Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Consell de Govern
Normativa
Distincions
Departaments
Claustre
Consell Social
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

CONSELL DE GOVERNAccés a la seua pàgina / Acceso a su pàgina

 

Normativa

Consell de Govern del 27 de noiembre de 2003

· Normativa de qualificacions
· Normativa de Convalidacions i Adaptacions
· Estatuts de la Societat Mercantil “Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, SA”

Consell de Govern del 23 de desembre de 2003

· Estatuts del Consorci del Parc Científic

Consell de Govern de 15 de juny de 2004

· Normes Reguladores dels Estudis de Tercer Cicle.
· N
ormativa de Títols Propis de Postgrau i Especialització.

Consell de Govern del 26 de juliol de 2004

· Normativa Reguladora dels Crèdits de Lliure Elecció

 

Volver / Tornar

Distincions

PREMIS EXTRAORDINARIS

Consell de Govern del 27 de novembre de 2003

EU Adscrita de Relacions Laborals:
·
Mª del Carmen Cano Martínez

EU CC Empresarials Germàn Bernàcer :
·Gracia Mª Pico Moreno

Escola Politècnica Superior:

Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
·María Ferràndez Antón
·Mª Ángeles Marhuenda Samper
·Luis Gabino Cutillas Lozano

Arquitectura Tècnica:
·Juan Carlos Rubio Mora
·José Vicente Torregrosa García
·Miguel Ribelles Hernàndez

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió:
·Luis Escandell Gómez
·Juan Antonio Martín Martínez

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes:
·José Antonio Bonete Pascual
·Marcel Pucho Blasco

Enginyeria en Informàtica:
·Rubén Garrigós Domínguez
·Enrique Martínez Poveda

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
·Màximo Cobos Serrano.

Arquitectura:
·Javier Lorenzo Yàñez Molina

Facultad de Dret

Llicenciatura de Dret
·Manuel Galletero Company
·Luis Miguel Gonzàlez Vallés
·Leopoldo David Macià Llobregat
·Macarena Olona Choclàn
·Clara B. Ortuño Baeza

Diplomatura en Gestió i Administració Pública:
·Mª Teresa Baeza Sampere

Facultat de CC Econòmiques i Empresarials

Administració i Direcció d'Empreses:
·Lidia Sanchís Marco
·Mª Belén Rodríguez Calatayud
·Davinia Durà Choy
·Mª Ascensión Pinto Martínez

Economia:
·Cristina Mayoral Quinto
·Teresa Torres Duràn
·Mª Victoria Francés Calabuig
·Patricia Ramón Barrios

Sociologia:
·Guadalupe Ortiz Noguera
·José Luis Montoya Medina
·Santa Suàrez Gonzàlez

Publicitat i Relacions Públiques:
·Araceli Castelló Martínez.

Escola Universitària d'Infermeria:

·Silvia Trescastro López
·Mª Ängeles Gómez Valiente
·Eva Alguacil Rubio
·José Manuel Sau Arques

Facultat de Ciències:

·Antonio Ramón Ricarte Sabater. Biologia
·Ana Mª Pineda Gómez. Biologia
·José Manuel Romero del Hombrebueno Castaño. Biologia
·Beatriz Luna Pérez. Ciències del Mar
·Pablo Poveda Martínez. Enginyeria Química
·Rosario Torregrosa Martínez Química
·Eduardo Paredes Paredes. Química

Escola d'Òptica:

·Jordi Pérez Fernàndez
·Ivàn Romero del Hombrebueno Castaños.

Facultat de Filosofia i Lletres:

·Luis Bagué Quílez (Llic. Filologia Hispànica)
·Mª Ángeles Francés Díez (Llic. Filologia Anglesa)
·Gabino Ant. Martín-Serrano Rodríguez (Llic. Geografia)
·Enrique Verdú Parra (Llic. Història)

Consell de Govern de 23 de desembre de 2003

Escola Universitària de Relacions Laborals:
·Magdalena Conca Pérez (Diplomada en Relacions Laborals)
·Juan Antonio Gómez Rodríguez (Llicenciat en Ciències del Treball).

Escola Universitària de Treball Social:
·Alfonso Marquina Màrquez (Diplomatura en Treball Social)

Facultat d'Educació:
·Tamara Cruzado Roque (Mestre Musical)
·Carlos Castillo Gonzàlez ( Mestre Musical)
·Clara Isabel Juan Carañana (Mestre Infantil)
·Ana Abad Gran (Mestre Infantil)
·Roberto Gadea Nicolau (Mestre Primària)
·Miriam Juan Juan (Mestre Primària)
·Javier Cerezal Martínez (Mestre Educació Física)
·Laura Salgado Galindo (Mestre Educació Física)
·Antonia Mª Sànchez Sànchez (Mestre Llengua Estrangera)
·María de la Fuente Jiménez (Maestre Llengua Estrangera)
·Matilde Josefa Pérez Quislant (Psicopedagogia)
·Cristina Lapeña Pérez (Psicopedagogia)

ALTRES DISTINCIONS

Consell de Govern de 27 de novembre de 2003

S'aprova per unanimitat la concessió del II Premi Maisonnave a D. Carlos
Mateo Martínez, en reconeixement a la seua continuada i destacada activitat de promoció de la cultura en la ciutat d'Alacant.

Consell de Govern de 29 de gener de 2004

S'aprova per unanimitat la concessió del Laurel de Oro al escritor D. Miguel Delibes.

Consell de Govern de 24 de febrer de 2004

Medalla d'Or de la Universitat d'Alacant, a títol pòstum, a D. Brian Pedro Hughes Cunningham.

Consell de Govern de 26 de juliol de 2004

Medalla d'Or de la Universitat d'Alacantt a D. Javier Cabo Lombada

 

 

Departaments

Consell de Govern de 24 de febrer de 2004

Nomenament de Juan A. Miralles Torres com a director del Departament Física Aplicada

Consell de Govern de 31 de març de 2004

Nomenament d'Enric Balaguer Pascual como a director del Departament de Filologia Catalana.

Consell de Govern de 15 de juny de 2004

Canvi de denominació del Departament de Salut Pública que passarà a dir-se Dep. d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència i modificació parcial del seu reglament de règim intern en el que afecta a la denominació (artº.1)

 

Subir