Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Dades sobre alumnat
Secretariat d'Accés
Sec. de Assumptes Socials
Secretariat de Mobilitat
Oficina d'Informació a l'Alumnt
Oficina Verda
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

Les funcions i competències que assumeix el Vicerectorat d'Alumnat per delegació del Rector, s'exerceixen i desenvolupen des de la Secretaria del propi Vicerectorat i des dels Secretariats i Unitats que depenen orgànicament del mateix.

Secretariat d'Accés
Secretariat d'Assumptes Socials
Secretariat de Mobilitat d'Alumnat i Coordinació de Pràctiques
Servicio d'Alumnat
Oficina d'Informació a l'Alumnat
Gabinet d'Iniciatives per a l'ocupació
Centre de Suport a l'Estudiant


El Vicerrectorat d'Alumnatd'Alumnat té entre les seves funcions i competències:

-Organitzar i coordinar les proves d'accés a la Universitat.
-Fomentar les relacions amb els centres i alumnes de secundària.
-Coordinar i promoure la captació de nous estudiants.
-Atendre la demanda d'informació sobre titulacions, recursos, activitats i serveis de la Universitat.
-Organitzar i coordinar activitats de gestió acadèmica (calendari, preinscripció, beques, títols,..).
-Gestionar els programes de mobilitat nacional i internacional dels estudiants.
-Impulsar i coordinar els programes de pràctiques en empreses i institucions.
-Coordinar els programes d'orientació laboral i foment de l'ocupació i autoocupació dels titulats.
-Facilitar assessorament psicològic, psicoeducatiu i sexològic als estudiants.
-Impulsar i gestionar els programes de suport a estudiants amb discapacitat.
-Gestionar el programa d'ajudes econòmiques d'emergència.
-Coordinar les relacions amb el Consell d'Alumnes.
-Promoure l'associacionisme d'estudiants i gestionar la convocatòria d'ajudes.
-Promocionar el voluntariat social universitari.
-Impulsar i donar suport les activitats de l'Oficina Verda.

Des d'aquesta pàgina es pot accedir a cadascun dels Secretariats i Unitats on es detalla, tant les competències com els recursos disponibles i les activitats que desenvolupen.

 

Subir / Tornar