntament de Calp (Regidoria de Turisme) i la Universitat d'Alacant: "Desenvolupament d'un portal WEB-SIG turístic per a l'Ajuntament de Calp (Alacant)"
- Catalogació i digitalització del vol fotogramétrico nord-americà de 1956 a la Comunitat Valenciana. Servei d'Informació Bibliogràfica (SIBID), Universitat d'Alacant.

 

Tornar

 

Relacions externes

Assistència a esdeveniments

- XII Conferència ESRI 2002. ESRI Espanya, Madrid, octubre de 2003
- Presentació de la nova cartografia digital de la Comunitat Valenciana (ortofotos 1:5000 de la província d'Alacant). Institut Cartogràfic Valencià, Alacant, febrer de 2003.
- II Fira de Noves Tecnologies d'Alacant (FIRANET.COM). Institució Ferial Alacantina, Elx (Alacant), març de 2003.

Cursos i seminaris impartits

- "Curs bàsic de SIG aplicat a la gestió turística: WEB-SIG en turisme". Agència Valenciana de Turisme. València, setembre a novembre de 2002. (30 hores)
- "Màster en Adreça i Gestió Turística". Mòdul Noves Tecnologies i Turisme: Aplicació del WEB-SIG al turisme i Creació d'un WEB-SIG de turisme. Escola de Turisme. Alacant, febrer a abril de 2003. (30 hores).

Visitants institucionals en el LabSIG

- Agència Valenciana de Turisme, Generalitat$ Valenciana
- Col·legi Oficial de Geógrafos d'Espanya
- Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat$ Valenciana
- ESRI Espanya, S. A.
- Universitat de Las Palmas

Signatura d'acords i convenis

- Conveni específic d'assistència tècnica entre l'Excm. Ajuntament de Calp (Regidoria de Turisme) i la Universitat d'Alacant.

 

Tornar

 

Serveis del LabSIG: projecte SIGUA

- - Serveis de cartografia interactiva
- Serveis de cartografia en format PDF
- Localització de personal
- Localització d'estades
- Localització d'aules
- Localització de sales d'usos múltiples
- Localització de sales de videoconferència
- Cartografia per a discapacitats
- Subministrament d'informació dels edificis de la UA

Página wev del Laboratorio

 

Tornar

 

Nous Serveis incorporats a SIGUA

Formularis en la web:
- Localització de personal, el personal de la universitat pot informar de la localització de l'estada on ocupa la seva funció. Mitjançant la utilització d'aquest nou servei en la web, es facilita l'actualització de les dades d'ubicació de personal en SIGUA.
- Parts de manteniment, formulari web per a localitzar les estades que requereixin algun servei de manteniment. Aquest servei es troba en en aquest moment en fase de prova.

Instrucciones pra rellenar el parte de mantenimiento

 

Tornar

 

Altres serveis

De forma habitual se subministren plànols a diferents escales i informació dels edificis de la Universitat d'Alacant als diferents departaments i serveis universitaris (servei de manteniment). A més, s'han facilitat plànols del Campus de Sant Vicent del Raspeig per a diferents concursos públics (señalética interna, xarxes sense fil, etc.)

- Dades per a les estadístiques de la distrubución de la superfície construïda dels edificis i instal·lacions universitàries sol·licitats anualment pel servei de Planificació i Estudis (Estadístiques de la CRUE).
- Realització d'auditories (baix petició) Amb caràcter restringit es realitzen auditories tècniques d'edificis, centres o departaments, sobre estat del personal i l'ocupació d'estades en cada cas, amb la finalitat d'escometre tasques de planificació i gestió. Aquestes auditories se subministren a petició de responsables institucionals (equip de govern, equips decanales, adreces de departaments i/o unitats administratives).
- Realització d'informes de departaments i/o unitats administratives (accés restringit). Des de la pròpia pàgina web de SIGUA, els responsables directius poden accedir a les dades personalitzades dels seus respectius centres, departaments i unitats administratives, amb la finalitat de conèixer l'estat de l'ocupació de les seves estades i el seu personal. L'accés a aquesta informació és confidencial i restringit, per a això és necessari sol·licitar al LabSIG una clau d'accés a aquesta secció de la pàgina web.
- Col·laboració amb el Servei de Prevenció i Salut per a la localització cartogràfica d'Unitats Productores de Residus. Nou servei de la nostra pagina web on es pot enllaçar amb informació cartogràfica dels edificis on es localitzen les Unitats Productores de Residus, (en fase de proves).

 

Tornar

 

Estadístiques de serveis dutes a terme pel LabSIG

Tipus
Serveis
Telèfon
25   
Correu electrònic
146   
Escrit
4   
Total
175   

Peticions
Serveis
Cartografia
48   
Informes i estadístiques
9   
Estàncies
62   
Personal
30   
Codificació
16   
Altres
10  
Total
175  

Tipos de peticiones

 

Tornar